Tréning a vállalatok szabálykövetéséről Budapesten

Minden vállalatnak partnerekre van szüksége, hiszen senki sem sziget az óceánban. A partnerség közös szabályokat, a szabályok önkéntes követését és a részvételt igényli a szabályok alkotásában. Ez több a jogszabályok betartásánál és az üzleti etikánál is. Az előbbinél azért, mert a jogszabály alkotásban a cég csak közvetetten vesz részt, és a jogkövető magatartás alapvető követelmény minden gazdálkodó számára. Az üzleti etika túl tág fogalom, írott és íratlan szabályokat magába foglal egyaránt.

Olvass tovább

“Successful entrepreneurs, known for their commitment to honest business conduct, can play an instrumental role as mentors, guiding and motivating the youth.”

Interview With Professor Sandra Jednak from Serbia, University of Belgrade

The Review of Economic Theory and Policy requested an interview from Professor Sandra Jednak about the entrepreneurial activity in Serbia and the development path of the Serbian economy regarding the role of entrepreneurs. Sandra Jednak is full professor and vice-dean at the Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade.

Olvass tovább

Megjelent a Köz-gazdaság legújabb száma

Tartalom | Contents

Interjúk | Interviews

Az indo-csendes-óceáni térség világpolitikai jelentősége – Interjú Goreczky Péterrel

“Successful entrepreneurs, known for their commitment to  honest business conduct, can play an instrumental role  as mentors, guiding and motivating the youth.” Interview with Professor Mladen J. Cudanov, Professor Sandra Jednak and Dr. Nedeljko Milosavljevic from Serbia, University of Belgrade

Tanulmányok | Articles

Kerékgyártó Gábor: Fiatalok vállalkozás indítását serkentő és gátló tényezők vizsgálata fiatal vállalkozók megkérdezése alapján

Nagy-Borsy Viktor: A cloud computing elterjedése Magyarországon

Lekics Valéria: Fenntarthatósági innováció a szőlő-bor ágazatban

Collins Nkapnwo Formella: The Allegory of the African Continental Free Trade Area;  An Optimistic Prescription?

Pedagógiai gyakorlatok | Pedagogical Practices

Károly Vizdák, Judit Katonáné Kovács: Higher Education Educator Roles in Developing

Entrepreneurship

Könyvismertetők | Book Reviews

Balogh Attila: A technológia és a hatalom szerepe a társadalmi és gazdasági fejlődésben Recenzió Daron Acemoglu és Simon Johnson „Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle over Technology and Prosperity” című könyvéről

Nekrológ | Obituary

Simai Mihály: Mandel Miklós (1927-2023

Olvasóink itt érhetik el az aktuális számot.

Megjelent a Világpolitika szeptemberi száma

https://drive.google.com/file/d/127wAVqSe0S9kGTLBe2siqn5vC_y6VGXk/view

A tartalomból:

Homloktér

Az indo-csendes-óceáni térség világpolitikai jelentősége (Interjú Goreczky Péterrel)

Balogh Attila: Az AUKUS: fegyverkezéssel úton a világbéke felé?

Balogh Attila: Összefogás Kína ellen?

Józsa Tamás: Fiskális vs. monetáris politika – ki is ül a kormánynál?

Fókuszban a vállalati szabálykövetés

„Az erőforrások kiaknázásának fontos és megkerülhetetlen feltétele a compliance tudatosság, ahogy

például az idegen nyelvek ismerete is” (Interjú Sztranyák Józseffel)

„Az állami beavatkozás a szabályalkotáson keresztül utat mutathat a kkv szektornak a compliant

működés irányába.” (Interjú Bácsfalvi Andrással)

„az a vállalat lesz sikeresebb, aki üzleti stratégiai kérdésként tekint a fenntarthatósági kihívásokra” (Interjú Veisz Ákossal)

Kenéz Dávid: A blokklánc technológia a pénzmosással szemben

Kenéz Dávid: A blockchain szerepe az üzleti bizalom megteremtésében

Tanulmányok

Wieszt Attila: Tradícióból megújulás (?) – A professzionalizálódás hatása az innovációra családi

vállalatoknál

Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában – Szlovákia

Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában – Ausztria

Auditórium

„A legjobb a globális szabályozás lenne” (Beszámoló a BKIK Akadémia üléséről)

