Közös jövőnk: Egyetemek és a hazai vállalkozások

Beszélgetés a Kandó Klub keretében az Óbudai Egyetemen

A Kandó Klub beszélgetéssorozatának két újabb résztvevője Rasztovits Dávid a Fiatal Vállalkozók Kollégiumának tagja, valamint Kersánszki Tamás az Óbudai Egyetem Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóságának vezetője, akik a piac digitalizációjáról, illetve az egyetemek és piaci szereplők közötti kapcsolatokról osztották meg gondolataikat. A beszélgetés bevezetőjét Zsabka Zsolt, az MKIK Fiatal Vállalkozók Kollégiumának elnöke írta. Az interjút Baranyi Dániel és Trautmann László, az összefoglalót Horváth Anna készítette.

2018 októberében együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Budapesti Corvinus Egyetem. A megállapodás célja az volt, hogy a jövő közgazdász generációját közelebb hozzák a budapesti kis- és középvállalkozásokhoz, ezzel is segítve új karrierek indulását, és a közös gondolkodást. Az együttműködés folyományaként 2019-ben létrejött a Kandó Klub, amibe bekapcsolódott az Óbudai Egyetem, és ez a kezdetben budapesti kezdeményezés ma már országos szintűvé növekedett. A Kandó Klub célja ugyanaz, mint ami életre hívta az első együttműködést: a hazai vállalkozások és az egyetemek közötti szinergia megteremtése. Ugyanakkor új célok is megjelentek ezek között, amelyek között talán a legfontosabb, hogy a fiataloknak nem csak pénzügyi, hanem mentorálási támogatásra is szükségük van. Egy bizonytalan, állandóan változó környezetben a siker elengedhetetlen feltétele találni egy olyan vezetőt, szakembert, aki segít eligazodni, segít talpon maradni, és ha kudarc éri a pályakezdőt, akkor segít talpra állni. A Kandó Klub rendezvényei, eseményei, még ebben a járványsújtotta környezetben is ezt szeretnék segíteni. Ennek keretében ebben a félévben beszélgetéssorozatot szerveztünk különböző egyetemeken a vállalati kapcsolatokat szervező egyetemi vezetővel és az MKIK Fiatal Vállalkozók Kollégiumának egy-egy tagjával. A beszélgetésekből született összefoglalókat a Kamara honlapján megtalálják az érdeklődők.

Zsabka Zsolt, a Fiatal Vállalkozók Kollégiumának elnöke  

Olvass tovább

A jó döntések és az intuíció

Buridan's Ass - YouTube
Buridán szamara,
forrás: https://www.youtube.com/watch?v=bOp1_LIYvmk

szerző: Szabó Dorottya

„..a világban a véletlen uralkodik és éppen ezért van benne rend és törvény, ami a véletlenek tömegéből a valószínűségeknek megfelelően bontakozik ki.”(Rényi Alfréd)[1]

A közgazdászhallgatók egy részének bizonyosan az idősorok elemzésének elsajátítása jelenti nebulóéveinek egyik legizgalmasabb kihívását. Van abban valami misztikus, hogy valószínűségszámítási és statisztikai módszerekkel, több-kevesebb sikerrel előre tudjuk jelezni a gazdasági mutatók jövőbeli értékeit. Az ilyen jellegű számítások során a hallgatók bizonyos értelemben a hatalom ízét érezhetik a szájukban, hiszen mi jelenthetne nagyobb előjogot a jövő ismereténél? A gazdasági-társadalmi rendszer apostolainak érezhetik magukat, akiknek megvan a képességük arra, hogy a jövőbeli folyamat ismeretében a jelenben beavatkozhassanak a rendszer működésébe. Arról pedig, hogy mindezt kinek az érdekében teszik, az értékrendjük alapján hozhatnak döntést.

Olvass tovább

A 100 nap

Interjú Jody Jensennel és James M. Skelly-vel

The first 100 days of Joe Biden’s administration

Interview with Jody Jensen and James M. Skelly

Az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése korszakhatár a világpolitikában. A globalizmus tartalma megváltozott, Biden világossá tette, hogy elkötelezett a globalizáció és az új világrend mellett. 2021-ben már más világban élünk. Új világ van születőben. A tudományok köre kibővült, az új tudás új állami erőcentrumokat hozott létre. A változás nyomon követhető a termelési folyamat alapvető átalakulásában. Az új termelési mód kialakítja az új életmódot. Biden Amerikája ezt észlelve cselekszik, igy az ő 100 napja több, mint az Egyesült Államok sorsfordító története.

