A távmunka társadalmi-gazdasági hatása: lehetőségek, eszközök és képességek – egy szociális vállalkozás szemszögéből

Jessie Rucker előadása A Budapesti Corvinus Egyetemen a “Digitális nomádok” című konferencia keretében

Jessie Anna Rucker on Supporting Local Communities: The Only ...

Takács Tibor összefoglalója

A Grow Remote egy szociális vállalkozás (social enterprise) formájában működő, írországi központú nemzetközi hálózat a távmunka (remote work) elősegítésére és terjesztésére[1]. Ez a vállalkozási forma Magyarországon egyelőre nem létezik. A szociális vállalkozások általában valamilyen társadalmi vagy környezetvédelmi célt támogatnak, hátrányos helyzetű csoportok életkörülményein igyekeznek javítani. A Grow Remote-hoz tartozó helyi csoportok  magánadományokból, pályázati úton nyert vagy egyéb szerződések alapján realizált bevételekből fedezik a költségeket, az ezen felüli részt is társadalmi célok megvalósítása érdekében használják fel. Ilyen értelemben a tevékenység nem profitorientált, a hálózatban dolgozókat önkénteseknek nevezik. A Grow Remote hálózat fejlesztését pénzzel támogató magánadományozók követhetik is adományaik felhasználását, illetve meghatározhatják, hogy mely régióban hány helyi csoport létrehozását támogatják adományukkal.


[1] https://www.changex.org/ie/growremote

A Grow Remote 2018-ban alakult egy WhatsApp csoportból, jelenleg négy földrészen 13 országban rendelkezik 91 helyi alközponttal, mintegy 1200 önkéntessel. A távmunka elősegítésével kisebb, viszonylag elszigetelt települések lakosai számára próbálnak munkalehetőséget szerezni. Nemcsak egyéni vállalkozók, szabadúszók számára végeznek munkaközvetítést (bár ez is beletartozik a tevékenységükbe), hanem az „igazi” távmunkát is célozzák, azaz olyan vállalkozásokat keresnek, amelyek munkaszerződéssel hajlandók alkalmazni távmunkásokat, már ahol a munka jellege ezt lehetővé teszi. A kisebb települések távmunkásainak a megfelelő távmunkahelyekkel való összekapcsolása a települések érdekeit is szolgálja, ha csökken a kényszerű elvándorlás. Ez kiegészülhet azzal is, hogy a távmunkások számára az adott kistelepülésen megfelelő infrastrukturális fejlesztéseket is támogatnak, így például a szükséges eszközökkel felszerelt közös munkatereket (co-working office-okat) létesítenek, illetve a távmunkához szükséges oktatásokat szerveznek. A távmunka tulajdonképpen kölcsönös előnyökkel is járhat, hiszen a vállalkozások számára is fontos a megfelelő képességekkel rendelkező, megbízható munkaerő megtartása oly módon, hogy biztosítják számukra a távmunka nyújtotta flexibilitást. A Grow Remote viszonylag gyors fejlődése is azt mutatja, hogy a távmunka – elsősorban az infokommunikáció fejlődésének köszönhetően – világszerte meglehetősen népszerűvé vált: az IDA Ireland[1] becslése szerint csak Írországban több mint 200 000-re tehető a távmunkások száma. A 2015. évi European Working Conditions Survey szerint a munkavállalók 1-9%-a végez rendszeresen távmunkát[2] az Európai Unióban, ha az eseti távmunkákat is figyelembe vesszük, akkor az arány 7-37%; Magyarország mindkét arányt tekintve meglehetős lemaradásban van.

A Grow Remote hálózat nyitott és alulról építkezik. Azok a csatlakozó önkéntesek, akik induláskor képesek egy helyi, 4-5 fős teamet szervezni, ún. fejezetet nyithatnak, amelynek vezetői lesznek. Egy fejezet tulajdonképen az adott helyen kialakult csoportnak a távmunkák fejlesztésére irányuló tevékenységeinek összességét jelenti. A hálózathoz újonnan csatlakozott helyi vezető felveheti a kapcsolatot a hálózat más tagjaival, vezetőivel, akik segítenek az új csoport kialakításában tapasztalatcserével, oktatással, a tevékenység szempontjából releváns információk megosztásával, majd az adott helyen szervezett programok szervezésében. A kommunikációhoz felhasználják a népszerű közösségi médiafelületeket is (Facebook, LinkedIn, Meetup, Twitter stb.), a kapcsolatfelvételhez a gyakorlatban bevált kommunikációs sablonokat, levélmintákat biztosítanak az új önkéntesek számára. A vezetők elsődleges célja felkutatni a távmunkát is vállaló, különféle képzettséggel és képességekkel rendelkező helyi munkaerőt. Felveszik a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, illetve különféle üzleti szervezetekkel, kamarákkal, amelyek saját érdekeiknek megfelelően a továbbiakban segíthetik a Grow Remote helyi tevékenységeit, vagy akár szerződéses alapon együtt is működhetnek a helyi csoporttal. Fontos, hogy a vezető már induláskor kapcsolatba lépjen olyan állásközvetítő vállalkozásokkal, felületekkel (Abodoo, Operate Remote stb.), és természetesen olyan vállalkozásokkal közvetlenül is, ahol hagyományosan távmunkalehetőségeket is kínálnak, továbbá a távmunka területének néhány szakértőjével, akik a Grow Remote önkénteseinek rendszeres támogatást nyújtanak. A fejezetek beindulásával a vezető rendszeres megbeszéléseket, találkozókat szervez a csoport tagjai számára. Az első néhány ilyen megbeszélésen kialakítják a csoport stratégiai céljait attól függően, hogy az adott helyen már vannak távmunkások, vagy a cél éppen az adott helyre vonzani olyanokat, akik a helyi kistelepülés közösségéhez csatlakoznának távmunkát végezve. A Grow Remote hálózatban dolgozó önkéntesek gyakran olyan kistelepüléseken, falvakban működnek, ahol jelentős az elöregedés és az elvándorlás, és ahol a távmunka révén igyekeznek ezeket a negatív tendenciákat megállítani vagy akár megfordítani: a helyi közösségépítés a hálózat missziójának hangsúlyos eleme. A konkrét célok megfogalmazása után a hálózat korábbi tagjai meg tudják osztani a hasonló célokat követő fejezetek addigi tapasztalatait az új csoport, illetve vezető számára. A vezetőnek célszerű lehetőség szerint megteremteni a co-workingre alkalmas helyeket, illetve létrehozni egy helyi irodát. Ilyen co-working terek már számos helyen létesültek világszerte, gyakran kifejezetten a munkát az utazási életformával kombináló ún. digitális nomádok számára. A digitális nomádok természetesen a turisztikai szempontból releváns helyeket preferálják, a Grow Remote azonban éppen az egy helyben végzett távmunkára fókuszál, hangsúlyozva többek között ennek környezetvédelmi szempontjait is (nincs szükség mindennapos közlekedésre).  