Megjelent a Világpolitika különszáma

A Világpolitika és közgazdaságtan különszámát olvashatják honlapunkon, a megjelentetés oka, hogy a gyorsan változó világpolitikai környezetben szeretnénk támpontot adni. Az új
biztonságpolitikai doktrínák, stratégiák jelentősen átformálják minden ország politikáját és a gazdaságát, az alkalmazkodás ezekhez kirajzolja az új fejlődési, felzárkózási pályákat is. Ez nem előzmény nélküli, ezért a különszámban elmélettörténeti, eszmetörténeti írásokat is közlünk az aktuális trendek bemutatása mellett.

A tartalomból
Biden már az új világrendre akarja szabni az amerikai haderőt (Euronews, 2021. március 17) Mao Ce-tung után 50 évvel Hszi elnök is fogadta Henry Kissingert Pekingben (Index, 2023. július 20)
Szabó Dorottya: Hadiipar – Iparpolitika
Csontos Tamás Tibor: Adam Smith öt tézise a honvédelmi kiadásokról
Balogh Attila: Két rövid cikk az első világháború hatásáról az amerikai munkavállalókra

A teljes szám itt érhető el: https://drive.google.com/file/d/19GwXggB9OzFWkAqwDAMAjRUHNRLDbsSj/view

Mandel Miklós (1927-2023)

Azokra, akik hosszú életükben sok szerepet játszottak  sok változást éltek át, sok  „darabban” léptek fel és ehhez kellő humoruk is volt, különösen jellemzőek Shakespeare „Ahogy tetszik”  című drámájából az egyik, sokat idézett monológ, a „Szinház az egész világ” bevezető sorai. Ezért is  választottam e sorokat mottónak a megemlékezéshez:

” Színház az egész világ,

És színész benne minden férfi és nő:

Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár

Életében.”

Mandel Miklóssal közel száz évvel ezelőtt szinte egyidőben léptünk    a színpadra, egy olyan világban, amelyik még nem lábalt ki az első világháború tragédiájából és éppen az első hatalmas világgazdasági válság következményei szolgáltak „díszletként” a színműhöz. Nemcsak szereplőtársak lettünk, hanem évfolyamtársak, pályatársak, kollégák és barátok is.

Ezen  a színpadon véleményem szerint a rendszerváltások néha új darabokat tűztek műsorra, néha csak ezek keretében új felvonások születtek, amelyekben azonban radikális módon változtatták meg a díszleteket is. Népszínművek, történelmi drámák, tragikomédiák, zenés operettek is voltak műsoron. A színjáték szereplői számára életpályájuk során sokszor írták át a fogatókönyvet és a kiosztott szerepek is változtak. Sok függött  a szereplők rögtönzéseitől, sőt bizonyos fokig  a forgatókönyv részleteibe is beleszólhattak. Miklós is volt statiszta, támogató szereplő és több felvonásban játszhatott főszerepet is. Mindegyikben sikert aratott, amiben döntő szerepe volt egyéni humoros rögtönzéseinek…

Olvass tovább

Iparpolitikai stratégiák Európában – Lengyelország

Kopernikus szobra Torunban, Lengyelországban, forrás: https://www.westend61.de/en/imageView/ABOF000052/poland-torun-monument-of-nicolaus-copernicus-at-night

Lengyelország esetében több nemzeti stratégiai terv bemutatásával adunk képet az iparpolitikai stratégia irányáról, illetve a Fejlesztési és Technológiai Minisztérium önálló projektjeire is kitérünk. A különböző hosszú távú projektek jellemzően a 2020-as évtizedre szólnak pár kivétellel, és bár a Fejlesztési és Technológiai Minisztérium élén 2022-ben személyi változás történt, a politikai irány alapvetően nem változott. A nemzeti stratégiák [1] közül elsősorban a „Polish Deal”-t („Polski Ład”), a Humántőke-fejlesztési Stratégiát (2020-2030), valamint Termelékenységi Stratégiát (2021-2030) mutatjuk be, utóbbi szorosan kötődik a Fejlesztési és Technológiai Minisztérium munkájához. Ezek, illetve az egyéb európai, nemzeti, valamint régiós szintű stratégiák KPI-mutatói nyomon követhetők a lengyel statisztikai hivatal oldalán[2], ami könnyen kezelhetően, tematizáltan mutatja be a legfrissebb teljesítmény adatokat, valamint a 2030-as célértékeket a különböző mutatók esetében az egyes stratégiák mentén.

