The economic literacy among the Chinese high school students III.

Authors:  Wu Xintian, Wang Yanglitao and Lu Tongzhong

In today’s society, humanity is at a turning point in the context of the Fourth Industrial Revolution and the transformation of new technologies and production models. We desperately need a great society in order to progress sustainably in the future, and to bring forward the best way to turn our civilization to a greater position and even on a global civilization. Taking China as an example, the country has now surpassed the global level in technological growth and is fast-developing country. What is more, now we are also at the turning point of making our way to the future civilization for both China and the global world. It is essential to analyze the current situation for both China and the whole world towards future civilization. In this article we combined the book The Future of Humanity: Global Civilization and China’s Rejuvenation by Professor Jin Zhouying with relevant data, news reports, and literature. Through the study, we found the current literacy level of high school students, about the economy and the Fourth Industrial Revolution, in order to infer the future role of this group in promoting China’s sustainable development, the Fourth Industrial Revolution, and the future global civilization.

Olvass tovább

Confronting the Challenges of Global Complexity

Author: Sean Cleary, Executive Vice Chair, FutureWorld Foundation

Enabling science to improve policy is essential to provide human security, advance well-being and protect the global commons. While advances in science and technology now permit new solutions to mounting challenges, we must use these breakthroughs to strengthen constructive collective action at appropriate scales, from the sub-national to the global. We must abandon hubris and recognize the challenge of navigating complex systems. The sole purpose of every government is to enable the well-being of its citizens. That requires thoughtful, honest efforts to design systems of governance, from local to global, that will promote equity, human security, and sustainability. 

Olvass tovább

The economic literacy among the Chinese high school students II.

Written by Wu Xintian, Wang Yanglitao and Lu Tongzhong

Ways of drinking tea in ancient China – teavivre
Tea consumption in ancient China
Abstract:

In today’s society, mankind is at a turning point in the context of the fourth industrial revolution and changes in new technologies and production models, which is raising a higher requirement for the future labor. In this article, we look at the economic facets of basic education in China, since the mindset of young people is vital to developing a prosperous and better future civilization for mankind. The main topic of our paper is to analyze economic literary level of the average high school students to assume how they can react and make contribution to the coming fourth industrial revolution and the future civilization. In this part, the paper analysis the learning material of Money, Consumption, and Production.

Olvass tovább

The economic literacy among the Chinese high school students I.

Ancient Chinese Education

Written by Wu Xintian, Wang Yanglitao and Lu Tongzhong

Abstract:

In today’s society, mankind is at a turning point in the context of the fourth industrial revolution and changes in new technologies and production models, which is raising a higher requirement for the future labor. In this article, we look at the economic facets of basic education in China, since the mindset of young people is vital to developing a prosperous and better future civilization for mankind. The main topic of our paper is to analyze economic literary level of the average high school students to assume how they can react and make contribution to the coming fourth industrial revolution and the future civilization. The research relies on the materials of Chinese high school students’ actual textbooks related to the Fourth Industrial Revolution and Economics, and the book The Future of Humanity: Global Civilization and China’s Rejuvenation by Professor Jin Zhouying. During the process of research, we found that, on the one hand, basic economics knowledge during the middle school period is helpful to students’ daily life. On the other hand, some of the economics knowledge learned by middle school students cannot catch up the trends and the texts are scattered in different subject textbooks. Therefore, due to innovative knowledge of youth the relevant high school economics textbooks should be more keeping up with the times and provide more systematic and professional economic knowledge.

Olvass tovább

Abishur Prakash: Go.AI. A mesterséges intelligencia geopolitikája

Pallas Athéné Könyvkiadó, 2020

Go.AI: A mesterséges intelligencia geopolitikája

szerző: Cserni Zsuzsa, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Abishur Prakash Go.AI: A mesterséges intelligencia geopolitikája című könyve 2020-ban jelent meg magyar nyelven. A szerzőnek nem ez az első könyve, mely a geopolitika jövőjével foglalkozik és ez a könyv is arra helyezi a hangsúlyt, tehát a mesterséges intelligenciát nem szakmai oldalról közelíti meg, hanem olyan eszközként tekint rá, amelynek alkalmazása révén képes befolyásolni a geopolitikát. A könyv a mesterséges intelligencia elemeinek rövid ismertetésével indul, ezzel is tájékoztatást adva felhasználásának széles köréről. A további tizenkét fejezet mindegyikében disztópiaként festi le az AI különböző területeken történő felhasználását, vagyis kifejezetten a lehetséges konfliktusokra fókuszálva mutatja be a mesterséges intelligencia jövőben betölthető szerepeit.

Olvass tovább

A Biden kormányzat iparpolitikája

Walt Whitman Quote: “I hear America singing, the varied carols I hear.”

szerző: Balogh Attila

Az 1960-as évek óta működő kutatóközpont, az Atlantic Council 2021. június 23-án lehetőséget biztosított Brian Deese-nek, a Nemzeti Gazdasági Tanács elnökének, hogy megossza gondolatait az amerikai iparpolitika jövőjét illetően egy online előadás keretében. Felvezetőjében a rendezvény egyik szervezője és a kutatóközpont vezetője, Frederick Kempe felvetette, hogy a téma rendkívüli fontosságú, hiszen nemcsak az USA-beli gazdasági szereplőkre, hanem a globális gazdaságra is nagy kihatással van. Kifejtette ezen túl, hogy a pandémia előidézte a legtöbbekben a változtatás iránti vágyat, hiszen annak gazdasági hatásait a társadalom széles köre megérezhette. A kialakult diskurzusok középpontjában pedig a köz- és magánszektorok viszonya áll.

