A nappali tagozatos hallgatók a munkaerőpiacon

Time Overcome by Youth and Beauty Painting by Simon Vouet
Simon Vouet: A fiatalság és a szépség legyőzi az időt

Szerzők: Szabó Dorottya – Trautmann László

Az emberek többsége bizonyára emlékszik az első, nyögvenyelősen elkészített szakmai önéletrajzára, amiben minden potenciálisan releváns információt megpróbált feltüntetni, hogy ne legyen kínosan üres az az egy oldal, amit elvárásként maga elé képzelt. Egyetemi hallgatóként könnyen előfordulhat, hogy az első CV-t nem is a munkaerőpiacra szánja az ember, csupán valamilyen pályázat keretében követelik meg tőle. Egyikünk emlékszik, hogy pár hallgatótársával eltökélt szándékuk volt egyetemi demonstrátornak jelentkezni az első tanév végén, amikor szembesültek az első CV-k zavarba ejtő problémájával. Végtelenül frusztrált minket, hogy a hallgatói státuszunkon túl aligha van bármink, amit felmutathatnánk, pedig még nem is a munkaerőpiacra készültünk kilépni.

Olvass tovább

Megalakult az MKT Corvinus

2021 februárjában 15 lelkes tag segítségével indult el a tagszervezet működése

A képen a Lánchíd pesti hídfője szerepel előtérben az MKT Corvinus logójával.

Ahogy arról már korábban hírt adtunk, megalakult az MKT Corvinus. Bemutatkozó írásukat az MKT Ifjúsági Bizottságának honlapja közli (https://mktib.hu/megalakult-az-mkt-corvinus/?fbclid=IwAR2W3S6USl7Mop15AwCJwKQ-jXrvuo5opz1iJanAdDP7Yn1gJjSox3MqcF4), amit közre adunk honlapunkon is.

“Diákszervezetünk a több mint százéves múltra visszatekintő Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottságának (MKT IB) segítségével alakult meg. Megalakulásunkat 10-15 lelkes tag fél évig tartó közös gondolkodása előzte meg. Az olvasókörök során megfogalmazódott bennünk, hogy fontos színekkel gazdagíthatnánk az Egyetem diákszervezeti palettáját. Ekkor vette fel velünk a kapcsolatot az MKT IB és kezdtünk el együtt dolgozni. Ennek köszönhetően február elején már meg tudtuk tartani első közgyűlésünket, ahol elnökséget választottunk. Ezt nem sokkal követte az első elnökségi ülés (ott döntenek a közösség tisztségviselői a szervezet megjelenéséről és fejlődésének irányáról). A gyűlésen példamutató módon az eddigi összes döntést mindannyiunk beleegyezésével hoztuk meg. Terveink között több olvasókör, vita és előadás is szerepel, ahova várjuk azokat a fiatal hallgatókat, akik érdeklődő és nyitott szemmel tekintenek a közgazdaságtanra.

Céljaink

Megalakulásunk célja nem csak a jövő generáció vezető közgazdászainak támogatása és képzése, hanem kortársaink megszólítása is, iránymutatás, hogy készek legyünk szembenézni a ma kihívásaival, válságaival. Szintúgy nem csak a jelen kor meglátásait tartjuk szem előtt, hanem dogmái megdöntésére is kísérletet teszünk elődjeink szellemében. Közösséggé szerveződésünkkor hitet tettünk az emberiesség és szabadság értékrendje mellett kiemelve örökségünk jelentőségét. Megfogalmaztuk alapértékeinket, mint a világnézeti sokszínűség, a párbeszéd mindenkori elősegítése, illetve a kisebbségi vélemények figyelembevétele és a részvételen alapuló demokratikus működés. A politikai gazdaságtan értelmében fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a közgazdaságtan nem szomorú tudomány, alapvetően normatív, mindenkor értékrendet közvetít. Emellett fontos elmondani, hogy jelentős támogatottsága van csoportunkban az ökológiai, szociális, és emberközpontú megközelítéseknek, filozófiánk központi fogalmai ezért a felelősség és az igazságosság, éppen emiatt támogatói vagyunk az ezt támogató globális folyamatoknak. Ezt a szemléletet kívánjuk tovább hagyományozni és képviselni az egyetemi polgárság felé.

Mit hoz a jövő?

