Megjelent a Világpolitika és Közgazdaságtan legújabb száma

A szám teljes terjedelmében itt érhető el cikkenként pedig itt találják meg olvasóink.

A tartalomból

Homloktér


„Hűség a szabadsághoz és az igazságossághoz” az átalakuló amerikai társadalom – Interjú Simai Mihály akadémikussal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusával
Az iparpolitika reneszánsza Amerikában: nemzetközi következmények Interjú Dobozi Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával
Példátlan helyzet – Interjú Jody Jensennel
Unprecedented Territory – Interview with Jody Jensen,
head of the FTI-iASK Polanyi Center
Henry Kissinger (1923-2023) – Interjú Magyarics Tamás Professor Emeritussal,
Amerika szakértővel
Amerika iparának rugalmas céghatárai és a globális értékláncok változó
világpiaci környezetben – Bartha Erik


Tanulmányok


Balogh Attila: A hadiipar illeszkedése a gazdaság egészébe
– egy régi elemzés újragondolva
李白兰: Irányítás mint hajózás – a „governance” értelméről
Gervai Pál – Trautmann László – Vida Cecília: Budapest – versenyképesség és oktatás


Interjúk


Összegző gondolatok „A mesterséges intelligencia elterjedése hatásainak
átfogó vizsgálata” kutatás lezárását követően – Dr. Kovács Zoltán – Dr. Kenedli Tamás
A mérnöki szemlélet legfőbb jellegzetessége, hogy megoldásokat keres

Interjú dr. Csáki Csaba egyetemi docenssel, a Budapesti Corvinus Egyetem
Adatelemzési és Informatikai Intézetének munkatársával
„Elköteleződés a kiválóság iránt” – Interjú dr. Fülöp Tamás rektorral,
dr. Tózsa István intézetigazgatóval és dr. Forman Balázs egyetemi docenssel

Előtérben a compliance


Konferenciát rendezett az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület a BKIK
(Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) és a CIPE (Center for International
Private Enterprises) támogatásával „Opportunities to Raise Compliance Awareness
in the V4 Countries” címmel
Pesuth Tamás – Grébel Szabolcs: Növekedés és üzleti stratégiák
újragondolása Közép- és Kelet-Európában


Tallózó


Az európai védelmi rendszer jelene és jövője
– dilemmák, kritikák, lehetőségek (Józsa Tamás)
Az érték helye a menedzsment-tudományokban
és a közgazdaságtanban (Szabó Dorottya)
Politikai szempontból költségesek-e
az éghajlatváltozási politikák? (Valasek Vivien)
Az Egyesült Államok nemzetközi szerepvállalása (Füredi Anita)
Európa geoökonómiai forradalma (Finta Bence)


Recenzió


A mesterséges intelligencia hatása (Trautmann László)

Time for Cooperation in East-Central Europe

Interview With Konrad Poplawski, Project Coordinator, Centre for Eastern Studies, Poland

forrás: https://wiz.pb.edu.pl/

Csontos Tamás (Review of Economic Theory and Policy) interjút kért Konrad Poplawskitól, a lengyelországi Keleti Tanulmányok Központjának Connectivity and Regional Integration programjának projektkoordinátorától a lengyel iparpolitikáról, Németország változó szerepéről és a kelet-közép-európai régió együttműködéséről. Konrad Poplowski 2020-tól 2022-ig a Közép-Európai Osztály vezetője volt, korábban pedig a német gazdaság hosszú távú előrejelzésével foglalkozott. Számos elemzés és több hosszabb tanulmány szerzője Közép-Európa és Németország gazdaságával kapcsolatban. A visegrádi agytrösztök konzorciumának keretében nemzetközi kutatási projektek koordinátora és kutatója volt, szakértői véleményeket készített a V4-országok külügyminisztériumai számára. Konrad Poplowski rendszeresen tart vendégelőadásokat lengyel egyetemeken (többek között a Varsói Egyetemen és a Varsói Közgazdasági Egyetemen). A legnagyobb országos médiumok kommentátora és cikkek szerzője. A Varsói Közgazdasági Egyetemen kitüntetéssel védte meg doktori címét “Németország külkereskedelmének változása az euróövezethez való csatlakozás után” című disszertációjával.

