PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 2022-23. évi Újbudai Hallgatói Startup versenyen való részvételre

Újbuda Önkormányzata 2014. óta immár nyolcadik alkalommal hirdet 4*1 millió forint összdíjazású pályázatot innovatív ötleteken és fejlesztéseken alapuló növekedésorientált ifjúsági vállalkozások létrehozására vagy korai fázisú támogatására. A pályázaton 35 év alatti, felsőoktatási hallgatók indulhatnak egyénileg, vagy maximum öt-fős csoportban.  A pályázat témáját illetően megkötés nincs, de a társadalmi elfogadottság fontos szűrő feltétel. A pályázat elnyerésében előnyt jelent, ha a hallgatói innováción alapuló vállalkozás

  • tervezetten a XI. kerület Újbudán jön létre, vagy itt fog majd működni,
  • Újbudán, lokálisan hasznosítható közösség építés, szociális ellátás területén jelent újdonságot,
  • az energia-gazdálkodás területén segíti az észszerű megtakarításokat.

A pályázat kidolgozásában az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület szakértői kérésre ingyenes segítséget nyújtanak.

Bírálati szempontok:

– A pályázati előírásoknak való megfelelés

– A vállalkozás megvalósíthatósága, vagy legalább elindítása az odaítélt összegből

– A vállalkozás piacképessége, növekedési potenciálja és skálázhatósága

– A vállalkozás versenyképessége és hogy az mennyire innovatív, egyedi

– A vállalkozás működőképességének kidolgozottsága és annak realitása

– A vállalkozás üzletképessége, üzleti modelljének kidolgozottsága és megvalósíthatósága

– A vállalkozói csapat hozzáértése, lelkesedése, siker iránti elkötelezettsége

– A vállalkozás társadalmi megítélése, elfogadottsága

A zsűri tagjai a következő szervezetekből érkeznek:

– Eötvös Loránd Tudományegyetem Innovációs Központ

– Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozás és Innovációs Intézet Vállalkozás és Menedzsment Tanszék

– Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

– Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

– Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

– Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

– Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület

– CEU Innovations Lab

– LOG-Inform Kft.

A zsűri tiszteletbeli elnökei Újbuda polgármestere és alpolgármesterei.

A pályázat főszervezője az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület

A pályázók köre:

– A pályázaton 35 év alatti, budapesti felsőoktatási intézményben bármilyen tanulói jogviszonnyal rendelkező, vagy a XI. kerületben lakcímmel (helyi kollégiumok lakóit beleértve) rendelkező felsőoktatási hallgatók indulhatnak.

További feltételek:

– Pályázni lehet egyénileg, vagy maximum öt-fős csoportokban. Csapatban való jelentkezésnél minden tagnál kritérium a 35 év alatti életkor és a felsőoktatási hallgatói jogviszony.

A pályázatok benyújtása:

A pályázatokat 2023. január 21. hétfő éjfélig – a vállalkozás nevének és kötőjellel az „Újbudai hallgatói startup pályázat” jeligének az üzenet tárgyban való feltüntetésével, startup@ujbuda.hu

email címre elektronikusan kell elküldeni egy darab csatolt fájlként pdf formátumban.

A pályázat eredményhirdetése:

A zsűri a beérkezett írásos anyagokból a bírálati szempontok alapján első körben kiválasztja (várhatóan 2023. február közepére) azt a kb. 10 pályázót, akik részt vehetnek a második fordulón, ami nyilvános, szóbeli döntő (várhatóan 2023. márciusban), ahol egy rövid, meggyőző előadás és a zsűri kérdéseinek megválaszolása után a helyszínen lesznek kihirdetve a győztesek. A pályázat hiánytalan beérkezéséről, majd a zsűri első körös döntéséről minden pályázót email-ben értesítünk. A második körbe jutott csapatoknak az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület szakértői email-en egyeztetett időpontban felkészítő és konzultációs napot tartanak.

A nyertes pályázók díjazása és pénzügyi elszámolása:

A pályázat négy darab nyertese 1-1 millió forint vissza nem térítendő támogatást és egy év ingyenes vállalkozásfejlesztési mentorálást kap Újbuda támogatásaként. A nyertes pályázókkal az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület köt támogatási szerződést, és elszámolni is az Egyesület felé kell. A támogatási szerződés megkötésekor és az elszámolás során az önkormányzat rendeletei és a hatályos törvények az irányadók. Minden esetben csak a megvalósított projektre fordított költségeket lehet elszámolni.

A pályázatnak a következő elemeket kell tartalmaznia:

Nem kell megijedni, ha minden részletet még nem tudtok pontosan leírni, a nem tökéletesen kidolgozott pályázatoknak is lehet nyerési esélyük, ha a zsűri tagjai a vállalkozás innovációjában és a vállalkozó fiatalok személyében a potenciális sikert érzik. Ugyanakkor természetesen növeli a nyerési esélyt a pályázat minél jobb kidolgozottsága, amiben kapacitásuk függvényében az Egyesület szakértői kérésre ingyenes segítséget nyújtanak. Ha biztos sorra szeretnél kerülni, akkor jelentkezz be a sollingj@gmail.com email címen a tanácsadásra.

