CÉLKERESZTBEN AZ MI

BESZÁMOLÓ „A Mesterséges Intelligencia elterjedése hatásainak átfogó vizsgálata” I. KUTATÁSI MEGBESZÉLÉSÉRŐL

szerző: Balogh Attila

Dr. Kovács Zoltán alezredes 2021.11.26-án délelőtt 10.00-kor hívta össze a Budapesti Corvinus Egyetemen „A Mesterséges Intelligencia elterjedése hatásainak átfogó vizsgálata” kutatás résztvevőit egy közös megbeszélésre. A megbeszélésen több közreműködő beszámolt arról, hogy milyen témában fog az elkövetkező időszakban vizsgálatokat folytatni a projekt keretein belül.

Az automata Talosz, aki Kréta szigetét őrizte a legenda szerint,
vörösalakos vázakép

Elsőként az alezredes ismertette a kutatás részleteit. A kutatás témájaként a technológiai fejlődést jelölte meg – a projekt általános szempontja ugyanis, hogy bár ezen terület gyakorlati megvalósulásának iránya mind rövid, mind hosszú távon előre nem jelezhető, azonban az általa generált hatásokra ez nem áll. Azokat viszont csakis stratégiai szinten lehet elemezni és összetettsége indokolja a multidiszciplináris megközelítést. Ezért kérte fel a különböző szakterületek képviselőit a részvételre a projektben. Ezen szakértők rövid, saját kutatási terveiket taglaló prezentációi következtek ezután.

Többek közt Márton András, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszékékének munkatársa „Felforgató technológiák az energiaiparban és Jövőfürkészés” kutatási terve került ismertetésre. Ez azon a tételen alapszik, hogy a globális elektromosenergia-szükséglet folyamatosan növekszik, és ha ehhez hozzávesszük a felforgató technológiák térnyerését is, akkor rengeteg kérdésre kell majd választ kapnunk. A kutatás ezek megválaszolását tűzte ki céljául. Balogh Zsolt György, a Budapesti Corvinus Egyetem docense is ismertette „AI rendszerek ellenőrzése, felügyelete, monitorozása” elnevezésű kutatását. Ez leginkább a mesterséges intelligencia jogi vonatkoztatását öleli majd fel – többek közt az adatvédelem, adatbiztonság, szellemi alkotások jogának kérdésköreit. Bokor Tamás György a BCE PhD hallgatója ismertette elképzeléseit az MI és az oktatás viszonyának vizsgálataival kapcsolatban, mindezt „MI az oktatásban, oktatás az MI-vel” címen. Míg Dr. Trautmann László és Balogh Attila „Állampolgári lét, gazdálkodási kultúra és a mesterséges intelligencia” projektcím alatt az MI lehetséges munkaerőpiaci szerepét vizsgálná, addig Etl Alex „Az új technológiák elterjedésének hatása a jelenleg elfogadott biztonságpolitikai elméletekre” kutatásában az MI hadistratégiai irányvonaláról kutatna. Gyulai Tamás, a győri Széchenyi István egyetem doktorhallgatója  munkatársaival a jövő városairól szeretne átfogóbb képet adni „Digitális iker és mesterséges intelligencia okos városokban” címmel. Erdész Viktor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza „A mesterséges intelligencia biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági vonatkozásai” projektjében az MI esetleges katonai felhasználásának tárgykörét mutatná be. Üveges István, PhD hallgató a Szegedi Tudományegyetemen, „A mesterséges intelligencia közösségi médiában való alkalmazásának társadalmi és politikai következményei” című előadása alatt felvette a közösségi médiában direkt céllal felhasznált – például politikai célokkal – MI vizsgálatának lehetőségét.      

Ezen projektek mellett egyéb más kutatási tervek is bemutatásra kerültek, amik mind olvashatók lesznek a kutatások végeztével elkészülő tanulmányban. A kutatás célját Dr. Kovács Zoltán alezredes úgy határozta meg, hogy a mesterséges intelligencia és a felforgató technológiák a mindennapi és a tudományos élet minden területén éles változást okoznak majd, az erre való felkészülést segítené elő a megjelenő kötet. Érdemes lesz vigyázó szemünket a mesterséges intelligencián és ezen a projekten tartani hát!     

Szólj hozzá!