Olvass tovább

Recenzió Benczes István: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban című könyvéről

Könyv: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban (Benczes  István)

Szerző: Győrffy Dóra, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Benczes István, a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszékének egyetemi tanára 2021. márciusban védte meg MTA doktori disszertációját, mely a könyv alapjául szolgál. Témája rendkívül időszerű. Az elmúlt évtizedekben hozzászokhattunk ahhoz, hogy az egymást követő válságok (alkotmányozás, pénzügyi válság, menekültválság, Brexit, populizmus, járvány) során katasztrófa-forgatókönyveket hallgatunk arról, hogy az integráció gyengül, és az Európai Unió hamarosan szétesik. Emellett az integráció mélyüléséről is kapunk híreket, hisz újabb és újabb területeken jelentenek be intézkedéseket a válságok lecsengése után. Benczes István munkájának legfontosabb erénye, hogy képes az egymástól távol álló narratívákat egyetlen elméleti keretbe összefoglalni.

Olvass tovább

A magyar fiatalok képzettségének alakulása

részlet a Pál utcai fiúk című filmből

Szerző: Tóth Hajnalka – Trautmann László

Az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszakának egyik stratégiai célkitűzése volt a jövő generáció, a fiatalok képzettségének növelése, mivel a fejlődést, a gazdaság jövőbeli versenyképességét, lehetőségeit alapvetően meghatározza a fiatalok képzettsége, tudása, ismereteik, kreatívitásuk, kompetenciáik. Az Európai Unió 2020-as stratégiai célkitűzése volt a fiatal generáció képzettségének növelése az oktatás- és a képzés minőségének, hatékonyságának javítása. A fiatalok képzettségének növelését, az Unió iránymutatásokkal és ajánlásokkal támogatta, de az oktatási rendszerek fejlesztésért a tagállamok felelősek.

Olvass tovább

A statisztika jövője

Milyen (lesz) a statisztika a XXI. században (paradigmaváltás)?

szerző: Hunyadi László, Professzor Emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem

Ennek a rövid vitairatnak a kiinduló pontja az, hogy a statisztika tartalma, feladatai, eszközei, módszerei, azaz az egész statisztikai folyamat átalakulóban van. Ezt az átalakulást lenne jó mielőbb megérteni, feltérképezni, a szereplőket valamelyest felkészíteni a változásokra. Ez persze érinti az összes szereplőt a statisztika készítőitől, terjesztőitől a felhasználókon és kutatókon át az oktatókig, illetve a hallgatókig.

Olvass tovább

Ha több áramot fogyasztok, akkor szabadabb leszek?

A Wang folyó versei: Villamosítás

szerző: Mihele Mihály András

A következőkben az energiaszegénység és a technológiai ugrás kapcsolatát fogom megvizsgálni az áramfogyasztás és a jövedelem viszonyán keresztül. Az energiaszegénység egy sokakat sújtó jelenség nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos részén. Ez komoly aggályokat vet fel, hiszen a negyedik ipari forradalom soha nem látott mennyiségű energia felhasználását teszi majd szükségessé a termelés és a háztartások számára. Félő, hogy amennyiben nem javítunk érdemben az energiaszegénységben lévők helyzetén, akkor nem fogjuk tudni letenni a tudásalapú gazdaság és a jogállam további építőköveit.

Olvass tovább

Válság – politika – tudomány

A MAGYAR POLITIKATUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXVI. VÁNDORGYŰLÉSE

online konferencia, 2021. június 03 – 04. (csütörtök, péntek), Debreceni Egyetem 

Választóvonalhoz érkeztünk. A válságok sajátossága az újragondolás és újjáépítés lehetősége, amely intellektuális kihívás. Ennek egyik eleme a Magyar Politikatudományi Társaság konferenciafelhívása, amit az alábbiakban teszünk közzé.