Tamás Tibor Csontos (Review of Economic Theory and Policy) requested an interview with Konrad Poplawski, Project Coordinator of the Connectivity and Regional Integration Programme at the Centre for Eastern Studies, Poland. He asked him about industrial policy in Poland, the changing role of Germany and the state of regional cooperation in East-Central Europe. Konrad has been the head of the Central European Department from 2020 to 2022, and previously a long-term analyst of the German economy. He is the author of many analyses and several longer studies on the economy of Central Europe and Germany. He has been a coordinator and author in international research projects in the framework of the Visegrad consortium of think tanks, preparing expert opinions for the diplomatic ministries of the V4 countries. Konrad regularly gives guest lectures at Polish universities (including the University of Warsaw and the Warsaw School of Economics). He is a commentator and author of articles for the largest nationwide media. He defended his doctorate with honors at the Warsaw School of Economics with a dissertation entitled “Changes in Germany’s Foreign Trade After Joining the Eurozone”.

https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1517/1428

Megjelent a Köz-gazdaság legújabb száma

Tartalom  /Contents

Interjúk  /Interviews

“We are now at the dawn of a new era.” 3Summary of the interview with  Professor Annamária Artner, Professor Gracjan Cimek,  Professor Dragana Mitrovic, Professor Bruno Drweski  and Eszter Kovács  Time for Cooperation in East-Central Europe

Interview With Konrad Poplawski, Project Coordinator,  Centre for Eastern Studies, Poland

Esszék /Essays

Csath Magdolna: Iparpolitika helyett strukturális politikára van szükség (Structural Policy Is Needed Instead of Industrial Policy)

Tanulmányok /Articles

Pataki Béla: Ipari vagy más forradalom,  innovációs vagy civilizációs hullám zajlik-e? Industrial or Other Revolution, Wave of Innovation  or Civilization Happens?

Polónyi István: A hazai kétszintű felsőoktatási képzés néhány jellemzője Some Features of the Two-Cycle Higher  Education System in Hungary

Antal Ferenc Kovács: Beyond GDP: The Wealth Perspective of Sustainability

Dr. Halmosi Péter / Dr. Aranyossy Márta: Technológiai forradalom a biztosítási szektorban  – Az insurtech felhasználói fogadtatása Magyarországon Technological Revolution in the Insurance Sector  – User Acceptance of Insurtech in Hungary

Anara Bekmukhambetova / Ádám Németh: User Motivation and Role of the Technology Acceptance  Model (TAM) in Banking Services

Könyvismertetők /Book Reviews:

Lits Benedek: Review of the Book The Wealth of Religions  – The Political Economy of Believing and Belonging  by R. J. Barro and R. M. McCleary

Nekrológ /Obituary:

Dr. Ritter Tibor (1930-2023)

Köz-gazdaság – Review of Economic Theory and Policy (retp.eu)

A Köz-gazdaság cikkeinek teljesítménye

A Köz-gazdaság immár 19 éve működik, az első, csonka évfolyam után 18 éve évente 4 alkalommal jelenik meg. Ez lehetőséget adott a szerkesztőségnek, hogy elemzést készítsen a Köz-gazdaságban megjelent tanulmányok, cikkek olvasottságáról. Az ábrák értelmezéséhez tartozik, hogy a jelentős törés a 14. évfolyam után azért következik be, mert egy-egy tanulmány a maximális olvasottságát körülbelül 4 év alatt éri el. Nem rosszabbak tehát ezek az anyagok, csak még nem értek el minden olvasót.

Az ábráról az is leolvasható, hogy folyamatosan emelkedik olvasóink köre, amire büszkék vagyunk, és jelzi azt, hogy a Köz-gazdaság testvérlapjával, a Világpolitika és közgazdaságtannal együtt szakmai közösséget tudott formálni. Bízunk benne, hogy képesek leszünk a továbbiakban is támpontot adni a gazdaságpolitikai tájékozódáshoz a globális, a technológiapolitikai és az üzleti folyamatokban egyaránt.

