Az európai versenyképesség csak közösségi szinten növelhető, nemzeti keretekben nem

Interjú Dr. Csaba László akadémikussal, a Köz-gazdaság szerkesztőbizottságának tagjával

forrás: mta.hu

Csaba László magyar közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a világgazdaságtan, ezen belül az összehasonlító gazdaságtan, valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Számos magyar és angol nyelvű monográfia és tudományos publikáció szerzője. 1990 és 1994, valamint 1996 és 1998 között az Európai Gazdaság-összehasonlító Társaság alelnöke, 1999 és 2000 között pedig annak elnöke volt. Többek között az Acta Oeconomica, a Közgazdasági Szemle, a Külgazdaság, a Russian and East European Finance and Trade, a Europe–Asia Studies, az Intereconomics című tudományos szakfolyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. 1984-ben védte meg a közgazdaság-tudományok kandidátusi értekezését a Magyar Tudományos Akadémián, majd 1994-ben megjelent Az összeomlás forgatókönyve című könyve, amivel 1996-ban az MTA doktora címet nyerte el. 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2013-ban rendes tagjává választották. 2012 szeptemberében a Science Europe (Brüsszel-Berlin), 2013 szeptemberében a londoni székhelyű Academia Europea tagjává választották.

Fő kutatási területe a világgazdaságtan, ezen belül az összehasonlító gazdaságtan, valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Tudományos munkásságának kezdetén Kelet-Európa gazdaságtanával foglalkozott, majd a magyar és más rendszerváltások összehasonlító gazdaságtanával foglalkozott (pl. a gazdasági liberalizáció, a privatizáció és az átmenet problematikája). Ezt követően a közép-kelet-európai politikai gazdaságtan kérdéseiről publikált, majd a magyar kis- és középvállalkozói szektor, a kisebb gazdaságok és Európa világgazdasági kérdései és összefüggéseit kutatta.

Közel 350 tudományos közleménye összesen tizennyolc országban jelent meg. Publikációiból számos könyv, illetve gyűjteményes kötet formájában adták ki. Munkáit elsősorban magyar és angol nyelven adja közre.

Olvass tovább

Újbudai Hallgatói Startup Verseny 2024

A verseny nyertesei, forrás: https://keruletunk.ujbuda.hu/

Idén kilencedik alkalommal került megrendezésre az Újbudai Hallgatói Startup Verseny. Újbuda Önkormányzata az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesülettel együttműködve tette közzé a pályázatot, mely 4×1 millió forint összdíjazású. Innovatív és fejlesztéseken alapuló növekedésorientált startup ötletekkel jelentkezhettek a felsőoktatási hallgatók egyénileg, vagy maximum öt fős csapatokban.

Olvass tovább

Megjelent a Világpolitika 2024/3-as száma

A szám itt érhető el teljes terjedelmében.

A tartalomból:

Homloktér

„Az európai és a nemzeti identitás egymást erősíti”

– Interjú Inotai András professzor emeritusszal

Huzina Hunor András – Horváth Anna – 9. Kohéziós jelentés – Összefoglaló

„Előtérben az élelmezésbiztonság” – A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar

az EU-csatlakozás óta eltelt időszakban – Interjú Dr. Jámbor Attila intézetvezető egyetemi

tanárral (Fenntartható Fejlődés Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem)

és dr. Potori Norbert igazgatóval (Agrárközgazdasági Intézet)

„A szabály célja összhangot teremteni a politikai döntéshozatal szabadsága és a gazdasági

felelősségvállalás között” – Interjú Dr. László Csabával, a Budapesti Corvinus Egyetem

adjunktusával, korábbi pénzügyminiszterrel

Tanulmányok

Szabó Dorottya: Varsó2030

Tóth Hajnalka: Az oktatástechnológiai ágazat (EdTech) növekedése és fejlődési trendjei

Recenzió

Charles Kindleberger: Mániák, pánikok és összeomlások (Somogyi-Farkas Sára)

Tallózó

Mire tanít a Rubik kocka (Nagy Konrád Ákos)

