Szükséges teher vagy az önmegvalósítás eszköze?

A munka percepciójának változása a járvány hatására

Forrás: Has the meaning of work changed forever?, Maddy Savage (2020), BBC, The Life Project

szerző: Süle Ákos

Jan Steen: Beware of Luxury (“In weelde siet toe…”), 1663

A cikk arra az érdekes jelenségre hívja fel a figyelmet, ahogy az emberek munkáról alkotott felfogása hogyan változott meg a pandémia hatására. Több fiatal szakember különböző országokban és iparágakban dönt úgy, hogy munkahelyet vált vagy saját vállalkozást alapít. Az egyesült királysági pénzügyi szektorban minden 10 munkavállalóból 4 gondolkodik azon, hogy állást vált, Svédországban minden 10 informatikai szakemberből 7 fontolna meg új álláslehetőséget, az USA-beli álláskeresők közül minden 10-ből 6 nyitott a pandémia alatti karrierváltásra. Felmerül a kérdés, hogy miért ilyen fokú bizonytalanságban fontolják meg az emberek a munka, illetve karrierváltás lehetőségét.

Egy ilyen időszak sokak számára alkalmas arra, hogy átgondolják magukban eddig pályafutásukat. Főleg a lezárások alatt több időnk van magunkra, jobban el tudunk lamentálni eddig elért eredményeinken és azon, hogy mit akarunk a jövőben még elérni. Többen megfontolják, újradefiniálják életük alapvető pillérjeit, és ez alapján új döntéseket hoznak meg, ki akarják hozni életükből a legtöbbet. Raja Skogland például, aki coach-ként dolgozott, a pandémia hatására döntött úgy, hogy karriert vált és létrehozott egy mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot, mert úgy érezte valami sajátot szeretne alkotni, és ez a fajta munka jobban illik hozzá.

A home office is hozzájárult ehhez a hatáshoz. A személyes kontakt hiánya nélkül többen újraértékelték, hogy miből is áll munkájuk, és van-e tényleg szenvedélyük, igazi elkötelezettségük az adott állás és iparág iránt. Az Y generáció esetében már a járványt megelőzően is észrevehető volt az, hogy inkább az ambíció vezérli őket, mintsem a fizetés és ez a trend még jobban felgyorsult a pandémia hatására. Többen akarják megtalálni önmagukat munkájukban, törekednek arra, hogy állásuk az önmegvalósításuk eszköze legyen.

Természetesen erre a váltásra nem mindenki képes és hajlandó, várhatóan lesz egy réteg, akik inkább az anyagi biztonságot választják a váltás helyett, főleg abban az esetben, ha másokat is el kell tartaniuk magukon kívül.

Sok változás történt eddig ez alatt a két év alatt a munkaerőpiacon és az emberek munkához való attitűdjében. Ezek a változások nagyon nagy sebességgel történnek, mindannyiunkat váratlanul érintenek. De nem csak negatív következményeket hordoznak magukkal, hanem a kezdetet jelenthetik egy olyan úton, ahol a munka egyre inkább az önmegvalósítás, mintsem a megélhetés eszközeként jelenik meg az életünkben.

  

Szólj hozzá!