Közös nyilatkozat

A 23. Francia–Német Minisztertanács ülése (részlet)

Párizs 2023. január 22.

Szövetségeseinkkel és partnereinkkel a világ minden táján egyesülve Franciaország és Németország eltökélt szándéka az európai értékek és érdekek védelme, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának elvein alapuló nemzetközi rend fenntartása.

A lehető leghatározottabban elítéljük Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúját, és továbbra is rendíthetetlen támogatást fogunk mutatni Ukrajna számára minden lehetséges területen, különösen a politikai, katonai, gazdasági, pénzügyi, humanitárius, szociális, kulturális és humanitárius területeken. Az EU-s és a G7-partnereinkkel kötött megállapodásnak megfelelően fenntartjuk ezt a támogatást, és mindaddig kitartunk Ukrajna mellett, ameddig csak szükséges. 

Egy hatékonyabb és agilisabb Európai Unióért

Az EU mint geopolitikai szereplő megerősítése és az EU jövőbeli bővítésekre való felkészítése érdekében dolgoznunk kell az európai intézmények reformján. A kibővült Európai Unió működéséhez biztosítani kell a hatékony döntéshozatalt, figyelembe véve az Európa Jövője Konferencián megfogalmazott állampolgári elvárásokat is. Konkrét javaslatokat fogunk megvitatni az EU cselekvőképességének erősítésére mind rövid, mind hosszabb távon, európai uniós partnereinkkel is, hogy előkészítsük az utat az EU megfelelő működéséről szóló vitákhoz a következő években. Országaink nyitottak a szerződések felülvizsgálatára, ha szükséges az általunk kitűzött célok eléréséhez, és feltéve, hogy az EU 27 tagállama között konszenzus születik.

Rövid távon ki kell terjesztenünk azokat a területeket, ahol a Tanácsban a minősített többségi szavazás alkalmazandó, hogy áthidaljuk a megfigyelt holtpontokat, például a közös kül- és biztonságpolitika és az adózás bizonyos területein. E célból támogatjuk a vonatkozó átfogó záradékok használatát és a konstruktív tartózkodást, mint lehetséges továbblépési módot a meglévő szerződések keretein belül. Esetenként a megerősített együttműködés hasznos eszköz lehet, miközben nem áshatja alá az Európai Unió eredményeit, és nyitott minden tagállam számára. Ezen túlmenően a nyilvánosság részvételének és az európai demokratikus modell támogatásának erősítése érdekében támogatjuk az EU választójogi törvényének korszerűsítését, ideértve egy, az egész Unióra kiterjedő, transznacionális listákkal rendelkező választókerület létrehozását.

Az Európai Unió a jog és a közös értékek közössége, amelyet Uniónk alapjaként meg kell védeni. Ezért elő kell segítenünk a demokrácia, a jogállamiság és a társadalmi méltányosság pilléreinek megerősítését Európában mind a jogszabályok, mind pedig a határozott, kézzelfogható fellépések révén, beleértve a hatékony bűnüldözést.

A három évnyi világjárvány után, amely lelassította a személyes kapcsolatokat Európában, Franciaország és Németország minden eddiginél elszántabb az európai konszenzus és integráció előmozdítása mellett, hogy kézzelfogható eredményeket hozzon polgáraink számára. Ez magában foglalja a szabad mozgást az egész Európai Unióban, beleértve a schengeni egyezmény teljes körű alkalmazását azokra a tagállamokra, amelyek csatlakozni szeretnének.

Franciaország és Németország együtt dolgoznak a következő lépéseken a Közös Európai Menekültügyi Rendszer (CEAS) reformjának véglegesítése felé. … Megerősítjük elkötelezettségünket az erős és kiegyensúlyozott transzatlanti partnerség és a NATO mellett, amely továbbra is kollektív védelmünk euro-atlanti biztonsági és védelmi alapköve.

