A nappali tagozatos hallgatók a munkaerőpiacon

Time Overcome by Youth and Beauty Painting by Simon Vouet
Simon Vouet: A fiatalság és a szépség legyőzi az időt

Szerzők: Szabó Dorottya – Trautmann László

Az emberek többsége bizonyára emlékszik az első, nyögvenyelősen elkészített szakmai önéletrajzára, amiben minden potenciálisan releváns információt megpróbált feltüntetni, hogy ne legyen kínosan üres az az egy oldal, amit elvárásként maga elé képzelt. Egyetemi hallgatóként könnyen előfordulhat, hogy az első CV-t nem is a munkaerőpiacra szánja az ember, csupán valamilyen pályázat keretében követelik meg tőle. Egyikünk emlékszik, hogy pár hallgatótársával eltökélt szándékuk volt egyetemi demonstrátornak jelentkezni az első tanév végén, amikor szembesültek az első CV-k zavarba ejtő problémájával. Végtelenül frusztrált minket, hogy a hallgatói státuszunkon túl aligha van bármink, amit felmutathatnánk, pedig még nem is a munkaerőpiacra készültünk kilépni.

Olvass tovább

Zalai Ernő, a kutató emlékére

Valódi űrt hagyott maga mögött" – emlékezés Zalai Ernő közgazdászra, az MTA  rendes tagjára | MTA

Szerző: Révész Tamás

Bevezetés

Bár napra pontosan egyharmad évszázadon keresztül voltam Zalai Ernő közvetlen munkatársa, és így megtisztelő kötelességemnek éreztem az egyetemi kutatói életművét összefoglaló emlékcikk megírásának elvállalását, csakhamar rá kellett döbbennem, hogy a vele töltött 33 év alig több mint a fele az ő 60 éves egyetemi pályafutásának, így e rendkívül tartalmas pályafutás nagy részéről nem tudok hitelesen és részletesen számot adni. Mint közismert, Ernő a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) is sokféle pozícióban igyekezett a magyar közgazdaság-tudomány színvonalát, nemzetközi elismertségét javítani, és az elért eredményeket megvédeni. E tudományszervező, minőségbiztosító, utánpótlásképző, mecenatúra stb. szerepét – például az MTA doktori és egyéb kutatói értékelési, pályázati eljárásai elősegítésére végzett és az ő segítségével is létrehozott Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) megfelelő használatát elősegíteni hivatott, az egyoldalúság és mennyiségi szemlélet, valamint a manipulációs lehetőségek veszélyeire is felhívó tudománymetriai kutatói munkásságát – az akadémiai munkatársai tudják megfelelően összefoglalni és méltatni [Csaba–Szentes–Zalai, 2014]. A Budapesti Corvinus Egyetemen és jogelődjein vállalt sokféle vezetői, szakmai testületi szerepéről is sok régi kolléga tudna, és bizonyára fog is különböző formákban megemlékezni. Jelen írásomban „csak” az egyetemi kutatásainak utolsó 30 évéről szeretnék részletesebb ismertetést, illetve értékelést adni, bár ez a „csak” is olyan gazdag, sokrétű tevékenységet fed, amiről remélem még sokan és sokáig fognak a szakirodalomban értekezni.

Olvass tovább

A vállalkozások összefogását segíthetik az egyetemek

Beszélgetés Lakatos Istvánnal, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárával, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar általános dékánhelyettesével és Kovács Zoltánnal, az Innovateam Kft. tulajdonosával, a Fiatal Vállalkozók Kollégiuma tagjával.

Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium - Egyetemi logó

2021. február 17-én beszélgettünk a Lakatos Istvánnal és Kovács Zoltánnal a vállalatok és az egyetemek közötti együttműködés lehetőségeiről, az ebből fakadó pozitív szinergiákról. A rendezvény a Kandó Klub keretében zajlott. A beszélgetést Zsabka Zsolt, a Kandó Klub elnöke nyitotta meg, és Trautmann László vezette, és Baranyi Dániel működött közre benne.     

