„a tudományágak találkoztatása egy kiaknázatlan terület”

Interjú Sörös Kármennel, a PTE Janus Pannonius Szakkollégiumának titkárával

szerző: Póta Krisztián

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és Budapesti Corvinus Egyetem együttműködése révén létrejött Kandó Klub keretében interjúkat készítünk szakkollégiumokkal az ország különböző részéből, hogy megismerjük az egyetemi hallgatók pályakezdési nehézségeiket, valamint, hogy ebben segítséget tudjunk számukra nyújtani. Az alábbiakban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium titkárával, Sörös Kármen Patríciával készült interjú leiratát olvashatják.

Olvass tovább

Levelesládámból: Az ideális filozófus neveltetése Platónnál

Plato quote on philosopher king.

szerző: Szabó Dorottya

Platón ideális államában a nők és a gyermekek az őrök köztulajdonú közösségét alkotják, mindamellett, hogy a nők is alkalmasak az őri feladatok ellátására. Érvelése szerint a nők és férfiak alapvető természete különbözik, de a nők is képesek mindenféle munkára, melyre a férfiak, csak gyöngébbek. Az ideális államban a gyermekek nem ismerik szüleiket, s a szülők sem ismerik gyermekeiket, de mindenki rokonaként bánik a közösségének minden tagjával. Ez azért a lehető leghasznosabb együttélési forma, mert a közösség tagjait a tehetségük szerinti legjobb teljesítményre ösztönzi az, hogy minden közös, a javak, a bánat és az öröm egyaránt.

Olvass tovább

„Ott leszünk mellettetek, mögöttetek, előttetek, ott, ahol szükség lesz ránk”

Beszámoló a Kandó Klubban 2021 első félévében folytatott kutatásról

Szerző: Póta Krisztián

Július 6-án kedden a Kandó Klub 2021. első féléves szakképzési kutatásának beszámolója a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában. Zsabka Zsolt, a Kandó Klub elnöke, a BKIK alelnöke és az MKIK Fiatal Vállalkozók Kollégiumának elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Megnyitójában hangsúlyozta, hogy a BKIK milyen szerepet szeretne betölteni a budapesti vállalkozók és egyetemi hallgatók életében, és azt, hogy a BKIK elkötelezett a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásában. A Kandó Klub egyik fontos célja, hogy a megteremtse a bizalmat a fiatalokban a kamarai szervezetek iránt.

A bemutatott kutatás vezetője Trautmann László egyetemi docens volt. Ebben a félévben az alábbi 7 fő részvételével zajlott a kutatás: Balogh Attila (Budapesti Corvinus Egyetem mesterszakos hallgató), Baranyi Dániel (Eszterházy Károly Egyetem, doktorandusz), Brezovszky Dorottya (Budapesti Corvinus Egyetem alapszakos hallgató), Cserni Zsuzsa (Budapesti Corvinus Egyetem alapszakos hallgató), Fülöp Lili Gyöngyi (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alapszakos hallgató), Halász Győző Mihály (Budapesti Corvinus Egyetem mesterszakos hallgató) és Horváth Anna (Budapesti Corvinus Egyetem mesterszakos hallgató).

A kutatás során azt vizsgálták a résztvevők, hogy a szakképzésben a szakmai ethosz jelenléte mennyiben befolyásolja a lemorzsolódást és a pályán maradást.

  1. ábra: Lemorzsolódás iskolánként
forrás: Oktatási HIvatal

Az első ábrán jól látszik, hogy a lemorzsolódás legnagyobb része 9. osztályban történik. A szakközépiskolákban ez az arány kiugróan magas 20 %. Ennek az egyik oka az, hogy a diákok ekkor kerülnek be új iskolákba az általános iskola után és nehezen tudnak az új követelményekhez alkalmazkodni.

2- ábra: Bukási statisztika tárgyanként

forrás: Oktatási Hivatal

A 2. ábrán láthatjuk, hogy a diákok legnagyobb számban matematikából és a szakmai elmélet tárgyból buktak meg 2019-ben. A kutatás vizsgálta a tankönyveket is, amiből a tudást a diákok megszerzik és amiből a szakmai ethosz elsajátítják. Kiderült, hogy például az elektrotechnika-elektronika szakképzésben nincs egységes tankönyv és sok esetben csak jegyzetből tanulnak.

A kutatás arra a konklúzióra jutott, hogy a szakképzés fejlesztésében a közismereti tárgyak iránti érdeklődést a szakmai tárgyakon keresztül érdemes felkelteni, valamint, hogy a szakképző intézményekben a szakmai elméleti tárgyak teljesítése kétszer olyan nehéz, mint a a gyakorlatiaké.

A rendezvényen résztevők a kutatási beszámoló után a Bridge to Benefits Mesterkurzusról hallhattak egy beszámolót, ami a BKIK egyik projektje, melynek során kkv-knak segítenek fejleszteni fenntartható működésüket, illetve környezeti és társadalmi hasznosságukat nagyvállalatok bevonásával.

