The economic literacy among the Chinese high school students III.

Authors:  Wu Xintian, Wang Yanglitao and Lu Tongzhong

In today’s society, humanity is at a turning point in the context of the Fourth Industrial Revolution and the transformation of new technologies and production models. We desperately need a great society in order to progress sustainably in the future, and to bring forward the best way to turn our civilization to a greater position and even on a global civilization. Taking China as an example, the country has now surpassed the global level in technological growth and is fast-developing country. What is more, now we are also at the turning point of making our way to the future civilization for both China and the global world. It is essential to analyze the current situation for both China and the whole world towards future civilization. In this article we combined the book The Future of Humanity: Global Civilization and China’s Rejuvenation by Professor Jin Zhouying with relevant data, news reports, and literature. Through the study, we found the current literacy level of high school students, about the economy and the Fourth Industrial Revolution, in order to infer the future role of this group in promoting China’s sustainable development, the Fourth Industrial Revolution, and the future global civilization.

Olvass tovább

Confronting the Challenges of Global Complexity

Author: Sean Cleary, Executive Vice Chair, FutureWorld Foundation

Enabling science to improve policy is essential to provide human security, advance well-being and protect the global commons. While advances in science and technology now permit new solutions to mounting challenges, we must use these breakthroughs to strengthen constructive collective action at appropriate scales, from the sub-national to the global. We must abandon hubris and recognize the challenge of navigating complex systems. The sole purpose of every government is to enable the well-being of its citizens. That requires thoughtful, honest efforts to design systems of governance, from local to global, that will promote equity, human security, and sustainability. 

Olvass tovább

„a tudományágak találkoztatása egy kiaknázatlan terület”

Interjú Sörös Kármennel, a PTE Janus Pannonius Szakkollégiumának titkárával

szerző: Póta Krisztián

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és Budapesti Corvinus Egyetem együttműködése révén létrejött Kandó Klub keretében interjúkat készítünk szakkollégiumokkal az ország különböző részéből, hogy megismerjük az egyetemi hallgatók pályakezdési nehézségeiket, valamint, hogy ebben segítséget tudjunk számukra nyújtani. Az alábbiakban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium titkárával, Sörös Kármen Patríciával készült interjú leiratát olvashatják.

Olvass tovább

Hermann Hesse: A pusztai farkas (részlet)

„Ezek tulajdonképpen nem is kegyetlenségek. A középkor embere iszonyodna mai életvitelünktől, mert sokkal kegyetlenebbnek, rettenetesebbnek és barbárabbnak találná a sajátjánál. Minden kornak, kultúrának, erkölcsnek és hagyománynak önálló jellege van, vannak szelíd és kemény, szép és kegyetlen vonásai, a szenvedés bizonyos fajtáit természetesnek tartja, bizonyos gyötrelmeket megadással tűr. Az emberi élet akkor válik igazán szenvedéssé, pokollá, amikor két kor, két kultúra és vallás keresztezi egymást. Az ókor embere nyomorultul elpusztult volna a középkorban, mint ahogy a vadember is megfulladna civilizációnk dzsungelében. Néha azonban egész nemzedékek szorulnak két kor és életstílus közé, ilyenkor megszűnik az egyértelműség és az erkölcs, a védettség és az ártatlanság. Ezt persze nem mindenki éli át egyformán. Egy olyan természet azonban, mint Nietzsche, már egy nemzedékkel korábban megszenvedte korunk nyomorúságát – amin ő társtalanul, meg nem értve ment keresztül, attól ma ezrek szenvednek.”

Pilinszky János: Az önmegvetéstől az alázatig

H. Hesse Der Steppenwolf című híres regényét olvasom. Igazi nagy regény, valójában rólam szól, ahogy a nagy művekben valamilyen formában mindig önmagunkra ismerünk. A regény hősének főbetegsége a jogos és könyörtelen önmegvetés, amin egyáltalán nem enyhít az, hogy a „beteges” bűntudat a depresszió első számú tünete. A depressziós önmegvetése bizonyos értelemben mindig jogos, kórossá makacssága teszi. Létezik hát bűnös bűntudat? Formáját tekintve azt hiszem, igen, s ezen mit sem változtat, ha bűnös bűntudat helyett kóros, beteges bűntudatról beszélünk. Hesse főhőse mindenkivel szemben elnéző és megbocsátó, ami enyhíti ugyan helyzetét, de még mindig véghetetlen távolságban áll attól a megértő és mindenkinek megbocsátó erénytől, amelyet evangéliumi értelemben alázatnak nevezünk.

