Szakmai nap a Vállalkozásfejlesztés mesterszakon

Ahogy egy sikeres vállalkozásnak, úgy egy sikeres vállalkozásfejlesztési képzésnek is kulcs eleme a jó csapat. Így a csapatépítés szellemében, egyben a szakmai fejlődést is szem előtt tartva szerveztünk egész napos rendezvényt a Budapesti Corvinus Egyetem vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatói számára 2023. május 16-án. A szakmai nap a Corvinus Vállalkozás és Innováció Intézete és az YCON Egyesülettel közös szervezésben, az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesülettel együttműködésben az OFA Nonprofit Kft. támogatásával valósult meg.

Olvass tovább

Fejlődésgazdaságtan: új elnökségi tagokkal

Trautmann László, a Neumann János Egyetem egyetemi docense töltheti be újabb három évig az MKT Fejlődésgazdaságtani Szakosztályának elnöki tisztét – döntöttek a szavazó tagok a szakosztály szerdán zárult tisztújítása során. Hozzá hasonlóan újrázhat a szakosztályi titkári poszton Vertetics Ádám közgazdász is.

A szavazó tagok egyhangúlag új elnökségi tagokat is választottak. A döntésük alapján az MKT Fejlődésgazdaságitani Szakosztályának elnökségi tagja lett Artner Annamária, a KRTK VGI tudományos főmunkatársa; Lóránt Károly, a BME címzetes egyetemi docense; Raciborski Eszter, a Magyar Nemzeti Bank vezető elemzője; Ritter Tibor közgazdász; valamint Vida Cecília, az Állami Számvevőszék számvevője.

Megjelent a Világpolitika és közgazdaságtan májusi száma

Olvasóink itt találják a számot: https://drive.google.com/file/d/1x6bvAPzKFDfVEPcQOb1PtOW69YaTTGNN/view

A tartalomból:

Homloktér
2023: a háború a fő kérdés – Interjú dr. Jeszenszky Gézával, korábbi külügyminiszterrel
Ferenc pápa beszéde – Találkozás az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület
képviselőivel
„Az embernek megvan a lehetősége arra, hogy lépésről lépésre haladjon előre ezen az úton, gondozza
a kertet, értéket teremtsen.” – Interjú dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
dékánjával
Zsinka László: A katolikus egyház társadalmi tanításának üzenete
Interjúk
„Nem lehet kiváltani vagy helyettesíteni a saját tudásra épülő, önszerveződő vállalkozói közösségeket”
– Interjú Horváth Klaudiával, az NKE doktoranduszával
Tanulmányok
Szabó Bálint: A magyar mezőgazdaságban rejlő lehetőségek
Szabó Bálint: Szerkezeti változások a gyümölcs és zöldségfogyasztásban
Szabó Bálint: Mezőgazdasági átalakulás a 21. században – Mi jön a traktor után?
Szabó Bálint: A falugazdászok szerepe és története
Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában – Németország
Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában – Olaszország
Lits Benedek – Lits Levente: Az élelmiszer-önrendelkezés kritikája és az élelmiszeripar-művészet jelentősége a mindennapokban az ukrán gabona helyzetének elemzésével
Auditórium
Tanyi Gábor Bálint: Beszámoló a „Foglalkoztatáspolitika és vállalkozásélénkítés” konferenciáról
Kovács Marianna – Trautmann László: A felnőttképzés stratégiai megújításáról
Tallózó
„Miért csináljam?” (Szabó Dorottya)
Miként ébredjek? Miért virrasszak? (Lits Levente)
Hozzájárulás a miért kérdéséhez (Csontos Tamás)
Érvek a technológiai versenyképességi tanács mellett (Balogh Attila)
A kínai vezetés kihívásai napjainkban (Kürthy Dóra)
Getting into business: Founding a billion dollar firm – Találni egy milliárd dollárt érő céget (Ressely
Kinga)
A globalizáció új formája (Sebrek Dániel)

Ferenc pápa teljes beszéde a Szent István bazilikában

forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-szent-istvan-bazilikaban-legyetek-befogadoak-es-legyetek-az-imadsag-emberei

Kedves Testvéreim a püspöki rendben,
kedves Paptestvérek, Diakónusok,
megszentelt életet élő Fivéreim és Nővéreim,
Papnövendékek, Lelkipásztori Munkatársak,
kedves Testvérek!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Örülök, hogy ismét itt lehetek, miután veletek együtt részt vehettem az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, mely a kegyelem nagy pillanata volt, és biztos vagyok abban, hogy lelki gyümölcseit máig élvezitek. Köszönöm Veres püspök úrnak a hozzám intézett üdvözletét, és hogy ezekkel a szavakkal tolmácsolta a magyarországi katolikusok vágyát: „Szeretnénk ebben a változó világban hitelesen tanúságot tenni arról, hogy nekünk Krisztus a jövőnk.” Krisztus.

Olvass tovább

Ferenc pápa beszéde – Találkozás az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel

forrás: https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-beszede—talalkozas-az-allami-hatosagok-a-tarsadalmi-elet-es-a-diplomaciai-testulet-kepviseloivel

A Szentatya első beszéde, melyet az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel történt találkozásakor mondott. A beszédet teljes terjedelmében közöljük.