Olvass tovább

A narratív közgazdaságtan szerepe

Recenzió Robert J. Shiller Narratív közgazdaságtan (2020, Budapest, HVG Kiadó Zrt.) könyvéről

Könyv: Narratív közgazdaságtan (Robert J. Shiller)

szerző: Halász Győző Mihály, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Ahhoz, hogy jobban megérthessük a koronavírus miatti változásokat és a következő időszak gazdasági jövőképét, szükségképpen foglalkoznunk kell a közgazdaságtan egy újabb tudományágával, a narratív közgazdaságtannal. Herbert Simon korlátozott racionalitásról szóló gondolataitól kezdve Akerlof és Shiller munkásságáig sokan foglalkoztak azzal a problémával, hogy a mindig racionálisan viselkedő és optimalizáló emberkép, a homo oeconomicus egy hibás és nem teljes képest fest a társadalomban viselkedő gazdasági szereplőkről. A gazdasági szereplőket pszichológiai és érzelmi hatások érik és az érzelmi kötelékek miatt a racionalitás fogalmi keretrendszere is változik. Ebből fakadóan fontos megismernünk azokat a narratív mozgatórugókat, amelyek a racionális döntéseket formálják, hiszen a racionalitást nem felülírjuk, hanem kiegészítjük a jövőkép teljessége érdekében.

Az ezzel kapcsolatos ismereteket pedig Robert J. Shiller Narratív közgazdaságtan című munkája mutatja be a legteljesebben számunkra. Ebben az összefoglalóban a narratívák működéséről és a könyvben található első öt örökzöld narratíváról fogok írni. Remélem, hogy így többen is kedvet kapnak ahhoz, hogy kezükbe vegyék ezt a könyvet és mélyebben kutassanak gazdaságunk mindennapi narratívái után.

Olvass tovább

Közép-Európa fogalma és lehatárolása statisztikai adatok tükrében

The Rape of Europe - The Collection - Museo Nacional del Prado
Rubens: Európa elrablása, 1629

szerzők: Bálint Janka, szakkollégista, Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium; hallgató, ELTE ÁJK, jogász, Igari András, szakkollégista, Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium; hallgató, ELTE TTK, Geográfus MSc, Regionális elemző szakirány, Pálffy Patrik, szakkollégista, Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium; hallgató, PPKE BTK, Pszichológia MSc, Klinikai és egészségpszichológiai specializáció:


Számos – általában geopolitikai indíttatású – kísérlet irányult már a történelem során a Közép-Európa fogalom meghatározására. Cikkünkben mi is egy új lehatárolás létrehozatalára törekszünk, azonban történelmi és geopolitikai megközelítés helyett statisztikai módszerekkel alakítottuk ki a térség határait. Először a térséghez kapcsolódó koncepciók gyökereit és jelenkori értelmezéseit mutatjuk be. Ezt statisztikai elemzés követi, amely során jóléti, életmódbeli és attitűdbeli adatok mentén vizsgáljuk Európa országait, és K-közép klaszteranalízissel osztjuk őket csoportokra. Az így kapott klaszterek segítségével határozzuk meg Európa legfőbb belső határvonalait és alakítjuk ki saját Közép-Európa fogalmunkat. Konklúziónk, hogy mivel ez számos téren eltér a korábbi koncepcióktól, így javasolt a Közép-Európa fogalom újragondolása.

Olvass tovább

A „nagy átalakulás” – egy újabb szakasz jelei

szerző: Marosán György, okleveles fizikus, a Filozófiai tudományok kandidátusa, BGE tanára gyorgy.marosan@gmail.com

Marosán György honlapja

 „A nagy átalakulás” (Polányi Károly) magyarázatot adott az Európa sorsát a 19. és a 20. század első felében meghatározó tényezőkre. Az átalakulás átrajzolta az egész Föld képét és a világ folyamatosan alkalmazkodott a változó feltételekhez. A technika fejlődése szinte zérusra csökkentette a tranzakciós költségeket és ez az információk, az áruk és az emberek áramlását hihetetlenül felgyorsította. A vállalatokon belül szerveződő értékláncok előbb a nemzetállamokon belül kialakuló lokális, majd regionális, végül globális ellátási láncokká szerveződtek. Ennek következtében világunk globális ökoszisztémává változott. Az ökoszisztémákra jellemző komplexitás és szoros csatolás következtében a Földet önszerveződő válságok  [Charles Perrow, 2011, Normal accidents. Princeton University Press.] fenyegetik. Az egész emberiség egy újabb „nagy átalakulást” kényszerül átélni. Mindez arra vezetett, hogy az országok, a vállalatok és az egyének életének feltételei alapvetően megváltoznak.

Olvass tovább

East – Asian lead firms’ impact on the electronics industry of the V4 countries: Samsung and its competitors

author: Magasházi Anikó, PhD, researcher,

Magasházi Anikó - iASK - Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg

The paper investigates the rapid, FDI-driven expansion of the electronics industry in the V4 countries from the second half of the nineties through their inclusion into the global value chains of East-Asian lead firms with their home base in countries, such as in Korea, Taiwan or Singapore and China. The paper analyses opportunities for upgrading of East-Asian manufacturing subsidiaries and their local suppliers in the V4 region towards higher value added activities, and the level of the subsidiaries’ embeddedness after 30 years of their appearence as well as their impact on trade relations between East – Asia and the V4.

Key words: East-Asian lead firms, V4 countries’electronics industry, global value chains, global porduction networks, Samsung Electronics

Olvass tovább