Felmondási hullám: Mi a helyzet a vezetőkkel?

szerző: Szabó Dorottya

 Az elsősorban az Egyesült Államokban tapasztalt nagy felmondási hullám erős visszhangot kapott a sajtóban az utóbbi hetekben. A jelenséggel kapcsolatos cikkek alapvetően az alacsony beosztású, a munkaadó kénye-kedvének kitett munkavállalók szemszögéből számoltak be az eseményekről, és nemigen esett szó arról, hogy a felmondási hullám a különböző beosztású foglalkoztatottakat miként érinti. A Heidrick & Struggles nemzetközi fejvadász cég a héten publikálta a 2021-es Route to The Top jelentését[1], amiből kiderül, hogy a vállalatvezetők körében is egy fokozott átrendeződés ment és megy végbe a járvány hatására.

Escher Károly: A bankigazgató fürdik, 1938

 A jelentés szerint 2021 első felében a vizsgált 1095 vállalat[2] körében rekordmagas volt a CEO kinevezések száma, 103 vállalat váltotta le a vezetőjét ebben az időszakban, miközben az ezt megelőző félévben, 2020 második felében mindössze 49 kinevezésre került sor. Habár a jelentés kiemeli, hogy ez részben annak is lehet köszönhető, hogy a vállalatok a járvány tetőzése alatt elhalasztották a vezetőváltást, így a 2021-es számok ezeket az elhalasztott kinevezéseket is tartalmazzák, de a jelentésnek vannak ennél érdekesebb, és a jövő vezetőire nézve fontosabb megállapításai is.

 Az adatok alapján elmondható, hogy az újonnan kinevezett CEO-k körében elődjeikéhez képest 11%-kal nagyobb az esély arra, hogy a vezető nő legyen, 30%-kal nagyobb arra, hogy a vezető a vállalat székhelyének országán kívülről érkezzen, és 46%-kal nagyobb arra, hogy a vezető rendelkezzen nemzetközi tapasztalattal. Ezek a megfigyelések meglehetősen sokat mondanak arról, várhatóan milyen vezetői attitűdök válnak uralkodóvá a közeljövőben. A kulturális sokszínűség, a gyakran a nőknek tulajdonított személyiségjegyek vezetési stílusban való térnyerése – gondolok itt például a gondoskodóbb magatartásra, vagy más természetű problémaérzékelő és -megoldó képességekre -, illetve a nemzeteken átnyúló vezetői tapasztalatok versenyelőnyt jelenthetnek a jövőben.

 A jelentésből az is kiderül, hogy 2020 első felében a kinevezések 53%-a vállalatokon belül ment végbe, 2021 első felében pedig ez az arány 62%-ra nőtt. Ez jelentheti azt, hogy felértékelődött a bizalmi faktor a vezetők személyével kapcsolatban, a bizalmat pedig könnyebb úgy elnyernie egy vezetőnek, ha korábban is az adott vállalat alkalmazottja volt.

 A jelentést készítő fejvadász cég alelnöke, Jeff Sanders szerint a globális vállalati környezetben egyre szélesebb a „stakeholder”, azaz az érdekelt felek köre, tehát a vállalatoknak egyre több érdeket kell összehangolniuk a versenyképességük megőrzése érdekében. Ennek az érdekösszehangolásnak a kulcsszereplői a vállalatok vezetői, akiknek egyszerre kell megbirkózniuk a kiberbiztonság, a fenntarthatóság, a társadalmi igazságosság és diverzitás, az egyenlőség és inkluzivitás problémáival, és mindeközben inspirálniuk kell a munkavállalóikat egy gyorsan változó digitális környezetben. Sanders szerint ez egy megváltozott CEO profilt igényel, amiben nagy hangsúlyt kap, hogy a vezető széleskörű élet- és üzleti tapasztalattal rendelkezzen.

 Mindezek fényében tehát elmondható, hogy egy vezetői kultúraváltás tanúi vagyunk. A vállalatok vezetőinek széleskörű, egész társadalmakat érintő kihívásokkal kell szembenézniük és részt kell vállalniuk ezen problémák megoldásában. A legnagyobb nemzetközi vállalatok már régen kinőtték nemcsak a 19. századi, de a 20. századi kapitalizmus vállalatainak köntösét is. A társadalmi problémák kezelésére irányuló képességük mára bizonyos esetekben és bizonyos területeken az állami szféra cselekvőképességét is túlnőtte. A képességek azonban egyúttal felelősséget is rónak ezekre a vállalatokra, amelyeknek olyan vezetőkre van szüksége, akik készek internalizálni a problémákat, és más vállalatokkal együttműködve válaszokat keresni rájuk. 


[1] https://investors.heidrick.com/news-releases/news-release-details/ceo-appointments-reach-record-levels-surpassing-pre-pandemic

[2] A vizsgált vállalatok közt szerepelnek európai, amerikai, ázsiai és afrikai cégek egyaránt, illetve 24 különböző piacot érint ezen vállalatok tevékenysége. 

Szólj hozzá!