Helyzetjelentés a vállalkozások digitális átalakulásáról kelet-közép-európai környezetben

Hellbrunn Palace - Water powered Mechanical Theater - YouTube
A hellbrunni kastély mechanikus színháza

szerző: Nagy Balázs

A pandémia időszakában felgyorsuló digitális átalakulás jelenkorunk egyik meghatározó jelensége. A tanulmány több indikátor segítségével mutatja be a hazai digitalizációs folyamat állapotát nemzetközi környezetben. A digitális eszközökkel való ellátottság területén Magyarország kedvező helyzetben van, azonban a digitális tudás területén, valamint a vállalkozások üzleti agilitása vonatkozásában lemaradás tapasztalható. Összességében ezeken a területeken történő előrelépés szükséges lenne a nemzeti versenyképességünk fokozása érdekében

Olvass tovább

A közgazdász hivatásáról

Fiatal közgazdászok a közgazdász szakmáról

Statesman eBook by Plato - 9788892513150 | Rakuten Kobo Greece

A Köz-Gazdaság szerkesztősége mindig kiemelt figyelmet fordított az új közgazdász generáció szakmai irányultságának bemutatására. Ennek jegyében kértük fel a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottságával közösen az egyes egyetemi szervezeteket, hogy fejtsék ki álláspontjukat a közgazdász szakma jelenlegi állapotáról. A kérdésekre Bencsik Ildikó, az Ifjúsági Bizottság elnöke, Fekete Bálint, az MKT BME vezetője, Kunkli Gréta, a Debreceni Egyetemen működő MKT szervezet vezetője, Lits Levente, az MKT Corvinus vezetőségi tagja, Sántha Izabella, szintén az MKT BME vezetési tagja és Szabó Dorottya, az MKT Corvinus elnöke válaszolt.

Olvass tovább

“A sikeres közgazdászképzés kihívása az együttműködés.”

Beszélgetés dr. Kovács Erzsébet dékánnal és dr. Takáts Előddel, a BIS vezető közgazdászával

A Budapesti Corvinus Egyetemre rektori pályázatot nyújtott be dr. Takáts Előd, a BIS vezető közgazdásza. 2019 tavaszán interjút készített a Köz-Gazdaság Takáts Előddel és Kovács Erzsébet, dékán asszonnyal. Az interjút olvasóink az alábbi linken érhetik el.

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/5981/1/341-Article%20Text-1084-1-10-20200810.pdf

A 100 nap

Interjú Jody Jensennel és James M. Skelly-vel

The first 100 days of Joe Biden’s administration

Interview with Jody Jensen and James M. Skelly

Az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése korszakhatár a világpolitikában. A globalizmus tartalma megváltozott, Biden világossá tette, hogy elkötelezett a globalizáció és az új világrend mellett. 2021-ben már más világban élünk. Új világ van születőben. A tudományok köre kibővült, az új tudás új állami erőcentrumokat hozott létre. A változás nyomon követhető a termelési folyamat alapvető átalakulásában. Az új termelési mód kialakítja az új életmódot. Biden Amerikája ezt észlelve cselekszik, igy az ő 100 napja több, mint az Egyesült Államok sorsfordító története.

Olvass tovább

Recenzió Benczes István: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban című könyvéről

Könyv: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban (Benczes  István)

Szerző: Győrffy Dóra, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Benczes István, a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszékének egyetemi tanára 2021. márciusban védte meg MTA doktori disszertációját, mely a könyv alapjául szolgál. Témája rendkívül időszerű. Az elmúlt évtizedekben hozzászokhattunk ahhoz, hogy az egymást követő válságok (alkotmányozás, pénzügyi válság, menekültválság, Brexit, populizmus, járvány) során katasztrófa-forgatókönyveket hallgatunk arról, hogy az integráció gyengül, és az Európai Unió hamarosan szétesik. Emellett az integráció mélyüléséről is kapunk híreket, hisz újabb és újabb területeken jelentenek be intézkedéseket a válságok lecsengése után. Benczes István munkájának legfontosabb erénye, hogy képes az egymástól távol álló narratívákat egyetlen elméleti keretbe összefoglalni.

