A munka, mint esztétikai uralom

szerzők: Lits Levente – Lits Benedek Az esztétika szó etimológiája, a görög αἰσθητικός (aisztétikosz) észlelő, érzékelő melléknévre vezethető vissza. Ez azért is érdekes, mert amikor az esztétika és a közgazdaságtan viszonyáról beszélünk valahogyan hajlamosak vagyunk alulértékelni, hogy lényegét tekintve egyazon világban előforduló jelenségek, élmények, viszonyok tárházát tárgyalja mindkét tudomány. A problémát jobban megvizsgálva kijelenthető, hogy … Olvass tovább

A munkaerőpiac szükségszerűen partikuláris az élettel szemben

A Still Alice című film ötlött gondolataim sokaságában leginkább elő, amikor Szabó Dorottya Kimozdulni a céltalanságból című (2023) cikkét (https://fejlodesgazdasagtan.hu/2023/04/12/kimozdulni-a-celtalansagbol/) olvastam először a fiatalok munkaerőpiaci jelenléte kapcsán. Azért is volt izgalmas számomra a film, melyben egy nyelvész professzor Alzheimer-kórral történő küzdelmeit kísérhetjük végig, mert emlékeztetett arra, hogy egészen az “enyém” kategória, mely zártságában és teljességében … Olvass tovább

A felszabadított munka problémájához

Hozzájárulás a szakmai párbeszéd folytatásához szerző: Csontos Tamás A fejlődésgazdaságtan.hu hasábjain pezsgő szakmai vita bontakozott ki a munka fogalmával, illetve a munka és szabadság nexusával kapcsolatban. Ezen diskurzus kiújulása Lits Levente nevéhez fűződik, aki nemrég megjelent hozzászólásában a Balogh Attila és Baranyi Dániel által írt vitaindító esszére és az én ehhez fűzött gondolatfoszlányaimra reagált. Jelen … Olvass tovább

Szakmai párbeszéd a szabadság és munka viszonyáról

Néhány héttel ezelőtt jelent meg Balogh Attila és Baranyi Dániel írása Szabadság és munka címmel. (https://fejlodesgazdasagtan.hu/2021/06/24/szabadsag-es-munka/) Az írásra néhány héttel később Csontos Tamás írt egy vitacikket https://fejlodesgazdasagtan.hu/2021/07/16/gondolatok-balogh-attila-es-baranyi-daniel-szabadsag-es-munka-cimu-esszejerol/) A téma fontosságát és a vitaindító cikk gondolatgazdag jellegét is mutatja, hogy újabb írás érkezett a szerkesztőségbe Lits Leventétől. Ezt és Balogh Attila – Baranyi Dániel erre adott … Olvass tovább

Ki válhat a szeretet művészévé? (A Csodán, Fejlődésben és az Utánban)

„De akár csak az is lehetne, hogy valaki hirtelen felpattan: na, most untam meg ezt az egészet. És behúzza a vészféket.” Aztán leszáll felszedni a síneket. Mi pedig, fáradt utasai a délutánnak, a reggel lendületével csatlakozunk hozzá, nem törődve azzal, mihez kezdünk sínek nélkül a mínusz tíz fokban. Vicces, hogy ez még egészen reális eshetőségnek … Olvass tovább

Jegyzet két interjúhoz

A következőkben azon jegyzeteimet bocsátanám az Olvasók rendelkezésére, melyek a Világpolitika és Közgazdaságtan folyóirat által készített Balog Ádám („Iránymutatás kell az önálló szabályalkotó gondolkodáshoz”) és Jeffrey Lightfoot („Az etikus üzleti gyakorlat és a tisztességes, egyenlő versenyfeltételek egyetemes értékek”) interjúk kapcsán keletkeztek. Két interjú jelent meg ugyanis az elmúlt időszakban azzal a céllal, hogy bemutassa a … Olvass tovább

Az élelmiszer-önrendelkezés kritikája és az élelmiszeripar-művészet jelentősége a mindennapokban az ukrán gabona helyzetének elemzésével

„Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert „az Úré a föld és annak teljessége”. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek; ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek: „Ez bálványáldozati hús”, ne egyétek meg: amiatt, aki erre … Olvass tovább

Szempontok receptekhez: főzni, főzni, főzni

Minduntalan széljegyzetszerű hömpölygésnek kell kísérnie azon hamis körültekintéseket, melyek a főzést, mint a kritikaitól elválót tekintik egyedül. Három szempont felelevenítésével szeretnék hozzájárulni azon megfontolásokhoz, melyek a főzést kívánják megújítón mustrálni. Ezek sorban a cikk szerkezetének megfelelve épülőn a társadalmi és ökológiai fenntarthatóság szétválaszthatóságának és a társadalmi igazságosság elkülönített totalitásának kritikái, illetve a társadalmasítás kontextusának vezérfonala, … Olvass tovább

Az oldás és a kötés gazdasági formái – föld és pénz

szerző: Raciborski Eszter „A legnagyobb és legszebb bölcsesség azonban a városok és települések szervezése – ennek a neve: mértékletesség és igazságosság.” (Platón: A lakoma) Az első alkalommal, mikor Vatikánban jártam, láttam meg, hogy a Szent Péter Bazilika kupolájának belső falán ez a mozaikfelirat fut körbe: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam … Olvass tovább