Az offshoring eredményességéről

ROBOTS, OFFSHORING AND WELFARE, Alessandra Bonfiglioli, Rosario Crinò, Gino Gancia, Ioannis Papadakis CEPR Discussion Paper No. 16363 | July 2021

szerző: Pókász Zoltán

Az úgynevezett „offshoringnak”, mely a gyárak kitelepítését takarja, és az automatizációnak is szignifikáns hatása volt a fejlett gazdaságokra. Tudvalevő, hogy mindkét fogalom nagyobb termelékenységhez és hosszútávon alacsonyabb költségekhez vezetett. A kérdés azonban az, hogy a visszatelepítési hullám, ami az elmúlt néhány évben elindult, milyen hatást okoz majd, alacsonyabb termelékenységet eredményez-e, vagy folytatódni fog a hatékonyság javulása. Ezt vizsgálta 2021-ben megjelent írásukban Alessandra Bonfiglioli, Rosario Crinò, Gino Gancia és Ioannis Papadakis. Érdemes-e forszírozniuk a nemzetgazdaságoknak a robotizáció mihamarabbi bevezetését?

Uitz Béla: Ludd tábornok, 1923

Olvass tovább

A munka, mint esztétikai uralom

szerzők: Lits Levente – Lits Benedek

Müron - Diszkoszvető
Mürón: Diszkoszvető

Az esztétika szó etimológiája, a görög αἰσθητικός (aisztétikosz) észlelő, érzékelő melléknévre vezethető vissza. Ez azért is érdekes, mert amikor az esztétika és a közgazdaságtan viszonyáról beszélünk valahogyan hajlamosak vagyunk alulértékelni, hogy lényegét tekintve egyazon világban előforduló jelenségek, élmények, viszonyok tárházát tárgyalja mindkét tudomány. A problémát jobban megvizsgálva kijelenthető, hogy a két terület interdiszciplináris viszonyt alkot, mely szemléleten keresztül különleges relációkat és következtetéseket ismerhetünk meg a munka viszonyrendszeréről. Rövid írásunkban kísérletet teszünk összefoglalni a munka közgazdaságtanának és esztétikájának értelmezési tartományait Mark Fisher és Bagi Zsolt nyomán.

Olvass tovább

Goethe: Nyugat-keleti díván (részlet)

Pandora - 270 éve született JOHANN WOLFGANG GOETHE - Kalendá

„Warum ist Wahrheit fern und weit?
Birgt sich hinab in tiefste Gründe?“

Niemand verstehet zur rechten Zeit! —
Wenn man zur rechten Zeit verstünde;
So wäre Wahrheit nah und breit,
Und wäre lieblich und gelinde.

Az igazság távoleső:

miért? Oksága legmélye rejtse?

Az értés mindig késve jő!

Mert jókorán ha megjelenne,

az igazság jelenlévő

és tágas, szelíd, kedves lenne

(fordította: Márton László)

gyűjtötte: Szabó Dorottya

A munkaerőállomány kilátásai a Visegrádi Együttműködés országaiban

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | Land Portal

szerző: Mihele Mihály András

Az itt szereplő megállapítások alapját az OECD 2019-2022-es időszakra vonatkozó adattáblái és előrejelzései szolgáltatták[1][2]. A felmért adatok köre kiterjed a foglalkoztatási rátáktól egészen a ledolgozott órák számáig, azonban a jelen írás fókuszában a 2022-es évre kirajzolódó munkaerőbővülés és a munkaerőállomány helyzetét meghatározó tényezők állnak a V4-ek országaiban. Az OECD hivatalos definíciója szerint ezekben a statisztikában a foglalkoztatottak vagy aktívan munkát kereső munkanélküliek szerepelnek. A közzétett előrejelzések az egyes országok és a világgazdaság gazdasági környezetének értékelésén alapulnak, modellalapú elemzések és szakértői megítélések kombinációinak a felhasználásával.

Olvass tovább

Németország: a koalíciós tárgyalások intenzív szakaszban vannak

szerző: Huszák Loretta, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem – Szirbik Miklós, egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2021. szeptember 26-án parlamenti választást tartottak Németországban, amelynek nagy kérdése az volt, ki lesz a leköszönő Angela Merkel utódja. A választásra három párt állított kancellárjelöltet: a CDU/CSU színeiben Armin Laschet, az SPD képviseletében Olaf Scholz, a Zöldek részéről pedig Annalena Baerbock indult a kencellári címért. Mivel a német-magyar kapcsolatok jelentős kihatással vannak hazánk gazdaságára, nagy jelentősége van, hogy milyen kormány fogja irányítani Németországot a jövőben. 2021. szeptember 29-én a Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma nyílt előadást szervezett a Budapesti Corvinus Egyetemen a német választásokhoz kapcsolódóan. Cikkünkben összefoglaljuk az ott elhangzottakat, és kitérünk a német-magyar gazdasági és politikai kapcsolatok lehetséges alakulására is a német választásokat követően.