Megjelent a Világpolitika és közgazdaságtan legújabb száma

https://www.vilagpolitika.hu/aktualis/cikkek

A tartalomból

Homloktér
„Egy olyan hatalmas gazdaságot, mint amilyen Oroszországé, aligha lehet
szankciókkal megroppantani.” – Interjú Sz. Bíró Zoltán Oroszország szakértővel
az orosz gazdaság fejlődési lehetőségeiről
Putyin káoszának kora – az orosz zűrzavar veszélyei (Topercer Péter)
Az orosz eszme bukása (Ábrahám Anna)
Előtérben a compliance
A Nyugat-Balkán üzleti környezete: kihívások és lehetőségek – Interjú John Kay-jel
Szabó Dorottya: Compliance és vállalatetika
Lits Levente: Utazás Oblomovszkában (Compliance, iparpolitika, fejlődésgazdaságtan)
Prauda Péter, Szabó Dorottya: A shareholder szemlélettől a stakeholder szemléletig
Tanulmányok
Csontos Tamás: A hadsereg és a háború az amerikai intézményi
gazdaságtan szemszögéből
Szabó Dorottya: Hadiipar és fenntarthatóság
Auditórium
Startup Buda-Pest Ötletverseny 2023
– Beszámoló (Nagy Konrád Ákos, Tanyi Gábor Bálint)
„A Tisztítsuk meg az Országot Projekt eredményei és jövője”
című rendezvény összefoglalója (Ábrahám Anna)
Tallózó
Oktatásra alkalmas, de nem foglalkoztatható
– Megéred a pénzed, kis barátom? (Tarnay László)
GRASFI 23: a fenntarthatósági pénzügyek konferenciájáról (Kovács Antal Ferenc)
Platformmunkák a V4 országokban (Mihele András Mihály)

Lelki hajléktalanság, megfosztottság és a megvalósulásért folytatott harc

Hozzászólás és kritika „Az első lépés a lelki akadálymentesítés” című interjúhoz (Interjú dr. Bősz Anett főpolgármesterhelyettessel. Szerző: Trautmann Eszter – Trautmann László. 2023.09.27.)

Nan Goldin, “Gotscho kissing Gilles,” Paris 1993. (forrás: https://www.sleek-mag.com/article/aids-through-nan-goldins-eyes/)

Was ich getan habe, ist nichts, nicht viel, so gut wie nichts. Ich werde Besseres machen, Lisaweta, – dies ist ein Versprechen. Während ich schreibe, rauscht das Meer zu mir herauf, und ich schließe die Augen. Ich schaue in eine ungeborene und schemenhafte Welt hinein, die geordnet und gebildet sein will, ich sehe in ein Gewimmel von Schatten menschlicher Gestalten, die mir winken, daß ich sie banne und erlöse: tragische und lächerliche und solche, die beides zugleich sind, – und diesen bin ich sehr zugetan. Aber meine tiefste und verstohlenste Liebe gehört den Blonden und Blauäugigen, den hellen Lebendigen, den Glücklichen, Liebenswürdigen und Gewöhnlichen.[1]

Thomas Mann: Tonio Kröger (részlet)

Olvass tovább

Startup Buda-Pest Ötletverseny 2023

A tavalyi sikerek nyomán idén is megrendezésre került a Startup Buda-Pest Ötletverseny egyetemistáknak, amelyen a Budapesttel kapcsolatos üzleti ötletek elindulhattak a megvalósítás útján.

4 egyetem 18 hallgatója rendeződött 5 csapatba, majd mérte össze ötleteit a 100-150-200 ezer forintos pénznyereményekért. Az első helyezést a Print3D csapata nyerte meg, akik egy a 3D nyomtatás hatékonyságát javító platformot dolgoztak ki.

A verseny résztvevői

Olvass tovább