1. Fedő-lap, amin szerepeljen (csapatok esetében az egyéni adatok minden tagnál külön-külön):

– A vállalkozás neve

– A nevező(k) neve, Neptun-kódja, felsőoktatási intézményének neve, a kar és a szak, valamint az évfolyam pontos megnevezése, a tanulmányok kezdete és várható befejezése

– A nevező telefonszáma, email címe, és állandó lakcíme.

2. Vezetői összefoglaló: Foglalja össze a vállalkozás lényegét, és ebből derüljön ki pontosan mi a vállalkozás terméke, szolgáltatása, és ez milyen innováción, újdonságon alapul. Ha már elindult a vállalkozás, írja le, hogy milyen lépéseket tettek a jelentkezők korábban. Mutassa be hogyan szakaszolható a vállalkozás létrehozása, fejlesztése, és a termék/szolgáltatás létrehozásának mely szakaszát kívánja a pályázó az elnyert összegből megvalósítani.

3. Piacképesség bemutatása: Mutassa be kik a vállalkozás potenciális vevői, ők kb. mennyien vannak, hogyan csoportosíthatóak, szegmentálhatóak, az egyes szegmensek mivel jellemezhetőek, és nekik milyen problémájukra milyen megoldást kínál a vállalkozás. Írja le mekkora növekedési potenciál van a vállalkozás piacában, és a növekedés hogyan skálázható.

4. Versenyképesség bemutatása: Mutassa be, hogy a vállalkozás potenciális vevőinek kielégíteni szándékozott igényét kik, és milyen termékekkel, szolgáltatásokkal próbálják már kielégíteni a piacon, azaz kik a szűken és tágan vett versenytársai; miben különbözik a vállalkozás másokétól, miért jelent többet, miért tartható jobbnak, miben innovatív. Írja le, hogy a vállalkozás potenciális vevőinek milyen ütemben kb. hány százalékát tervezi megnyerni, azaz milyen növekedési ütemmel milyen piaci részesedést szeretne elérni; ehhez milyen marketing eszközöket és hogyan tervez felhasználni úgyis mint termék/szolgáltatás kialakításának sajátosságai, árképzés, értékesítési csatorna mix, kommunikációs mix. Írja le milyen módszerekkel és eszközökkel lehet az adott terméket vagy szolgáltatást reklámozni, népszerűsíteni a fogyasztók számára.

5. Működőképesség bemutatása: Mutassa be, hogy a vállalkozásnak milyen jogi feltételeknek, előírásoknak kell megfelelnie, milyen engedélyeket kell beszereznie; hogyan lehet az adott terméket/szolgáltatást technikailag megvalósítani, megvannak-e ehhez a megfelelő eszközök, s ha igen, hol és milyen áron; mit készítenek majd saját maguk, és mit szereznek be készen alvállalkozóktól; fizikailag milyen hely kell a működéshez, milyen gyártás/szolgáltatás technológiát fognak alkalmazni, milyen beszállítókra lesz szűkségük, és ők könnyen megszerezhetőek-e; mennyi és milyen típusú emberi erőforrásra lesz szűkségük, a munkatársakat hogyan szerzik meg, és mivel motiválják, hogyan lesznek megszervezve a munkafolyamatok. Itt írjon le minden egyéb fontos dolgot, ami a vállalkozás sikeres működtetésével kapcsolatos.

6. Üzletképesség bemutatása: Mutassa be, hogy milyen ütemezésben mekkora tőkebefektetést igényel a vállalkozás elindítása, fejlesztése, azt milyen forrásból akarja finanszírozni, és ebből mekkora részt tud fedezni ez a pályázat; a működés során milyen fix és változó költségek lesznek, mi az üzleti modell (azaz ki, és miért fog fizetni) és hogyan alakulnak várhatóan a bevételek. Írja le mekkora forgótőkét igényel a vállalkozás, és milyen likviditási kérdéseket kell majd megoldani; kb. mennyi a fedezeti pont, azt mikor érhetik el, utána hogyan alakul a nyereség, a tőkebefektetés hogyan és mikorra térül meg belőle; milyen adózási nehézségek, kérdések merülhetnek fel.

7. Személyes alkalmasság és motiváltság bemutatása: Mutassa be, hogy a pályázók mint a (potenciális) vállalkozás (leendő) tulajdonosai milyen képességekkel, tudással, kapcsolatokkal rendelkeznek az adott területen, és mennyire – és mitől – elszántak a vállalkozás akár nehézségek árán történő sikerre vitelében. Csapat esetén írják le ki milyen szerepet fog betölteni a vállalkozásban.

+1. A pályázat információs megalapozottságának bemutatása: Mutassa be, hogy a pályázat elkészítése során honnan és milyen információkat gyűjtött be. Feltúrta-e az internetet az ott könnyen fellelhető információkért? Megvizsgálta-e a hasonló vállalkozások, versenytársak elérhető adatait? Olvasott-e idegen nyelvű forrásokat, oldalakat? Beszélt-e, és ha igen, akkor hány potenciális vevővel, hogy minél jobban feltárja a kereslet sajátosságait? Beszélt-e szakemberekkel, hogy a működőképességhez, üzletképességhez, versenyképességhez információkat szerezzen?

Sok erőt és kitartást kívánunk a pályázat elkészítéséhez, ha kérdésed, észrevételed lenne, írj nekünk a megadott a sollingj@gmail.com email címre!

Üdvözlettel, Szervezői csapat

Szólj hozzá!