Megerősítettük elkötelezettségünket mind az Európai Unió, mind a NATO keleti szárnyán. Keleti szövetségeseink támogatása érdekében a katonák a francia-német hadtest közös gyakorlatait tervezik Litvániában és Romániában. Ebben az összefüggésben hangsúlyozzuk elkötelezettségünket keleti partnereink ellenálló képességének növelése iránt, többek között az Európai Békeprogramon keresztül és a keleti partnerség keretében, és támogatjuk Ukrajnát, Moldovát és Grúziát az európai úton. Elkötelezettek vagyunk a kritikus infrastruktúrák védelmének koordinációjának javítása mellett is.

Ebben az összefüggésben a két országnak hozzá kell járulnia Európa önvédelmi képességének megszilárdításához …. Az európai védelmi képességek megerősítése kulcsfontosságú, a NATO európai pillérének megerősítése és a fokozott EU-NATO együttműködés révén is. Franciaország és Németország ezért kívánja javítani a fegyveres erők együttműködését Európában. Szeretnénk nemzetbiztonsági és védelmi stratégiánkat közelebb hozni egymáshoz. Folytatjuk együttműködésünket az EU közös biztonság- és védelempolitikájának megerősítése érdekében. Hozzájárulunk az európai védelmi technológiai és ipari bázis megerősítéséhez. Célunk továbbá, hogy a versailles-i menetrendnek megfelelően élen járjunk az európai eszközbeszerzési eszközök megerősítésében.

Partnerségünket az európai védelmi képességek összehangolt megerősítése érdekében kívánjuk folytatni. Üdvözöljük a Future Combat Air System (FCAS) legújabb fejlesztéseit, és megerősítjük azon szándékunkat, hogy ugyanebben a szellemben haladjunk előre a fő szárazföldi harci rendszerrel (MGCS).

A nagyobb fegyverkezési projektek mellett megállapodtunk abban, hogy fokozzuk a közös munkát a kiber- és űrkutatási kérdésekben. Az EU biztonsági és védelmi űrstratégiájának elfogadása és végrehajtása prioritás. Jelentős fejlemények történtek az űrágazat intézményi rendjében és kereskedelmi aktivitásában, amely kihívásokat és lehetőségeket egyaránt magában foglal Európa számára. Franciaország és Németország üdvözli ezeket a fejleményeket, és együtt fog működni az ESA-val és az összes érdekelt ESA-tagállammal egy ütemterv meghatározása és végrehajtása érdekében, hogy megragadják a virágzó New Space ökoszisztéma lehetőségeit, és megbirkózzanak a nemzetközi partnerekkel és riválisokkal folytatott verseny kihívásaival. 

Az operatív képességek tekintetében támogatjuk az Európai Unió azon törekvéseit, hogy növelje szerepvállalását a különböző közös érdekű színtereken és multilaterális szinten. Üdvözöljük az ukrán katonák katonai kiképzési tevékenységét az EU Katonai Segítségnyújtási Missziója (EUMAM) révén.

Franciaország és Németország megerősíti teljes és egyértelmű elkötelezettségét a nyugat-balkáni európai uniós tagság perspektívája mellett, és a csatlakozási folyamat felgyorsítását kéri a partnerek hiteles reformjain alapulva. Továbbra is támogatni fogjuk reformútjaikat és regionális együttműködésüket, többek között a berlini folyamaton keresztül. Kulcsfontosságú, hogy a régióban régóta fennálló megosztottságokat leküzdjék; teljes mértékben támogatjuk a Koszovó és Szerbia közötti átfogó normalizációs megállapodás elérése érdekében folytatott EU vezette párbeszédet. Készek vagyunk folytatni magas szintű erőfeszítéseinket e tekintetben. Osztozunk abban a szilárd meggyőződésben, hogy a teljes normalizálódás felé vezető utat érintő politikai kérdéseket határozottabban és gyorsabban kell kezelni, hogy ne legyen helye az eszkalációnak a helyszínen.