A távmunkát ajánló vállalkozásokat négyféle kategóriába sorolják. Az első csoportot a tevékenységüket teljes egészében megosztottan végzők alkotják. Ezeknek nincsenek hagyományos irodáik, munkaterületük, távmunkásaik sokszor különböző időzónákhoz tartozó helyeken dolgoznak, a nagy állásközvetítő portálokon nem jelennek meg. A Grow Remote ingyenes hozzáférésű listáján viszont az ő távmunka ajánlataik is szerepelnek. Külön csoportnak tekintik a külföldi tulajdonú (FDI) vállalkozásokat, tekintve, hogy némileg eltérő feltételek mellett működhetnek, vagy bizonyos korlátozások alá eshetnek. Ugyanakkor – különösen Írországban – ezek a vállalkozások igen jelentős foglalkoztatók. Tipikusan az adott országban foglalkoztatnak munkavállalókat, ilyen értelemben a helyi munkavállalók számára ez a csoport az előbbinél több hasznot jelent, hiszen ezekért a munkahelyekért csak az adott ország munkapiacán kell versenyezniük. A helyi csoportok vezetői találkozókat, tájékoztató előadásokat szerveznek a potenciális munkavállalók számára, akiket akár az adott vállalkozás képviselőivel, munkavállalóival is össze tudnak hozni. A harmadik csoportot a hagyományos kkv-k alkotják. Írországban a kkv-k a tapasztalatok szerint főleg véletlenszerűen találnak távmunkásokra, bár eléggé nyitottak az ilyen típusú foglalkoztatásra. A kisebb vállalkozások viszonylag kevesebbet fordíthatnak álláshirdetésekre, így kevésbé jutnak el az információk a potenciális munkavállalókhoz. A Grow Remote egy esettanulmány projektet indított, amely ennek a vállalkozási körnek a távmunkák alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatait gyűjti össze. Írországban létesült egy ingyenes, kifejezetten távmunkákat hirdető állásportál[3], amelyen a kkv-k is meg tudják hirdetni az aktuális állásajánlataikat. A negyedik csoportba a nagyvállalatok és közüzemek tartoznak. Bár a nagyvállalatok kevésbé flexibilisek a foglalkoztatási formákat illetően, de a tapasztalatok szerint itt is érezhető pozitív változások történnek a távmunkát illetően. A közüzemeket illetően az ír Pénzügyminisztérium már a 2000-es évek elején elkötelezte magát a távmunkalehetőségek kiterjesztésére[4]. Ha a változások lassúak is a munkaadók eme szegmensében, a változások igen jelentősen emelhetik a távmunkások számát hosszabb távon. Külön stratégiát, tájékoztató anyagokat és template-eket dolgoztak ki a gyakran szkeptikus nagyvállalati döntéshozók kezelésére és meggyőzésére a távmunka előnyeit illetően.       

A Grow Remote, mint a távmunkát támogató szociális vállalkozás, küldetésként a kistelepülések közösségeinek erősítését, a vidéki területekről való elvándorlás megelőzését, illetve visszafordítását, az emberi képességek jobb kiaknázását, a képességeknek megfelelő munkához jutás esélyegyenlőtlenségeinek csökkentését, a munka-magánélet jobb kiegyensúlyozását és a környezetkárosÍtás mérséklését kommunikálja. A vállalkozások számára költségmegtakarítást, kiegyensúlyozottabb és így produktívabb foglalkozatottakat ígérnek. A Grow Remote hangsúlyozza a tevékenység non-profit jellegét, az önkéntesek munkájára való támaszkodást. A költségek lehetőség szerint minimálisra csökkentése következtében a vállalkozás honlapja nem éppen hivalkodó, és a honlap nem minden része működik, ugyanakkor általában sok gyakorlati információt tartalmaz. Informatívak a saját blogjukra feltett viszonylag rövidebb anyagok, elemzések. Az eddig eltelt bő egy évük alatt valóban sikeresen menedzselték és terjesztették ki tevékenységeiket; a világ bármely részéből egyenlő feltételek mellett lehet csatlakozni azoknak, akik elkötelezettek a távmunka előnyeit illetően, nem kell hasonló rendszert „újra kitalálni”.


[1] Az IDA Ireland egy részben állami tulajdonú, az országba irányuló FDI-t támogató ügynökség

[2] A felmérés a „Telework/ICT-mobile work”-re irányult.

[3] https://remotejobsireland.com/

[4] https://circulars.gov.ie/pdf/circular/finance/2003/04.pdf

Szólj hozzá!