Utazás Oblomovszkában (Compliance, iparpolitika, fejlődésgazdaságtan)

Nyikita Mihalkov: Néhány nap Oblomov életéből című filmjének plakátja

A posztcovid időszak gazdasági, geopolitikai, környezeti és úgy a világ egészét értve a válságok koraként jellemezhető. Új iparpolitikai fordulat vette kezdetét, mely meghatározza a compliance 2008 után megindult, majd napjainkra újonnan megalakult tendenciáját. Ezzel párhuzamosan esztétikai fejtegetések kíséretében kitérünk arra is, hogy a napjainkat uraló ember-környezet-társadalom-technológia-kultúra sokelemű kapcsolatai hogyan alakítják ki a Lukácsból is következő, de ma már leginkább érvényét vesztett késői neoliberális esztétikai, politikai gazdaságtani gondolkodásmódot, melyet részben tanulmányunkban meghaladni kívánunk.

https://drive.google.com/file/d/1iB2c6xihc0dAV-GZfSuauy3hBrXL-lQZ/view

Szólj hozzá!