Fejlődésgazdaságtan: új elnökségi tagokkal

Trautmann László, a Neumann János Egyetem egyetemi docense töltheti be újabb három évig az MKT Fejlődésgazdaságtani Szakosztályának elnöki tisztét – döntöttek a szavazó tagok a szakosztály szerdán zárult tisztújítása során. Hozzá hasonlóan újrázhat a szakosztályi titkári poszton Vertetics Ádám közgazdász is.

A szavazó tagok egyhangúlag új elnökségi tagokat is választottak. A döntésük alapján az MKT Fejlődésgazdaságitani Szakosztályának elnökségi tagja lett Artner Annamária, a KRTK VGI tudományos főmunkatársa; Lóránt Károly, a BME címzetes egyetemi docense; Raciborski Eszter, a Magyar Nemzeti Bank vezető elemzője; Ritter Tibor közgazdász; valamint Vida Cecília, az Állami Számvevőszék számvevője.

Partnerség az iparpolitikai tervezésben – a finn modell

Interjú dr. Urkuti Györggyel, a Magyar-Finn Társaság elnökével.

A Világpolitika és közgazdaságtan folyóirat egyik kiemelt témája az iparpolitikai tervezés bemutatása, a különböző országok iparpolitikai, technológiapolitikai irányainak és az iparpolitikai tervezés eszközeinek bemutatása. Ennek érdekében kértünk interjút dr. Urkuti Györgytől Magyarország korábbi helsinki nagykövetétől (2018-2021), a Magyar-Finn Társaság elnökétől.   

Olvass tovább

Megjelent a Világpolitika és közgazdaságtan májusi száma

Olvasóink itt találják a számot: https://drive.google.com/file/d/1x6bvAPzKFDfVEPcQOb1PtOW69YaTTGNN/view

A tartalomból:

Homloktér
2023: a háború a fő kérdés – Interjú dr. Jeszenszky Gézával, korábbi külügyminiszterrel
Ferenc pápa beszéde – Találkozás az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület
képviselőivel
„Az embernek megvan a lehetősége arra, hogy lépésről lépésre haladjon előre ezen az úton, gondozza
a kertet, értéket teremtsen.” – Interjú dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
dékánjával
Zsinka László: A katolikus egyház társadalmi tanításának üzenete
Interjúk
„Nem lehet kiváltani vagy helyettesíteni a saját tudásra épülő, önszerveződő vállalkozói közösségeket”
– Interjú Horváth Klaudiával, az NKE doktoranduszával
Tanulmányok
Szabó Bálint: A magyar mezőgazdaságban rejlő lehetőségek
Szabó Bálint: Szerkezeti változások a gyümölcs és zöldségfogyasztásban
Szabó Bálint: Mezőgazdasági átalakulás a 21. században – Mi jön a traktor után?
Szabó Bálint: A falugazdászok szerepe és története
Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában – Németország
Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában – Olaszország
Lits Benedek – Lits Levente: Az élelmiszer-önrendelkezés kritikája és az élelmiszeripar-művészet jelentősége a mindennapokban az ukrán gabona helyzetének elemzésével
Auditórium
Tanyi Gábor Bálint: Beszámoló a „Foglalkoztatáspolitika és vállalkozásélénkítés” konferenciáról
Kovács Marianna – Trautmann László: A felnőttképzés stratégiai megújításáról
Tallózó
„Miért csináljam?” (Szabó Dorottya)
Miként ébredjek? Miért virrasszak? (Lits Levente)
Hozzájárulás a miért kérdéséhez (Csontos Tamás)
Érvek a technológiai versenyképességi tanács mellett (Balogh Attila)
A kínai vezetés kihívásai napjainkban (Kürthy Dóra)
Getting into business: Founding a billion dollar firm – Találni egy milliárd dollárt érő céget (Ressely
Kinga)
A globalizáció új formája (Sebrek Dániel)

2023: a háború a fő kérdés

Interjú dr. Jeszenszky Gézával, egyetemi tanárral, korábbi külügyminiszterrel

forrás. iask.hu

A Világpolitika és közgazdaságtan interjút kért dr. Jeszenszky Gézától, korábbi magyar külügyminisztertől a világpolitikai folyamatok alakulásáról, arról, hogy mi várható 2023-ban. Az interjú szövegét 2023. április 30-án zártuk le.

Olvass tovább

Húzóágazatok elemzése a térség országaiban

Csontos Tamásnak, állandó szerzőnknek, és a Köz-gazdaság szerkesztőségi titkárának megjelent a tanulmánya a Közgazdasági Szemle 2023 februári számában (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://real.mtak.hu/158955/1/04CsontosTamasTiborA.pdf), ami alapján interjú is készült a G7 szakportálon. https://g7.hu/podcast/20230429/duborog-a-magyar-ujraiparositas-megis-sorra-kerulnek-be-szolgaltato-szektorok-a-huzoagazataink-koze/

MInden olvasünk figyelmébe ajánljuk a tanulmányt és az interjút is.

