Hermann Hesse: A pusztai farkas (részlet)

„Ezek tulajdonképpen nem is kegyetlenségek. A középkor embere iszonyodna mai életvitelünktől, mert sokkal kegyetlenebbnek, rettenetesebbnek és barbárabbnak találná a sajátjánál. Minden kornak, kultúrának, erkölcsnek és hagyománynak önálló jellege van, vannak szelíd és kemény, szép és kegyetlen vonásai, a szenvedés bizonyos fajtáit természetesnek tartja, bizonyos gyötrelmeket megadással tűr. Az emberi élet akkor válik igazán szenvedéssé, pokollá, amikor két kor, két kultúra és vallás keresztezi egymást. Az ókor embere nyomorultul elpusztult volna a középkorban, mint ahogy a vadember is megfulladna civilizációnk dzsungelében. Néha azonban egész nemzedékek szorulnak két kor és életstílus közé, ilyenkor megszűnik az egyértelműség és az erkölcs, a védettség és az ártatlanság. Ezt persze nem mindenki éli át egyformán. Egy olyan természet azonban, mint Nietzsche, már egy nemzedékkel korábban megszenvedte korunk nyomorúságát – amin ő társtalanul, meg nem értve ment keresztül, attól ma ezrek szenvednek.”

Pilinszky János: Az önmegvetéstől az alázatig

H. Hesse Der Steppenwolf című híres regényét olvasom. Igazi nagy regény, valójában rólam szól, ahogy a nagy művekben valamilyen formában mindig önmagunkra ismerünk. A regény hősének főbetegsége a jogos és könyörtelen önmegvetés, amin egyáltalán nem enyhít az, hogy a „beteges” bűntudat a depresszió első számú tünete. A depressziós önmegvetése bizonyos értelemben mindig jogos, kórossá makacssága teszi. Létezik hát bűnös bűntudat? Formáját tekintve azt hiszem, igen, s ezen mit sem változtat, ha bűnös bűntudat helyett kóros, beteges bűntudatról beszélünk. Hesse főhőse mindenkivel szemben elnéző és megbocsátó, ami enyhíti ugyan helyzetét, de még mindig véghetetlen távolságban áll attól a megértő és mindenkinek megbocsátó erénytől, amelyet evangéliumi értelemben alázatnak nevezünk.

Ugyan miért? Mi hiányzik az ilyen már-már heroikus önmegvetésből, ha egyszer – híven a jézusi parancshoz – az önmegvetés poklában forgolódó lélek senki fölött a világon nem ítélkezik – kivéve önmagát. Az ilyenfajta magatartásból – ha jogos, ha nem – azt hiszem, elsősorban a remény hiányzik. Az önmegvetőnek el kell hinnie, hogy ő is megváltható, hogy az ő szenvedései sincsenek hiába, hogy még az ő pokoli meghasonlottságánál is nagyobb ez a boldog egység az Atyában, amelyre Jézus mindannyiunkat meghívott. Ilyen értelemben az önmegvető kegyelmi helyzetben van. Ha elfogadja, hogy remélhet, automatikusan mindenki üdvözülésének a reményét fogadja el, és szíve a kétségbeesés magánzárkájából egyenesen és minden átmenet nélkül szabadul ki az egyetemes reménység tágasságába.

Igen, a remény oszthatatlan. És az oszthatatlan remény talán egyik legfőbb tanítómestere az alázatnak. Ami fordítva is igaz: az alázatos szív senkit, egyetlen élőt se rekeszthet ki a bárányok sorából, még önmagát, a farkast se. Ezért hangsúlyozza Jézus oly messzemenően minden ítélkezés ördögi természetét. Az öngyűlölő látszatra még a mások felett ítélkezőnél is messzebb áll az oszthatatlan remény országától. Ez azonban csakugyan látszat. Az ítélkező ugyanis az igazság misszionáriusának érzi magát, ami nagyon megnehezíti megtérését. Az önmegvető azonban a kegyelem első érintésére boldogan szabadul poklából.

(Új Ember, 1978. november 19.)