Olvass tovább

A magyar fiatalok képzettségének alakulása

részlet a Pál utcai fiúk című filmből

Szerző: Tóth Hajnalka – Trautmann László

Az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszakának egyik stratégiai célkitűzése volt a jövő generáció, a fiatalok képzettségének növelése, mivel a fejlődést, a gazdaság jövőbeli versenyképességét, lehetőségeit alapvetően meghatározza a fiatalok képzettsége, tudása, ismereteik, kreatívitásuk, kompetenciáik. Az Európai Unió 2020-as stratégiai célkitűzése volt a fiatal generáció képzettségének növelése az oktatás- és a képzés minőségének, hatékonyságának javítása. A fiatalok képzettségének növelését, az Unió iránymutatásokkal és ajánlásokkal támogatta, de az oktatási rendszerek fejlesztésért a tagállamok felelősek.

Olvass tovább

Az integráció gazdaságtanának új szintézise

Halmai Péter: Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 540 oldal

Könyv: Mélyintegráció (Halmai Péter)

Szerző: Kengyel Ákos, egyetemi tanár, az európai gazdasági integráció Jean Monnet-professzora, Jean Monnet Chair holder, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Halmai Péter új könyvében a legkorszerűbb közgazdaságtudományi megközelítések, közöttük az integráció gazdaságtanával foglalkozó kutatások legújabb eredményeinek felhasználásával a gazdasági integráció elméletének és folyamatának mély és átfogó vizsgálatára vállalkozott. A kötet legfőbb újdonságát az elmúlt évtized világgazdasági és európai folyamatainak elemzése alapján kikristályosodott új fogalmi keretek felhasználása és az ezek alapján felállított „mélyintegráció” paradigmájának megfogalmazása adja. Az elemzéseket a nemzetközi szakirodalom lenyűgözően széleskörű áttekintése és feldolgozása alapozza meg. A megújított fogalomrendszerrel Halmai könyve beemeli az európai gazdasági integrációval foglalkozó közgazdasági kutatások fogalom- és eszköztárába a nemzetközi közgazdaságtudományi szakirodalom legújabb megközelítéseit, ezzel a fősodorba emelve az integráció további mélyülésének és a gazdasági reziliencia erősítésének feltételeivel foglalkozó hazai kutatások irányát.

Olvass tovább

Zalai Ernő, a kutató emlékére

Valódi űrt hagyott maga mögött" – emlékezés Zalai Ernő közgazdászra, az MTA  rendes tagjára | MTA

Szerző: Révész Tamás

Bevezetés

Bár napra pontosan egyharmad évszázadon keresztül voltam Zalai Ernő közvetlen munkatársa, és így megtisztelő kötelességemnek éreztem az egyetemi kutatói életművét összefoglaló emlékcikk megírásának elvállalását, csakhamar rá kellett döbbennem, hogy a vele töltött 33 év alig több mint a fele az ő 60 éves egyetemi pályafutásának, így e rendkívül tartalmas pályafutás nagy részéről nem tudok hitelesen és részletesen számot adni. Mint közismert, Ernő a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) is sokféle pozícióban igyekezett a magyar közgazdaság-tudomány színvonalát, nemzetközi elismertségét javítani, és az elért eredményeket megvédeni. E tudományszervező, minőségbiztosító, utánpótlásképző, mecenatúra stb. szerepét – például az MTA doktori és egyéb kutatói értékelési, pályázati eljárásai elősegítésére végzett és az ő segítségével is létrehozott Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) megfelelő használatát elősegíteni hivatott, az egyoldalúság és mennyiségi szemlélet, valamint a manipulációs lehetőségek veszélyeire is felhívó tudománymetriai kutatói munkásságát – az akadémiai munkatársai tudják megfelelően összefoglalni és méltatni [Csaba–Szentes–Zalai, 2014]. A Budapesti Corvinus Egyetemen és jogelődjein vállalt sokféle vezetői, szakmai testületi szerepéről is sok régi kolléga tudna, és bizonyára fog is különböző formákban megemlékezni. Jelen írásomban „csak” az egyetemi kutatásainak utolsó 30 évéről szeretnék részletesebb ismertetést, illetve értékelést adni, bár ez a „csak” is olyan gazdag, sokrétű tevékenységet fed, amiről remélem még sokan és sokáig fognak a szakirodalomban értekezni.

