Az egységes piac kialakulásának akadályai

Az Eurochambres által készített felmérés eredményei

Magyar nyelvű rövidített összefoglaló. Az eredeti dokumentum elérhető: https://www.eurochambres.eu/publication/eurochambres-single-market-survey-2024-overcoming-obstacles-developing-solutions/

Az Eurochambres tavaly ősszel készített vizsgálatának célja, hogy feltárja az európai vállalkozások közös piacra történő belépésének akadályozó tényezőit és szakpolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg az akadályok leküzdésére. A következőkben a jelentés fontosabb megállapításainak rövid kivonata olvasható.

A kutatásban azonosított legfontosabb üzleti akadályok közé tartoznak az eltérő szerződéses és jogi gyakorlatok, a különböző nemzeti szolgáltatási szabályozások, valamint az eltérő szabályokkal/követelményekkel kapcsolatos információk korlátozott hozzáférhetősége. Ezek olyan kihívások, amelyek hozzájárulnak a vállalatok számára gyakran nehezen átlátható fragmentált üzleti környezethez.

A felmérés a vállalatok uniós üzleti kihívásait szektor, méret és a határokon átnyúló aktivitás alapján is vizsgálta. Az adatfelvétel a nemzeti kereskedelmi és iparkamarák támogatásával 2023. szeptember 4. és november 20. között történt az EU összes tagállamára kiterjedően. 1004 vállalkozástól érkezett válasz. A felmérésben részt vevők 55%-a szolgáltató, a 45% pedig termelő vállalat. A válaszadók 87% kkv, míg 13% a nagyvállalatok aránya. A határokon átnyúló tevékenységeket illetően a válaszadók 67%-a él egységes piac nemzetközi kereskedelmi lehetőségeivel, míg 18%-k még nem folytat határokon átnyúló kereskedelmet, de szeretne. A fennmaradó válaszadók nem gondolkodnak azon a tagállamon kívüli kereskedelemben, ahol a székhelyük van.

Az összefoglaló hangsúlyozza a bürokratikus folyamatok egyszerűsítésének, a felesleges adminisztratív terhek csökkentésének és a jelentési kötelezettségek enyhítésének fontosságát. A jelentés kiemeli a kis- és középvállalkozások (KKV-k) egyedi kihívásainak elismerésének fontosságát, valamint hangsúlyozza az európai kereskedelmi és iparkamarák szerepét a vállalkozások tanácsadásában.

Top 5 akadály rangsora a vállalkozások mérete szerint

 Mikro vállalkozások (1-9 alkalmazott)Kisvállalkozások (10-49 alkalmazott)Középvállalkozások (50-249 alkalmazott)Nagyvállalatok (250 vagy több alkalmazott)
1Különböző szerződéses és jogi gyakorlatokKülönböző szerződéses és jogi gyakorlatokKülönböző szerződéses és jogi gyakorlatokFentarthatósághoz kapcsolódó jelentéstétel követelményei.
2Eltérő nemzeti szolgáltatási szabályozásokElégtelen jogi/pénzügyi információk a potenciális üzleti partnerekrőlFentarthatósághoz kapcsolódó jelentéstétel követelményeiKülönböző szerződéses és jogi gyakorlatok
3A szabályokkal és követelményekkel kapcsolatos információk hozzáférhetetlenségeA szabályokkal és követelményekkel kapcsolatos információk hozzáférhetetlenségeKülönböző nemzeti termékszabályokEltérő nemzeti szolgáltatási szabályozások
4Elégtelen jogi/pénzügyi információk a potenciális üzleti partnerekrőlSzabályozásokhoz kapcsolódó költségekFizetési követeléshez kapcsolódó problémákKülönböző nemzeti termékszabályok
5Szabályozásokhoz kapcsolódó költségekKülönböző nemzeti termékszabályokEllátási lánc megszakadásaSzabályozásokhoz kapcsolódó költségek

Forrás: Eurochambres, 2024

Top 5 akadály rangsora a határokon átnyúló üzleti aktivitás szerint

 Határokon átnyúló tevékenységet folyatHatárokon átnyúló tevékenységet nem folytat, de szeretneHatárokon átnyúló tevékenységet nem folytat és nem is tervezi
1Különböző szerződéses és jogi gyakorlatokKülönböző szerződéses és jogi gyakorlatokKülönböző szerződéses és jogi gyakorlatok
2Fentarthatósághoz kapcsolódó jelentéstétel követelményeiEltérő nemzeti szolgáltatási szabályozásokEltérő nemzeti szolgáltatási szabályozások
3Eltérő nemzeti szolgáltatási szabályozásokA szabályokkal és követelményekkel kapcsolatos információk hozzáférhetetlenségeA szabályokkal és követelményekkel kapcsolatos információk hozzáférhetetlensége
4Szabályozásokhoz kapcsolódó költségekViták rendezése, jogvédelem hiányosságaiSzabályozásokhoz kapcsolódó költségek
5Különböző nemzeti termékszabályokElégtelen jogi/pénzügyi információk a potenciális üzleti partnerekrőlElégtelen jogi/pénzügyi információk a potenciális üzleti partnerekről

