Beyond GDP: The Wealth Perspective of Sustainability

A GDP-n túl – a fenntarthatóság vagyoni szemlélete

A tőkealapú megközelítés, vagy a fenntarthatóság jóléti gazdaságtani szemlélete a gazdasági teljesítmény hagyományos mérőszámát hosszú távú szemlélettel bővíti “a GDP-n túlra”. A tőkejavak vagy a vagyon összessége a termelt, az emberi, a természeti és a társadalmi tőkéből áll, és a jelenlegi és a jövőbeli generációk jövedelmének, hasznának és jólétének forrása. Ennek a termelési alapnak a zsugorodása nem fenntartható fejlődést jelez. Míg a fenntarthatóság gyenge kritériuma lehetővé teszi az összes tőkeelem közötti helyettesítést, addig az erős kritérium nem engedi meg a természeti tőke megújuló összetevőjének csökkentését. A Világbank adatait felhasználva azt találtuk, hogy az 1995-2018 közötti időszakban az országok 14%-a, illetve 58%-a nem felelt meg a fenntarthatóság gyenge, illetve erős kritériumának. Emellett összehasonlító elemzést nyújtunk a jólét és összetevőiről néhány kiválasztott OECD-országban. Megállapítottuk, hogy a tőkeelemek közül arányaiban a humán tőke a legjelentősebb, amelyet a termelt tőke követ. A természeti tőke, mind a megújuló, mind a nem megújuló, messze lemarad ezektől. Eredményeink kérdéseket vetnek fel a gazdasági konvergenciával kapcsolatban, valamint megerősítik az adatok létrehozása és a gazdaságstatisztika további módszertani fejlesztésének szükségességét, beleértve a vagyon értékelését is.

The capital approach, or the wealth economy framework of sustainability broadens the conventional measure of economic performance “beyond GDP”, with a long-term view. The totality of capital assets, or wealth, is composed of produced, human, natural and social capital, and is seen as the source of income, benefits, and wellbeing of present and future generations. Shrinkage in this production base signals unsustainable development. While the weak criterion of sustainability allows substitution between all capital elements, the strong criterion does not allow reductions in the renewable component of natural capital. Using World Bank data, we found that during the 1995-2018 period, 14% and 58% of the countries globally did not meet the weak and the strong criteria of sustainability, respectively. Also, a comparative analysis of wealth and its components is provided for selected OECD countries. It is found that human capital is proportionally the most significant among the capital elements, followed by produced capital. Natural capital, both renewable and non-renewable, lags far behind. Our findings raise questions regarding the rationale of economic convergence, as well as confirm the necessity of further methodological improvements regarding data generation and statistics, including the valuation of assets.

https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1521/1432

Szólj hozzá!