Az oktatástechnológiai ágazat (EdTech) növekedése és fejlődési trendjei

Az oktatás tartalmi, és egyre inkább megoldásorientált, szintetizáló jellegű megközelítése mellett, a technológiai fejlődés nyújtotta új oktatástechnológiák (education technology, EdTech) szintén komoly hatást gyakorolnak a (felső)oktatás átalakulására. Mindeközben a gazdasági ágazatokon belül is egy feltörekvő piacot képviselnek.

A következő pontok azokat a módszertani és oktatástechnológiai trendeket foglalják össze, melyek kiterjesztik az oktatáshoz való hozzáférést és gyors visszacsatolások által hatékonyabb tanulást és tanítást tesznek lehetővé az oktatási szereplők számára.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható.

9. Kohéziós jelentés – Összefoglaló

A kohéziós jelentés alapvetően rávilágít arra, hogy az uniós támogatások tükrében miként változnak az uniós régiók közötti különbségek. A Bizottság háromévente közzéteszi a dokumentumot, amelyben értékeli az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának aktuális helyzetét, ismerteti az elért eredményeket és a levont tanulságokat, valamint bemutatja az EU-nak a regionális fejlődés motorjaként betöltött szerepét. A jelentés számos mutató – jólét, foglalkoztatás, oktatási szintek és a kormányzás – alapján elemzi a kohézió irányát. Jelen összefoglaló a kilencedik kohéziós jelentés eredményeit mutatja be.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható.

Megjelent a Világpolitika 2024/3-as száma

A szám itt érhető el teljes terjedelmében.

A tartalomból:

Homloktér

„Az európai és a nemzeti identitás egymást erősíti”

– Interjú Inotai András professzor emeritusszal

Huzina Hunor András – Horváth Anna – 9. Kohéziós jelentés – Összefoglaló

„Előtérben az élelmezésbiztonság” – A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar

az EU-csatlakozás óta eltelt időszakban – Interjú Dr. Jámbor Attila intézetvezető egyetemi

tanárral (Fenntartható Fejlődés Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem)

és dr. Potori Norbert igazgatóval (Agrárközgazdasági Intézet)

„A szabály célja összhangot teremteni a politikai döntéshozatal szabadsága és a gazdasági

felelősségvállalás között” – Interjú Dr. László Csabával, a Budapesti Corvinus Egyetem

adjunktusával, korábbi pénzügyminiszterrel

Tanulmányok

Szabó Dorottya: Varsó2030

Tóth Hajnalka: Az oktatástechnológiai ágazat (EdTech) növekedése és fejlődési trendjei

Recenzió

Charles Kindleberger: Mániák, pánikok és összeomlások (Somogyi-Farkas Sára)

Tallózó

Mire tanít a Rubik kocka (Nagy Konrád Ákos)

A globális kereskedelem dinamikája: Mexikó hatása az USA gazdaságára

(Clara Fernandez Saralegui)

A menedzsment és a nemzetek gazdagsága (Szabó Dorottya)

Hollandia kihívásai a külföldi diákok integrációjában (Kenéz Dávid)

IoT jövője a háztartásokban (Falus Áron)

Ember, gép, 200 év (Mátyás-Péter Tamás – Tósoki Samu)

Informális foglalkoztatás és rabszolgamunka (Clara Fernandez Saralegui)

Hova tovább gazdasági növekedés? – A bővülés határán a digitalizáció a kulcs,

avagy miért éppen az észtek és Kína termel okosabban?

(Mátyás-Péter Tamás – Tósoki Samu)

Az építőipar küzdelme Chilében (Clara Fernandez Saralegui)

A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961–2021 – Alan S. Blinder’s reviewed by James L. Caton

Introduction

In the realm of economics, fostering debates and embracing diverse opinions is paramount for driving innovation and achieving optimal outcomes. Alan S. Blinder’s seminal work, “A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021,” published in October 2022, exemplifies this ethos. Blinder, a renowned economist and Professor at Princeton University, draws from his extensive experience, including roles as Vice Chairman of the Federal Reserve Board and a member of President Clinton’s Council of Economic Advisers, to offer a unique perspective rooted in Keynesian economics. Through his book, Blinder not only enhances our comprehension of various economic concepts but also underscores the significance of critical thinking and vigorous debate in shaping public research.