Ferenc pápa teljes beszéde a Szent István bazilikában

forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-szent-istvan-bazilikaban-legyetek-befogadoak-es-legyetek-az-imadsag-emberei

Kedves Testvéreim a püspöki rendben,
kedves Paptestvérek, Diakónusok,
megszentelt életet élő Fivéreim és Nővéreim,
Papnövendékek, Lelkipásztori Munkatársak,
kedves Testvérek!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Örülök, hogy ismét itt lehetek, miután veletek együtt részt vehettem az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, mely a kegyelem nagy pillanata volt, és biztos vagyok abban, hogy lelki gyümölcseit máig élvezitek. Köszönöm Veres püspök úrnak a hozzám intézett üdvözletét, és hogy ezekkel a szavakkal tolmácsolta a magyarországi katolikusok vágyát: „Szeretnénk ebben a változó világban hitelesen tanúságot tenni arról, hogy nekünk Krisztus a jövőnk.” Krisztus.

Olvass tovább

Ferenc pápa beszéde – Találkozás az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel

forrás: https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-beszede—talalkozas-az-allami-hatosagok-a-tarsadalmi-elet-es-a-diplomaciai-testulet-kepviseloivel

A Szentatya első beszéde, melyet az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel történt találkozásakor mondott. A beszédet teljes terjedelmében közöljük.

Olvass tovább

A katolikus egyház társadalmi tanításának üzenete

Zsinka László, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A Katolikus Egyház 2021-ben emlékezett meg XIII. Leó pápa Rerum novarum (1891) kezdetű enciklikája kibocsátásának 130. évfordulójáról. A nevezetes dokumentumot a katolikus társadalmi tanítás alapkövének szokták tekinteni, ami azóta sokat gazdagodott, és számottevő fejlődésen ment keresztül. Széleskörű hatása miatt nem meglepő, hogy az enciklika évfordulója a tudományos világban is visszhangot keltett. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem például konferencia megszervezésével akarta kifejezésre juttatni a problémakör jelentőségét.[1] Azóta Ferenc pápa másodszor érkezik Magyarországra, és a katolikus egyházfő látogatása a hívők lelki közösségének megerősítésén túl újult erővel veti fel az Egyház és a (poszt)modern társadalom közötti sokrétű kölcsönhatások kérdését. Különös figyelmet érdemel e téren a katolikus szociáletika, aminek eredeti szemlélete alkotó módon járult hozzá a 20. század politikai és gazdasági gondolkodástörténetének alakulásához. A Rerum novarum után enciklikák sora látott napvilágot, amelyek nemcsak aktuális társadalmi problémákkal foglalkoztak, hanem számos esetben megelőzték korukat kérdésfelvetéseikkel.[2] VI. Pál pápa 1967-ben kibocsátott Populorum progressio kezdetű enciklikája például elsők között fogalmazta meg, hogy a népek fejlődése globális problémák kialakulásához vezet, amit az emberiség családjának közösen kell megoldani.

Olvass tovább

„Az embernek megvan a lehetősége arra, hogy lépésről lépésre haladjon előre ezen az úton, gondozza a kertet, értéket teremtsen.”

Interjú dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánjával

A Világpolitika és közgazdaságtan a pápalátogatás alkalmából kért interjút a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánjától, dr. Birher Nándortól. Az interjú lehetőséget adott számunkra arra is, hogy az egyetem szerepéről beszélgessünk a vallási gondolkodásban, Ferenc pápa társadalmi tanításán és a világvallások közötti párbeszéden túlmenően.

Olvass tovább

Megjelent a Köz-gazdaság legújabb száma

Tisztelt Olvasónk!

Az alábbi linken olvashatja a Köz-gazdaság (Review of Economic Theory and Policy) 2023/1-es számát. Bízunk benne, hogy a szám elnyeri érdeklődését, és talál benne olyan tanulmányt, interjút vagy összefoglalót, ami segíti a tájékozódást a közgazdaságtan legújabb eredményeiről. A szerkesztési folyamat során továbbra is az a célunk, hogy az aktuális gazdaságpolitikai kérdések elméleti hátterét mutassuk be, ehhez adjunk fogódzót. Ennek reményében juttatjuk el Önhöz legújabb számunkat.

A tartalomból

Interjúk

A globalizációs folyamat jövője szorosan kapcsolódik a multilaterális rendszer fennmaradásához (Interjú Simai Mihály akadémikussal,a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusával)

Tanulmányok

Csontos Tamás Tibor: Részvétel és önerő: A közepes jövedelmi csapda egy lehetséges újraértelmezése

Molnár Dániel, Csonka Arnold, Bareith Tibor: Az exportképesség és jövedelmezőség kapcsolata a dél-dunántúli feldolgozó szektorban 2014 és 2019 között

Jámbor Zsófia, Nagy Judit: A hazai élelmiszeripari ellátási láncok ellenálló képességének vizsgálata a dinamikus képességek kontextusában

Denis Ivanov: Socio-Economic Inequality and Populism: A Theoretical Framework of Analysis

Anas Audeh: Doing Research in Conflict Areas:Some Methodological Lessons From Palestine

Gyula Krajczár: China’s Trade Policy Changes: Arguments and Criticisms

Könyvismertetők

|László Zsófia Jázmin: A liberális külpolitika bírálata Recenzió John J. Mearsheimer A nagy téveszme című könyvéről

Vol 18 No 1 (2023) | Köz-gazdaság – Review of Economic Theory and Policy (retp.eu)