Csath Magdolna egyetemi tanárt, állandó szerzőnket a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki

2023. március 14-én a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetésében részesült Dr. Csath Magdolna Anna egyetemi tanár, Szent-Györgyi Albert-díjas közgazdász, a közgazdaság-tudomány doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója és Szent II. János Pál Kutatóközpontja Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének vezetője, a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi, Innovációs és Informatikai Szakosztályainak elnökségi tagja és állandó szerzőnk a közgazdaság-tudományok területén elért eredményei, a felsőoktatásban és a kutatásban folytatott, a tehetséggondozás, a versenyképesség és a vállalkozások fejlesztése iránt is különösen elhivatott munkája, illetve odaadó szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Kitüntetéséhez gratulálunk!

Megjelent a Világpolitika és közgazdaságtan 2023/1-es száma

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy megjelent a Világpolitika és közgazdaságtan 2023/1-es száma, ami teljes terjedelmében elérhető itt:

https://www.vilagpolitika.hu/aktualis/cikkek

A szám tartalomjegyzéke:

Homloktér

Simai Mihály: A globalizációs folyamat jövője szorosan kapcsolódik a multilaterális rendszer fennmaradásához.
Jody Jensen: Divide We Fall, A megosztottság csapdájában
Lits Benedek – Lits Levente: A gazdaság megváltozott, a gazdaság megváltoztatott

Tarrósy István: „A szereplők nem gondolkodhatnak úgy, mint a volt gyarmatosítók.” – beszélgetés Afrika gazdasági fejlődéséről
Interjúk
Az iparstratégia megalkotása szakmai, értékrendbeli és intellektuális feladat – Interjú Csath Magdolna, egyetemi tanárral
„Kapcsoljuk össze a tudományos kutatásokat és az azokat hasznosító cégeket” – Interjú Balog
Ádámmal, a BKIK általános alelnökével
Reziliencia, klímakockázat üzleti vonatkozásai – Interjú Cserényi Dórával, , Czakó Karolinával, Reizinger Zsófiával és Veisz Ákossal, a BDO Magyarország szakértőivel
Tanulmányok

Polónyi István: A humán erőforrások és a vezető hatalmak a 21. század közepén Szabó Bálint – Trautmann László – Vida Cecília: Az innováció területi egyenlőtlenségének okai
Urbányi János: A pályakezdők helyzete és lehetőségei a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar
területén
Auditorium

Kenéz Dávid: A műszaki és az üzleti tudás összekapcsolása
Recenzió
The Age of AI: And Our Human Future (Balogh Attila)
Tallózó

Az online platform gazdaság kudarca (Balogh Attila)
A jövő körforgásos és platform gazdasága (Tóth Tibor Gergely)
Társadalmi szerződés válságidőszakban (Szabó Dorottya)
Quiet quitting (Szabó Dorottya)
Az űrszektor helyzete az Európai Unióban (Pókász Zoltán)
Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök fontosságáról (Szabó Dorottya)

A „Global Gateway” kezdeményezés és az Európai Unió digitális ambíciói (Füredi Anita)

“A globalizációs folyamat jövője szorosan kapcsolódik a multilaterális rendszer fennmaradásához.”

Interjú Simai Mihály akadémikussal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusával.

A Köz-gazdaság interjút kért Simai Mihálytól a globalizáció és a nemzetközi viszonyok jelenlegi helyzetéről. Úgy láttuk, hogy a jelenlegi viharos geopolitikai és világgazdasági helyzet egyre sürgetőbbé teszi a stratégiai gondolkodás megerősítését, a helyes kérdések és az arra adott helyes válaszok megtalálását. Ez alól a feladat alól Magyarország sem vonhatja ki magát, és a tudományos párbeszédbe történő bekapcsolódáshoz minden lehetőség adott. Ennek érdekében kérdeztük Simai Mihályt, aki az ENSZ Egyetem Helsinkiben működő Világgazdaság-fejlesztési Intézetének volt főigazgatója és tagja volt az ENSZ több szakértői bizottságának, többek között a nemzetközi pénzügyi kérdésekkel, az államszervezetek reformjával és a fejlesztéstervezéssel foglalkozó bizottságoknak. Az ENSZ Egyetem Igazgatótanácsának elnökeként, illetve az UNICEF Kormányzótanácsának alelnökeként dolgozott több éven át. A beszélgetést Csontos Tamás és Trautmann László készítette.

