Levelesládámból

Zeneajánló vezetőknek I.

Konzervativizmus és csüggedtség

Orpheus and Eurydice | History Today
Pieter Paul Rubens: Orfeusz és Euridiké, 1636

szerző: Halász Győző Mihály

Az esszésorozat célja a kreatív és inspiráló művészeti tartalmak bemutatása a vezetők és döntéshozók számára látókörbővítés céljából. A mai vezetőknek és döntéshozóknak szükségük van a társadalmi-gazdasági narratívákra és az ezekben rejlő információk megismerésére a művészeteken keresztül. A döntéshozók sohasem kizárólag a táblázatokból, kimutatásokból és elemzésekből tájékozódnak egy-egy döntés meghozatala előtt, hiszen a döntéshozatal egy része a narratívák és a közhangulat megfigyeléséből eredeztethető. Hogyan gondolkodnak a gazdasági szereplők? Mi az a sztori, amelyet követni próbálnak? Ezáltal tehát a vezetés nem csupán tudomány, hanem egyben művészet is. Mivel tehát művészet, így szükséges a művészetekből is inspirációt meríteniük. A művészetek szenvedélye így kiegészül a szakmai tudatossággal, megteremtve az erkölcsi egyensúlyt. Ezáltal láthatóvá válik számukra a hosszabb távú narratíva, felzárkózási pálya, egy szóval: jövőkép.

The Black Keys

A ’The Black Keys’ nevű banda az egyik legismertebb új rockegyüttes ma az USA-ban. Az együttes két tagja Dan Auerbach (gitár, ének) és Patrick Carney (dob) nem attól lett kiemelkedő, hogy követték a trendeket, vagy azért, mert virtuózok voltak és felfedezték őket. Zenéjükben érezhető a rengeteg munka, a kitartás és legfőképpen az amerikai konzervatív életérzés. Az együttest 2001-ben alapították Akorn-ban, Ohio állam egyik kisvárosában. Mindketten konzervatív, kék galléros családból származnak és a nehéz kezdeti években a családjaik segítették őket. Az albumok borítójának tervezésében ugyanúgy kivették a részüket, ahogy nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy a két zenész sose felejtse el azt, hogy kik is ők valójában.

Mindketten megélték az átlagos középosztálybeli problémákat: korai házasság, instabil karrier, megcsalás, válás, mindennapi nehézségek, vágyálmok. Ami pedig még fontosabb, hogy nem csak megélték (saját tapasztalatuk van róla), hanem nagy valószínűséggel a saját környezetükben és közegükben is ezt a folyamatot látják. Ez a környezet az, amely több évtizede az amerikai konzervativizmus bázisa és problémáinak forrása is egyben. Egy megkerülhetetlen szavazóbázis, egy társadalmi réteg, amely erősen kötődik a keresztény gyökereihez hitben és munkaetikában egyaránt. Casey Chalk korábbi cikkében rámutatott, hogy az együttes dalszövegei és azok üzenete hogyan kapcsolódik a kereszténységhez a banda tagjainak szellemi hátteréből fakadóan. Ugyanakkor tovább is tudunk haladni az együttes dalainak elemzésében. Ezek az zenei produkciók átadják számunkra a konzervatív középosztály mindennapi narratíváit. Bemutatják számunkra azokat a problémákat, amelyek ebben a társadalmi csoportban mindennaposak: céltalanság, folyamatos útkeresés, csüggedtség, reményvesztettség.

Pár részlet ennek az életérzésnek a bemutatására:

„Do you feel like you’re the only one living on a prayer?
Have you ever tried to love someone who wasn’t even there?

No one really knows, where it goes from here,
But we all decompose, and slowly disappear…”

(Shine a Little Light, Lets Rock, 2019)

„Out in the land in the wind of a hurricane,

Down at the bar like a star in the howlin’ rain,

Nobody to love you, nobody to care,

If you got, nobody to hug you,

No one to answer your prayer…

…One at a time, get in line for the masquerade,

Drink ’til you cry, and you’re lying in the mess you made,

Nobody to love you, nobody to care,

Nobody to drug you, no one to hold back your hair…”

(Lo/Hi, Lets Rock, 2019)

„You walk around in other towns

I’ve seen you out, just hangin’ ’round

It’s what you chose and I suppose

You’ll need me one day, need me one day

You throw away every other dream

Taking nova baby to the dollar machine

That party dress is such a mess

You’ll need me one day, need me one day soon

All your enemies, smile when you fall,
You take it ’cause you,
Don’t know what you want,
You don’t know what you want,

All this love of mine, all my precious time,
You waste it ’cause you,
Don’t know what you want,
You don’t know what you want…”

(Nova Baby, El Camino, 2011)

Az álom vége

Az amerikai középosztály ilyen jellegű céltalanságát és erkölcsi irányvesztettségét alátámasztják a legkorábbi közgazdasági kutatások is. Sir Angus Deaton, a Princeton Egyetem professzora és a 2015-ös Közgazdasági Nobel-díj díjazottja kutatásaiban és könyveiben rámutatott arra, hogy az amerikai fehér középosztály sokkal rosszabb halálozási mutatókkal rendelkezik a többi csoporthoz képest. Egy 2015-ös tanulmányban és a korábbira épülő 2017-es tanulmányban feleségével együtt azt mutatták ki, hogy az 1999-2013-as időszakban a középkorú fehér férfiak és nők halálozási adatai romlottak és minden más fejlett ország trendjeihez képest sokkal rosszabb eredményeket mutatnak és kijelentik, hogy 500 ezer ember úgy halt meg, hogy azt igazából meg lehetett volna akadályozni. A halálozások főbb okai pedig az alkoholizmus, a drogtúladagolás, az öngyilkosság és az ópioid-válság következményei. A legjelentősebb halálozási többlet azon csoportban található, amelynek maximum középiskolai végzettsége van és a 30-34 éves korosztályba tartozik. 