A jövőben intenzív tudományos munkára készülünk, szemléletformálásra, tagságunk bővülésére. Szeretnénk létrehozni azokat a termékeny olvasó- és vitaköröket, ahol megalapozhatjuk szakmai publikációk sorát, megszólítva és párbeszédre hívva kortársainkat és a szakma egészét. Elszántsággal, de kellő kritikával, büszkén végezzük tevékenységeinket, ugyanis ezt a közösséget a mélyen rejlő erkölcsi szemlélet teszi és alakítja.

Írta MKT Corvinus Elnöksége”

A fiatal munkavállalók SZJA-mentessége

Edward Munch: Szorongás

Szerzők: Szabó Dorottya – Trautmann László

2021. január 15-én jelentették be, hogy 2022 január 1-től a 25. életévüket be nem töltött munkavállalók mentesülnek a személyi jövedelemadó befizetésének kötelezettsége alól. Ez nem egyedi intézkedés, Lengyelországban 2019 augusztusa óta a 26 éven aluli munkavállalók részesülnek ilyen típusú adókedvezményben.

Olvass tovább

Újjáalakult a Magyar Közgazdasági Társaság ifjúsági szakosztálya a Budapesti Corvinus Egyetemen, az MKT-Corvinus

2021. január 26-án megtartotta újjáalakuló közgyűlését az MKT Corvinus a Budapesti Corvinus Egyetemen. A közgyűlés elfogadta a szervezeti és működési szabályzatot, megválasztotta tisztségviselöit és kialakította működési rendjét.

A szervezet vezetői:

Szabó Dorottya, elnök ·

Hadi Noémi, szakmai programokért felelős alelnök ·

Kiss László Marcell, marketingért és szervezetfejlesztésért felelős alelnök ·

Homoky Alexandra, külső szakmai programokért felelős középvezető ·

Lits Benedek, közösségi programokért és szervezetfejlesztésért felelős középvezető ·

Lits Levente, marketingért és a kommunikációért felelős középvezető ·

Zsámár Klaudia, belső szakmai programokért felelős középvezető

Elkészült a szervezet első hírlevele is, amire az alábbi linken lehet jelentkezni: https://mailchi.mp/7b78a6f967f8/zoldlevel. A hírlevelet Lits Benedek és Lits Levente készítette.

A hírlevél első számából olvasóink egy rövid ízelítőt kaphatnak az alábbiakban:

A fogvatartottak képzettség szerinti megoszlása

: Rabság vagy hajléktalanság, Ismeretlen szerző, börtönben készült festmény

Szerző: Tóth Hajnalka

Az igazságszolgáltatás fejlődése, a büntetések végrehajtása szükségessé tette a szakszerűen kialakított intézményrendszert, a vétkesek, elítéltek őrzését. A büntetések társadalmi szerepének változásával a megtorlás mellett, a „közösség védekezését a bűntettel szemben”. Napjainkra újra előtérbe került a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának ösztönzése, a munkába, közösségbe való sikeres visszatérés előmozdítása.

Olvass tovább

Közösségformálás a digitalizáció korában

Cserni Zsuzsa – Horváth Anna

Megnyitó: Levitáció - feLugossy, Bukta, Szirtes - YouTube

Bukta Imre: Levitáció

A Budapesti Corvinus Egyetem A jövő vállalkozásai Budapesten című intenzív heti tárgya keretében a hallgatók azt vizsgálták meg, hogy egy OpenLab típusú vállalkozást hogyan lehet fenntarthatóvá tenni üzletileg, és milyen társadalmi-gazdasági szükségleteknek kell megfelelnie. Alapvetően két kerületben vizsgálódtak a hallgatók: a XI. kerületben, ahol ennek az új közösségi térnek a kialakítása már el is kezdődött és az V. kerületben, ahol annak átültethetőségét vizsgálták. Ennek érdekében a diákok felmérték, hogy a különböző korosztályok, generációk Budapesten milyen műszaki-termelési kultúrával rendelkeznek, illetve mire lenne szükségük ahhoz, hogy befogadják az új technológiát. A hét során vendégelőadók segítették a diákok munkáját, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóival is párbeszéd alakult ki, akik műszaki vonatkozásban már ismerték a XI. kerületben induló Art & Tech Centert.