Olvass tovább

Váltás a társadalmi irányításról a társadalmi kormányzás felé

A digitális Kína felé

Cseng Ho admirális szobra Malajziában, forrás_ wikipedia.hu

Kína vitathatatlanul Kelet-Ázsia reorganizálódásának kulcstényezője. Nagyhatalmi politikáját, illetve az átalakuló világrendben betöltött szerepét támaszul megelőzi egy nagyon erőteljes regionális külpolitikai elem: meghatározó tényező a térség átsruktúrálódásában, az utóbbi két évtizedben döntő jelentőséggel bírt a kooperációs struktúrák globális mozaikjának alakításában. Az inter- és a transzregionalista külpolitika Kína számára sosem látott hálozatosodást hozott el a régióban gazdasági és politikai tekintetben (illetve természetesen az egész világon, gondolhatunk itt Kína afrikai vagy akár kelet-közép-európai befolyásának erőteljes növekedésére).

Olvass tovább

“Érthetően beszélni a vezetés tudományáról”

Interjú dr. Petheő Attila egyetemi docenssel, tanszékvezetővel

1999 és 2000 között rendszergazda a Német Nagykövetségen, 2000 – 2001 között Folyamatújraszervező, BPR a Hungarocamion Rt-nél. 2006 -tól oktató a 0Budapesti Corvinus Egyetemen, 2002 – 2007, ügyvezető igazgató, LivingROOM, 2009 – 2010, , Snowattack Supervisor a Magyar Egyetemisták Extrémsport Egyesületénél. 2010  és 2017 között szociális szövetkezeti tanácsadó, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2012 – 2014, befektetés-elemzési szakértő, KBC Securities, 2015 – 2016, Senior tanácsadó Boda & Partners. 2018 és 2024, alapító és tulajdonosa a Lupaglamping. 2017 és 2018 között ügyvezető a Vállalkozásélénkítő kft, 2022 -től tanszékvezető a Budapesti Corvinus Egyetemen.  

Több cég felügyelőbizottságának és igazgatóságának tagja. Tanított amerikai egyetemeken, tanulmányúton vett részt az ENSZ gazdasági bizottságában, Genfben.

Olvass tovább

„Az európai és a nemzeti identitás egymást erősíti”

Interjú Inotai András professzor emeritusszal

Professzor emeritus és kutatóprofesszor az MTA KRTK Világgazdasági Intézetében. 1991 és 2011 között az intézet igazgatója, előtte 1989 és 1991 között a Világbank munkatársa (Washington D.C.). Két évtizedig oktatott a College of Europe-on (Bruges, 1992-2013), 2002-ben a Columbia Egyetem meghívott professzora. Jelenleg[mikor?] is oktat a College of Europe varsói intézményében, a Zentrum für Europaeische Integration (Bonn) posztgraduális képzésén, valamint a European Online Academy-n (Berlin-Nice). Tagja a College of Europe, a Foundation for European Progressive Studies (FEPS, Brüsszel), a Progressive Economy (Brüsszel), a Bertelsmann Stiftung akadémiai, illetve tudományos tanácsának. Számos nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Kutatási területei: a globalizáció, a regionális integrációk, különös tekintettel az EU fejlődésére, jelenkori kihívásaira, a gazdasági biztonság fő tényezői és növekvő jelentősége, az új EU-tagállamok összehasonlító elemzése, a magyar gazdaság aktuális és fejlesztésstratégiai kérdései.

Olvass tovább

LATAM: “Building a future of equality and opportunity”

The Center for International Private Enterprises (CIPE) launched a program for the strengthening of women’s leadership in the developing world. The podcast series (Democracy that Delivers #343: Emerging Leaders – Interns) based on the program and Camila Cepeda and Tina Dolbaia join their supervisors Morgan King, Associate Program Officer on the Latin America and Caribbean team, and Elizabeth Lenz Jedwab, Program Officer on the Europe and Eurasia team to talk the projects they have been working on and what it is like interning at CIPE.

Olvass tovább