Varsó2030

Kép a varsói Kopernikus Tudományos Centrumból, forrás: https://www.kopernik.org.pl/en

A #Warszawa2030 Stratégia egy átfogó városfejlesztési program, amelyet egy hároméves stratégia-fejlesztési időszak után 2018-ban fogadott el a Fővárosi Tanács. A program négy alapvető stratégiai célt tűz ki: 1) felelős közösség megteremtése; 2) kényelmes körzeti elrendezés; 3) funkcionális terek kialakítása; valamint 4) egy kreatív környezet létrehozása. Ezen stratégiai célokhoz tartozóan a program megfogalmaz különböző működési célokat is, melyekhez külön kivitelezési programokat készítettek el. Ezek a programok és akciótervek szorosan összefonódnak, együttesen alapozzák meg egy aktív lakosokkal teli, barátságosabb és nyitottabb Varsó kialakításának potenciálját.

Ezen kivitelezési programok közül a második stratégiai célt támogató „Entrepreneurial Warsaw” program összegzésével arról szeretnénk képet adni, hogy egy kiemelt jelentőségű régiós főváros milyen célok mentén fejleszti vállalkozói környezetét. Varsó példája már csak azért is inspirációt jelenthet, mivel a Horizont Európa program keretében feleállított Európai Innovációs Tanács 2023-ban Varsónak ítélte az Európa Innovációs Fővárosa díj második helyezését. Az Innovációs Tanács átfogó célja, hogy támogassa az áttörő jelentőséggel bíró innovációkat a teljes az innovációs folyamat teljes ciklusa során, a korai szakaszban végzett kutatástól a koncepció bizonyításán át a technológiatranszferig, valamint hogy támogassa és finanszírozza az induló vállalkozásokat és a kkv-k bővítését. Ahogy az Innovációs Tanács honlapja is hangsúlyozza, Varsó kiemelkedően teljesít a tehetségek vonzásában, a vállalatok, egyetemek és civil szervezetek együttműködésének elősegítésében, valamint a helyi vállalkozói szellem ösztönzésében[1].

Az „Entrepreneurial Warsaw” program alapvető célja, hogy a lengyel főváros olyan környezetnek adjon teret, amely előnyös az új vállalatok indítása, illetve a működő vállalatok további fejlődése számára. Ezt elsősorban az információkhoz, tudáshoz és tanácsadáshoz való hozzáférés javításával, a hálozatosodás elősegítésével, valamint a vállalkozók, az ipari szereplők, illetve az oktatási és kutatási intézmények együttműködésének támogatásával kívánják elérni[2]. A stratégiai dokumentumban kiemelt hangsúlyt fektetnek a lokalitás kérdéskörére, amely a teljeskörű #Warszawa2030 Stratégiának is fontos eleme. Ennek köszönhetően, bár a fővárost egy entitásként kezelik, a kerületek és terek olyasfajta kialakítása, amely biztosítja a városlakók számára a lakókörzeteikben való munkavállalást, az alapvető szükségletek kielégítésére alkalmas termék- és szolgáltatáskínálatot, valamint a minőségi szabadidőeltöltésre alkalmas központokat, alapvető jelentőséggel bír a teljes városfejlesztési stratégia szempontjából. Ebből fakadóan a lokális kkv-k támogatása, a vállalatok dekoncentrációja is kiemelt figyelmet kap. Az „Entrepreneurial Warsaw” program négy alapvető célt tűz ki, melyeken belül további alcélokat fogalmaz meg. A célok struktúráját mutatja be az alábbi ábra.