Egy elmaradt interjú

Budapesti Corvinus Egyetem - Lánczi András Egyetemünk rektora

Dr. Lánczi András rektori megbízatása 2021. június 30-án lejárt a Budapesti Corvinus Egyetemen. 5 éves működése során komoly változások történtek az egyetemen, mindenekelőtt lezajlott egy átalakulás, aminek során állami egyetemből alapítványi finanszírozású intézménnyé vált, ezzel párhuzamosan végbement több szakfejlesztési folyamat, számos nemzetközi elismerésben is részesült az intézmény. Sok egyéb mellett rektorsága idejére esik a Faculty Club megnyitása a Fővám téri épületben és a Fővám téri épület felújítása is. Az egyetemi polgárok szívesen vennék, ha ismernék a távozó rektor tapasztalatait, ezért a Köz-Gazdaság szerkesztőbizottsága az alábbi kérdéseket tette fel Rektor Úrnak:

1, A Budapesti Corvinus Egyetem az első egyetem, amelyik modellváltáson ment keresztül. Milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban?Mit jelöltek meg az átalakulás céljaként, és sikerült-e elérni ezt a célt? Egy ilyen horderejű átalakuláshoz különböző időszakaszra vonatkozó tervek, stratégiák szoktak készülni. Az átalakulásnak mi volt a rövid, közép és hosszú távú célja, és hol tart az egyetem ezek megvalósításában? Mi volt az átalakulás legnagyobb veszélyforrása, és ezeket hogyan lehetett kikerülni?  Az egyetem szervezeti kultúrája jelentősen átalakult az elmúlt időszakban, és komoly fiatalítás is végbement. Milyen kihívásokat lát ebben a tekintetben a következő időszakban?
2, Az átalakulás rektori ciklusának második felében volt meghatározó. Rektorságának egészét tekintve mit tekint a legnagyobb sikernek, mire a legbüszkébb? Van-e olyan, amit kudarcként könyvel el magában, és amiben úgy érzi, hogy nagyobb erőfeszítésre lett volna szükség?
3, Általános vélemény, hogy az egyetem nemzetköziesítése jelentős mértékben előrehaladt az elmúlt években. Mely területeket, régiókat lát ebben a tekintetben meghatározónak, és melyek azok, ahol érdemes előrelépnie az egyetemnek? A nemzetköziesítésben sokféle együttműködés alakult ki, oktatási és tudományos egyaránt. Ön szerint ezek között mennyire sikerült harmóniát találni, vagy található ezek között aránytalanság? Ha igen, akkor ennek mi lehet az oka?
Lánczi András kitérő választ adott felkérésünkre.

Action Learning nagynevű vállalatokkal

A Jövőt Építők Generációja egyesület szakmai programjáró

JÉG - Jövőt Építők Generációja - Home | Facebook

l

A Jövőt Építők Generációja Egyesület non-profit civilszervezet, amely 2015-ben alakult és mostanra már több mint 120 aktív tagja van országszerte. Négy különböző egyetememen van bejegyzett hallgatói diákszervezetük (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Óbudai Egyetem). 2016-ban és 2017-ben 2 Erasmus+ nemzetközi projektet szerveztek meg. Az Egyesület 4 tagja előadott a TEDxTalks-on. missziója, hogy a tehetséges és fejlődni vágyó fiatalokat felkutassa, és olyan környezetet biztosítson nekik, amelyben a legjobbat tudják kihozni magukból. Az alábbiakban az egyesület szervezésében megvalósult programról adunk tájékoztatást, ami felkeltheti olvasóink érdeklődését, és egyben mintát adhat a megújuló felsőoktatás számára is.

Olvass tovább

Barack Obama: Egy ígéret földje (Elnöki memoár)

„Lebilincselő, személyes vallomás a történelemformáló pillanatokról – az elnöktől, aki arra inspirált, hogy higgyünk a demokrácia erejében

Könyv: Egy ígéret földje (Barack Obama)

Barack Obama izgalmas, várva várt elnöki memoárjának első kötetében elmeséli valószínűtlen útjának történetét, amely során az identitását kereső ifjúból a szabad világ vezetőjévé lett. Politikai tanulmányait és történelmi jelentőségű elnöksége első ciklusának ikonikus pillanatait – a drámai átalakulás és zűrzavar időszakát – bemutató könyvében megdöbbentően személyes részletekbe enged bepillantást.

Olvass tovább

A Jevons-paradoxon

Occupations: 19th century coal miners | The British Newspaper Archive Blog
XIX. századi brit szénbányászok

szerző: Mihele Mihály András

Az Our World in Data [2021] adatai szerint a világon felhasznált energia mennyisége dinamikusan növekszik évről évre. Guo, Khanna és Zheng [2016] kutatása is ehhez a kérdéshez kapcsolódik. A szerzők Kínában vizsgálták a lakosság elektromosság iránti igényét, ami elsősorban a gépesítés elterjedésére és az energia árának csökkenésére visszavezethető okok miatt 11,9 százalékkal bővült évente. Mindez felülírta a gépek energiahatékonyságnak fejlődését, ami ugyanilyen időközönként csak 2 százalékot tudott javulni, így nem tudta ellensúlyozni az áram iránti keresletnövekedés hatásait.

Olvass tovább

„hogyha csak 1% részesedésünk is van benne…”

ME HÖK

A vállalkozások, a Miskolci Egyetem és diákjainak jövője több ponton is összeér, keresztezi egymást. Ez volt az alapgondolata a Kandó Klub által szervezett interjúsorozat újabb felvonásának, amely során a következő kérdésekre adtak választ a résztvevő beszélgetők.

  • Miért is keresik a vállalkozások már az egyetemi éveik alatt a fiatalokat?
  • Mennyire keresik ugyanakkor a jövőbelibiztonságot a végzős hallgatók?
  • Miben segítheti a Miskolci Egyetem a borsodi vállalkozásokat? 
  • Beszélgetőpartnereink voltak: István Zsolt igazgató úr a Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Igazgatóságáról (TTI) és Sedlák Gábor, a Fiatal Vállalkozások Kollégiumának alelnöke, a CreativEnergy Kft. ügyvezetője. Az interjút Baranyi Dániel és Trautmann László készítette.  

Olvass tovább