Olvass tovább

A növekedés után

Dietrich Vollrath: A beérett gazdaság – A stagnálás mint a siker jele, Pabooks, 2020,

‘Katherine Trebeck,Jeremy Williams: A megérkezés gazdaságtana, Pallas Athéné Könyvkiadó, 2020

szerző: Csontos Tamás, doktorandusz, Budapesti Corvinus Egyetem

Az utóbbi évtizedben a gazdasági növekedés kifulladt a fejlett országokban. Ezt a közgazdász szakma többsége kudarcnak éli meg és keresi a lehetőségeket a növekedés újraindítására. De mi van, ha a növekedés lassulása nem a kudarc jele, hanem éppen a sikeré? A fejlett társadalmak elértek egy olyan pontra, ahol a fejlődés már nem a növekedéssel egyenlő, s a további növekedés már nem lehetséges az eddig felépített alapok lerombolása nélkül. Ha a ház készen van és nincs szükség további bővítésre akkor egyetlen új cél marad: az otthonunnká tenni azt. A fejlett társadalmak feladata a növekedés után, tehát az otthonteremtés.  Ezen a gondolatmeneten vezetnek végig Dietrich Volltrath „A beérett gazdaság”, illetve Kathrine Trebeck és Jeremy Williams „A megérkezés gazdaságtana” című könyvei. Míg előbbi a hagyományos közgazdasági modellek segítségével magyarázza meg, hogy miért is siker jele a növekedés lassulása, addig utóbbi arról értekezik hogyan is tudjuk otthonunká tenni a növekedés utáni világot.

Olvass tovább

Megemlékezés Kínában Kornai Jánosról

összeállította: Bánhidi Ferenc

Kornai János munkássága egész Kínában nagy figyelmet kapott az elmúlt 40 évben, amit többek között az is bizonyít, hogy 90. születésnapja tiszteletére rendezett konferencián több magas beosztást betöltő és nemzetközi hírnévnek örvendő tudós vett részt. A Kínában született nekrológokból, méltatásokból adjuk közre most a legfontosabbakat angol fordításban.

Olvass tovább

Kornai János emlékére

Életének 94. évében, hétfőn elhunyt Kornai János Széchenyi-díjas közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Harvard Egyetem és a Corvinus emeritus professzora, a francia becsületrend kitüntetettje, a svéd, amerikai, és más akadémiák tiszteletbeli tagja – közölte a család hétfő este az MTI-vel.

Kép forrása: https://www.uni-corvinus.hu

Kornai János emléke előtt a 90. születésnapján megrendezett az életművének hatásaival foglalkozó kerekasztal beszélgetés felidézésével tisztelgünk.

http://retp.eu/index.php/retp/article/view/281/246

Kiberfegyverek: az egyre égetőbb virtuális hadszíntér

Sanger, David E. (2021): „Once, superpower summits were about nukes; now, it’s cyberweapons”. (The New York Times, 2021. június 16.)

szerző: Málits Tamás – egyetemi hallgató, KU Leuven, Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma

Möbius szalag

A második világháború óta, azaz immár több mint hét évtizede az amerikai elnökök és a szovjet, majd később az orosz vezetők közötti, változó rendszerességű csúcstalálkozókon egyetlen állandó téma folyamatosan napirendre került. A két szuperhatalom nukleáris arzenálja folyamatosan magában hordozta az elrettentés szükségességét, illetve a kölcsönös megsemmisítés (MAD – mutually assured destruction) veszélyét, ami az államfők számára is folyamatos beszédtémát jelentett.

Olvass tovább

HR trendek, amik várhatóan velünk maradnak a jövőben

Tinto, Melanie: 2021 HR Trends That Are Here To Stay, . HR Strategy and Planning Excellence Essentials ; Aurora (Feb 2021).

szerző: Boros Brenda Mercedes, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Toulouse Lautrec: A Moulin Rouge-ban

Rugalmasság, egyre széleskörűbb juttatási paletta és a digitális elköteleződés által befolyásolt szervezeti kultúra – ezek fogják meghatározni a HR világ alakulását az elkövetkezendő években egy amerikai pénzügyi vállalat HR igazgatója szerint.

Olvass tovább