Olvass tovább

Beszámoló a Berend T. Iván 90. születésnapja tiszteletére tartott online konferenciáról

Berend konferencia

szerző: Németh András Olivér

2020 decemberében 90. születésnapját ünnepelte Berend T. Iván, korunk egyik legnevesebb magyar társadalomtudósa, a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjének korábbi rektora. A közgazdász és történész végzettséggel is rendelkező professzor mintegy négy évtizeden át tanított egyetemünkön, 1964-től egyetemi tanári rangban. 1967-től 1986-ig vezette a Gazdaságtörténeti Tanszéket, közben 1973–1979 között az Egyetem rektora volt. 1985–1990 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségét töltötte be, majd 1990-ben az Egyesült Államokba költözött és 2015-ös nyugdíjba vonulásáig a Kaliforniai Egyetem (UCLA) professzora volt Los Angelesben. Rendkívül termékeny kutatói pályafutásának eredményeit számtalan magyar és angol nyelvű könyvben publikálta – és publikálja mind a mai napig. Nemzetközi elismertségét mutatja az is, hogy számos tudományos társaság választotta tagjai közé (az MTA mellett többek között a Brit Akadémia, az Osztrák Tudományos Akadémia és az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia). 1986 és 1994 között a Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság alelnöke, 1995 és 2000 között pedig a Nemzetközi Történeti Társaság elnöke volt.

Olvass tovább

Az Egyesült Államok és a megváltozott világrend

Zbigniew BrzezinskiBrent Scowcroft: Amerika és a világ (Antall József Tudásközpont, Budapest, 2019.)

Könyv: Amerika és a világ (Zbigniew Brzezinski - Brent Scowcroft)

szerző: Fülöp Lili

Bevezetés

Az amerikai elnökök a XXI. században:

George W. Bush 2001-2009

Barack Obama 2009- 2017

Donald Trump 2017-2021

Az “Amerika és a világ” című könyv egy interjú sorozat, ami 2008-ban készült, és két korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó, Brent Scowcroft (Geoge H. W. Bush időszakában töltötte be ezt a tisztséget másodszor) és Zbigniew Brzezinski (Carter elnök alatt szolgált nemzetbiztonsági főtanácsadóként) beszélgetnek az Egyesült Államok előtt álló problémákról. A leendő elnök: Obama, de George W. Bush, a leköszönő elnök is érintett. A könyvet 2019-ben jelentette meg az Antall József Tudásközpont. A könyv megértéséhez segít, ha figyelembe vesszük, hogy Z. Brzezinski a régi dicsőség árnyékában fogalmazza meg véleményét, illetve, hogy Brzezinski külpolitikai kérdésekben mindig Henry Kissingerével ellentétes álláspontot foglalt el. Kissinger ma is aktív politikus, aki Nelson Rockefeller tanácsadója volt 1960/1964/1968 között, majd nemzetbiztonsági főtanácsadó, később külügyminiszter (1973-1977 ), az USA külpolitikájának aktív formálója, tehát nemcsak teoretikus. A másik könyv, ami segít elhelyezni az amerikai külpolitika gondolkodást ezért Kissinger: Fehér házi éveim című munkája, (Kissinger: Fehér házi éveim, Antall József Tudásközpont, 2019) a két könyv együtt ad választ a kérdésekre.

Az „Amerika és a világ” című könyv interjúsorozatát David Ignatius, a Washington Post szemleírója vezette, az interjúk során a leendő elnök, Obama lehetséges – és az írók szerint szükséges – tetteit és stratégiáját alapul véve elemezték az Egyesült Államokat érintő aktuális problémákat és konfliktushelyzeteket, valamint az USA kapcsolatát a világ különböző országaival és területeivel. A könyv a közel-keleti problémákkal kezdődik, majd az USA-Kína kapcsolattal folytatódik, végül pedig taglalja az amerikaiak viszonyát és érdekeit Oroszországgal, valamint Európával. A kötet szélesíti az ismereteket a külpolitika akkori állásáról, valamint a neves szerzők szakmai véleményéről, illetve jó alapot ad az amerikai külpolitikai gondolkodás megértéséhez.

Olvass tovább