Ugyan miért? Mi hiányzik az ilyen már-már heroikus önmegvetésből, ha egyszer – híven a jézusi parancshoz – az önmegvetés poklában forgolódó lélek senki fölött a világon nem ítélkezik – kivéve önmagát. Az ilyenfajta magatartásból – ha jogos, ha nem – azt hiszem, elsősorban a remény hiányzik. Az önmegvetőnek el kell hinnie, hogy ő is megváltható, hogy az ő szenvedései sincsenek hiába, hogy még az ő pokoli meghasonlottságánál is nagyobb ez a boldog egység az Atyában, amelyre Jézus mindannyiunkat meghívott. Ilyen értelemben az önmegvető kegyelmi helyzetben van. Ha elfogadja, hogy remélhet, automatikusan mindenki üdvözülésének a reményét fogadja el, és szíve a kétségbeesés magánzárkájából egyenesen és minden átmenet nélkül szabadul ki az egyetemes reménység tágasságába.

Igen, a remény oszthatatlan. És az oszthatatlan remény talán egyik legfőbb tanítómestere az alázatnak. Ami fordítva is igaz: az alázatos szív senkit, egyetlen élőt se rekeszthet ki a bárányok sorából, még önmagát, a farkast se. Ezért hangsúlyozza Jézus oly messzemenően minden ítélkezés ördögi természetét. Az öngyűlölő látszatra még a mások felett ítélkezőnél is messzebb áll az oszthatatlan remény országától. Ez azonban csakugyan látszat. Az ítélkező ugyanis az igazság misszionáriusának érzi magát, ami nagyon megnehezíti megtérését. Az önmegvető azonban a kegyelem első érintésére boldogan szabadul poklából.

(Új Ember, 1978. november 19.)

Gyűjtötte: Szabó Dorottya

The economic literacy among the Chinese high school students II.

Written by Wu Xintian, Wang Yanglitao and Lu Tongzhong

Ways of drinking tea in ancient China – teavivre
Tea consumption in ancient China
Abstract:

In today’s society, mankind is at a turning point in the context of the fourth industrial revolution and changes in new technologies and production models, which is raising a higher requirement for the future labor. In this article, we look at the economic facets of basic education in China, since the mindset of young people is vital to developing a prosperous and better future civilization for mankind. The main topic of our paper is to analyze economic literary level of the average high school students to assume how they can react and make contribution to the coming fourth industrial revolution and the future civilization. In this part, the paper analysis the learning material of Money, Consumption, and Production.

Olvass tovább

Levelesládámból

Zeneajánló vezetőknek I.

Konzervativizmus és csüggedtség

Orpheus and Eurydice | History Today
Pieter Paul Rubens: Orfeusz és Euridiké, 1636

szerző: Halász Győző Mihály

Az esszésorozat célja a kreatív és inspiráló művészeti tartalmak bemutatása a vezetők és döntéshozók számára látókörbővítés céljából. A mai vezetőknek és döntéshozóknak szükségük van a társadalmi-gazdasági narratívákra és az ezekben rejlő információk megismerésére a művészeteken keresztül. A döntéshozók sohasem kizárólag a táblázatokból, kimutatásokból és elemzésekből tájékozódnak egy-egy döntés meghozatala előtt, hiszen a döntéshozatal egy része a narratívák és a közhangulat megfigyeléséből eredeztethető. Hogyan gondolkodnak a gazdasági szereplők? Mi az a sztori, amelyet követni próbálnak? Ezáltal tehát a vezetés nem csupán tudomány, hanem egyben művészet is. Mivel tehát művészet, így szükséges a művészetekből is inspirációt meríteniük. A művészetek szenvedélye így kiegészül a szakmai tudatossággal, megteremtve az erkölcsi egyensúlyt. Ezáltal láthatóvá válik számukra a hosszabb távú narratíva, felzárkózási pálya, egy szóval: jövőkép.

