A gazdaságpolitika oktatásának elsorvadásáról

Mit tehetünk?

A gazdaságpolitika oktatásának térvesztése szembetűnő. Kötelező stúdiumként alig néhány képzési helyen maradt meg a gazdasági és kereskedelmi felsőoktatásban. A tárgy ismeretkörének komplex volta, pontosabban a vonatkozó tananyag ismerete nagymértékben segíthetné a közgazdász hallgatók értelmiséggé válását. A magyar gazdasági tárgyú belpolitikai viták többsége az egyes gazdaságpolitikai iskolák, modellek meg nem értéséből fakad. Politikai preferenciájuktól függetlenül a gazdaságpolitikailag képzett hallgatók sokkal jobban el tudnak igazodni a világpolitika mindennapjaiban, mint a többiek. A gazdaságpolitika oktatási súlyának növekedését több tényező akadályozza.

https://drive.google.com/file/d/1WMkUoK_5xWUNWzsjBYXuTnIRXuNpGEkI/view

Szólj hozzá!