A növekedés után

Dietrich Vollrath: A beérett gazdaság – A stagnálás mint a siker jele, Pabooks, 2020,

‘Katherine Trebeck,Jeremy Williams: A megérkezés gazdaságtana, Pallas Athéné Könyvkiadó, 2020

szerző: Csontos Tamás, doktorandusz, Budapesti Corvinus Egyetem

Az utóbbi évtizedben a gazdasági növekedés kifulladt a fejlett országokban. Ezt a közgazdász szakma többsége kudarcnak éli meg és keresi a lehetőségeket a növekedés újraindítására. De mi van, ha a növekedés lassulása nem a kudarc jele, hanem éppen a sikeré? A fejlett társadalmak elértek egy olyan pontra, ahol a fejlődés már nem a növekedéssel egyenlő, s a további növekedés már nem lehetséges az eddig felépített alapok lerombolása nélkül. Ha a ház készen van és nincs szükség további bővítésre akkor egyetlen új cél marad: az otthonunnká tenni azt. A fejlett társadalmak feladata a növekedés után, tehát az otthonteremtés.  Ezen a gondolatmeneten vezetnek végig Dietrich Volltrath „A beérett gazdaság”, illetve Kathrine Trebeck és Jeremy Williams „A megérkezés gazdaságtana” című könyvei. Míg előbbi a hagyományos közgazdasági modellek segítségével magyarázza meg, hogy miért is siker jele a növekedés lassulása, addig utóbbi arról értekezik hogyan is tudjuk otthonunká tenni a növekedés utáni világot.

Olvass tovább

Megemlékezés Kínában Kornai Jánosról

összeállította: Bánhidi Ferenc

Kornai János munkássága egész Kínában nagy figyelmet kapott az elmúlt 40 évben, amit többek között az is bizonyít, hogy 90. születésnapja tiszteletére rendezett konferencián több magas beosztást betöltő és nemzetközi hírnévnek örvendő tudós vett részt. A Kínában született nekrológokból, méltatásokból adjuk közre most a legfontosabbakat angol fordításban.

Olvass tovább

Kiberfegyverek: az egyre égetőbb virtuális hadszíntér

Sanger, David E. (2021): „Once, superpower summits were about nukes; now, it’s cyberweapons”. (The New York Times, 2021. június 16.)

szerző: Málits Tamás – egyetemi hallgató, KU Leuven, Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma

Möbius szalag

A második világháború óta, azaz immár több mint hét évtizede az amerikai elnökök és a szovjet, majd később az orosz vezetők közötti, változó rendszerességű csúcstalálkozókon egyetlen állandó téma folyamatosan napirendre került. A két szuperhatalom nukleáris arzenálja folyamatosan magában hordozta az elrettentés szükségességét, illetve a kölcsönös megsemmisítés (MAD – mutually assured destruction) veszélyét, ami az államfők számára is folyamatos beszédtémát jelentett.

Olvass tovább

Dél-Korea a virtuális valóságot állítja a növekedési potenciálok középpontjába

Arirang News (2016): Korean startup releases VR simulators for military traininghttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Et5BsV0U1Lw

Pere Borrell del CasoMenekülés a kritika elől (1874) (forrás: Wikipédia)

szerző: Rimóczi Martin

Míg a virtuális valóság különböző formái gyorsan barátságos fogalmakká válnak a hétköznapi emberek számára – többek között ilyenek a legmodernebb szórakoztatóeszközök -, addig a többi területen dolgozók is felismerik e technológia nagy lehetőségeit és alkalmazási potenciáljait. Többek között ilyen terület a katonai kiképzés is.

Olvass tovább

Bepillantás a kiber-fegyverkezési verseny kulisszatitkaiba

Fresh Air: Inside The Cyber Weapons Arms Race, National Public Radio, via: https://www.npr.org/2021/02/10/966360714/inside-the-cyber-weapons-arms-race?t=1632818768437 (letöltve: 2021.09.10.)

10 Mistakes World-Famous Artists Made That We Likely Never Noticed
Boticelli: Vénusz születése, és a művészettörténészek szerint a kép hibája
forrás: https://brightside.me/creativity-art/10-mistakes-world-famous-artists-made-that-we-likely-never-noticed-795919/

szerző: Szabó Ádám Zoltán, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

A XXI. század digitalizációs fejlődése – felváltva a hidegháború nukleáris fegyverkezési versenyének bő négy évtizedes hagyományait – új versengési távlatokat nyitott a nemzetközi arénában. Nicole Perlothnak, a New York Times kiberbiztonsággal foglalkozó munkatársának nemrég megjelenő, „This is How They Tell Me The World Ends” című könyve[1] ezt az új hadszínteret, valamint az Amerikai Egyesült Államoknak ebben betöltött szerepét igyekszik bemutatni. A hidegháborút követő időszak legnagyobb befolyású nemzeti szereplőjeként – bár a mai multipolaritásban kétségtelenül mérséklődött globális befolyása – az USA megkerülhetetlen aktor a nemzetközi színtéren nemcsak katonai, de gazdasági, politikai, valamint kulturális tekintetben is. Érdekes kérdés azonban, hogy kiberbiztonság területén rendelkezik-e dominanciával, és ha igen, milyen mértékű ez a monopóliuma.