Mit üzen ez a számunkra? Talán ezekben a statisztikákban látszik a legélesebben a neokonzervatív és neoliberális gazdaságpolitika elégtelen értékrendje és eszköztára. Ennek a társadalmi csoportnak stagnált, de inkább csökkent a jóléti szintje és rengeteg családnak egyre nehezebb a megélhetés, főleg most a COVID-19 hatásai miatt. Ezen a ponton találkozik a művészet és a statisztika gazdaságpolitikában. A helyzetet látva talán nem is csodálkozunk, hogy a Black Keys ezt a narratívát tárja elénk a zenében, hiszen a saját életükben és közvetlen környezetükben ezzel a narratívával és életérzéssel találkoztak, ezt tapasztalták meg akár napról napra is. Céltalanság, elégtelen kitörési lehetőségek, erkölcsi züllés, a családalapítás lehetőségeinek megszűnése, a bódító hatású szerek könnyű elérhetősége, csak hogy pár fontosabb problémát említsek.

Szökés a kilátástalanságból

Hogyan adunk választ egy ilyen társadalmi-gazdasági katasztrófára? Mindenekelőtt fontos tudatosítanunk magunkban, hogy ez a típusú társadalmi réteg megtalálható minden európai országban is, sőt Magyarországon kiváltképpen. A hazai „melósok” és „szakik” (ahogy a köznyelv nevezi őket) ugyanilyen veszélybe tudnak kerülni, sőt a koronavírus-válság hatására nagy nehézségeket élt meg ez a társadalmi csoport a mindennapokban és ezt nehezíti az a látható trend is, hogy sokkal kisebb az oltakozási hajlandóságuk, így a járvány negyedik hullámának még inkább ki lesznek téve.

A 2010-es években az egyenlőtlenség és a jövedelemkülönbségek hazánkban nem romlottak olyan mértékben, mint az azt megelőző évtizedekben és nemzetközi összehasonlításban is fontos teljesítmény, hogy nem romlottak számottevően ezen egyenlőtlenségi mutatók. Ebből fakadóan azt mondhatjuk, hogy jó indulópozíciót tudunk felvenni. Ugyanakkor jelenleg ennél még fontosabb, hogy lássuk is magunk előtt a problémák megoldását. Elsősorban ehhez szükséges a megfelelő könyvek felkutatása is. Sir Angus Deaton A nagy szökésc. könyve segít felismerni az egészség fontosságát az egyenlőtlenség elleni küzdelemben. Mariana Mazzucato és szerzőtársai A kapitalizmus újratervezésec. könyvében ötleteket adtak arra, hogy miképpen lehet a gazdaságpolitikai ösztönzőket és fejlesztési politikákat még jobbá tenni. Kevin Roose Jövőbiztosc. műve segít olyan munkavállalóvá válni, amely által helyesen tudunk alkalmazkodni a digitalizáció és az automatizáció korában.

A zenétől a megoldásig

A zene az emberi psziché és érzelmek visszatükröződése. Ebben a visszatükröződésben pedig megláthatjuk a mindennapi emberek mindennapi problémáit. A problémák narratívákká állnak össze és bemutatják számunkra a társadalmi-gazdasági hibák egy részét. Miért a vezetők a megoldás kulcsa? Tudunk a beosztottainkkal beszélni ezekről a problémákról és segíteni tudunk nekik, a fiatalokat tudjuk ösztönözni és inspirálni és a nehéz helyzetben lévőknek irányt tudunk mutatni és felzárkózási lehetőséget tudunk biztosítani a társadalom különböző területein. Összességében tehát a változás mozgatórugóivá tudunk válni.

A Black Keys mutat számunkra egy szomorú realitást, amely megmutatkozik a halálozási statisztikákon keresztül is. A kilátástalanságra viszont nem kétségbeeséssel, hanem jövőképpel kell válaszolni. A jövőképhez segítenek hozzá a könyvek, amelyeket különböző szinteken tudunk alkalmazni az építkezéstől kezdve a családsegítő irodán át a gazdaságpolitika megalkotóinak irodáiig. Ezért szükséges zenét hallgatnunk és figyelnünk az üzenetre és az ahhoz kapcsolódó narratívára.

Legyünk tehát realisták a probléma felismerésében és legyünk idealisták a probléma megoldásában!

„Post tenebras lux.”

magyarul: „A sötétséget fény követi”; latin közmondás

A reformáció mottója, a kálvini Genf pénzérméinek felirata   

Szólj hozzá!