Megjelent a Világpolitika 2024/3-as száma

A szám itt érhető el teljes terjedelmében.

A tartalomból:

Homloktér

„Az európai és a nemzeti identitás egymást erősíti”

– Interjú Inotai András professzor emeritusszal

Huzina Hunor András – Horváth Anna – 9. Kohéziós jelentés – Összefoglaló

„Előtérben az élelmezésbiztonság” – A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar

az EU-csatlakozás óta eltelt időszakban – Interjú Dr. Jámbor Attila intézetvezető egyetemi

tanárral (Fenntartható Fejlődés Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem)

és dr. Potori Norbert igazgatóval (Agrárközgazdasági Intézet)

„A szabály célja összhangot teremteni a politikai döntéshozatal szabadsága és a gazdasági

felelősségvállalás között” – Interjú Dr. László Csabával, a Budapesti Corvinus Egyetem

adjunktusával, korábbi pénzügyminiszterrel

Tanulmányok

Szabó Dorottya: Varsó2030

Tóth Hajnalka: Az oktatástechnológiai ágazat (EdTech) növekedése és fejlődési trendjei

Recenzió

Charles Kindleberger: Mániák, pánikok és összeomlások (Somogyi-Farkas Sára)

Tallózó

Mire tanít a Rubik kocka (Nagy Konrád Ákos)

A globális kereskedelem dinamikája: Mexikó hatása az USA gazdaságára

(Clara Fernandez Saralegui)

A menedzsment és a nemzetek gazdagsága (Szabó Dorottya)

Hollandia kihívásai a külföldi diákok integrációjában (Kenéz Dávid)

IoT jövője a háztartásokban (Falus Áron)

Ember, gép, 200 év (Mátyás-Péter Tamás – Tósoki Samu)

Informális foglalkoztatás és rabszolgamunka (Clara Fernandez Saralegui)

Hova tovább gazdasági növekedés? – A bővülés határán a digitalizáció a kulcs,

avagy miért éppen az észtek és Kína termel okosabban?

(Mátyás-Péter Tamás – Tósoki Samu)

Az építőipar küzdelme Chilében (Clara Fernandez Saralegui)

„Az európai és a nemzeti identitás egymást erősíti”

Interjú Inotai András professzor emeritusszal

Professzor emeritus és kutatóprofesszor az MTA KRTK Világgazdasági Intézetében. 1991 és 2011 között az intézet igazgatója, előtte 1989 és 1991 között a Világbank munkatársa (Washington D.C.). Két évtizedig oktatott a College of Europe-on (Bruges, 1992-2013), 2002-ben a Columbia Egyetem meghívott professzora. Jelenleg[mikor?] is oktat a College of Europe varsói intézményében, a Zentrum für Europaeische Integration (Bonn) posztgraduális képzésén, valamint a European Online Academy-n (Berlin-Nice). Tagja a College of Europe, a Foundation for European Progressive Studies (FEPS, Brüsszel), a Progressive Economy (Brüsszel), a Bertelsmann Stiftung akadémiai, illetve tudományos tanácsának. Számos nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Kutatási területei: a globalizáció, a regionális integrációk, különös tekintettel az EU fejlődésére, jelenkori kihívásaira, a gazdasági biztonság fő tényezői és növekvő jelentősége, az új EU-tagállamok összehasonlító elemzése, a magyar gazdaság aktuális és fejlesztésstratégiai kérdései.

Olvass tovább

Elhunyt Szabó Eszter Ágnes, a fejlődés művésze

William Blake: The Clod and the Pebble

“Love seeketh not itself to please,

Nor for itself hath any care,

But for another gives its ease,

And builds a Heaven in Hell’s despair.”

So sung a little Clod of Clay

Trodden with the cattle’s feet,

But a Pebble of the brook

Warbled out these metres meet:

“Love seeketh only self to please,

To bind another to its delight,

Joys in another’s loss of ease,

And builds a Hell in Heaven’s despite.”[1]

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Szabó Eszter Ágnes, a fejlődés művésze életének 58. évében. (1966-2024)

Olvass tovább

Gratulálunk Csaba László akadémikusnak, a Köz-gazdaság szerkesztőbizottsági tagjának 70. születésnapja alkalmából

forrás: mta.hu

A születésnap alkalmából kötet jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában, amit olvasóink itt érthetnek el.