Olvass tovább

„Nem lehet kiváltani vagy helyettesíteni a saját tudásra épülő, önszerveződő vállalkozói közösségeket”

Interjú Horváth Klaudiával, az NKE doktoranduszával

Horváth Klaudia, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza, részt vett a Csath Magdolna által vezetett versenyképességi és innovációs kutatásokban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A legutóbbi tanulmánya, ami alapján előadott a kutatást lezáró konferencián, Lengyelország innovációs teljesítményével foglalkozott. Ebből az alkalomból kértünk tőle interjút, amit Trautmann László készített.  

Olvass tovább

„a szereplők nem gondolkodhatnak úgy, mint a volt gyarmatosítók.” – beszélgetés Afrika gazdasági fejlődéséről

Interjú dr. Tarrósy István, a PTE Afrika kutató intézetének igazgatójával, egyetemi tanárral

A Világpolitika és közgazdaságtan című folyóirat interjút kért dr. Tarrósy Istvántól, a PTE egyetemi tanárától, a PTE-n működő Afrika kutatóközpont igazgatójától. Tarrósy István az MTA Afrika Albizottságának titkára, a Pécs African Studies kétévenként megrendezésre kerülő nemzetközi szakkonferencia elindítója, szervezője. Számos hazai és külföldi szakfolyóirat szerkesztője. A beszélgetést Horváth Anna és Trautmann László készítette.

Olvass tovább

„Lehetőséget kapnak az értékteremtésre”

Interjú Jámbor Zsófiával, a Budapesti Corvinus Egyetem adjuntusával a szociális szövetkezetek működéséről

A Világpolitika és közgazdaságtan interjút készített dr. Jámbor Zsófiával, akinek nemrég készült el a tanulmánya a szociális szövetkezetekről, azok vezetési és szervezeti tapasztalatairól. A tanulmány az OFA Nonprofit Kft. szakmai támogatásával készült.  

Olvass tovább

Közös nyilatkozat

A 23. Francia–Német Minisztertanács ülése (részlet)

Párizs 2023. január 22.

Szövetségeseinkkel és partnereinkkel a világ minden táján egyesülve Franciaország és Németország eltökélt szándéka az európai értékek és érdekek védelme, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának elvein alapuló nemzetközi rend fenntartása.

Olvass tovább

Divided We Fall

Interview with Jody Jensen, head of the FTI-iASK Polanyi Center

“World Politics and Economics” asked Jody Jensen for an interview about the American political situation and what to expect in 2023. Jody Jensen is the director of the Polányi Center at the Institute of Higher Studies in Kőszeg, senior researcher at the Institute of Political Science of the Center for Social Sciences, and research director of the ISES Foundation, which operates as the Jean Monnet Center of Excellence. Head of the International Studies Master’s program at Pannon University’s Kőszeg Campus. She was awarded the Jean Monnet Chair for European Solidarity and Social Cohesion (ESSCO) for three years starting in the fall of 2016. She was the national and regional director of the Ashoka Foundation (a supporter of entrepreneurs in the service of social innovation). She regularly teaches abroad, and also takes part in the European Commission’s research application evaluation work.

Olvass tovább

A megosztottság csapdájában

Interjú Jody Jensennel, az FTI-iASK Polányi Központ vezetőjével

A Világpolitika és Köz-gazdaság interjút kért Jody Jensentől az amerikai politikai helyzetről, és arról, hogy mi várható 2023-ban. Jody Jensen a Polányi Központ igazgatója a Felsőfokú Tanulmányok Intézetében Kőszegen, a Társadalomtudományi Központ Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, emellett a Jean Monnet Kiválósági Központként működő ISES Alapítvány kutatási igazgatója. A Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszán  a nemzetközi tanulmányok mesterképzés szakvezetője. 2016 őszétől kezdődően három évre elnyerte a Jean Monnet Chair for European Solidarity and Social Cohesion (ESSCO) címet. Az Ashoka Alapítvány (vállalkozók támogatója a társadalmi innováció szolgálatában) nemzeti és regionális igazgatója volt. Rendszeresen oktat külföldön, emellett az Európai Bizottság kutatási pályázatértékelő munkájában is szerepet vállal.

Olvass tovább

“Kapcsoljuk össze a tudományos kutatásokat és az azokat hasznosító cégeket”

Interjú Balog Ádámmal, a BKIK általános alelnökével

forrás: www.bet.hu

Hogyan tudnak hozzájárulni az egyetemek a gazdasági szereplők sikerességéhez? Mit tanulhatnak az üzleti szektor szereplőitől? Interjút készítettünk Balog Ádámmal, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnökével. Az interjút Trautmann László és Baranyi Dániel készítette.

Olvass tovább