Olvass tovább

Hozzájárulás a miért kérdéséhez

A fejlődésgazdaságtan szakmai műhely berkeiben izgalmas vitafolyam alakult ki a fiatal generáció motivációs környezetének kérdésében. A vita Szabó Dorottya „Miért csináljam?” (https://fejlodesgazdasagtan.hu/2023/02/23/miert-csinaljam/) című esszéjével kezdődött, majd ezt Lits Levente válasza (https://fejlodesgazdasagtan.hu/2023/03/03/mikent-ebredjek-miert-virrasszak/) követte. Azt hiszem, a két cikk jól rezonál generációnk alapélményeire, és a lényegre kérdez rá: a miértre. Mielőtt még hiú reményeket táplálna az Olvasó a Nagy Kérdésre a választ nem tudom, de a közös küzdés jegyében egy-két adalékkal szolgálnék.

Olvass tovább

Az Usic nyerte a 2023-as Startup Challenge-et

Budapest, 2023. március 27. – Ezúttal egy koncertekre és más zenei programokra szóló jegyek értékesítését szimuláló diákcsapat vitte el a pálmát az Engame Akadémia és a Startup Hungary középiskolás startup versenyén. A második alkalommal megrendezett megmérettetés döntőjébe tíz nagyon jól kidolgozott, valós problémákra megoldást nyújtó elképzelés jutott be.

Olvass tovább

Megjelent a Köz-gazdaság legújabb száma

Tisztelt Olvasónk!

Az alábbi linken olvashatja a Köz-gazdaság (Review of Economic Theory and Policy) 2023/1-es számát. Bízunk benne, hogy a szám elnyeri érdeklődését, és talál benne olyan tanulmányt, interjút vagy összefoglalót, ami segíti a tájékozódást a közgazdaságtan legújabb eredményeiről. A szerkesztési folyamat során továbbra is az a célunk, hogy az aktuális gazdaságpolitikai kérdések elméleti hátterét mutassuk be, ehhez adjunk fogódzót. Ennek reményében juttatjuk el Önhöz legújabb számunkat.

A tartalomból

Interjúk

A globalizációs folyamat jövője szorosan kapcsolódik a multilaterális rendszer fennmaradásához (Interjú Simai Mihály akadémikussal,a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusával)

Tanulmányok

Csontos Tamás Tibor: Részvétel és önerő: A közepes jövedelmi csapda egy lehetséges újraértelmezése

Molnár Dániel, Csonka Arnold, Bareith Tibor: Az exportképesség és jövedelmezőség kapcsolata a dél-dunántúli feldolgozó szektorban 2014 és 2019 között

Jámbor Zsófia, Nagy Judit: A hazai élelmiszeripari ellátási láncok ellenálló képességének vizsgálata a dinamikus képességek kontextusában

Denis Ivanov: Socio-Economic Inequality and Populism: A Theoretical Framework of Analysis

Anas Audeh: Doing Research in Conflict Areas:Some Methodological Lessons From Palestine

Gyula Krajczár: China’s Trade Policy Changes: Arguments and Criticisms

Könyvismertetők

|László Zsófia Jázmin: A liberális külpolitika bírálata Recenzió John J. Mearsheimer A nagy téveszme című könyvéről

Vol 18 No 1 (2023) | Köz-gazdaság – Review of Economic Theory and Policy (retp.eu)

Fiatalok a munkaerőpiacon

Törőcsik Mari a Kölyök című filmből (1959)

Az Eurostat januárban publikált egy cikket, amelyben a formális oktatás és a munkaerőpiac átfedését vizsgálták az EU-tagállamok, illetve Izland, Norvégia, Svájc és Szerbia adatain. A fiatalok oktatásban való részvétele és munkaerőpiaci jelenléte összetett módon kapcsolódik egymáshoz, és sokszor nem csupán egy egyszerű iskolából munkába való átváltásként értelmezhető a folyamat. A tanulmányaikat folytató fiatalok sokszor már a tanulmányok elvégzése előtt kilépnek a munkaerőpiacra, akár szezonális, akár részmunkaidős, akár teljes állás formájában. A korai munkaerőpiaci tapasztalatok nagyon is értékesek lehetnek a későbbiekben. Ha az embernek szerencséje van, ezek a tapasztalatok hozzásegíthetik ahhoz, hogy tudatosabban álljanak hozzá saját tanulmányaikhoz, és azokon a területeken képezzék magukat elősorban, amik a gyakorlatban is illenek képességeihez és saját hosszú távú munkavégzésükről alkotott képükhöz. Ha kevésbé szerencsés az ember, akkor a tapasztalatok alapján „csupán” azt látja tisztán, hogy mit nem akar csinálni a jövőben, ezt tudni azonban minden bizonnyal semmivel sem kevésbé értékes tudás, mint az aranyút ismerete.

Olvass tovább

Csath Magdolna egyetemi tanárt, állandó szerzőnket a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki

2023. március 14-én a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetésében részesült Dr. Csath Magdolna Anna egyetemi tanár, Szent-Györgyi Albert-díjas közgazdász, a közgazdaság-tudomány doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója és Szent II. János Pál Kutatóközpontja Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének vezetője, a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi, Innovációs és Informatikai Szakosztályainak elnökségi tagja és állandó szerzőnk a közgazdaság-tudományok területén elért eredményei, a felsőoktatásban és a kutatásban folytatott, a tehetséggondozás, a versenyképesség és a vállalkozások fejlesztése iránt is különösen elhivatott munkája, illetve odaadó szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Kitüntetéséhez gratulálunk!