Erősítjük partnerségünket Afrikával, többek között az EU, a G7 és a G20 kezdeményezések, például az EU–Afrika beruházási csomag, a Globális Infrastrukturális és Beruházási Partnerség és a G20-ak Afrikával megkötött megállapodása révén. A Száhel-övezetben mi, valamint afrikai és európai partnereink újrafogalmazzuk stratégiánkat, hogy továbbra is küzdjünk az iszlamista terrorizmus folyamatos fenyegetése ellen. Emellett célunk egy közös francia-német gyakorlat az indo-csendes-óceáni bevetéseink tekintetében, hogy bizonyítsuk hajlandóságunkat és képességünket a szabályalapú nemzetközi rend támogatására ebben a fontos régióban.

Folytatni fogjuk nagyon szoros együttműködésünket és koordinációnkat minden nemzetközi fórumon. Partnereinkkel együtt világszerte kezdeményezéseket dolgozunk ki a békével és a biztonsággal, a kiberbiztonsággal, az éghajlatváltozással, az egészséggel és a járványokkal kapcsolatban. Célunk, hogy fokozzuk együttműködésünket a világjárvány megelőzésében és reagálásában európai és globális szinten.

Egy olyan Európáért, amely képes megfelelni a mai energia, gazdasági, környezeti, éghajlati, biológiai sokféleség, ipari és társadalmi kihívásoknak

Meggyőződésünk, hogy az energetikai, környezeti, éghajlati, biodiverzitási és ipari kihívásokra való válaszadás politikai, gazdasági és társadalmi modellünk megerősítését és népszerűsítését jelenti, az energetikai átállás felgyorsítását, hogy a lehető leghamarabb klímasemlegessé és függetlenné váljunk az orosz gáztól, az EU az éghajlati válság elleni küzdelem és a természetbarát cselekvés élharcosa legyen. Az európai zöld megállapodás továbbra is kulcsfontosságú a párizsi klímaegyezményben meghatározott közös 1,5 fokos cél eléréséhez.

Folytatjuk nemzetközi erőfeszítéseinket a klímasemleges ipari szektorra való globális átállás felgyorsítására, többek között a G7-ek által létrehozott nyitott és együttműködő nemzetközi klímaklub révén.

Az átalakulás klímasemleges iparrá a kritikus nyersanyagok iránti kereslet jelentős növekedéséhez vezet. Franciaország és Németország támogatja az EU Bizottság kezdeményezését a létfontosságú nyersanyagokról szóló uniós törvény tekintetében, és látja a szükséges beruházások fontosságát a fenntartható kritikus nyersanyagok Unión belüli és azon kívüli fenntartható előállítását célzó projektekben, összhangban a legmagasabb környezetvédelmi társadalmi és irányítási szabványokkal. .

A példátlan energiaválság, amellyel szembesülünk, arra ösztönzött bennünket, hogy erősítsük energiaszolidaritásunkat, összhangban a gázra és villamos energiára vonatkozó kétoldalú szolidaritási megállapodásunkkal. Miközben tiszteletben tartjuk a technológiai semlegesség elvét az energiamix nemzeti megválasztása tekintetében, elkötelezzük magunkat a jövő technológiáiba, különösen a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiákba, az energiahatékonyságba történő beruházásaink fokozása mellett – nem utolsósorban a szén-dioxid-mentesítés érdekében. Ez vonatkozik az épületállomány, a hálózatok, az intelligens és környezetbarát technológiák és hidrogénalapú gazdaság fejlesztése tekintetében, amelyekre közös ütemtervet dolgozunk ki. Megerősítjük a német gazdasági és klímavédelmi minisztérium és francia gazdasági minisztérium közös magas szintű energetikai munkacsoportját, valamint a hidrogénnel foglalkozó közös munkacsoport létrehozását, és várjuk április végi következtetéseit és ajánlásait a hidrogénfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai döntéseinkről. Felismerve nemzeti energiatermeléseink különbségeit, egy közös értelmezési és stratégiai útiterv kialakításán fogunk dolgozni, amely egy nagy léptékű hidrogéntermelés fejlesztését célozza meg, és egy ellenálló európai hidrogénpiacot építünk ki, amely a robusztus helyi termelésen és a szükséges fenntartható importon alapul. Gondoskodni fogunk arról is, hogy a megújuló és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogént egyaránt figyelembe lehessen venni az európai szén-dioxid-mentesítési célkitűzésekben, miközben elismerjük a különbségeket, és megőrizzük a megújuló energia céljának általános ambícióit. Meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket az Európán átívelő hidrogénszállítás európai gerincének kialakítása érdekében is, beleértve a szükséges nemzeti és transznacionális hidrogéninfrastruktúrákat, és különösen a meglévő és tervezett infrastruktúrák kiterjesztését és összekapcsolását, beleértve a H2Med csővezeték Németországba történő kiterjesztését, és az egész Európai Unión belüli elektromos hálózat bővítését és megerősítését is. Ami a nukleáris fúziós energia fejlesztését illeti, úgy tekintünk rá, mint egy új, szén-dioxid-mentes, biztonságos és megbízható energiaforrás hosszú távú lehetőségére, fenntartjuk az ITER-projekt tudományos, technológiai és ipari támogatását, és együtt dolgozunk a lehetséges új technológiai lehetőségek feltárásán. Olyan áttörő fejlesztéseket keresünk, amelyek felgyorsíthatják az erőművek fejlesztését, figyelembe véve az ezen a területen megvalósuló ipari kezdeményezéseket is.

