Levelesládámból

Francois Villon: Közmondások

szerző: Vida Cecília

Szerettem a magyar irodalom órákat a gimnáziumban, valahogy éreztem, hogy a mesében én is benne vagyok, leszek egyszer. Persze az irodalom tanárunknak is nagy szerepe volt ebben, aki maga is műkedvelő író volt és a versek szépségéről egy órán keresztül képes volt lelkesen beszélni. Próbálta a 80-as években nyitogatni egy alföldi kisváros gimnazistáinak fülét, elméjét.

Hogy mekkora segítség az élethez, az életben a művészet (irodalom, képzőművészet, zene), annak megértéséhez élettapasztalat, bölcsesség kell. Az irodalom, a költészet erejét csak később tapasztaltam meg.  

Francois Villon költészetéért sokan rajonganak. A százéves háború után született francia költőnek sem a pontos születési idejét, sem a halálának időpontját nem ismerjük. Talán 1432-től 1463-ig élt, de művein kívül alig valamit tudunk róla, ezért életét legendák övezik. A versei alapján tudhatjuk, nem félt megélni az élet örömeit, ügyeskedett, túlélt, magyarázott és az erkölcsös élet értelmén merengett. 1456-tól eltűnéséig írt két Testamentumot az utókornak, intelmekkel, életvezetési tanácsokkal, azonban művészetében a reneszánsz korban újra felfedezett ókori bölcseletekre támaszkodott. A Kis Testamentum bevezető két versszaka jól jellemzi költészetét, világszemléletét. Így kezdi:

(1)

“ Én, Francois Villon diák,

A négyszázötvenhatos évben,

Vállalva zablát és igát,

Higgadt elmével eltökéltem:

Meg kell vizsgálnom, hogyan éltem.

Mint írva áll Vegetiusnak,

A bölcs rómainak művében,

Másképp megcsaljuk önmagunkat.”

Komoly erkölcsfilozófiai témával, az önvizsgálat szükségességével nyitott, hivatkozva a római bölcsekre. Az önámítás, öncsalás elkerülésére biztat, majd megkapjuk a bevezető második versszakát:

(2)

“A mondott évben, hogy mogorván

Karácsony ideje közelgett,

Mikor éhkoppon a toportyán,

S az emberek otthon hevernek,

Mert fagy kint, forró kályha mellett:

Vágy fogott el, hogy szétfeszítsem

Bilincseit a szerelemnek,

Melyek összetörték a szívem.”

(Kálnoky László fordítása)

A természeti kép, a természettel való azonosulás nem hiányozhat egy reneszánsz versből sem, megkapjuk. Karácsony van, kint hideg, éhező farkas, bent meleg, heverészés, de a szerelmi bánatnak véget kell vetni, különben megcsaljuk önmagunkat!? Ezt üzeni talán nekünk a mester.

A Testamentumok verseit sokan ismerik, idézik, elemzik. A történetemben azonban Villon Közmondások című verse, pontosabban annak ajánlása hozott többször segítséget. A ballada egy költői “ujjgyakorlat”. Villon a vershez francia közmondásokat használ fel, azokat egymás mellé szerkesztve egy új művészi üzenetet fogalmaz meg. Ez a ’hozott anyagból új dimenziók megnyitása a szöveg szerkesztésével’ a modern költészet egyik iránya is lehetne. A közmondások egymással való kapcsolata nem mindig érthető, értelmezhető, de minden versszak refrénre végződik, fokozva az olvasók várakozását: “Addig hív Karácsonyt: elérkezik.” A hercegnek és nekünk szóló ajánlás azonban egy életre szóló közmondáscsokrot ad nekünk:

“Herceg! Addig a hév, míg ifjúkor van,

Addig ballag: haza-keverdik,

Addig gyúrják: jobb eszme kél az agyban.

Addig hív Karácsonyt: elérkezik.”

Kamasz gyermekek nevelése során ezek a sorok a szülői türelmet, bölcsességet erősítő iránymutatások. Legalábbis nekem számtalanszor vigaszt jelentettek, fejből mormoltam sokszor őket a gyermekek hazakeveredését, megokosodását várva, és azt hiszem, a Karácsony nálunk már elérkezett. Önálló, tetteikért felelősséget vállaló felnőttek lettek a gyermekekből. Persze ezek a sorok másnak teljesen mást is jelenthetnek, a teljes költemény Weöres Sándor fordításában így szól:

Közmondások

Addig topog, almot szétrúg a kos.

Addig jár korsó kutra: odakoccan.

Addig hevít vasat, míg nem piros.

Addig vered, már szilánkokra pattan.

Addig ember, míg becsülete megvan.

Addig távolodik, hogy feledik.

Addig rosszalkodsz, végül rossz hired van.

Addig hív Karácsonyt: elérkezik.

Addig magyaráz: minden zavaros.

Addig tart jóhíred, míg pártfogód van.

Addig ígér – mind megadni bajos.

Addig kér, végre a kezébe pottyan.

Addig kívánatos, míg ára is van.

Addig próbál: győzedelmeskedik.

Addig olcsó, míg lesz minden bokorban.

Addig hív Karácsonyt: elérkezik.

Addig kutyabarát, míg csontot oszt.

Addig dalolnak: megtanulják sorban.

Addig rejt gyümölcsöt: már latyakos.

Addig próbálgat, valahogy csak jól van.

Addig késik: csak maradjon a sutban.

Addig siet: sebtében elesik.

Addig szorít: markában levegő van.

Addig hív Karácsonyt: elérkezik.

Addig csúfol: mindenkinek kínos.

Addig pazarol: inge is elillan.

Addig nől szabadsága: bajt okoz.

Addig jó a “hozom” míg “adom” is van.

Addig jámbor, míg ül a templomi padban.

Addig költ: kölcsönért esedezik.

Addig forog a szél: északról surran.

Addig hív Karácsonyt: elérkezik.

Herceg! Addig a hév, míg ifjúkor van,

Addig ballag: haza-keverdik,

Addig gyúrják: jobb eszme kél az agyban.

Addig hív Karácsonyt: elérkezik

(Weöres Sándor)

A költemény eredeti nyelven állítólag még ma is érthető, értelmezhető, a francia nyelv ugyanis a nyelvészek szerint nem változott annyit hatszáz év alatt, mint a magyar. Egy-egy Villon költemény eredetiben való olvasásáért érdemes lenne megtanulni franciául, néha azt gondolom!

Szólj hozzá!