Hova tovább gazdasági növekedés?

A bővülés határán a digitalizáció a kulcs, avagy miért éppen az észtek és Kína termel okosabban?

forrás: Programozás III. Bevezetés

A világgazdaság 20. századból ismert extenzív növekedése – ami a népesség, a terület és a nyersanyagok bővüléséből áll, kezdi elérni a csúcspontját. A fenntarthatósággal kapcsolatos politikák jelentősége növekszik, a nyugati társadalmak (és a demográfiai átmenet végbemenésével lassan a fejlődő országok is) egyre nagyobb mértékben elöregednek. Olyan országok számára, ahol a népesség csökken, nyersanyagban szegény a gazdaság és alapját a szolgáltató szektor adja, az extenzív növekedés már nem lehetséges út. Az intenzív növekedés, mely erőforrásaink hatékonyabb elosztását jelenti, legkönnyebben a termelékenység növekedésével érhető el. A globális termelékenység azonban ‘70-es években lassulni kezdett, majd a 2008-as pénzügyi világválság újabb pofont adott neki. Így az előttünk álló feladat a termelékenység növelése, hogy átálhassunk egy intenzív növekedési pályára. Ebben lehet kulcsszerepe a digitalizációnak.A társadalmunk alkalmazkodóképességét a digitális gazdaság fejlesztésén keresztül közelíthetjük a technológia üteméhez, ezzel kiaknázva az intenzív növekedésben megbújó potenciált.

Olvass tovább

Elhunyt Szabó Eszter Ágnes, a fejlődés művésze

William Blake: The Clod and the Pebble

“Love seeketh not itself to please,

Nor for itself hath any care,

But for another gives its ease,

And builds a Heaven in Hell’s despair.”

So sung a little Clod of Clay

Trodden with the cattle’s feet,

But a Pebble of the brook

Warbled out these metres meet:

“Love seeketh only self to please,

To bind another to its delight,

Joys in another’s loss of ease,

And builds a Hell in Heaven’s despite.”[1]

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Szabó Eszter Ágnes, a fejlődés művésze életének 58. évében. (1966-2024)

Olvass tovább

The fight of the construction sector in Chile 

Entel tower construction works, 127mt height, Santiago de Chile, 1974, source: reddit.com

The crisis hitting the real estate industry in Chile has marked the largest economic downturn in the country. There is an overstock of 25,000 newly finished units calculating in 2 and a half years for sale because the speed of sale is very low.

Olvass tovább

Gratulálunk Csaba László akadémikusnak, a Köz-gazdaság szerkesztőbizottsági tagjának 70. születésnapja alkalmából

forrás: mta.hu

A születésnap alkalmából kötet jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában, amit olvasóink itt érthetnek el.

Professzor Úr Köz-gazdaságban megjelent írásait, tanulmányait pedig itt találhatják:

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1239/1/kg_2013n2p47.pdf

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1226/

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3581/1/2018_KG_2_Csaba_Laszlo.pdf

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/266/

https://retp.eu/index.php/retp/article/view/925

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2149/1/KG_2015n3p89_Csaba.pdf

https://csabal.com/files/downloads/kozgazdasag_es_ertekrend.pdf

A gazdaságpolitika oktatásának elsorvadásáról

Mit tehetünk?

A gazdaságpolitika oktatásának térvesztése szembetűnő. Kötelező stúdiumként alig néhány képzési helyen maradt meg a gazdasági és kereskedelmi felsőoktatásban. A tárgy ismeretkörének komplex volta, pontosabban a vonatkozó tananyag ismerete nagymértékben segíthetné a közgazdász hallgatók értelmiséggé válását. A magyar gazdasági tárgyú belpolitikai viták többsége az egyes gazdaságpolitikai iskolák, modellek meg nem értéséből fakad. Politikai preferenciájuktól függetlenül a gazdaságpolitikailag képzett hallgatók sokkal jobban el tudnak igazodni a világpolitika mindennapjaiban, mint a többiek. A gazdaságpolitika oktatási súlyának növekedését több tényező akadályozza.

https://drive.google.com/file/d/1WMkUoK_5xWUNWzsjBYXuTnIRXuNpGEkI/view

Informális foglalkoztatás és rabszolgamunka

A járvány utáni regionális foglalkoztatottsági ráta a fellendülés jeleit mutatja, azonban a helyzet továbbra is összetett Latin-Amerikában, ahol ezek az értékek még mindig alacsonyabbak, mint 2019-ben. Ez az eltérés nem feltétlenül jelenti az informális foglalkoztatás növekedésének hiányát; valójában az informális munka továbbra is elterjedt a régióban, országonként eltérő mértékben.

Olvass tovább

Informal employment and slavery-like work

The post-pandemic regional occupancy rate has shown signs of recovery, yet the situation remains complex in Latin America, with rates still lower than those seen in 2019. This disparity doesn’t necessarily indicate a lack of growth in informal employment; in fact, informal work remains prevalent across the region, varying depending on the country. 

Olvass tovább

“A menedzsment és a nemzetek gazdagsága”[1]

A 6 államférfi Henry Kissinger: Az állam vezetése című műve alapján, forrás: https://www.leadershipnow.com/leadingblog/2022/09/henry_kissinger_on_leadership.html

A World Management Survey[1] (WMS) egy már több mint 20 éve zajló projekt, melynek célja, hogy lehetővé tegye a széleskörű, standardizált és szisztematikus adatgyűjtést a különböző országokban és szektorokban megfigyelhető menedzsment gyakorlatokról. A módszertanhoz köthető első publikált tanulmány[2] négy ország (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország) 732, feldolgozóiparban működő középvállalatára terjedt ki. Az elmúlt 22 évben a módszertan széleskörben elterjedt, aminek eredményeképp mára 35 különböző országban működő, 20215 megkérdezett vállalat adatait regisztrálták különböző kutatócsoportok. A projekt előrehaladtával a feldolgozóiparon túl egészségügyi és oktatási intézményeket is bevontak az elemzésekbe, a felmérés kérdéseit az adott szektorra szabva.

Olvass tovább