Megerősítjük közös együttműködésünket az Északi-tengeri Energiaügyi Együttműködésben, hogy az Északi-tenger tengeri szélenergia potenciálisan a versenyképes villamosenergia- és a hidrogéntermelés egyik fő pillére legyen.

Mindketten elismerjük, hogy a megújuló energiaforrások kapacitásának bővítését drasztikusan növelni kell.

Dolgozunk a villamosenergia-piac működésének javításán. Célunk, hogy biztosítsuk az ellátás biztonságát, a társadalmi-gazdasági jólétet, gazdaságaink versenyképességét és a dekarbonizációs folyamatot, valamint hogy erősítsük a kereslet és a kínálat rugalmasságát és az ágazati összekapcsolást. A tárolás, a digitalizáció és a kiskereskedelmi piacok előtt álló akadályok megszüntetésével, valamint a villamosenergia- és hálózati díjak csökkentésével a villamosenergia-árak tükrözzék jobban a rövid távú költségeiket. Rövid távon továbbra is készen állunk a sérülékeny háztartások, kkv-k és az energiaintenzív iparágak célzott támogatására. 

Célunk közösen létrehozni egy új platformot a francia-német párbeszédre az akkumulátortöltésről és a hidrogén-utántöltési infrastruktúráról. Arra is törekszünk, hogy rendszeres információcserét és legjobb gyakorlatokat cseréljünk a digitális infrastruktúra fenntarthatóságának előmozdítása érdekében.

Az egységes piac erősségeire építve, amelyet továbbra is elmélyítünk, a versailles-i menetrendnek megfelelően megerősítjük Európa stratégiai szuverenitását, és ellenállóbbá, versenyképesebbé és hatékonyabbá tesszük Európa gazdasági, ipari és technológiai bázisát.

Ez szükséges a sikeres zöld és digitális átálláshoz, miközben senkit sem hagyunk magára. Az Európai Tanács 2022. decemberi ülését követően várakozással tekintünk az Európai Bizottság javaslatai elé a versenyképesség és a termelékenység fokozását célzó uniós szintű stratégiára vonatkozóan. Gyors és ambiciózus európai fellépést fogunk támogatni az európai gazdaság és ipar versenyképességének és ellenálló képességének biztosítása érdekében, miközben az EU-tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételeket fenntartjuk. Azon fogunk dolgozni, hogy egy ambiciózus európai stratégiával biztosítsuk az EU termelésének ellenálló képességét és versenyképességét megfelelő ágazati jogszabályok és célkitűzések, valamint az állami támogatások egyszerűsített eljárásai és megfelelő finanszírozás révén, teljes mértékben kihasználva a rendelkezésre álló finanszírozást és pénzügyi eszközöket, valamint versenyképességi és szolidaritási intézkedéseket. 

