„A termelékenységet a jövőben a tudás fogja húzni”

Interjú Dr. Jámbor Attilával, a Budapesti Corvinus Egyetem Agrobiznisz Tanszékének vezetőjével

Jámbor Attila , az MTA Doktora, tanszékvezető egyetemi tanár a Budapesti  Corvinus Egyetem Agrárközgazdasági és Vidékfej

„4 millió euró összköltségvetésű H2020 projekt konzorciumvezetője lesz a Corvinus. 2020. december 15-e jelentős pillanat a Corvinus nemzetközi kutatásainak történetében: sikerült elnyerni az Egyetem első olyan Horizon 2020 projektjét, amelyben konzorciumvezetőként veszünk részt. A Corvinus által vezetett 14 tagú nemzetközi konzorcium 11 országból innovatív megközelítésben vizsgálja a nemzetközi kereskedelem és a fenntarthatóság közötti kapcsolatokat a 4 millió euró összköltségvetésű, 48 hónapos TRADE4SD projektben. A pályázat az értékelés során kiemelkedően magas pontszámot, a lehetséges 15 pontból 14,5 pontot kapott.

A projekt alapvető újdonsága, hogy a kereskedelem és a fenntarthatóság közötti kapcsolatokat integrált szemléletben, újszerű kvantitatív és kvalitatív kutatási technikák segítségével, szakpolitikai ajánlásokat megfogalmazva kutatja a széles értelemben vett társadalom aktív bevonásával. A konzorcium vezetésén túl a Corvinus csapata az elméleti megalapozottságért, a kereskedelem és a fenntartható fejlesztési célok közötti kapcsolatok feltárásáért és számszerűsítéséért, valamint a társadalmi kérdések kereskedelem-alapú modellezéséért felel. (Hírek, Budapesti Corvinus Egyetem)

 A projekt szakmai koordinátora az Agrobiznisz Tanszék vezetője, Dr. Jámbor Attila, akivel ebből az alkalomból interjút készítettünk. Az interjú során nemcsak a pályázatot, hanem a mezőgazdaság technológiai fejlődését, és ebben az európai mezőgazdasági fejlődés előtt álló kihívásokat is érintettük.

Olvass tovább„A termelékenységet a jövőben a tudás fogja húzni”

“Digital transformation leads to new jobs creation with higher wages.”

Interview with Boris Vujcic, Governor, Croatian National Bank

Boris Vujcic, Governor, Croatian National Bank

The interview was made by Tamás Pesuth

This year the Lamfalussy Award was received by Boris Vujčić, Governor of the Croatian National Bank. The Lamfalussy Award, established by the National Bank of Hungary is dedicated to recognise exceptional international achievements influencing international monetary policy. We are honored to be able to conduct the following interview with Governor Vujčić, that can help us to better understand the economic policy and thinking in our region, in Central and Eastern Europe.

Olvass tovább“Digital transformation leads to new jobs creation with higher wages.”

A levelesládából

Egy közgazdász újévi fogadalma

Képtalálatok a következőre: sistine chapel michelangelo
Michelangelo: Sixtusi kápolna (részlet)

szerző: Szabó Dorottya

2020 szilveszter éjjele több szempontból is más volt számunkra, mint a huszonpár azt megelőző. A boldog békeidők iránti nosztalgikus vágy hozott össze minket a közgazdászhallgató barátaimmal, gondolván, ha aznap este úgy teszünk, mintha minden rendben volna, akkor másnap, az új esztendőben rendben is lesz. Na jó, talán a helyzet korántsem olyan tragikus, hogy indokolt volna csupán emlékként gondolni a békeidőkre, mindenesetre 2020 különleges, meghatározó év volt, és ellentmondást nem tűrően világított rá arra, hogy nincs minden rendben.

Olvass továbbA levelesládából

Kilábalás a válságból és újjáépítés: az Amerikai Egyesült Államok helyzete az új évtized hajnalán

Power, Samantha: “The Can-Do Power: America’s Advantage and Biden’s Chance.” Foreign Affairs, January/February, 2021. Vol. 100. No. 1. p. 9.