A globális kereskedelem dinamikája: Mexikó hatása az USA gazdaságára

(Clara Fernandez Saralegui)

A menedzsment és a nemzetek gazdagsága (Szabó Dorottya)

Hollandia kihívásai a külföldi diákok integrációjában (Kenéz Dávid)

IoT jövője a háztartásokban (Falus Áron)

Ember, gép, 200 év (Mátyás-Péter Tamás – Tósoki Samu)

Informális foglalkoztatás és rabszolgamunka (Clara Fernandez Saralegui)

Hova tovább gazdasági növekedés? – A bővülés határán a digitalizáció a kulcs,

avagy miért éppen az észtek és Kína termel okosabban?

(Mátyás-Péter Tamás – Tósoki Samu)

Az építőipar küzdelme Chilében (Clara Fernandez Saralegui)

„Az európai és a nemzeti identitás egymást erősíti”

Interjú Inotai András professzor emeritusszal

Professzor emeritus és kutatóprofesszor az MTA KRTK Világgazdasági Intézetében. 1991 és 2011 között az intézet igazgatója, előtte 1989 és 1991 között a Világbank munkatársa (Washington D.C.). Két évtizedig oktatott a College of Europe-on (Bruges, 1992-2013), 2002-ben a Columbia Egyetem meghívott professzora. Jelenleg[mikor?] is oktat a College of Europe varsói intézményében, a Zentrum für Europaeische Integration (Bonn) posztgraduális képzésén, valamint a European Online Academy-n (Berlin-Nice). Tagja a College of Europe, a Foundation for European Progressive Studies (FEPS, Brüsszel), a Progressive Economy (Brüsszel), a Bertelsmann Stiftung akadémiai, illetve tudományos tanácsának. Számos nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Kutatási területei: a globalizáció, a regionális integrációk, különös tekintettel az EU fejlődésére, jelenkori kihívásaira, a gazdasági biztonság fő tényezői és növekvő jelentősége, az új EU-tagállamok összehasonlító elemzése, a magyar gazdaság aktuális és fejlesztésstratégiai kérdései.

Olvass tovább

Elhunyt Szabó Eszter Ágnes, a fejlődés művésze

William Blake: The Clod and the Pebble

“Love seeketh not itself to please,

Nor for itself hath any care,

But for another gives its ease,

And builds a Heaven in Hell’s despair.”

So sung a little Clod of Clay

Trodden with the cattle’s feet,

But a Pebble of the brook

Warbled out these metres meet:

“Love seeketh only self to please,

To bind another to its delight,

Joys in another’s loss of ease,

And builds a Hell in Heaven’s despite.”[1]

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Szabó Eszter Ágnes, a fejlődés művésze életének 58. évében. (1966-2024)

Olvass tovább

Gratulálunk Csaba László akadémikusnak, a Köz-gazdaság szerkesztőbizottsági tagjának 70. születésnapja alkalmából

forrás: mta.hu

A születésnap alkalmából kötet jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában, amit olvasóink itt érthetnek el.

Professzor Úr Köz-gazdaságban megjelent írásait, tanulmányait pedig itt találhatják:

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1239/1/kg_2013n2p47.pdf

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1226/

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3581/1/2018_KG_2_Csaba_Laszlo.pdf

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/266/

https://retp.eu/index.php/retp/article/view/925

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2149/1/KG_2015n3p89_Csaba.pdf

https://csabal.com/files/downloads/kozgazdasag_es_ertekrend.pdf

Megjelent a Világpolitika és közgazdaságtan legújabb száma

A tartalomból

Homloktér

Észak-Korea végérvényesen meg fog szűnni pária államként létezni

– Interjú Kusai Sándor korábbi pekingi nagykövettel

Iparpolitika Közép-Európában – geopolitikai lehetőségek a rendszerváltozás tanulságainak

tükrében – Kerekasztal-beszélgetés Artner Annamária professzorral,

Gracjan Cimek professzorral, Dragana Mitrovic professzorral,

Bruno Drweski professzorral és Kovács Eszterrel

Fókuszban a V4 – Vida Cecília

„A kreatív munkahelyeket kínáló cégek kiemelkedését támogató iparpolitika

jelentősen járulhatna hozzá a tudás itthoni hasznosulásához”

– Interjú dr. Csath Magdolna egyetemi tanárral

Jól mérjük a növekedést és a fenntarthatóságot? – Kovács Antal Ferenc

Tanulmányok

Gervai Pál – Vida Cecília – Trautmann László: Versenyképesség és oktatás

Veress József: A gazdaságpolitika oktatásának elsorvadásáról – Mit tehetünk?