Olvass tovább

„az államnak az a célja – és mi ezt teljes mértékben támogatjuk – hogy tudásalapú társadalom épüljön fel Magyarországon”

Interjú Prof. Dr. Kovács Leventével, az Óbudai Egyetem rektorával

Professzor Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora (fotó: Durbák György)

2021. szeptember 15-én a Köz-Gazdaság interjút készített Prof. Dr. Kovács Leventével, az Óbudai Egyetem rektorával a technológiai fejlődés lehetőségeiről és szükségszerűségéről, illetve ezzel kapcsolatban az egyetemek feladatairól.

Olvass tovább

Átalakuló foglalkoztatási modellek az innováció és a társadalmi változások tükrében

Technológiai jövőképek Magyarországon – kerekasztal-beszélgetés az 59. Közgazdász-vándorgyűlés Fejlődésgazdaságtani szekciójában

szerző: Lits Levente, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Különös, és egyben meglepő beszélgetésnek biztosított táptalajt az MKT Fejlődésgazdaságtani Szakosztályának elnöke, Trautmann László, aki a tudományos élet egymástól távol eső területeiről invitált egyetemi vezetőket és kutatókat az 59. Közgazdász-vándorgyűlés Fejlődésgazdaságtani szekciójának kerekasztalához. A beszélgetés résztvevője volt Csath Magdolna, a PPKE és Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofessszora, a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja, az MKT Versenyképességi, valamint Informatikai Szakosztályainak elnökségi tagja, Felde Imre, az Óbudai Egyetem ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettese, valamint Levendovszky János, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese. Trautmann László felvezetőjében felidézte Robert Schiller legújabb könyvét (Narratív közgazdaságtan) és elmondta, hogy Shiller a műben arról ír, milyen fontos a közös narratíva, a közös jövőkép a gazdasági fejlődéshez, és technológiai jövőkép nélkül nincs gazdasági fejlődés. Így adódik a kérdés: milyen fordulat zajlik a technológiai jövőkép kialakításában és hogyan tekintenek mindezekre a nem műszaki értelmiségiek, valamint maguk a vállalkozók.

Olvass tovább

Üzleti modell – termelési rendszer – készségformálás

Michael Best:Hogy történik valójában a növekedés? – Gazdasági csodák teremtése termelés, irányítás és készségek által (Pallas Athéné Könyvkiadó Kft., 2019)

Könyv: Hogy történik valójában a növekedés? (Michael H. Best)

szerző: Póta Krisztián

Nyakunkon a 4. ipari forradalommal és annak a termelésre gyakorolt hatásaival fontos ezt az átalakulást jobban megismerni és megérteni, hogy jól tudjunk hozzá alkalmazkodni. Az ipar szerepe a modern gazdaságokban ugyan csökkent és eltolódott a fókusz a szolgáltató szektor irányába, ennek ellenére soha nem látott mértékű iparfejlesztések kezdődte a világ különböző országaiban, ezzel is hozzájárulva a hosszú távú és fenntartható fejlődéshez.

Olvass tovább

Nyári egyetem a fiatalok pályakezdésének, vállalkozóvá válásának elősegítésére

szerzők: Bán Szabina, egyetemi hallgató, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger – Boros Nikolett, egyetemi hallgató, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger

2021. szeptember 3-5. különleges programsorozatnak lehettünk részesei Budapesten, melynek fő célja a fiatalok pályakezdésének, esetlegesen vállalkozóvá válásának elősegítése, a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokkal való megismertetése volt. A nyári egyetem a Kandó Klub szervezésével jöhetett létre, akik a felsőoktatás megújulása érdekében nagy hangsúlyt szeretnének fektetni a kétoldalú kommunikációra, valamint további céljuk, hogy az egyetemisták véleménye, álláspontja megjelenjen a kamarai döntéshozatali folyamatban.

Olvass tovább

Experiences of the Hungarian EU funding in the 2014-2020 budgetary period

The State Lottery Office, 1882 by Vincent Van Gogh
Vincent van Gogh: The State Lottery Office, 1882

Authors: Kiss Gábor Ferenc, Corvinus University of Budapest, PhD candidate – Stukovszky Tamás, Corvinus University of Budapest, PhD candidate

The aim of the paper is to analyse the implementation of Hungarian EU funding in the most recent budgetary period which ended in 2020. The research examines the intervention fields aimed by the operational programmes and the statistics of grant applications as well. In addition, the study gives a detailed analysis about the economic development programme compared to the one in the previous financial cycle. Overall, the aim is to seek the funding practice in Hungary regarding to the sectoral priorities and the characteristic of regional allocation.

Olvass tovább