A 2020. év kétségkívül a COVID-19 járványról szólt. A pandémia érintette a társdalom minden  rétegét, alapvetően változtatta meg nem csak a mindennapokat, hanem a politika, az  intézmények, a kormányzás és a kommunikáció működését is. A világjárvány kihívásai és a  nyomában megszülető politikai döntések azt az érzést keltik, hogy visszavonhatatlanul  valamilyen választóvonalhoz érkeztünk, és valami radikálisan újnak kell következnie. A mai  kor jellemző értelmezése ennek megfelelően a válság, amely eredeti görög értelmében is azt a  helyzetet jelölte, amikor az alternatívák kiéleződnek, a korábbi állapot már nem fenntartható,  így vagy úgy el kell dőlnie a kérdéseknek. A mai válság sajátossága, hogy az élet minden  területén érezteti hatását, ezért következményeit általános összefüggéseiben kell újragondolni. 

Olvass tovább

2000 milliárd dolláros gazdaságmentő csomagot jelentett be Biden

Joe Biden speaking at Carpenters Pittsburgh Training Center, March 31, 2021, in Pittsburgh

Forrás: Euronews,

https://hu.euronews.com/2021/04/01/2000-milliard-dollaros-gazdasagmento-csomagot-jelentett-be-biden

A gazdasági csomag, melynek fő célja az infrastruktúra fejlesztése és az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a legnagyobb munkahelyteremtő beruházás a második világháború óta – mondta az amerikai elnök a pennsylvaniai Pittsburgh-ben.

Joe Biden szerint a terv tisztességes gazdaságot hoz létre, ahol mindenkinek lesz esélye a sikerre. Mint mondta, a gazdasági csomag egy olyan mértékű befektetés, amely egyszer történik meg egy generáció életében és csak az évtizedekkel ezelőtti autópálya-rendszer építéshez és az űrversenyhez fogható.

A terv első része a munkahelyekről, a második pedig az amerikai családokról szól. A foglalkoztatási terv lényege, hogy korszerűsíti a közlekedési infrastruktúrát, az utakat, a hidakat és a repülőtereket. “Munkahelyek millióit, jól fizető munkahelyeket fog teremteni” – mondta az elnök.

Biden a csomag finanszírozásával kapcsolatban bejelentette, hogy a társasági adó mértékét 21-ről 28 százalékra fogják emelni. Hangsúlyozta, hogy “az adókulcs még így is alacsonyabb lesz, mint a második világháború és 2017 között volt.”

Ezen kívül egy úgynevezett globális minimum adót is megállapítanának, amelynek mértéke 21 százalék lenne. Ezzel az intézkedéssel azt próbálják megakadályozni, hogy a vállalatok az adózás elkerülése érdekében a nyereséget külföldre tereljék. Az adótörvényt is megváltoztatnák, hogy az amerikai vállalatok ne egyesülhessenek külföldi vállalkozásokkal, és ne kerülhessék el az adózást azzal, hogy székhelyüket egy adóparadicsomba költöztetik.

Az integráció gazdaságtanának új szintézise

Halmai Péter: Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 540 oldal

Könyv: Mélyintegráció (Halmai Péter)

Szerző: Kengyel Ákos, egyetemi tanár, az európai gazdasági integráció Jean Monnet-professzora, Jean Monnet Chair holder, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Halmai Péter új könyvében a legkorszerűbb közgazdaságtudományi megközelítések, közöttük az integráció gazdaságtanával foglalkozó kutatások legújabb eredményeinek felhasználásával a gazdasági integráció elméletének és folyamatának mély és átfogó vizsgálatára vállalkozott. A kötet legfőbb újdonságát az elmúlt évtized világgazdasági és európai folyamatainak elemzése alapján kikristályosodott új fogalmi keretek felhasználása és az ezek alapján felállított „mélyintegráció” paradigmájának megfogalmazása adja. Az elemzéseket a nemzetközi szakirodalom lenyűgözően széleskörű áttekintése és feldolgozása alapozza meg. A megújított fogalomrendszerrel Halmai könyve beemeli az európai gazdasági integrációval foglalkozó közgazdasági kutatások fogalom- és eszköztárába a nemzetközi közgazdaságtudományi szakirodalom legújabb megközelítéseit, ezzel a fősodorba emelve az integráció további mélyülésének és a gazdasági reziliencia erősítésének feltételeivel foglalkozó hazai kutatások irányát.

Olvass tovább