Olvass tovább

Beszámoló a Berend T. Iván 90. születésnapja tiszteletére tartott online konferenciáról

Berend konferencia

szerző: Németh András Olivér

2020 decemberében 90. születésnapját ünnepelte Berend T. Iván, korunk egyik legnevesebb magyar társadalomtudósa, a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjének korábbi rektora. A közgazdász és történész végzettséggel is rendelkező professzor mintegy négy évtizeden át tanított egyetemünkön, 1964-től egyetemi tanári rangban. 1967-től 1986-ig vezette a Gazdaságtörténeti Tanszéket, közben 1973–1979 között az Egyetem rektora volt. 1985–1990 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségét töltötte be, majd 1990-ben az Egyesült Államokba költözött és 2015-ös nyugdíjba vonulásáig a Kaliforniai Egyetem (UCLA) professzora volt Los Angelesben. Rendkívül termékeny kutatói pályafutásának eredményeit számtalan magyar és angol nyelvű könyvben publikálta – és publikálja mind a mai napig. Nemzetközi elismertségét mutatja az is, hogy számos tudományos társaság választotta tagjai közé (az MTA mellett többek között a Brit Akadémia, az Osztrák Tudományos Akadémia és az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia). 1986 és 1994 között a Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság alelnöke, 1995 és 2000 között pedig a Nemzetközi Történeti Társaság elnöke volt.

Olvass tovább

Az Egyesült Államok és a megváltozott világrend

Zbigniew BrzezinskiBrent Scowcroft: Amerika és a világ (Antall József Tudásközpont, Budapest, 2019.)

Könyv: Amerika és a világ (Zbigniew Brzezinski - Brent Scowcroft)

szerző: Fülöp Lili

Bevezetés

Az amerikai elnökök a XXI. században:

George W. Bush 2001-2009

Barack Obama 2009- 2017

Donald Trump 2017-2021

Az “Amerika és a világ” című könyv egy interjú sorozat, ami 2008-ban készült, és két korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó, Brent Scowcroft (Geoge H. W. Bush időszakában töltötte be ezt a tisztséget másodszor) és Zbigniew Brzezinski (Carter elnök alatt szolgált nemzetbiztonsági főtanácsadóként) beszélgetnek az Egyesült Államok előtt álló problémákról. A leendő elnök: Obama, de George W. Bush, a leköszönő elnök is érintett. A könyvet 2019-ben jelentette meg az Antall József Tudásközpont. A könyv megértéséhez segít, ha figyelembe vesszük, hogy Z. Brzezinski a régi dicsőség árnyékában fogalmazza meg véleményét, illetve, hogy Brzezinski külpolitikai kérdésekben mindig Henry Kissingerével ellentétes álláspontot foglalt el. Kissinger ma is aktív politikus, aki Nelson Rockefeller tanácsadója volt 1960/1964/1968 között, majd nemzetbiztonsági főtanácsadó, később külügyminiszter (1973-1977 ), az USA külpolitikájának aktív formálója, tehát nemcsak teoretikus. A másik könyv, ami segít elhelyezni az amerikai külpolitika gondolkodást ezért Kissinger: Fehér házi éveim című munkája, (Kissinger: Fehér házi éveim, Antall József Tudásközpont, 2019) a két könyv együtt ad választ a kérdésekre.

Az „Amerika és a világ” című könyv interjúsorozatát David Ignatius, a Washington Post szemleírója vezette, az interjúk során a leendő elnök, Obama lehetséges – és az írók szerint szükséges – tetteit és stratégiáját alapul véve elemezték az Egyesült Államokat érintő aktuális problémákat és konfliktushelyzeteket, valamint az USA kapcsolatát a világ különböző országaival és területeivel. A könyv a közel-keleti problémákkal kezdődik, majd az USA-Kína kapcsolattal folytatódik, végül pedig taglalja az amerikaiak viszonyát és érdekeit Oroszországgal, valamint Európával. A kötet szélesíti az ismereteket a külpolitika akkori állásáról, valamint a neves szerzők szakmai véleményéről, illetve jó alapot ad az amerikai külpolitikai gondolkodás megértéséhez.

Olvass tovább

Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe (részlet)

Pre-Raphaelite Brotherhood - Wikipedia
Rosetti: Proserpina

– Hát csakugyan Chicagóba kell mennünk, hogy kineveljenek bennünket? – kérdezte Erskine úr panaszosan. – Nekem nincs kedvem utazni.

Sir Thomas legyintett.

– Erskine of Treadley úr világa a könyvespolcán van. Mi, gyakorlati emberek, látni szeretjük a dolgokat, nem olvasni róluk. Az amerikaiak roppant érdekes nép. Nagyon, nagyon okosak. Azt hiszem, ez a fő jellemvonásuk. Igen, Erskine úr, nagyon, nagyon okosak. Biztosítom, hogy amerikaiban nem talál semmi oktalanságot.

– Szörnyű – kiáltott Lord Henry. – A nyers erő még csak megjárja, de a nyers okosság, az egyszerűen kibírhatatlan. Aki él vele, az valahogy tisztességtelen. Megalázza általa a szellemet.

– Nem értem önt – mondta Sir Thomas és kissé elpirult.

– Én értem – mormogta Erskine úr és elmosolyodott.

– Hiszen a paradoxon helyes dolog a maga nemében… – fűzte tovább a szót Sir Thomas.

