A munkaerő kommodifikálása és annak emberéletet követelő hátrányai

Forrás: HRM and the COVID-19 pandemic: How can we stop making a bad situation worse?

Mark Butterick, Andy Charlwood (2021), Human Resource Management Journal

szerző: Süle Ákos

Odüsszeusz találkozik Eumaiosszal, vörösalakos vázakép

A cikk írói szerint bizonyos munkakörökben dolgozó munkavállalók áruként való kezelése (a továbbiakban kommodifikálása), azaz nem embernek való bánásmódban részesítése szerepet játszott abban, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek, és egyesek számára az egészségügyi kockázatok nőttek a pandémia alatt. Szerintük ebben a folyamatban a HR tudomány is szerepet játszik. Nagy hangsúlyt kapnak az olyan normatív HR modellek, amik a kommodifikálásra ösztönöznek és ezek nem részesülnek a megfelelő etikai kritikában azzal kapcsolatosan, hogy alkalmazásuk milyen következményekkel jár a munkavállalók számára.

Olvass tovább

“A művelet elvégzőjének tudnia kell, hogy egy rendszerben mozog.”

Interjú Varga Péterrel, a Millefolium Stratégia Kft. ügyvezetőjével folyt, aki az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások SZövetségének (IVSZ) agrármunkacsoport vezetőjeként a Digitális Agrárstratégia (DAS) felelőse.

forrás: ivsz.hu

szerző: Horváth Anna, doktorandusz, PTE

A beszélgetés Varga Péterrel, a Millefolium Stratégia Kft. ügyvezetőjével folyt, aki az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások SZövetségének (IVSZ) agrármunkacsoport vezetőjeként a Digitális Agrárstratégia (DAS) felelőse is egyben. Az interjúban elsősorban a magyar agrár környezetről, illetve a magyar agrárium jövőjéről beszélgettünk.

Olvass tovább

Kauzalitás, közgazdaságtan és munkaerőpiac – avagy kik és miért kapták a közgazdasági Nobel-díjat?

Jörn-Steffen Pischke: “Natural experiments in labour economics and beyond: The 2021 Nobel laureates David Card, Joshua Angrist, and Guido Imbens” cikke alapján (https://voxeu.org/article/natural-experimenters-nobel-laureates-david-card-joshua-angrist-and-guido-imbens)

szerző: Pókász Zoltán

A közgazdászok a tudományterület szárnybontogatásakor szinte kizárólag a közgazdasági elméletekkel foglalkoztak anélkül, hogy azokat empirikusan is tesztelték volna. Milyen módszereket fejlesztettek ki annak érdekében, hogy a gyakorlatba ültessék a közgazdasági modelleket, teszteljék azok hipotéziseit? És talán még relevánsabb kérdés: hogy használhatóak ezek a módszerek a munkaerőpiaci elemzéseknél?

Az alkimista, Pieter Brueghel, az ifjabb, 1600 körül

Olvass tovább

Levelesládámból

A magasles uralmi viszonyainak vizsgálata és különböző nézőpontok

Lits Levente és Lits Benedek elemzése Tósoki Samu Kaplony meglátásaival; Ludwig Múzeum: Metafizikus áthatolás egy zebrán – történetek vadászatról, természetről

Caspar David Friedrich: Hegycsúcs a ködben

Az Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás (Budapest, 2021) kísérő programjaként rendezett kiállítás nem múlta alul a várakozásainkat. Valóban széltében és hosszában bemutatta a kortárs művészeket és korábbi korok alkotásait, tárgyalva azt is, hogy milyen sok morális, kulturális kérdést vet fel a vadászat és az azt körülvevő és kísérő különböző társadalmi folyamatok, érzések és láttatások. Következő rövid áttekintésünkben szeretnék Hopp-Halász Károly Magasles sorozatán keresztül egy átfogó képet adni a magaslesek politikai gazdaságtani összefüggéseiről személyes példáin, Antigoné tragédiája és végső soron korunk Budapestjének meghatározó toronyházán keresztül. Ezzel egy azt meghaladó modellt is alkotnánk, amellett, hogy az alkotók pontos megnevezése nélkül kiemelnénk néhány gondolatot, amely a gazdaságban való részvétel más folyamatait is hasonlóképp meghatározza.