Tósoki Samu: Kína digitális gazdasága globális viszonylatban és a mesterséges

intelligencia alkalmazása a társadalom-menedzsment területén

Csontos Tamás: A hadsereg és a háború az amerikai intézményi

gazdaságtan szemszögéből (2. rész)

Tallózó

Ellentétek a tudományon belül (Szabó Dorottya)

Az omnibusztörvény mint üzleti terv (Clara Fernandez Saralegui)

A töredezettség ára – Miért nem áll készen a globális gazdaság

az eljövendő sokkhatásokra? (Füredi Anita)

Az egységes piac kialakulásának akadályai (Baranyi Dániel Martin)

A holland egyetemek útkeresése (Kenéz Dávid)

Megjelent a Világpolitika és Közgazdaságtan legújabb száma

A szám teljes terjedelmében itt érhető el cikkenként pedig itt találják meg olvasóink.

A tartalomból

Homloktér


„Hűség a szabadsághoz és az igazságossághoz” az átalakuló amerikai társadalom – Interjú Simai Mihály akadémikussal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusával
Az iparpolitika reneszánsza Amerikában: nemzetközi következmények Interjú Dobozi Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával
Példátlan helyzet – Interjú Jody Jensennel
Unprecedented Territory – Interview with Jody Jensen,
head of the FTI-iASK Polanyi Center
Henry Kissinger (1923-2023) – Interjú Magyarics Tamás Professor Emeritussal,
Amerika szakértővel
Amerika iparának rugalmas céghatárai és a globális értékláncok változó
világpiaci környezetben – Bartha Erik


Tanulmányok


Balogh Attila: A hadiipar illeszkedése a gazdaság egészébe
– egy régi elemzés újragondolva
李白兰: Irányítás mint hajózás – a „governance” értelméről
Gervai Pál – Trautmann László – Vida Cecília: Budapest – versenyképesség és oktatás


Interjúk


Összegző gondolatok „A mesterséges intelligencia elterjedése hatásainak
átfogó vizsgálata” kutatás lezárását követően – Dr. Kovács Zoltán – Dr. Kenedli Tamás
A mérnöki szemlélet legfőbb jellegzetessége, hogy megoldásokat keres

Interjú dr. Csáki Csaba egyetemi docenssel, a Budapesti Corvinus Egyetem
Adatelemzési és Informatikai Intézetének munkatársával
„Elköteleződés a kiválóság iránt” – Interjú dr. Fülöp Tamás rektorral,
dr. Tózsa István intézetigazgatóval és dr. Forman Balázs egyetemi docenssel

Előtérben a compliance


Konferenciát rendezett az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület a BKIK
(Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) és a CIPE (Center for International
Private Enterprises) támogatásával „Opportunities to Raise Compliance Awareness
in the V4 Countries” címmel
Pesuth Tamás – Grébel Szabolcs: Növekedés és üzleti stratégiák
újragondolása Közép- és Kelet-Európában


Tallózó


Az európai védelmi rendszer jelene és jövője
– dilemmák, kritikák, lehetőségek (Józsa Tamás)
Az érték helye a menedzsment-tudományokban
és a közgazdaságtanban (Szabó Dorottya)
Politikai szempontból költségesek-e
az éghajlatváltozási politikák? (Valasek Vivien)
Az Egyesült Államok nemzetközi szerepvállalása (Füredi Anita)
Európa geoökonómiai forradalma (Finta Bence)


Recenzió


A mesterséges intelligencia hatása (Trautmann László)