Professzor Úr Köz-gazdaságban megjelent írásait, tanulmányait pedig itt találhatják:

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1239/1/kg_2013n2p47.pdf

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1226/

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3581/1/2018_KG_2_Csaba_Laszlo.pdf

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/266/

https://retp.eu/index.php/retp/article/view/925

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2149/1/KG_2015n3p89_Csaba.pdf

https://csabal.com/files/downloads/kozgazdasag_es_ertekrend.pdf

Megjelent a Világpolitika és közgazdaságtan legújabb száma

A tartalomból

Homloktér

Észak-Korea végérvényesen meg fog szűnni pária államként létezni

– Interjú Kusai Sándor korábbi pekingi nagykövettel

Iparpolitika Közép-Európában – geopolitikai lehetőségek a rendszerváltozás tanulságainak

tükrében – Kerekasztal-beszélgetés Artner Annamária professzorral,

Gracjan Cimek professzorral, Dragana Mitrovic professzorral,

Bruno Drweski professzorral és Kovács Eszterrel

Fókuszban a V4 – Vida Cecília

„A kreatív munkahelyeket kínáló cégek kiemelkedését támogató iparpolitika

jelentősen járulhatna hozzá a tudás itthoni hasznosulásához”

– Interjú dr. Csath Magdolna egyetemi tanárral

Jól mérjük a növekedést és a fenntarthatóságot? – Kovács Antal Ferenc

Tanulmányok

Gervai Pál – Vida Cecília – Trautmann László: Versenyképesség és oktatás

Veress József: A gazdaságpolitika oktatásának elsorvadásáról – Mit tehetünk?

Tósoki Samu: Kína digitális gazdasága globális viszonylatban és a mesterséges

intelligencia alkalmazása a társadalom-menedzsment területén

Csontos Tamás: A hadsereg és a háború az amerikai intézményi

gazdaságtan szemszögéből (2. rész)

Tallózó

Ellentétek a tudományon belül (Szabó Dorottya)

Az omnibusztörvény mint üzleti terv (Clara Fernandez Saralegui)

A töredezettség ára – Miért nem áll készen a globális gazdaság

az eljövendő sokkhatásokra? (Füredi Anita)

Az egységes piac kialakulásának akadályai (Baranyi Dániel Martin)

A holland egyetemek útkeresése (Kenéz Dávid)

Megjelent a Világpolitika és Közgazdaságtan legújabb száma

A szám teljes terjedelmében itt érhető el cikkenként pedig itt találják meg olvasóink.

A tartalomból

Homloktér


„Hűség a szabadsághoz és az igazságossághoz” az átalakuló amerikai társadalom – Interjú Simai Mihály akadémikussal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusával
Az iparpolitika reneszánsza Amerikában: nemzetközi következmények Interjú Dobozi Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával
Példátlan helyzet – Interjú Jody Jensennel
Unprecedented Territory – Interview with Jody Jensen,
head of the FTI-iASK Polanyi Center
Henry Kissinger (1923-2023) – Interjú Magyarics Tamás Professor Emeritussal,
Amerika szakértővel
Amerika iparának rugalmas céghatárai és a globális értékláncok változó
világpiaci környezetben – Bartha Erik


Tanulmányok


Balogh Attila: A hadiipar illeszkedése a gazdaság egészébe
– egy régi elemzés újragondolva
李白兰: Irányítás mint hajózás – a „governance” értelméről
Gervai Pál – Trautmann László – Vida Cecília: Budapest – versenyképesség és oktatás


Interjúk


Összegző gondolatok „A mesterséges intelligencia elterjedése hatásainak
átfogó vizsgálata” kutatás lezárását követően – Dr. Kovács Zoltán – Dr. Kenedli Tamás
A mérnöki szemlélet legfőbb jellegzetessége, hogy megoldásokat keres

Interjú dr. Csáki Csaba egyetemi docenssel, a Budapesti Corvinus Egyetem
Adatelemzési és Informatikai Intézetének munkatársával
„Elköteleződés a kiválóság iránt” – Interjú dr. Fülöp Tamás rektorral,
dr. Tózsa István intézetigazgatóval és dr. Forman Balázs egyetemi docenssel

Előtérben a compliance


Konferenciát rendezett az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület a BKIK
(Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) és a CIPE (Center for International
Private Enterprises) támogatásával „Opportunities to Raise Compliance Awareness
in the V4 Countries” címmel
Pesuth Tamás – Grébel Szabolcs: Növekedés és üzleti stratégiák
újragondolása Közép- és Kelet-Európában


Tallózó


Az európai védelmi rendszer jelene és jövője
– dilemmák, kritikák, lehetőségek (Józsa Tamás)
Az érték helye a menedzsment-tudományokban
és a közgazdaságtanban (Szabó Dorottya)
Politikai szempontból költségesek-e
az éghajlatváltozási politikák? (Valasek Vivien)
Az Egyesült Államok nemzetközi szerepvállalása (Füredi Anita)
Európa geoökonómiai forradalma (Finta Bence)