Olvass tovább

Az iskolai lemorzsolódás és az álláskeresők aránya közötti kapcsolat

szerző: Mihele Mihály András

Részlet a “Légy jó mindhalálig” című filmből

A XXI. század minden kétséget kizáróan különbözik az ezt megelőző évszázadoktól, hiszen ez lesz az első olyan század, amelyben – többek között – valóban lehetőség nyílik a tudásalapú társadalom megteremtésére. Mint ilyen, az oktatás helyzetének vizsgálta kiemelt jelentőségű, ha meg szeretnénk birkózni a jelen és a jövő által elénk állított kihívásokkal és sikeresen kívánunk bekapcsolódni a globális együttműködés keretrendszerébe.

Olvass tovább

Hiányosságok a digitális hirdetési piacon

Gordon, B. R., Jerath, K., Katona, Z., Narayanan, S., Shin, J., & Wilbur, K. C.: Inefficiencies in Digital Advertising Markets, Journal of Marketing, 2021, 85(1): 7–25

szerző: Szarka Lilla

Nem telik el úgy egy nap, hogy munkánk, tanulmányaink, életvitelünk során ne találnánk szemben magunkat a valamiféle digitális hirdetéssel. Legyen az közösségi felületen, kereső, vagy videomegosztó oldalakon, akár még az e-maileink között is, ezek a hirdetések mindenhol jelen vannak. Ehhez a felhasználók nagy többsége hozzászokott és már észre sem veszi e hirdetéseket, vagy éppen nagy erőkkel küzd ezek ellen, védi minden adatát, és próbálja online tevékenységét a legkisebb nyomon követhetőséggel tenni. Az biztos, hogy az online tér telítettsége hirdetési szempontból nem fog csökkenni, mivel a marketing ezen területe évek óta fejlődő tendenciát mutat, a marketing torta, egyre nagyobb szeletét követeli ki magának. Ez a piaci növekedés magában hordoz nehézségeket és problémákat is, melyek hatással vannak a digitális térre. A tanulmány négy fő hiányosságot és elégtelenséget emel ki és dolgoz fel az online hirdetői piaccal kapcsolatban. Ezt elméleti és gyakorlati szempontok szerint teszi meg, majd ajánlást tesz további kérdésekre és irányokra a piac jövőjével kapcsolatban.

Henri de Toulouse-Lautrec:
Aristide Bruant , plakát, 1892

Olvass tovább

A milliomos menyasszony (részlet)

Alexandre Dumas ötlete alapján írta Adolf Mützelburg

id. Alexandre Dumas a Google címlapján

„Ide, a civilizált észak-amerikai világtól oly messze eső magányba vonult don Lotario, akinek vagyona megengedte volna, hogy túlszárnyalja a legfényűzőbb lordot a St. James-i udvarban, vagy a leggazdagabb bankárt a Broadway-n, New Yorkban. Engedelmeskedve atyai barátja, Dantes óhajának, átvette előbb annak birtokait Kaliforniában, a Vágyak hegyén. De amikor a felfedezett aranymezők ezer meg ezer európait és amerikait csaltak oda, és könnyen ki lehetett találni, hogy ez az ország már nemsokára maga-magától fog művelődni, Dantes megjelent a fiatal, tevékeny don Lotariónál, és megkérte őt, vonuljon tovább.