Olvass tovább

Honlapunk látogatottsága

Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Fejlődésgazdaságtan Szakosztály honlapjának látogatottsága 2020-ban meghaladta a 8 ezret, amit több, mint 4 ezer egyedi látogatás eredményezett. Bízunk benne, hogy tartalmaink továbbra is találkoznak olvasóink igényeivel.

HónapEgyedi látogatóLátogatások számaOldalakTalálatokAdatmennyiség
Jan 202000000
Feb 202000000
Már 202000000
Ápr 202000000
Máj 20204946783,71712,838163.23 MB
Jún 20202697453,1119,071113.34 MB
Júl 20202616372,7388,858254.13 MB
Aug 20205181,0892,9546,45395.63 MB
Szept 20201,2922,4656,2809,563110.92 MB
Okt 20201,4312,7387,08510,05486.53 MB
Nov 202000000
Dec 202000000
Összesen4,2658,35225,88556,837823.77 MB

Európa gazdasága a vírus után: legyengül vagy immunitást szerez?

Esszé

Az elemzés az európai projekt lehetséges fejlődési útjait vizsgálja s mivel a járvány gazdaságon túli tényező is, kitér a társadalmi folyamatokra is.

Bod Péter Ákos

Bod Péter Ákos: Ne temessük a külföldi tőkét! | KamaraOnline

A koronavírus-járvány a világátlagnál súlyosabb gazdasági visszaesést idézett elő Európában a nagyfokú nyitottsággal járó kitettség és a gazdasági szerkezet következtében. A nem-gazdasági eredetű sokk a korábbi pénzügyi válsághoz hasonlóan ismét aszimmetrikus hatással járt az EU tagállamaiban, és a válság utáni helyreállítási képességek sem egyformák. A két válság nyomán jelentős gazdaságszerkezeti átalakulások indultak el, nemzeti és EU-szinten stratégiai döntések születtek, noha ellentmondásos és improvizáló módon. Ezek nyomán az EU jobb válságviselő képességre tehet szert fontos feltételek teljesülése esetén. Az esszé az európai projekt lehetséges fejlődési útjainak kritikus gazdasági és gazdaságpolitikai tényezőit tekinti át.  

Olvass tovább

Európa két (vagy három?) tűz között

2020. június 8. hétfő | 09:00 | Zentai Péter (Zentuccio)

A történelem arra tanít, hogy a Nyugatot edzik, újjáélesztik, erősítik, a központosított rendszereket viszont tönkreteszik az igazán nagy megpróbáltatások, az olyanok, mint amilyennek ma az egész világ ki van téve. Egyebek között így válaszol a European Council of Foreign Relations nevű nagy amerikai-európai agytröszt egyik vezetője, a Kína specialista Andrew Small arra, hogy sikerülhet-e Kínának és Oroszországnak valamiképpen, esetleg együttes erővel összezúznia az Európai Uniót. Szerinte, noha kétségtelenül érzékelhető, hogy Európa két tűz közé került Kína és az Egyesült Államok között, mégis a végén az európaiak az amerikaiakkal fognak össze Kínával és részben Oroszországgal szemben – a vírusjárvány okozta nemzetközi gazdasági válság, valamint az új keletű amerikai belső válság fejleményei ebbe az irányba mutatnak

Politika és közgazdaságtan a neoliberalizmus után

Recenzió Patrick J. Deneen „A liberalizmus kudarca” és Samuel Bowles „Az etikus gazdaság” című könyveiről

Szerző: Csontos Tamás

forrás: Pallas Athéné Könyvkiadó
forrás: alfahir.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem egyik kurzusának keretében idén tavasszal két nagy sikerű könyv elolvasására és feldolgozására vállalkoztunk. Az első a Patrick J. Deneen által írt „A liberalizmus kudarca”, míg a második Samuel Bowles műve „Az etikus gazdaság” volt. A címükből talán úgy tűnhet, hogy ez a két könyv nem kapcsolódik egymáshoz, valójában viszont nagyon is hasonlítanak. Habár más nézőpontot használnak, de a probléma, amiről értekeznek, voltaképp ugyanaz. Deneen politikai szemszögből, míg Bowles közgazdasági perspektívából vizsgálódik, viszont lényegében mindketten a jelenleg válságban szenvedő világrend, a neoliberalizmus kritikájára vállalkoznak. A következőkben e két könyv bemutatására törekszem. 

Olvass tovább