– Ez paradoxon volt? – kérdezte Erskine úr. – Nem is tudtam, hogy az. De lehet, hogy paradoxon volt. Nos, a paradoxon útja az igazság útja. Hogy kipróbáljuk a Valóságot, látnunk kell, hogy táncol a kifeszített kötélen. Ha az Igazság artistává válik, akkor megítélhetjük.

– Jaj istenem – szólt Lady Agatha -, hogy vitatkoznak ezek a férfiak. – Egy árva betűt se értek abból, amit beszélnek. Különben is, Harry, haragszom rád. Miért akarod lebeszélni ezt a kedves Dorian Grayt, hogy kijöjjön az East Endre? Tudom, hogy ott megbecsülhetetlen volna. Szeretnék, hogy zongorázzon nekik.

– Én azonban azt szeretném, hogy nekem zongorázzon – kiáltott Lord Henry mosolyogva. Az asztal végére nézett, és Dorian Gray vidám tekintete válaszolt neki.

– Hiszen olyan szerencsétlenek azok a szegények a Whitechapelben – folytatta Lady Agatha.

– Mindennel tudok rokonszenvezni, csak a szenvedéssel nem – mondta Henry lord vállat vonva. – A szenvedéssel nem tudok rokonszenvezni. Mert nagyon csúnya, nagyon szörnyű, nagyon leverő. Van valami rettenetesen beteges abban, hogy a modern kor szereti a fájdalmat. Szeressük a színt, a szépséget, az életörömöt. És minél kevesebbet beszéljenek az élet szomorúságáról.

– De az East End azért roppant fontos kérdés – jegyezte meg Sir Thomas, nagy komolyan bólogatva hozzá.

– Igaza van, az – felelte a fiatal lord. – A rabszolgaság kérdése, és mi azzal igyekszünk megoldani, hogy mulattatjuk a rabszolgákat.

A politikus élesen nézett rá.

– Hát akkor hogy akarná megváltoztatni? – kérdezte.

Lord Henry elnevette magát.

– Én semmit se akarok megváltoztatni Angliában, csak az időjárást – felelt. – Teljesen beérem azzal, hogyha mint bölcs szemlélődhetek. De minthogy a tizenkilencedik század a részvét túlhajtása miatt jutott csődbe, azt tanácsolnám, folyamodjunk a Tudományhoz, hogy az hozza rendbe. Az érzelgősség előnye az, hogy félrevezet bennünket, és a Tudomány előnye az, hogy nem érzelgős.

– Csakhogy komoly felelősség terhel minket – kockáztatta meg Vandeleurné félénken.

– Rettenetes komoly felelősség – visszhangozta Lady Agatha.

Lord Henry Erskine úr felé tekintett.

– Az emberiség nagyon is komolyan veszi magát. Ez a világ eredendő bűne. Ha a barlanglakó nevetni tudott volna, a Történelem másképp alakul.

– Ön igazán vigasztaló dolgokat mond – csicsergett a hercegnő. – Valahogy mindig bűnösnek éreztem magam, mikor meglátogattam nagynénjét, mert én egyáltalán nem érdeklődtem East End iránt. És tán pirulás nélkül nézhetek majd a szemébe.

– A pirulás pedig jól áll a hölgyeknek, hercegnő – jegyezte meg Lord Henry.

– Csak akkor, ha fiatalok – felelte a hercegnő. – Ha ilyen magamfajta vénasszony elpirul, ez nagyon rosszat jelent. Jaj, Lord Henry, mondja, hogy lehetne még egyszer visszafiatalodni?

A lord egy pillanatig gondolkozott.

– Vissza tud emlékezni, hercegnő, valami nagy botlásra, melyet fiatal éveiben elkövetett? – kérdezte, és ránézett az asztal fölött.

– Jaj, nagyon sokra – kiáltott a hercegnő.

– Hát kövesse el őket újra – mondta Lord Henry komolyan. – Csak meg kell ismételni egykori bolondságainkat, nyomban visszafiatalodunk.

– Nagyszerű elmélet – kiáltott a hercegnő. – Meg fogom valósítani.

– Veszedelmes elmélet – szólt Sir Thomas foghegyről. Lady Agatha fejét rázta, de azért mulatott rajta. Erskine úr figyelt.

– Igen – folytatta a lord -, ez az élet egyik nagy titka. Manapság a legtöbb ember abba pusztul bele, hogy okosan a földön csúszik, és csak későn fedezi fel, hogy egy dolgot nem bánunk meg soha, a ballépésünket.