https://drive.google.com/file/d/1hkiRCjNbicVLruxA6JOGX4LQ4HZOgAR_/view

Megjelent a Világpolitika és közgazdaságtan 2023 júliusi száma

Cikkek (vilagpolitika.hu)

A tartalomból

„A gazdasági teljesítőképesség a háború kimenetele szempontjából is döntő.” – Interjú Kis-Benedek József egyetemi tanárral
„Részvétel a biztonság megteremtésében” – Beszélgetés Porkoláb Imre tábornokkal, védelmi
innovációért felelős miniszteri biztossal
Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában – Csehország
Szabó Dorottya: Iparpolitikai stratégiák Európában – Lengyelország

Fókuszban a vállalati szabálykövetés és szabályalkotás
„Ethical business practices and a fair level playing field is an universal value” – Interview with Jeffrey
Lightfoot
„Iránymutatás kell az önálló szabályalkotó gondolkodáshoz” – Interjú dr. Balog Ádámmal, a BKIK alelnökével
„törekedni kell az írott szabályok meglétére, hiszen azok teszik átláthatóbbá a cégkultúrát” – Interjú
Bodonyi Andreával, FCCA, ellenőrzési vezetővel és ESG tanácsadóval
Lits Benedek – Lits Levente: Kreatívipar és a szervezeti etika társadalmasítása
Kenéz Dávid: Az európai etikai és megfelelőségi programok megerősödve kerülnek ki a világjárványból

Tanulmányok
Trautmann László – Vida Cecília: Iparpolitika és felnőttképzés
Botos József – Botos Katalin: Politikai ciklusok- statisztikai adatok
Auditórium
Pesuth Tamás: Igazság és szabadság – Hozzászólás Ferenc pápa magyarországi egyetemi és a kulturális élet képviselőihez szóló beszédéhez
Huszák Loretta: Magyarország lemaradása vállalkozásoktatásban, vállalkozásindítási hajlandóságban –
Corvinus Kutatási Hét
Dr. Aranyossy Márta: Szakmai nap a Vállalkozásfejlesztés mesterszakon
Piricz Mihály: Együttműködés a BKIK, a BME és a Corvinus között kompetensebb startup csapatokért

Recenzió
Információ és kapitalizmus – Recenzió az “Az információs nexus” című könyvről
Tallózó

A munkaerőpiac szükségszerűen partikuláris az élettel szemben (Lits Levente)
Partnerség az iparpolitikai tervezésben – a finn modell – Interjú dr. Urkuti Györggyel, a Magyar-Finn Társaság alelnökével
Getting into business: Start-up capital in Africa (Ressey Kinga)
Kimozdulni a céltalanságból (Szabó Dorottya)
Jelen és jövő – szállítmányozási feladatok földön, vízen, levegőben (Seres Marcell)

Megjelent a Köz-gazdaság 2023/2-es száma

https://retp.eu/index.php/retp

A tartalomból

Interjúk

2023: a háború a fő kérdés – Interjú dr. Jeszenszky Gézával, egyetemi tanárral, korábbi
külügyminiszterrel


Tanulmányok


Grébel Szabolcs és Pesuth Tamás: Gondolatok a geopolitika és a tőkepiacok kapcsolatáról
Bélyácz Iván és Kovács Kármen: Az elsüllyedt költség hatás vizsgálata viselkedési
közgazdaságtani megközelítésben
Polónyi István: Az oktatás minőségügye
Roland Gurály: Automation: Threat or Opportunity? The Impact of Robotisation on the Hungarian Manufacturing Industry
Melek Aylin Özoflu: Slavkov Triangle as a Minilateral Grouping Within the European Union: A Quantitative Analysis
Áron József Borda: Development Opportunities for the Hungarian Agricultural Startup Ecosystem