The ecosystem behind entrepreneurship also needs to help and disseminate global knowledge as fast and as efficiently as possible.

Interview with Professor Mladen J. Cudanov

The Review of Economic Theory and Policy requested an interview from Professor Mladen J. Cudanov about the entrepreneurial activity in Serbia and the development path of the Serbian economy regarding the role of entrepreneurs. Mladen J. Cudanov is full professor at the Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade. The interview is part of our series with three professors from University of Belgrade.

Olvass tovább

Megjelent a Köz-gazdaság legújabb száma

Tartalom | Contents

Interjúk | Interviews

Az indo-csendes-óceáni térség világpolitikai jelentősége – Interjú Goreczky Péterrel

“Successful entrepreneurs, known for their commitment to  honest business conduct, can play an instrumental role  as mentors, guiding and motivating the youth.” Interview with Professor Mladen J. Cudanov, Professor Sandra Jednak and Dr. Nedeljko Milosavljevic from Serbia, University of Belgrade

Tanulmányok | Articles

Kerékgyártó Gábor: Fiatalok vállalkozás indítását serkentő és gátló tényezők vizsgálata fiatal vállalkozók megkérdezése alapján

Nagy-Borsy Viktor: A cloud computing elterjedése Magyarországon

Lekics Valéria: Fenntarthatósági innováció a szőlő-bor ágazatban

Collins Nkapnwo Formella: The Allegory of the African Continental Free Trade Area;  An Optimistic Prescription?

Pedagógiai gyakorlatok | Pedagogical Practices

Károly Vizdák, Judit Katonáné Kovács: Higher Education Educator Roles in Developing

Entrepreneurship

Könyvismertetők | Book Reviews

Balogh Attila: A technológia és a hatalom szerepe a társadalmi és gazdasági fejlődésben Recenzió Daron Acemoglu és Simon Johnson „Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle over Technology and Prosperity” című könyvéről

Nekrológ | Obituary

Simai Mihály: Mandel Miklós (1927-2023

Olvasóink itt érhetik el az aktuális számot.

Oktatásra alkalmas, de nem foglalkoztatható –

Megéred a pénzed, kis barátom?

Tanár két gyerekkel, terrakotta szobor két gyerekkel, forrás: wikipedia.org

Összefoglaló Inger Assarson: Bildbar – men inte anställningsbar tanulmányáról (Bildning för alla! En pedagogisk utmaning (red:Thomas Barow & Daniel Östlund) Högskolan Kristianstad, 2012ISBN 978-91-979422-3-2

A Fejlődésgazdaságtan Szakosztály keretében sorozatot indítunk, amiben a pedagógia legújabb eredményeit szeretnénk bemutatni. Nem csak azért tartjuk fontosnak ezeknek az eredményeknek az összegzését, mert szeretnénk hozzájárulni az oktatás fejlesztéséhez, hanem azért is, mert a gazdasági szervezetekben, a mindennapi gazdasági tevékenységben is egyre nagyobb szerepe van a tudásátadásnak, aminek szerves összetevője a pedagógia. Sok felmérés igazolta, hogy a felnőttképzés sem zárkózhat el a nevelési problémák megoldásától, és a vezetők munkájának is része a közösséggé formálás, amiben támaszkodhatnak a pedagógia tudományára. Ennek jegyében közöljük első összefoglalónkat.

A szerkesztőség

Olvass tovább

Megjelent a Világpolitika szeptemberi száma

https://drive.google.com/file/d/127wAVqSe0S9kGTLBe2siqn5vC_y6VGXk/view

A tartalomból:

Homloktér

Az indo-csendes-óceáni térség világpolitikai jelentősége (Interjú Goreczky Péterrel)

Balogh Attila: Az AUKUS: fegyverkezéssel úton a világbéke felé?

Balogh Attila: Összefogás Kína ellen?

Józsa Tamás: Fiskális vs. monetáris politika – ki is ül a kormánynál?