(gyűjtötte Szabó Dorottya)

„Biztonság, minőség, automatizálás”

Interjú Dr. Gönczy Sándorral[1], az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatójával

Az Electrolux az elmúlt években jelentős beruházást hajtott végre Nyíregyházán. A technológiai fejlesztést egy konzekvens humánerőforrás stratégiába illesztették. Erről kérdezte a Köz-Gazdaság dr. Gönczy Sándort, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatóját.

Olvass tovább

Megalakult az MKT Corvinus

2021 februárjában 15 lelkes tag segítségével indult el a tagszervezet működése

A képen a Lánchíd pesti hídfője szerepel előtérben az MKT Corvinus logójával.

Ahogy arról már korábban hírt adtunk, megalakult az MKT Corvinus. Bemutatkozó írásukat az MKT Ifjúsági Bizottságának honlapja közli (https://mktib.hu/megalakult-az-mkt-corvinus/?fbclid=IwAR2W3S6USl7Mop15AwCJwKQ-jXrvuo5opz1iJanAdDP7Yn1gJjSox3MqcF4), amit közre adunk honlapunkon is.

“Diákszervezetünk a több mint százéves múltra visszatekintő Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottságának (MKT IB) segítségével alakult meg. Megalakulásunkat 10-15 lelkes tag fél évig tartó közös gondolkodása előzte meg. Az olvasókörök során megfogalmazódott bennünk, hogy fontos színekkel gazdagíthatnánk az Egyetem diákszervezeti palettáját. Ekkor vette fel velünk a kapcsolatot az MKT IB és kezdtünk el együtt dolgozni. Ennek köszönhetően február elején már meg tudtuk tartani első közgyűlésünket, ahol elnökséget választottunk. Ezt nem sokkal követte az első elnökségi ülés (ott döntenek a közösség tisztségviselői a szervezet megjelenéséről és fejlődésének irányáról). A gyűlésen példamutató módon az eddigi összes döntést mindannyiunk beleegyezésével hoztuk meg. Terveink között több olvasókör, vita és előadás is szerepel, ahova várjuk azokat a fiatal hallgatókat, akik érdeklődő és nyitott szemmel tekintenek a közgazdaságtanra.

Céljaink

Megalakulásunk célja nem csak a jövő generáció vezető közgazdászainak támogatása és képzése, hanem kortársaink megszólítása is, iránymutatás, hogy készek legyünk szembenézni a ma kihívásaival, válságaival. Szintúgy nem csak a jelen kor meglátásait tartjuk szem előtt, hanem dogmái megdöntésére is kísérletet teszünk elődjeink szellemében. Közösséggé szerveződésünkkor hitet tettünk az emberiesség és szabadság értékrendje mellett kiemelve örökségünk jelentőségét. Megfogalmaztuk alapértékeinket, mint a világnézeti sokszínűség, a párbeszéd mindenkori elősegítése, illetve a kisebbségi vélemények figyelembevétele és a részvételen alapuló demokratikus működés. A politikai gazdaságtan értelmében fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a közgazdaságtan nem szomorú tudomány, alapvetően normatív, mindenkor értékrendet közvetít. Emellett fontos elmondani, hogy jelentős támogatottsága van csoportunkban az ökológiai, szociális, és emberközpontú megközelítéseknek, filozófiánk központi fogalmai ezért a felelősség és az igazságosság, éppen emiatt támogatói vagyunk az ezt támogató globális folyamatoknak. Ezt a szemléletet kívánjuk tovább hagyományozni és képviselni az egyetemi polgárság felé.

Mit hoz a jövő?

A jövőben intenzív tudományos munkára készülünk, szemléletformálásra, tagságunk bővülésére. Szeretnénk létrehozni azokat a termékeny olvasó- és vitaköröket, ahol megalapozhatjuk szakmai publikációk sorát, megszólítva és párbeszédre hívva kortársainkat és a szakma egészét. Elszántsággal, de kellő kritikával, büszkén végezzük tevékenységeinket, ugyanis ezt a közösséget a mélyen rejlő erkölcsi szemlélet teszi és alakítja.

Írta MKT Corvinus Elnöksége”

Korai iskolaelhagyók arányának alakulása Magyarországon

Bill Traylor: Blue Man on Red Object

Szerző: Tóth Hajnalka

Magyarország számára versenyképességi kihívást jelent az oktatási-, szakképzési rendszer modernizálása, hatékonyságának javítása, a fiatalok képzettségi szintjének növelése. A magasabb iskolázottság mind egyéni, mind nemzetgazdasági szinten kiemelt jelentőségű. Ha a lakosság nagyobb része jól képzett, versenyképes tudással rendelkezik, az kedvezőbb gazdasági teljesítményt eredményez, nagyobb társadalmi szociális jólétet biztosíthat az országnak.

Olvass tovább