Recenzió


A mesterséges intelligencia hatása (Trautmann László)

Time for Cooperation in East-Central Europe

Interview With Konrad Poplawski, Project Coordinator, Centre for Eastern Studies, Poland

forrás: https://wiz.pb.edu.pl/

Csontos Tamás (Review of Economic Theory and Policy) interjút kért Konrad Poplawskitól, a lengyelországi Keleti Tanulmányok Központjának Connectivity and Regional Integration programjának projektkoordinátorától a lengyel iparpolitikáról, Németország változó szerepéről és a kelet-közép-európai régió együttműködéséről. Konrad Poplowski 2020-tól 2022-ig a Közép-Európai Osztály vezetője volt, korábban pedig a német gazdaság hosszú távú előrejelzésével foglalkozott. Számos elemzés és több hosszabb tanulmány szerzője Közép-Európa és Németország gazdaságával kapcsolatban. A visegrádi agytrösztök konzorciumának keretében nemzetközi kutatási projektek koordinátora és kutatója volt, szakértői véleményeket készített a V4-országok külügyminisztériumai számára. Konrad Poplowski rendszeresen tart vendégelőadásokat lengyel egyetemeken (többek között a Varsói Egyetemen és a Varsói Közgazdasági Egyetemen). A legnagyobb országos médiumok kommentátora és cikkek szerzője. A Varsói Közgazdasági Egyetemen kitüntetéssel védte meg doktori címét “Németország külkereskedelmének változása az euróövezethez való csatlakozás után” című disszertációjával.

Tamás Tibor Csontos (Review of Economic Theory and Policy) requested an interview with Konrad Poplawski, Project Coordinator of the Connectivity and Regional Integration Programme at the Centre for Eastern Studies, Poland. He asked him about industrial policy in Poland, the changing role of Germany and the state of regional cooperation in East-Central Europe. Konrad has been the head of the Central European Department from 2020 to 2022, and previously a long-term analyst of the German economy. He is the author of many analyses and several longer studies on the economy of Central Europe and Germany. He has been a coordinator and author in international research projects in the framework of the Visegrad consortium of think tanks, preparing expert opinions for the diplomatic ministries of the V4 countries. Konrad regularly gives guest lectures at Polish universities (including the University of Warsaw and the Warsaw School of Economics). He is a commentator and author of articles for the largest nationwide media. He defended his doctorate with honors at the Warsaw School of Economics with a dissertation entitled “Changes in Germany’s Foreign Trade After Joining the Eurozone”.

https://retp.eu/index.php/retp/article/view/1517/1428

Megjelent a Köz-gazdaság legújabb száma

Tartalom  /Contents

Interjúk  /Interviews

“We are now at the dawn of a new era.” 3Summary of the interview with  Professor Annamária Artner, Professor Gracjan Cimek,  Professor Dragana Mitrovic, Professor Bruno Drweski  and Eszter Kovács  Time for Cooperation in East-Central Europe

Interview With Konrad Poplawski, Project Coordinator,  Centre for Eastern Studies, Poland

Esszék /Essays

Csath Magdolna: Iparpolitika helyett strukturális politikára van szükség (Structural Policy Is Needed Instead of Industrial Policy)

Tanulmányok /Articles

Pataki Béla: Ipari vagy más forradalom,  innovációs vagy civilizációs hullám zajlik-e? Industrial or Other Revolution, Wave of Innovation  or Civilization Happens?

Polónyi István: A hazai kétszintű felsőoktatási képzés néhány jellemzője Some Features of the Two-Cycle Higher  Education System in Hungary

Antal Ferenc Kovács: Beyond GDP: The Wealth Perspective of Sustainability

Dr. Halmosi Péter / Dr. Aranyossy Márta: Technológiai forradalom a biztosítási szektorban  – Az insurtech felhasználói fogadtatása Magyarországon Technological Revolution in the Insurance Sector  – User Acceptance of Insurtech in Hungary

Anara Bekmukhambetova / Ádám Németh: User Motivation and Role of the Technology Acceptance  Model (TAM) in Banking Services

Könyvismertetők /Book Reviews:

Lits Benedek: Review of the Book The Wealth of Religions  – The Political Economy of Believing and Belonging  by R. J. Barro and R. M. McCleary

Nekrológ /Obituary:

Dr. Ritter Tibor (1930-2023)

Köz-gazdaság – Review of Economic Theory and Policy (retp.eu)