Továbbra is a szabad és tisztességes kereskedelem hívei vagyunk, és elkötelezzük magunkat a globális egyenlő versenyfeltételek megőrzése mellett. Egy ambiciózus uniós kereskedelempolitikát támogatunk, amely a nyitottságon, magabiztosságon, a diverzifikáción, a rugalmasságon, a szociális normák és a fenntarthatóság előmozdításán alapul. Elkötelezzük magunkat a többoldalú, szabályokon alapuló kereskedelmi rendszer megerősítése mellett, amelynek középpontjában a WTO áll. A mai kornak megfelelő kereskedelmi megállapodásokat kötünk partnereinkkel szerte a világon, miközben előmozdítjuk a megfelelő kereskedelmi védelmi eszközöket.

Nagyratörőbb lépésekre szólítunk fel a tőkepiaci unió felé, és folytatjuk a megbeszéléseket a bankunió kiteljesítése érdekében. Mivel az uniós vállalkozások szembesülnek a zöld és digitális átállás kihívásaival, szinte soha nem látott mértékű magánberuházásokra van szükség. Szeretnénk kiaknázni az európai tőkepiacok teljes potenciálját a reálgazdaság finanszírozásának támogatására. A bankunióval kapcsolatos munkának most a banki válságkezelés keretének megerősítésére kell összpontosítania. Ezt követően felül kell vizsgálni a bankunió helyzetét annak érdekében, hogy a bankunió megerősítése és kiteljesítése érdekében további lehetséges intézkedéseket azonosítsanak a többi fennálló elem tekintetében.

Felismerve közös kihívásunkat, hogy lehetővé tegyük és ösztönözzük a környezeti és gazdasági szempontból fenntartható innovációt, a zöld és digitális átmenet támogatása, valamint a szakképzettséget igénylő munkahelyek kialakítása és az Európai Unió versenyképessége érdekében, kötelezettséget vállalunk az innováció finanszírozásának támogatására. …

Folytatjuk közös tevékenységünket az 5G/6G hálózatokkal kapcsolatos európai digitális szuverenitás megerősítése érdekében. Elismerjük az európai adatgazdaság stratégiai jelentőségét. Elkötelezettek vagyunk olyan közös stratégia mellett, amelynek célja az adatok szabad és biztonságos áramlása, hozzáférése és felhasználása, valamint a felhőszolgáltatásokba vetett bizalom biztosítása.

Franciaország és Németország vállalja, hogy összehangolja a költségvetési stratégiákat. Az európai fiskális szabályok továbbfejlesztését európai partnereinkkel közösen szeretnénk megvitatni és megállapodásra jutni.

Kétoldalú partnerségünk előmozdítása

A francia-német határon átnyúló együttműködési bizottság ajánlásaival összhangban kötelezettséget vállalunk a határon átnyúló gazdasági tevékenység támogatására. Üdvözöljük a Francia-Német Gazdasági Szakértői Tanács (FGCEE) tagjai által a 2019. január 22-i Aacheni Szerződés által létrehozása óta végzett munkát. Megállapodtunk, hogy megújítjuk a Tanács működését.

Részlet a tárgyalásokról szóló, a német kormány által kiadott hivatalos kommünikéből

Amikor Franciaország és Németország 60 évvel ezelőtt aláírta az Elysée-i szerződést, megerősítették a két nemzet közötti barátságot és kapcsolatokat. Az Elysée-i Szerződés aláírásának 60. évfordulója alkalmából az egész szövetségi kabinet Párizsba utazott. A találkozókon szó volt a francia-német barátságról, valamint az időszerű európai és nemzetközi témakörökről, ezek között kulcskérdés volt Oroszország. Az európai egyesülés mozgatórugóivá kíván válni a két kormány. Ezt üzente Scholz szövetségi kancellár, amikor meghívta a francia kormányt a szövetségi kabinet idén ősszel Németországban tartandó ülésére.