Fókuszban a vállalati szabálykövetés

„Az erőforrások kiaknázásának fontos és megkerülhetetlen feltétele a compliance tudatosság, ahogy

például az idegen nyelvek ismerete is” (Interjú Sztranyák Józseffel)

„Az állami beavatkozás a szabályalkotáson keresztül utat mutathat a kkv szektornak a compliant

működés irányába.” (Interjú Bácsfalvi Andrással)

„az a vállalat lesz sikeresebb, aki üzleti stratégiai kérdésként tekint a fenntarthatósági kihívásokra” (Interjú Veisz Ákossal)

Kenéz Dávid: A blokklánc technológia a pénzmosással szemben

Kenéz Dávid: A blockchain szerepe az üzleti bizalom megteremtésében

Tanulmányok

Wieszt Attila: Tradícióból megújulás (?) – A professzionalizálódás hatása az innovációra családi

vállalatoknál

Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában – Szlovákia

Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában – Ausztria

Auditórium

„A legjobb a globális szabályozás lenne” (Beszámoló a BKIK Akadémia üléséről)

A hadsereg és a háború az amerikai intézményi gazdaságtan szemszögéből

Thorstein Veblen és John R. Commons az I. világháborúról

Az 1917 című film plakátja

Bevezetés

Az orosz-ukrán háború jelentősen felértékelte a hadsereg és a hadiipar szerepét a gazdaságban. A sajtóban szinte mindennap látjuk híreket, ahogy az egyes országok fegyverkezésbe kezdenek, vagy ahogy megjelenik a biztonságpolitikai szempontok érvényesítése a sokszor polgárinak hitt területeken. Ez a történeti változás szükségképpen befolyásolja a politikai gazdaságtani gondolkodást, amelynek így újra foglalkoznia kell azzal, hogy mi lehet a hadsereg és a hadiipar szerepe egy prosperáló, igazságos és szabad társadalom létrehozásában. Ebben a gondolkodási folyamatban, viszont nem elégséges a kortárs szakirodalomra támaszkodni. Ahogy minden ilyen történeti fordulóponton, úgy most is érdemes elővenni a klasszikusokat, hogy megvizsgáljuk mit tudnak üzenni a mának. A folyamatos egzegézis ugyanis szakmánk része.

Olvass tovább

The Business Landscape in the Western Balkans: Challenges and Opportunities

Interview with John Kay, Program Manager, Center for International Private Enterprises

In a recent interview with John Kay, the DC-based Program Manager, managing CIPE programs across the Western Balkans and EU member states, talked about the Western Balkans business dynamics, a spectrum of challenges and opportunities emerges.

Olvass tovább

Platformmunkák a V4 országokban

George Segal: Depression Bread Line, 1997,

A platformmunka egy olyan munkavégzési modell, amely során a munkavállalók online felületeken, platformokon keresztül vállalnak feladatokat, projekteket vagy szolgáltatásokat más vállalatok vagy egyének számára. A platformmunka sokféle formát ölthet, általánosan az online szolgáltatásnyújtást, a fuvarmegosztást vagy az árucikkek online értékesítést érjük alatta. Bár nagyfokú szabadságot kínál, munkaügyi szempontból komoly kockázatokat rejthet magában, mert az ilyen formában foglalkoztatottak csak korlátozott hozzáférést élvezhetnek a szociális és munkaügyi ellátórendszerekhez, továbbá a legtöbb esetben azon kockázatok és költségek is a munkavállalókat terhelik, melyeket egyébként a munkáltatók viselnének. A platformmunkákkal kapcsolatban számos tanulmány jutott arra következtetésre, hogy a foglalkoztatottak sok esetben a munkanélküliséggel szembeni következő legjobb alternatívának tekintik, ezért leginkább átmeneti megoldásként gondolnak rá, amíg helyben nem találnak valamilyen offline végezhető munkát.[1][2]

Olvass tovább

Együttműködés és inkluzivitás

Daron Acemoglu – Simon Johnson: Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle over Technology and Prosperity, Hachette, 2023

Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle over Technology and Prosperity” című könyvében Daron Acemoglu és Simon Johnson azt vizsgálja, hogy a technológia és a hatalom hogyan alakította és alakítja a különböző társadalmak gazdasági és társadalmi fejlődését. A szerzők amellett érvelnek, hogy a technológiát és a fejlődést mindig is befolyásolta a hatalom és a politika – és ezen behatások jelentős befolyásolással van arra, hogy ki jár jól és ki nem.

Olvass tovább