Forrás: Program Przedsiebiorcza Warszawa na lata 2021-2025[3], saját fordítás

A tudásbázis fejlesztése alapvetően a főváros tudásbázisára vonatkozik, illetve a kapacitások fejlesztésére. Ez kiterjed a vállalkozói környezet feltételeiről és azok minőségéről való tájékozódásra, valamint a támogató szolgáltatások hatékonyságának monitorozására is. Ezen konkrét célkitűzéshez a következő fő teljesítménymutatót rendelik: a városi tanács által felajánlott támogatást igénybe vevő cégek aránya a vállalkozás alapításának vagy fejlesztésének szakaszában. Az ismeretgyűjtés egyben arra is szolgál, hogy a főváros adminisztrációja a saját szolgáltatásait egy robosztus tudásbázisra alapozza, amelyre támaszkodva hatékonyabb segítséget képes nyújtani a vállalkozók számára. A szolgáltatásokat szintén monitorozzák, aminek segítségével egy iteratív folyamaton keresztül képesek kiszűrni azon szolgáltatásokat, melyek nem nyújtanak tartós, implementálható értéket a vállalatok számára.

Az új vállalatok létrehozásának támogatása magában foglalja a vállalkozásindítás támogatását, a vállalkozói szellem ösztönzését – különös tekintettel az inaktívak és munkanélküliek körében -, valamint a vállalkozók teljesítményének elismerését és jutalmazását. Az utóbbit több szempontból is fontosnak tartják. Egyrészt a jó teljesítmény elismerése önmagában kívánatos, másrészt a lokális fogyasztói szemléletet erősítheti a helyi vállalkozások „láthatóvá tétele”, harmadrészt pedig a jó példák inspirációt jelenthetnek potenciális vállalkozók számára is. A stratégiai program ezen aspektusának sikerességét az újonnan regisztrált, varsói székhelyű vállalatok számával mérik.

A megfelelő infrastruktúra kialakításának alapvetően két pillére van. A program keretében a főváros tulajdonában lévő ingatlanokban rejlő potenciál kihasználását célozzák, amelyek helyet biztosíthatnak az újonnan alakuló vállalatok számára, figyelembe véve a lokális kereslet igényeit és szükségleteit. Emellett pedig külön hangsúlyt fektetnek az olyan helyszínek biztosítására, melyek teret adhatnak a hálozatosodásnak, a potenciális vállalkozók és már működő vállalkozások egymással való és egymás közti interakciójának (pl. co-working irodák). Ezen alprojektek sikerességét elsősorban azon vállalatok arányában mérik, melyek pozitívan értékelik az infrastruktúrához való hozzáférés körülményeit Varsóban.

A varsói vállalkozások támogatása a már működő vállalatokra fókuszál. A program ezen lába a vállalatok információhoz (a vállalatok fejlesztésének feltételeiről, lehetőségeiről, stb.),  való hozzáférésének fejlesztését, tanácsadási és tréning-szolgáltatások nyújtását, valamint a hálózatosodás elősegítését tűzi ki célul. Utóbbi keretein belül „üzleti és vállalkozói klubok” kialakítását is ösztönzik, amelyek teret adhatnak a tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megosztásának, valamint az új kapcsolatok kialakításának. Mérőszámként a vállalkozásfejlesztés lehetőségeivel való elégedettségi indexet használnak.

Egy 2023-ban publikált[4], a projekt előrehaladását vizsgáló jelentésből megtudhatjuk, hogy mind a négy konkrét cél esetében meghaladták az adott mérőszámok célértékét 2022-ben. A tapasztalatok és eddigi eredmények lehetővé teszik az ambiciózusabb célértékek kitűzését.


[1] https://eic.ec.europa.eu/eic-prizes/european-capital-innovation-awards/european-capital-innovation-awards-icapital-2023-winners/warsaw-poland_en

[2] https://um.warszawa.pl/waw/strategia/program-przedsiebiorcza-warszawa

[3] https://um.warszawa.pl/documents/56602/25799789/Program+Przedsi%C4%99biorcza+Warszawa+na+lata+2021-2025.pdf/b5df23df-8955-9462-8caf-2b701eef9ade?t=1642272593623

[4] https://um.warszawa.pl/documents/56602/25799789/Raport+z+monitoringu+Programu+przedsi%C4%99biorcza+Warszawa+za+2022+rok.pdf/70adee8b-a28e-33ff-1579-180b18a54b6e?t=1683714840306

Szólj hozzá!