Thinking about Systems and Institutions – Engaging with János Kornai’s Scholarship

Gyürüsi Izabella

Budapesti Corvinus Egyetem - „Kornai munkássága megkerülhetetlen” – Online  könyvbemutatót tartott a Corvinus

In this paper, I would like into provide an insight to the multiple usages of institutional economic theories in assessing economic phenomena and economic processes such as the functioning of the different subsystems of the economy and economic structures. I will base my argumentation on János Kornai’s life work trying to emphasize the broad vision of systemic approach, the wide range of analysing tools provided by his theoretical thinking, and the high explanatory power of his theories.

This paper is influenced and motivated by the launch of the book: Systems, institutions and Values in East and West, which is a rather thought-provoking, and influential book, based on the application and reconsideration of Kornai’s theories with regard to the actual economic processes.

Olvass továbbThinking about Systems and Institutions – Engaging with János Kornai’s Scholarship

« At a higher degree of abstraction, there is the question of common characteristics of the two systems »

Bernard Chavance’s lecture at the launch of  the new book titled « Systems, Institutions and Values in East and West Engaging withJános Kornai’s Scholarship » (Edited byDóra Piroska and Miklós Rosta, Central European University Press, 2020.) Corvinus University, Budapest, september 23rd 2020

Bernard Chavance – János Kornai's 90th birthday
forrás: kornai90.hu

Olvass tovább« At a higher degree of abstraction, there is the question of common characteristics of the two systems »

Európa gazdasága a vírus után: legyengül vagy immunitást szerez?

Esszé

Az elemzés az európai projekt lehetséges fejlődési útjait vizsgálja s mivel a járvány gazdaságon túli tényező is, kitér a társadalmi folyamatokra is.

Bod Péter Ákos

Bod Péter Ákos: Ne temessük a külföldi tőkét! | KamaraOnline

A koronavírus-járvány a világátlagnál súlyosabb gazdasági visszaesést idézett elő Európában a nagyfokú nyitottsággal járó kitettség és a gazdasági szerkezet következtében. A nem-gazdasági eredetű sokk a korábbi pénzügyi válsághoz hasonlóan ismét aszimmetrikus hatással járt az EU tagállamaiban, és a válság utáni helyreállítási képességek sem egyformák. A két válság nyomán jelentős gazdaságszerkezeti átalakulások indultak el, nemzeti és EU-szinten stratégiai döntések születtek, noha ellentmondásos és improvizáló módon. Ezek nyomán az EU jobb válságviselő képességre tehet szert fontos feltételek teljesülése esetén. Az esszé az európai projekt lehetséges fejlődési útjainak kritikus gazdasági és gazdaságpolitikai tényezőit tekinti át.  

Olvass továbbEurópa gazdasága a vírus után: legyengül vagy immunitást szerez?

Marianna Mazzucato a Rajk Szakkollégium 2020-as Neumann-díjasa

Szabó Dorottya

A Rajk Szakkollégium 2020-as Neumann-díjasa Marianna Mazzucato, aki jelenleg a UCL[1] professzora, illetve a UCL Institute for Innovation & Public Purpose alapítója és igazgatója. Kutatási területe elsősorban az állam innovációban és ezáltal a gazdasági növekedésben betöltött szerepének megértése és újradefiniálása. Kutatási tevékenységén túl politikai tanácsadóként is működik, nemzetközi szervezetek és kormányfők kérik ki véleményét évek óta. Több nagyhatású könyv szerzője, melyek közül a The Value of Everything: making and taking in the global economy című művének segítségével próbálok a következőkben képet adni munkásságáról.

Mariana Mazzucato - Wikipedia
forrás: wikipédia

Olvass továbbMarianna Mazzucato a Rajk Szakkollégium 2020-as Neumann-díjasa

Eszmecsere a globalizáció és a közgazdaságtan témaköréből „El kellene gondolkodni a globalizáció Új Mechanizmusán.”

2019. június 25-én Kiss László felkérésére három közgazdász, Bod Péter Ákos (egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem), Farkas Péter (nyugdíjas főmunkatárs, KRTK Világgazdasági Intézet) és Trautmann László (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem) ült le
beszélgetni a globalizáció és a közgazdaság-tudomány kérdéseiről. A beszélgetést jelentős
szerkesztési munka követte, amely során minden szerző kiegészíthette saját hozzászólását.
Kiss Endre filozófus pedig, aki sajnos nem tudott részt venni a beszélgetésen, írásban fogalmazta meg véleményét. A kéziratot 2019. október 29-én zártuk le.

GLOBALIZATION - ECONOMICs SIMPLIFIED
forrás: economicssimplified

Olvass továbbEszmecsere a globalizáció és a közgazdaságtan témaköréből „El kellene gondolkodni a globalizáció Új Mechanizmusán.”

The Covid-19 pandemic and Europe

István P. Székely, European Commission and Corvinus University of Budapest

Summary

This papers looks into the impact of the Covid-19 pandemic on the European Union. The current crisis found European economies in very different situations regarding their economic fundamentals and fiscal capacities to support their economies. Thus, the need for a strong EU level policy response emerged. Europe has learned its lessons from the previous crisis and acted decisively and in a coordinated fashion. The paper discusses these policy responses and some of the longer-term challenges of the current crisis.