Gyűjtötte: Szabó Dorottya

Levelesládámból

Zeneajánló vezetőknek I.

Konzervativizmus és csüggedtség

Orpheus and Eurydice | History Today
Pieter Paul Rubens: Orfeusz és Euridiké, 1636

szerző: Halász Győző Mihály

Az esszésorozat célja a kreatív és inspiráló művészeti tartalmak bemutatása a vezetők és döntéshozók számára látókörbővítés céljából. A mai vezetőknek és döntéshozóknak szükségük van a társadalmi-gazdasági narratívákra és az ezekben rejlő információk megismerésére a művészeteken keresztül. A döntéshozók sohasem kizárólag a táblázatokból, kimutatásokból és elemzésekből tájékozódnak egy-egy döntés meghozatala előtt, hiszen a döntéshozatal egy része a narratívák és a közhangulat megfigyeléséből eredeztethető. Hogyan gondolkodnak a gazdasági szereplők? Mi az a sztori, amelyet követni próbálnak? Ezáltal tehát a vezetés nem csupán tudomány, hanem egyben művészet is. Mivel tehát művészet, így szükséges a művészetekből is inspirációt meríteniük. A művészetek szenvedélye így kiegészül a szakmai tudatossággal, megteremtve az erkölcsi egyensúlyt. Ezáltal láthatóvá válik számukra a hosszabb távú narratíva, felzárkózási pálya, egy szóval: jövőkép.

Olvass tovább

Levelesládámból: Az ideális filozófus neveltetése Platónnál

Plato quote on philosopher king.

szerző: Szabó Dorottya

Platón ideális államában a nők és a gyermekek az őrök köztulajdonú közösségét alkotják, mindamellett, hogy a nők is alkalmasak az őri feladatok ellátására. Érvelése szerint a nők és férfiak alapvető természete különbözik, de a nők is képesek mindenféle munkára, melyre a férfiak, csak gyöngébbek. Az ideális államban a gyermekek nem ismerik szüleiket, s a szülők sem ismerik gyermekeiket, de mindenki rokonaként bánik a közösségének minden tagjával. Ez azért a lehető leghasznosabb együttélési forma, mert a közösség tagjait a tehetségük szerinti legjobb teljesítményre ösztönzi az, hogy minden közös, a javak, a bánat és az öröm egyaránt.

Olvass tovább

Henry David Thoreau: Walden, 1854 (részlet)

“Ha vagyont gyűjtünk magunknak vagy utódainknak, ha családot vagy államot alapítunk, sőt ha hírnévre teszünk szert, mindezzel csak halandó voltunkat bizonyítjuk; de ha az igazsággal foglalkozunk, halhatatlanok vagyunk, s nem kell tartanunk sem változástól, sem balesettől. A legrégebbi egyiptomi vagy hindu filozófus föllebbentette az istenség szobrát eltakaró fátyol csücskét; a köntös most is a levegőben remeg, és én éppoly frissnek látom a csodát, mint ő annak idején, mivel őbenne is én voltam akkor oly vakmerő, és bennem ma is ő szemléli a látomást. A fátyolra nem rakódott le a por; nem múlt el az idő az istenség feltárása óta. Mert az az idő, amely igazán számít, vagy amellyel mi számolhatunk, az se nem múlt, se nem jelen, se nem jövő.”

Henry David Thoreau: Walden (részlet)

(gyűjtötte: Szabó Dorottya)

Egy elmaradt interjú

Budapesti Corvinus Egyetem - Lánczi András Egyetemünk rektora

Dr. Lánczi András rektori megbízatása 2021. június 30-án lejárt a Budapesti Corvinus Egyetemen. 5 éves működése során komoly változások történtek az egyetemen, mindenekelőtt lezajlott egy átalakulás, aminek során állami egyetemből alapítványi finanszírozású intézménnyé vált, ezzel párhuzamosan végbement több szakfejlesztési folyamat, számos nemzetközi elismerésben is részesült az intézmény. Sok egyéb mellett rektorsága idejére esik a Faculty Club megnyitása a Fővám téri épületben és a Fővám téri épület felújítása is. Az egyetemi polgárok szívesen vennék, ha ismernék a távozó rektor tapasztalatait, ezért a Köz-Gazdaság szerkesztőbizottsága az alábbi kérdéseket tette fel Rektor Úrnak:

1, A Budapesti Corvinus Egyetem az első egyetem, amelyik modellváltáson ment keresztül. Milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban?Mit jelöltek meg az átalakulás céljaként, és sikerült-e elérni ezt a célt? Egy ilyen horderejű átalakuláshoz különböző időszakaszra vonatkozó tervek, stratégiák szoktak készülni. Az átalakulásnak mi volt a rövid, közép és hosszú távú célja, és hol tart az egyetem ezek megvalósításában? Mi volt az átalakulás legnagyobb veszélyforrása, és ezeket hogyan lehetett kikerülni?  Az egyetem szervezeti kultúrája jelentősen átalakult az elmúlt időszakban, és komoly fiatalítás is végbement. Milyen kihívásokat lát ebben a tekintetben a következő időszakban?
2, Az átalakulás rektori ciklusának második felében volt meghatározó. Rektorságának egészét tekintve mit tekint a legnagyobb sikernek, mire a legbüszkébb? Van-e olyan, amit kudarcként könyvel el magában, és amiben úgy érzi, hogy nagyobb erőfeszítésre lett volna szükség?
3, Általános vélemény, hogy az egyetem nemzetköziesítése jelentős mértékben előrehaladt az elmúlt években. Mely területeket, régiókat lát ebben a tekintetben meghatározónak, és melyek azok, ahol érdemes előrelépnie az egyetemnek? A nemzetköziesítésben sokféle együttműködés alakult ki, oktatási és tudományos egyaránt. Ön szerint ezek között mennyire sikerült harmóniát találni, vagy található ezek között aránytalanság? Ha igen, akkor ennek mi lehet az oka?
Lánczi András kitérő választ adott felkérésünkre.

Barack Obama: Egy ígéret földje (Elnöki memoár)

„Lebilincselő, személyes vallomás a történelemformáló pillanatokról – az elnöktől, aki arra inspirált, hogy higgyünk a demokrácia erejében

Könyv: Egy ígéret földje (Barack Obama)

Barack Obama izgalmas, várva várt elnöki memoárjának első kötetében elmeséli valószínűtlen útjának történetét, amely során az identitását kereső ifjúból a szabad világ vezetőjévé lett. Politikai tanulmányait és történelmi jelentőségű elnöksége első ciklusának ikonikus pillanatait – a drámai átalakulás és zűrzavar időszakát – bemutató könyvében megdöbbentően személyes részletekbe enged bepillantást.

Olvass tovább

Michel Houellebecq: Szerotonin

Könyv: Szerotonin (Michel Houellebecq)

szerző: Vertetics Ádám

„Michel Houellebecq új regényének főhőse és elbeszélője, a súlyosan depressziós, középkorú agronómus, Florent-Claude Labrouste egy olyan gyógyszeren él, amely átsegíti ugyan a mindennapokon, viszont megszünteti a libidóját. A nyugati világ hanyatlásán merengő, elveszett szerelmént kereső, saját életéből is menekülő férfi Normandiába költözik, ahol tanúja lesz a helyi tejtermelők elkeseredett és kilátástalan küzdelmének. A francai irodalom fenegyereke ezúttal az Európai Uniót és a globális világgazdaságot veszi célkeresztbe, mely Labrouste szerint megfojtja a francia mezőgazdaságot. Houellebecq nem először bizonyult prófétának: a regény csúcspontján a normandiai gazdák fegyveres összetűzésbe keverednek a rendőrséggel. A Szerotonin úgy beszél egy jóság és szolidaritás nélküli világról, amelyben az egyén már képtelen alkalmazkodni a változásokhoz, hogy közben műve a lelkiismeret-furdalás és a megbánás katartikus regénye is lesz.” (Magvető, 2019, fülszöveg)

Olvass tovább