Furman, Jason: “The Crisis Opportunity: What It Will Take to Build Back a Better Economy.” Foreign Affairs, January/February, 2021. Vol. 100. No. 1. p. 24.

Képtalálatok a következőre: nasa mars 2021
A NASA Mars küldetése sikerrel járt
forrás: hirado.hu

Szerzők: Gyuricza Petra Rebeka és Keményfi Gergely

A két tanulmány a világhatalmi vezető szerepétől közelmúltban érezhetően eltántorodott Amerikai Egyesült Államok koronavírus-válsággal és megosztottsággal terhelt bel-, valamint ellentmondásokkal teli külpolitikájának lehetőségeit kísérli értelmezni a 2020-as elnökválasztás eredményének fényében. Recenziónk keretében megpróbáljuk felderíteni az összefüggéseket a Trump-adminisztráció hagyatéka és a Kínai Népköztársaság előretörése között, illetve mérlegeljük Joe Biden esélyeit: vajon hogyan állítható helyre az USA II. világháborút követő, új világrendet kialakítani képes tekintélye úgy, hogy közben a válság ne tegye tönkre az elmúlt évek gazdasági növekedését és az amerikai középosztály jólétét?

Olvass továbbKilábalás a válságból és újjáépítés: az Amerikai Egyesült Államok helyzete az új évtized hajnalán

A fiatal munkavállalók SZJA-mentessége

Edward Munch: Szorongás

Szerzők: Szabó Dorottya – Trautmann László

2021. január 15-én jelentették be, hogy 2022 január 1-től a 25. életévüket be nem töltött munkavállalók mentesülnek a személyi jövedelemadó befizetésének kötelezettsége alól. Ez nem egyedi intézkedés, Lengyelországban 2019 augusztusa óta a 26 éven aluli munkavállalók részesülnek ilyen típusú adókedvezményben.

Olvass továbbA fiatal munkavállalók SZJA-mentessége

Újjáalakult a Magyar Közgazdasági Társaság ifjúsági szakosztálya a Budapesti Corvinus Egyetemen, az MKT-Corvinus

2021. január 26-án megtartotta újjáalakuló közgyűlését az MKT Corvinus a Budapesti Corvinus Egyetemen. A közgyűlés elfogadta a szervezeti és működési szabályzatot, megválasztotta tisztségviselöit és kialakította működési rendjét.

A szervezet vezetői:

Szabó Dorottya, elnök ·

Hadi Noémi, szakmai programokért felelős alelnök ·

Kiss László Marcell, marketingért és szervezetfejlesztésért felelős alelnök ·

Homoky Alexandra, külső szakmai programokért felelős középvezető ·

Lits Benedek, közösségi programokért és szervezetfejlesztésért felelős középvezető ·

Lits Levente, marketingért és a kommunikációért felelős középvezető ·

Zsámár Klaudia, belső szakmai programokért felelős középvezető

Elkészült a szervezet első hírlevele is, amire az alábbi linken lehet jelentkezni: https://mailchi.mp/7b78a6f967f8/zoldlevel. A hírlevelet Lits Benedek és Lits Levente készítette.

A hírlevél első számából olvasóink egy rövid ízelítőt kaphatnak az alábbiakban:

„ISTENBEN BÍZUNK.” ÉS MÉG MIBEN? – A BIZALOM PÉNZÜGYI LETÉTEMÉNYEI NYUGAT-EURÓPA ELMÚLT 250 ÉVES TÖRTÉNETÉBEN

Gondolatok Youssef Cassis és Giuseppe Telesca (szerk.) Pénzügyi elitek és az európai bankrendszer című könyvéhez (Pallas Athéné Könyvkiadó, 2020)

Degas: A tőzsdén, 1876

Szerző: Raciborski Eszter

A gazdasági és társadalmi folyamatok iránti bizalom megteremtésének szolgálata a pénzügyek egy kevéssé hangsúlyozott vonulata. Jelen írás a Youssef Cassis és Giuseppe Telesca szerkesztésében megjelent pénzügytörténeti áttekintésekhez fűzött kommentárokkal azonosítani igyekszik a pénz, a pénzügyi eszközök és a pénzügyi intézményrendszer azon elemeit, amelyek a francia forradalom óta bizalmi infrastruktúraként funkcionáltak a nyugati világban. Ez a perspektíva némi eligazításul is szolgálhat a digitális pénzügyi forradalom küszöbén.