– Itt már nincs nehéz feladat – mondta. – Ez a föld az Unióhoz került, és az amerikaiak meg fogják tenni kötelességüket. Ez a vidék már az emberi művelődés birtokába ment át. Menjen Észak-Mexikóba. Ennek az országnak szüksége van jó polgárokra, ott a civilizáció minden csírája valóságos istenáldás. Ott senki nem fog letelepedni nyerészkedési vágyból, az az ország nem ígér kincseket. Hacsak nem akarjuk, hogy örökké pusztaság maradjon, akkor ott olyan férfiúnak kell példával elöljárnia, akinek nem kell tekintettel lenni az anyagi előnyökre. Lásson hozzá, mit lehet erővel, pénzzel és türelemmel kihozni ebből az országból. Ha kialakul ott egy mag, akkor odamennek majd mások is, és felhasználják azt kiindulópontnak a további munkához. A legszebb, legszabadabb élet az egész földkerekségen a nagy földbirtokos élete, akinek rendelkezésre állnak az eszközök, hogy mérföldet mérföld után vonjon be a megművelésbe. Senki sem akadályozza, az egész utókor áldja. Valószínű ugyan, hogy az Egyesült Államok hamarosan megszerzi ezt a területet is, de legkorábban ötven év múlva fordul majd arra a telepesek tekintete. És akkor ön előre dolgozott a jövőnek. Az idegenek akkor hajlékot, otthont találnak ott. A feladat nehéz, dicstelen, egyhangú. Ezért bízom önre! Fiatal feleségével, felserdülő gyermekeivel boldogabban fog ott élni, mint akármelyik fejedelem a trónján.”

(gyűjtötte Szabó Dorottya)

Távolodás a pártosodástól: A politikai polarizáció mögött rejlő motívumok diverzifikálása

Tianru Guan, Tianyang Liu és Yilu Yang: Moving Away From Partisanship: Diversifying the Motives Behind Political Polarisation Eredetileg megjelent: Political Studies Review 2021, 19(4): 656-667.

szerző: Magyar Dóra Anna, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Edward Munch: A sikoly, 1893

Pártosodás, társadalmi széttagolódás, polarizáció. Ismert fogalmak, amelyek jelentősen áthatották a 20. század történelmét, azonban napjaink fejlett társadalmaiban is erőteljesen jelen vannak a közéleti témákban. Guan és Liu a Wuhani Egyetem, Yang pedig a Melbourne-i Egyetem kutató munkatársa, akik politikai, szociális és kommunikációs területeken végzik a fő tevékenységüket, ami lehetővé tette a globális polarizációs folyamatok interdiszciplináris vizsgálatát a legújabb tanulmányukban.

Olvass tovább

Ha Vilfredo Pareto ma Californiában járna…

szerző: Szabó Dorottya

„Il caso classico é quello dell’affamato che ruba un pane. Si capisce che lo si mandi assolto, ma si capisce meno bene perché il debito che ha la societá di non lasciare morire di fame questo disgraziato debba essere pagato da un fornaio scelto a caso, e non dall’intera societá. La soluzione logica parebbe dovere essere cha l’affamato sia assolto e che la societá paghi il pane rubato al fornaio.”

(Vilfredo Pareto, 1916)[1]

Auguste Rodin: Isten keze, 1907

Olvass tovább

Az észak-amerikai energiarendszer válasza a földgázár-sokkokra

Maxwell Brown, Sauleh Siddiqui, Charalampos Avraam, John Bistline, Joseph Decarolis, Hadi Eshraghi, Sara Giarola, Matthew Hansen, Peter Johnston, Saroj Khanal & Anahi Molar-Cruz: North American energy system responses to natural gas price shocks, Energy Policy 2021, 149: 112046.

szerző: Pál András, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Hallom Amerika dalát, hallom sokféle szent énekét (Szabó Lőrinc fordítása)

A cikk szerzői ezt a munkát a National Renewable Energy Laboratory és az Alliance for Sustainable Energy Kft. segítségével készítették el az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DOE) számára. Észak-Amerika megnövekedett földgázfüggősége és a földgázpiac potenciális megzavarásának következtében azonban a cikk számos további energiabiztonsági implikációt is rejt magában. Ezenkívül az energiaágazatban rejlő gazdasági rugalmasság iránt érdeklődő politikai döntéshozók és ipari szereplők is hasznosnak találhatják a tanulmány eredményeit az energiaszektor hosszú távú tervezési és beruházási döntései tekintetében.

Olvass tovább