Olvass tovább

The economic literacy among the Chinese high school students I.

Ancient Chinese Education

Written by Wu Xintian, Wang Yanglitao and Lu Tongzhong

Abstract:

In today’s society, mankind is at a turning point in the context of the fourth industrial revolution and changes in new technologies and production models, which is raising a higher requirement for the future labor. In this article, we look at the economic facets of basic education in China, since the mindset of young people is vital to developing a prosperous and better future civilization for mankind. The main topic of our paper is to analyze economic literary level of the average high school students to assume how they can react and make contribution to the coming fourth industrial revolution and the future civilization. The research relies on the materials of Chinese high school students’ actual textbooks related to the Fourth Industrial Revolution and Economics, and the book The Future of Humanity: Global Civilization and China’s Rejuvenation by Professor Jin Zhouying. During the process of research, we found that, on the one hand, basic economics knowledge during the middle school period is helpful to students’ daily life. On the other hand, some of the economics knowledge learned by middle school students cannot catch up the trends and the texts are scattered in different subject textbooks. Therefore, due to innovative knowledge of youth the relevant high school economics textbooks should be more keeping up with the times and provide more systematic and professional economic knowledge.

Olvass tovább

Gondolatok Marosán György „A „nagy átalakulás” – egy újabb szakasz jelei” című cikkéről

Szerzők: Baranyi Dániel Martin, doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem -Csontos Tamás, mesterszakos hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Müron - Diszkoszvető
Mürón: Diszkoszvető

Július 9-én jelent meg a Fejlődésgazdaságtan.hu hasábjain Marosán György „A „nagy átalakulás”-egy újabb szakasz jelei” című esszéje. A cikk egy nagyívű gondolatmeneten vezet végig, mely során bemutatja, hogyan is zajlik a Polányi Károly által felismert első után a második „nagy átalakulás”. Az esszé rendkívül inspiráló és vitára ingerlő alkotás, melyet ajánlunk elolvasásra mindenkinek. A következőkben cikk kapcsán bennünk megfogalmazódott gondolatokat fogjuk kifejteni.

Olvass tovább

Abishur Prakash: Go.AI. A mesterséges intelligencia geopolitikája

Pallas Athéné Könyvkiadó, 2020

Go.AI: A mesterséges intelligencia geopolitikája

szerző: Cserni Zsuzsa, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Abishur Prakash Go.AI: A mesterséges intelligencia geopolitikája című könyve 2020-ban jelent meg magyar nyelven. A szerzőnek nem ez az első könyve, mely a geopolitika jövőjével foglalkozik és ez a könyv is arra helyezi a hangsúlyt, tehát a mesterséges intelligenciát nem szakmai oldalról közelíti meg, hanem olyan eszközként tekint rá, amelynek alkalmazása révén képes befolyásolni a geopolitikát. A könyv a mesterséges intelligencia elemeinek rövid ismertetésével indul, ezzel is tájékoztatást adva felhasználásának széles köréről. A további tizenkét fejezet mindegyikében disztópiaként festi le az AI különböző területeken történő felhasználását, vagyis kifejezetten a lehetséges konfliktusokra fókuszálva mutatja be a mesterséges intelligencia jövőben betölthető szerepeit.

Olvass tovább

Levelesládámból: Az ideális filozófus neveltetése Platónnál

Plato quote on philosopher king.

szerző: Szabó Dorottya

Platón ideális államában a nők és a gyermekek az őrök köztulajdonú közösségét alkotják, mindamellett, hogy a nők is alkalmasak az őri feladatok ellátására. Érvelése szerint a nők és férfiak alapvető természete különbözik, de a nők is képesek mindenféle munkára, melyre a férfiak, csak gyöngébbek. Az ideális államban a gyermekek nem ismerik szüleiket, s a szülők sem ismerik gyermekeiket, de mindenki rokonaként bánik a közösségének minden tagjával. Ez azért a lehető leghasznosabb együttélési forma, mert a közösség tagjait a tehetségük szerinti legjobb teljesítményre ösztönzi az, hogy minden közös, a javak, a bánat és az öröm egyaránt.

Olvass tovább