Istvan SZEKELY | Principal Adviser | PhD | European Commission, Brussels |  ec | Economic and Financial Affairs (ECFIN)
source: researchgate.net

Olvass továbbThe Covid-19 pandemic and Europe

„Kizárólag a tudás dönti el, hogy egy nép mire jut a jövőben”

Interjú Hanula Barnával, a Széchenyi István Egyetem dékánjával, egyetemi tanárával

Széchenyi István Egyetem - Dr. Hanula Barna: Az autók hajtása csak ...
kép forrása: Széchenyi István Egyetem

 A Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya interjúsorozatot indított azzal a céllal, hogy erősítse a mérnökök és a közgazdászok közötti párbeszédet, közös gondolkodást indítson el a technológiapolitikáról. Az alábbi interjúban Dr. Hanula Barnával, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárával, dékánjával beszélgetünk a gépipar átalakulásáról. Az interjút Baranyi Dániel, Bonyhády Elek és Trautmann László készítette.

Olvass tovább„Kizárólag a tudás dönti el, hogy egy nép mire jut a jövőben”

Az űrkutatás és az űripar globális perspektívái

Interjú dr. Ferencz Orsolyával (PhD), az űrkutatásért felelős miniszteri biztossal

Ferencz Orsolya felel a hazai űrkutatásért

A Köz-Gazdaság és az MKT Fejlődésgazdaságtani szakosztálya interjút készített dr. Ferencz Orsolyával az űrkutatás és az űripar globális perspektíváiról. Szóba került, hogy az Európai Unió és Magyarország milyen szerepet vállal az űriparban, amely gazdasági húzóágazattá vált napjainkban. Az interjút Bonyhády Elek, Horváth Anna, Trautmann Gábor és Trautmann László készítette.

Olvass továbbAz űrkutatás és az űripar globális perspektívái

„A Kormány elkötelezett a magas hozzáadott értékű termelés bővítésében”

Interjú Dr. Palkovics László miniszterrel

Az MKT Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya és a Köz-Gazdaság szerkesztősége interjút készített Palkovics László miniszterrel az új technológiai fejlődési pályáról és ennek hatásáról a hazai felsőoktatásra és szakképzésre. Az interjút a Köz-Gazdaság 2020/3. száma mellett teljes terjedelmében közli a fejlődésgazdaságtan.hu is.

Trautmann László – Vertetics Ádám: A COVID 19 járvány utáni gazdasági helyreállítási folyamat a globalizáció trendjeire érzékeny országokban magával hozza a gazdaságszerkezet átrendeződését. A magyar gazdaság bekapcsolódása a nemzetközi munkamegosztásba hogyan fog megváltozni a következő években? A hazai gazdaságpolitikai irányítás célja a hozzáadott érték növelése az exporton belül. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg vezető export ágazatok növelik a hozzáadott értéküket, vagy az ágazatok közötti átrendeződés várható a magasabb hozzáadott értékű felé?

Palkovics László: 2020. március 20-án jelent meg a rangos nemzetközi lap, a Foreign Policy cikke arról, hogy a koronavírus-járvány visszavonhatatlanul megváltoztatja a világgazdaságot. Tizenkét meghatározó gondolkodót kérdeztek meg, akik közül nyolc kiemelte, hogy az egyik meghatározó világgazdasági fejlemény az értékláncok rövidülése lesz. Emellett felértékelődnek azok a régiók, ahol a kormányok elkötelezettek a magas hozzáadott értéket előállító befektetések támogatása mellett. Már az Innovációs és Technológiai Minisztérium nevében is üzenet volt a világ számára, hogy Magyarország támogatja az innovációt, a magas hozzáadott értékű termelést akár a magyar vállalkozások megerősítésén, akár a külföldi működő tőke bevonzásán keresztül. Ezért hozunk létre a hazai egyetemek körül innovációs ökoszisztémákat, az üzlet és az egyetemek együttműködését ösztönző „science” parkokat, valamint alakítjuk át a szak- és felnőttképzést, hogy a magyar munkaerő képes legyen dinamikusan alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez. Támogatási programjainkkal a hozzáadott érték növelésére törekszünk, beleértve az újonnan megerősítendő ágazatok, valamint azon szektorok támogatását is, ahol a magyar vállalkozások hagyományosan erősek a nemzetközi versenyben.

Olvass tovább„A Kormány elkötelezett a magas hozzáadott értékű termelés bővítésében”

A távmunka társadalmi-gazdasági hatása: lehetőségek, eszközök és képességek – egy szociális vállalkozás szemszögéből

Jessie Rucker előadása A Budapesti Corvinus Egyetemen a “Digitális nomádok” című konferencia keretében

Jessie Anna Rucker on Supporting Local Communities: The Only ...

Takács Tibor összefoglalója

A Grow Remote egy szociális vállalkozás (social enterprise) formájában működő, írországi központú nemzetközi hálózat a távmunka (remote work) elősegítésére és terjesztésére[1]. Ez a vállalkozási forma Magyarországon egyelőre nem létezik. A szociális vállalkozások általában valamilyen társadalmi vagy környezetvédelmi célt támogatnak, hátrányos helyzetű csoportok életkörülményein igyekeznek javítani. A Grow Remote-hoz tartozó helyi csoportok  magánadományokból, pályázati úton nyert vagy egyéb szerződések alapján realizált bevételekből fedezik a költségeket, az ezen felüli részt is társadalmi célok megvalósítása érdekében használják fel. Ilyen értelemben a tevékenység nem profitorientált, a hálózatban dolgozókat önkénteseknek nevezik. A Grow Remote hálózat fejlesztését pénzzel támogató magánadományozók követhetik is adományaik felhasználását, illetve meghatározhatják, hogy mely régióban hány helyi csoport létrehozását támogatják adományukkal.


[1] https://www.changex.org/ie/growremote

Olvass továbbA távmunka társadalmi-gazdasági hatása: lehetőségek, eszközök és képességek – egy szociális vállalkozás szemszögéből