Henry Kissinger (1923-2023)

Interjú Magyarics Tamás Professor Emeritussal, Amerika szakértővel

A Világpolitika és közgazdaságtan interjút kért Magyarics Tamás professzortól, Amerika szakértőtől Henry Kissinger pályafutásáról.

Henry Kissinger a nemzetközi kapcsolatok elméletének megkerülhetetlen gondolkodója, elméleti és diplomáciai tevékenysége is egy szilárd világrend építésének jegyében telt. Bár van olyan szakmai nézet, amelyik szerint tagadta az idealizmust, azaz az értékek érvényesülését a nemzetközi kapcsolatokban, ez a megállapítás túl sommás. Kétségtelenül vannak erre utaló megállapításai, ugyanakkor tudományos munkásságában és államférfiúi alkotásában megvalósította a globalizáció értékrendjét. Fő teljesítménye, a globalizáció új, kiteljesedő korszakához tartozó geopolitikai szerkezet megalapozása. Egyik legfőbb tanítása az összekapcsolás doktrína, aminek az értelmében a regionális, helyi történéseket globális összefüggésbe illesztette. Utolsó művében az államférfiúságra vonatkozó bölcseleti hagyományt globális szintre emelte, bár ez a mozzanat egész munkásságát jellemezte.

Olvass tovább

Konferenciát rendezett az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület a BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) és a CIPE (Center for International Private Enterprises) támogatásával „Opportunities to Raise Compliance Awareness in the V4 Countries” címmel

2023. november 22-én a BKIK és a Center for International Private Enterprises a Magyar Közgazdasági Társaság, a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara és a Hungarian Business Leader Forum támogatásával konferenciát szervezett „Opportunities to Raise Compliance Awareness in the V4 Countries” címmel. A konferencián hazai és nemzetközi előadók egyaránt részt vettek. A konferencia fontos üzenete volt, hogy a kis- és középvállalati szektor fejlődéséhez elengedhetetlen a részvétel a törvények, szabályok és az erkölcsi normák megalkotásában. Olyan civil szervezetekre, kamarákra és üzleti szövetségekre van szükség, amelyek ebben a folyamatban segítséget tudnak adni a tájékozódáshoz a hosszú távú fejlődési folyamatról, és hozzá tudnak járulni a vállalatok fennmaradásához és prosperitásához. 

Olvass tovább

A Köz-gazdaság cikkeinek teljesítménye

A Köz-gazdaság immár 19 éve működik, az első, csonka évfolyam után 18 éve évente 4 alkalommal jelenik meg. Ez lehetőséget adott a szerkesztőségnek, hogy elemzést készítsen a Köz-gazdaságban megjelent tanulmányok, cikkek olvasottságáról. Az ábrák értelmezéséhez tartozik, hogy a jelentős törés a 14. évfolyam után azért következik be, mert egy-egy tanulmány a maximális olvasottságát körülbelül 4 év alatt éri el. Nem rosszabbak tehát ezek az anyagok, csak még nem értek el minden olvasót.

Az ábráról az is leolvasható, hogy folyamatosan emelkedik olvasóink köre, amire büszkék vagyunk, és jelzi azt, hogy a Köz-gazdaság testvérlapjával, a Világpolitika és közgazdaságtannal együtt szakmai közösséget tudott formálni. Bízunk benne, hogy képesek leszünk a továbbiakban is támpontot adni a gazdaságpolitikai tájékozódáshoz a globális, a technológiapolitikai és az üzleti folyamatokban egyaránt.

„Elköteleződés a kiválóság iránt”

Interjú dr. Fülöp Tamás rektorral, dr. Tózsa István intézetigazgatóval és dr. Forman Balázs egyetemi docenssel

2024. április 8. és 11. között rendezik meg a Regional Science Association International (RSAI) 14. Világkonferenciáját Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen. A konferencia magyar szakmai partnere a Magyar Regionális Tudományi Társaság, a konferencia címe: “Sustainable regional economic growth: Global challenges and new regional development trajectories”. A konferenciára előadással jelentkezni kívánók számára a jelentkezési határidő (absztrakttal): 2023. november 25. Ebből az alkalomból kértünk interjút dr. Fülöp Tamással, az NJE rektorától, dr. Tózsa Istvántól az NJE MNB Tudásközpont Gazdaságföldrajz és Településmarketing Központjának vezetőjétől és dr. Forman Balázs egyetemi docenstől, a konferencia hazai szakmai szervezőjétől.