Olvass tovább„ISTENBEN BÍZUNK.” ÉS MÉG MIBEN? – A BIZALOM PÉNZÜGYI LETÉTEMÉNYEI NYUGAT-EURÓPA ELMÚLT 250 ÉVES TÖRTÉNETÉBEN

A fogvatartottak képzettség szerinti megoszlása

: Rabság vagy hajléktalanság, Ismeretlen szerző, börtönben készült festmény

Szerző: Tóth Hajnalka

Az igazságszolgáltatás fejlődése, a büntetések végrehajtása szükségessé tette a szakszerűen kialakított intézményrendszert, a vétkesek, elítéltek őrzését. A büntetések társadalmi szerepének változásával a megtorlás mellett, a „közösség védekezését a bűntettel szemben”. Napjainkra újra előtérbe került a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának ösztönzése, a munkába, közösségbe való sikeres visszatérés előmozdítása.

Olvass továbbA fogvatartottak képzettség szerinti megoszlása

Hogyan mentsük meg a demokráciát a technológiától?

Recenzió és kritika Francis Fukuyama, Barak Richman, and Ashish Goel: How to Save Democracy From Technology, Big Tech threatens democracy. Few have considered a practical solution: taking away the platforms’ role as gatekeepers of content. Foreign Affairs, (2021. Január/Február) című cikkéről

Hermes - Ancient Greek Vase Painting
Hermész, görög vázakép

Szerző: Lits Levente

A szerzőhármas, Francis Fukuyama, Barak Richman és Ashish Goel által írt cikk a nagy technológiai cégek piac- és politikatorzító hatásaira keres orvosságot. A nagy technológiai vállalatok monopóliumait felszámolandó olyan javaslatokat és áttekintést tesz, ami a vezető demokráciák példáin keresztül fejleszti tovább azok védelméről, demokratikus rendjének megőrzéséről kialakított gondolkodást.

Olvass továbbHogyan mentsük meg a demokráciát a technológiától?

A modellek elsősorban eszközök

Összefoglaló Costas Azariadis – Riddles and Models: A Review Essay on Michel De Vroey’s A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond[1][2] című esszéjéről

Hydraulic macroeconomics - Wikipedia
William Phillips nemzetgazdaságot modellező gépe
forrás. wikipedia

szerző: Szabó Dorottya

Michel De Vroey a 2016-ban megjelent A History of Macroeconomics form Keynes to Lucas and Beyond című könyvében a közgazdaságtan eddig megszületett makroökonómiai elméleteinek összefoglalására tesz ambiciózus kísérletet, sorra véve a tudományág sikereit és kudarcait John M. Keynestől kezdve többek között Robert E. Lucason és Edward C. Prescotton át egészen a 20. század utolsó évtizedében teret nyerő új keynesi modellekig. Erről a könyvről nyújt Costas Azariadis áttekintő összefoglalót, amelyben kiemeli a makroökonómusok közel egy évszázad alatt megválaszolt, illetve megválaszolatlanul maradt kérdéseit.

[1]Azariadis, C., 2018: Riddles and Models: A Review Essay on Michel De Vroey’s A History of Macroeconomics form Keynes to Lucas and Beyond, Journal of Economic Literature, 56(4), p. 1538-1576

[2] De Vroey, M., 2016: A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond, Cambirdge University Press

Olvass továbbA modellek elsősorban eszközök