A politikától az üzleti életig, a társadalomig és a kultúráig Németország és Franciaország nagyon szorosan együttműködik. A francia-német miniszteri tanácsot követő sajtótájékoztatón Olaf Scholz szövetségi kancellár hangsúlyozta, hogy „teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy Németország és Franciaország eredményes partnersége nemcsak a két ország számára elengedhetetlen, hanem Európa egészének fejlődéséhez is hozzájárul.”

„Ránk hárul az európai haladáshoz szükséges javaslatok benyújtása” – mondta Scholz. Scholz és Macron ígéretet tett arra, hogy a jövőbeli reformoknak tartalmazniuk kell a döntéshozatali mechanizmusok javítását, például az EU-n belüli egyes szakpolitikai területeken többségi döntések lehetőségével. „Ez jelentős előrelépés lenne Európa számára” – mondta a szövetségi kancellár.

A párizsi Sorbonne Egyetemen ünnepségre került sor. Az Elysée Szerződés 60. évfordulója alkalmából az egyetemen elmondott beszédében Scholz hangsúlyozta, hogy Németország és Franciaország „leküzdötte a két ország között évszázadok óta megrögzött ellenségeskedést”. Az Elysée Szerződés „a partnerség új korszakának kezdete”.

Scholz hangsúlyozta, hogy az európai családot olyan közös értékek kötik össze, mint az alapvető jogok tiszteletben tartása, a parlamenti demokrácia, valamint a liberális elveket támogató társadalom.

Az európai szuverenitás megszilárdítja a nemzeti erőket

Németország és Franciaország „egymás mellett dolgozik az európai szuverenitás megerősítésén. Megszilárdítjuk erőinket ott, ahol az egyedül működő nemzetállamoknak nem volt elég erejük az önérvényesítéshez.” Ez nemcsak a demokrácia megvédését jelentette a tekintélyelvű erőkkel szemben – tette hozzá -, hanem a modern technológiák, az energiaellátás, a nyersanyagok biztosításához szükséges együttműködést is.

„Az európai szuverenitás természetesen nem jelenti a nemzeti szuverenitás feladását vagy kiszorítását. Ennek fenntartásáról és megerősítéséről van szó a gyorsan változó világban” – mondta Scholz. Hozzátette: az Európai Unió a jövő technológiáinak vezető globális helyszínévé és a világ első klímasemleges kontinensévé szeretne válni. 

A francia-német motor hajtotta előre Európát – mondta Scholz, hangsúlyozva, hogy a motor erejét „az iránti szilárd elkötelezettségünkből meríti, hogy továbbra is méltányosan oldjuk meg a nézeteltéréseket és az összeütközéseket”. Ahol Németországnak és Franciaországnak sikerül kompromisszumot kötnie, „olyan megoldások születnek, amelyek mások számára is működőképesek”.

***

Európát felkészíteni a holnapra

Részlet a közös miniszteri nyilatkozatból

Az Élysée-szerződés 60. évfordulója alkalmából, miközben Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújával és annak békére és jólétre gyakorolt ​​következményeivel kell szembenéznünk, Franciaország és Németország ma elkötelezi magát, hogy partnereinkkel együtt fellép az Európai Unió érdekében, hogy felkészítse Európát a holnapra. Ennek szellemében fogunk együtt dolgozni egy ellenállóbb, fenntarthatóbb és önállóbb cselekvésre képes Európai Unióért, összhangban a 2022. márciusi Versailles-i nyilatkozattal.

Ennek érdekében arra törekszünk, hogy megerősítsük kapcsolatainkat minden olyan területen, amely a valódi európai szuverenitás alapját képezi. Így összegezném a francia-német minisztertanács párizsi, 2023. január 22-i tanácskozásának eredményét: erős európai kül- és biztonságpolitika, az európai védelem megerősítése, erős ipari, technológiai és digitális politika, gazdasági erő, energiabiztonság, átállás a zöld gazdaságra és az európai demokratikus modell megszilárdítása.

(Az összeállítást készítette Ritter Tibor)

 

Szólj hozzá!