Forrás: Eurochambres, 2024

Top 5 akadály rangsora a top 5 szektor szerint

 1. Gyártás2. Kereskedelem3. IT4. Egészségügy, Gyógyszeripar és Biotechnológia5. Szakmai szolgáltatások
1Elégtelen jogi/pénzügyi információk a potenciális üzleti partnerekrőlEllátási lánc megszakadásaKülönböző szerződéses és jogi gyakorlatokSzabályozásokhoz kapcsolódó költségekKülönböző szerződéses és jogi gyakorlatok
2Különböző szerződéses és jogi gyakorlatokKülönböző szerződéses és jogi gyakorlatokElégtelen jogi/pénzügyi információk a potenciális üzleti partnerekrőlKülönböző szerződéses és jogi gyakorlatokEltérő nemzeti szolgáltatási szabályozások
3Fentarthatósághoz kapcsolódó jelentéstétel követelményeiA szabályokkal és követelményekkel kapcsolatos információk hozzáférhetetlenségeEltérő nemzeti szolgáltatási szabályozásokKülönböző nemzeti termékszabályokElégtelen jogi/pénzügyi információk a potenciális üzleti partnerekről
4Különböző nemzeti termékszabályokKülönböző nemzeti termékszabályokSzabályozásokhoz kapcsolódó költségekFentarthatósághoz kapcsolódó jelentéstétel követelményeiNehézségek a szakmai képesítések és képesítéshez kötött tevékenységek felismerésében
5Ellátási lánc megszakadásaFizetési követeléshez kapcsolódó problémákEltérő ÁFA kulcsok és eljárásokA szabályokkal és követelményekkel kapcsolatos információk hozzáférhetetlenségeViták rendezése, jogvédelem hiányosságai

Forrás: Eurochambres, 2024

Főbb ajánlások

  • Egyértelmű tájékoztatás nyújtása valamennyi eljárásról könnyen kezelhető uniós online portálon keresztül.
  • Bürokrácia erőteljes csökkentése. Közigazgatási eljárások központosítása könnyen kezelhető online platformon és a tagállamok hatóságai közötti információmegosztás (once only elv).
  • Az egységes piac KKV-k innovációját támogató platformmá fejlesztése. A KKV-k tőkepiaci hozzáférésének további javítása. Személyre szabott segítség a közbeszerzési lehetőségek feltárásában, valamint egyértelmű iránymutatás a köz- és magánszféra közötti partnerségbe történő részvételhez.
  • Új uniós joganyagok szisztematikus versenyképességi ellenőrzése.
  • Az uniós jogszabályok proaktív végrehajtásának előmozdítása, a jogsértések azonnali kezelése érdekében. Az egységes piac megerősítése érdekében nem több szabályra, hanem a meglévő szabályok hatékonyabb betartatására van szükség.
  • Határokon átnyúló szolgáltatások egységes piacának fejlesztése. Adminisztratív szűk keresztmetszetek, időbeli késedelmek megoldása a munkavállalók kiküldetése területén. Mentességi időszakok, egységes jelentéstételi struktúra és egységes kalkulátorok az ilyen munkavállalók díjazására.
  • A készségek és képesítések átláthatóságának és összehasonlíthatóságának javítása.
  • Közvélemény érdeklődésének felkeltése a közös piac iránt, uniós joggal kapcsolatos tanácsadó kampányok (például fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatban), és az üzleti közösséggel való együttműködés a problémamegoldó eszközök (pl. SOLVIT) hatókörének kiterjesztése érdekében. (SOLVIT-ról: https://ec.europa.eu/solvit/index_hu.htm ).
  • A Bizottságnak ösztönöznie kell a tagállamokat a határokon átnyúló tőkeáramlások további elmélyítésére, támogatnia kell a lakossági befektetők részvételét és több pénzügyi támogatást kell irányítania a kulcsfontosságú technológiák felé.
  • Szabályok és szabványok nagyobb mértékű harmonizációja, kölcsönös elismerés elvének érvényesítése.

Az írás a BKIK és a Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület együttműködésében született

Szólj hozzá!