Olvass tovább

Az iparpolitika reneszánsza Amerikában: nemzetközi következmények

Interjú Dobozi Istvánnal

A Világpolitika és közgazdaságtan januári számában fogjuk közölni interjúnkat Dobozi Istvánnal, a Világbank korábbi vezető közgazdászával. Tekintettel a téma aktualitására és az interjú fontosságára előzetesen is közreadjuk az interjút.

Amerika viszonylagos lemaradása a XXI. század kritikus csúcstechnológiáiban, változatos külső sokkok és a Kínával való éles geopolitikai rivalizálás paradigmaváltást idézett elő Washingtonban. A korábban csaknem szitokszónak számító állami iparpolitika a Bidenomics központi elemévé tornázta fel magát. Mik a fő célok, miből áll az amerikai iparpolitika eszköztára? Lehet, hogy a nemzetbiztonságnak iparpolitika lett a neve? Milyen belföldi és nemzetközi hatásokkal kell reálisan számolni a hosszú távra szóló iparpolitika megvalósítása során?

Olvass tovább

Unprecedented Territory

Interview with Jody Jensen, head of the FTI-iASK Polanyi Center

“World Politics and Economics” asked Jody Jensen for an interview about the American social and economic situation regarding the next presidential election. Jody Jensen is the director of the Polányi Center at the Institute of Advanced Studies in Kőszeg, senior researcher at the Institute of Political Science of the Center for Social Sciences, and research director of the ISES Foundation, which operates as the Jean Monnet Center of Excellence. She is the director of the International Studies Master’s program at University of Pannonia Kőszeg Campus. She was awarded the Jean Monnet Chair for European Solidarity and Social Cohesion (ESSCO) for three years starting in the fall of 2016. She was the national and regional director of the Ashoka Foundation (a supporter of entrepreneurs in the service of social innovation). She regularly teaches abroad, and also takes part in the European Commission’s research application evaluation work.

Olvass tovább

Megjelent a Világpolitika és közgazdaságtan legújabb száma

https://www.vilagpolitika.hu/aktualis/cikkek

A tartalomból

Homloktér
„Egy olyan hatalmas gazdaságot, mint amilyen Oroszországé, aligha lehet
szankciókkal megroppantani.” – Interjú Sz. Bíró Zoltán Oroszország szakértővel
az orosz gazdaság fejlődési lehetőségeiről
Putyin káoszának kora – az orosz zűrzavar veszélyei (Topercer Péter)
Az orosz eszme bukása (Ábrahám Anna)
Előtérben a compliance
A Nyugat-Balkán üzleti környezete: kihívások és lehetőségek – Interjú John Kay-jel
Szabó Dorottya: Compliance és vállalatetika
Lits Levente: Utazás Oblomovszkában (Compliance, iparpolitika, fejlődésgazdaságtan)
Prauda Péter, Szabó Dorottya: A shareholder szemlélettől a stakeholder szemléletig
Tanulmányok
Csontos Tamás: A hadsereg és a háború az amerikai intézményi
gazdaságtan szemszögéből
Szabó Dorottya: Hadiipar és fenntarthatóság
Auditórium
Startup Buda-Pest Ötletverseny 2023
– Beszámoló (Nagy Konrád Ákos, Tanyi Gábor Bálint)
„A Tisztítsuk meg az Országot Projekt eredményei és jövője”
című rendezvény összefoglalója (Ábrahám Anna)
Tallózó
Oktatásra alkalmas, de nem foglalkoztatható
– Megéred a pénzed, kis barátom? (Tarnay László)
GRASFI 23: a fenntarthatósági pénzügyek konferenciájáról (Kovács Antal Ferenc)
Platformmunkák a V4 országokban (Mihele András Mihály)