„Előtérben az élelmezésbiztonság” – A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar az EU-csatlakozás óta eltelt időszakban

Interjú Dr. Jámbor Attila intézetvezető egyetemi tanárral (Fenntartható Fejlődés Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem) és dr. Potori Norbert igazgatóval (Agrárközgazdasági Intézet)

Magyarország 20 éve csatlakozott az Európai Unióhoz.
Mit jelentett ez a magyar mezőgazdaságra nézve? Az elmúlt húsz év agrárfejlődési pályája
mennyiben köthető az EU-csatlakozáshoz és mennyiben más körülményekhez, például a
világpiaci környezet átalakulásához vagy a belső fejlődéshez? Többek között ezeket kérdeztük szakértő vendégeinktől.

https://drive.google.com/file/d/1hfF7BZrUBL73XhvEUZ12ceEoGb_J5dvG/view

Jámbor Attila, az MTA Doktora, tanszékvezető egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszékén. Kutatásai során nemzetközi agrárkereskedelemmel, agrárpolitikával, illetve élelmezésbiztonsággal foglalkozik. Összesen több mint 160 tudományos közlemény szerzője, melyekre több mint 340 hivatkozást kapott. A fenti publikációk kapcsán számos elismerésben is részesült, melyek közül kiemelendő a 2017-ben elnyert Új Nemzeti Kiválóság Program posztdoktori kutatói ösztöndíja, a négy alkalommal elnyert Kutatási Kiválósági Díj a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint a 2013ban három évre elnyert Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. 2016-ban négy éves OTKA projektet, 2011-ben hároméves OTKA posztdoktori projektet nyert vezető kutatóként. Fiatal szakemberként lehetősége volt több nemzetközi szervezetnek is dolgozni agrárpolitika témakörben (FAO, Európa Parlament, Világbank). Szakmai-közéleti tevékenysége is aktívnak mondható. Állandó résztvevője az agrárközgazdasági szakma legrangosabb szervezetei által megrendezett nemzetközi konferenciáknak. Tagja a nemzetközi, az európai, az angol, az ausztrál és az amerikai agrárközgazdasági társaságoknak. 2016 óta a Magyar Agrárközgazdasági Egyesület elnöke. 2014 óta tagja a Magyar Tudományos Akadémia Agrár-közgazdasági Bizottságának. 2018 óta az angol nyelvű, hazai kiadású Studies in Agricultural Economics tudományos folyóirat főszerkesztője. Házas, két gyermek, András (2011) és Lili (2014) édesapja.

Potori Norbert az AKI Agrárgazdasági Igazgatóságának vezetője. Fő szakterületei a Közös Agrárpolitika alkalmazása, az agrárpolitikai hatásvizsgálatok, a mezőgazdasági termelés, termelési szerkezet, feldolgozás és kereskedelem elemzése, valamint a határidős és opciós árupiacok. A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori fokozatot. Az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának választott tagja 2011-től.

Overview of New Energy Vehicles in China

1. China Continues to Lead Global Auto Production and Sales:

In 2023, China’s automotive production and sales exceeded 30 million vehicles for the first time, marking the 15th consecutive year as the global leader. The rapid development of new energy vehicles has been a significant driving force behind this achievement, with both production and sales surpassing 9 million units. China’s new energy vehicles have maintained the top global position for nine consecutive years, significantly influencing the transformation of the global automotive industry.

Olvass tovább

9. Kohéziós jelentés – Összefoglaló

A kohéziós jelentés alapvetően rávilágít arra, hogy az uniós támogatások tükrében miként változnak az uniós régiók közötti különbségek. A Bizottság háromévente közzéteszi a dokumentumot, amelyben értékeli az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának aktuális helyzetét, ismerteti az elért eredményeket és a levont tanulságokat, valamint bemutatja az EU-nak a regionális fejlődés motorjaként betöltött szerepét. A jelentés számos mutató – jólét, foglalkoztatás, oktatási szintek és a kormányzás – alapján elemzi a kohézió irányát. Jelen összefoglaló a kilencedik kohéziós jelentés eredményeit mutatja be.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható.

LATAM: “Building a future of equality and opportunity”

The Center for International Private Enterprises (CIPE) launched a program for the strengthening of women’s leadership in the developing world. The podcast series (Democracy that Delivers #343: Emerging Leaders – Interns) based on the program and Camila Cepeda and Tina Dolbaia join their supervisors Morgan King, Associate Program Officer on the Latin America and Caribbean team, and Elizabeth Lenz Jedwab, Program Officer on the Europe and Eurasia team to talk the projects they have been working on and what it is like interning at CIPE.

Olvass tovább

„ha az emberiségnek van jövője, akkor az a világűrben képzelhető el”

Interjú Bacsárdi Lászlóval, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docensével

Dr. Bacsárdi László egyetemi docens, a BME Hálózati Rendszerek és
Szolgáltatások Tanszékén működő Mobil Kommunikáció és
Kvantumtechnológiák Laboratórium vezetője, a műegyetemi űrmérnök
mesterképzés szakfelelőse. Szakterülete a kvantuminformatika és a
kvantumkommunikáció. Mérnökinformatikusként végzett a Műegyetemen, ott
védte meg doktori fokozatát is űrtávközlési területen. A Nemzetközi
Asztronautikai Akadémia rendes tagja. Tagja az Űrkutatási Tudományos
Tanácsnak, valamint űrtávközlési területért felelős tanácsadóként tagja
az Európai Űrügynökséghez (ESA) akkreditált magyar delegációnak. A
Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) alelnöke. 2012-2018 között az ENSZ
által alapított, 18-35 év közötti űrrel foglalkozó szakembereket
tömörítő nemzetközi űrkutatási szervezet, a Space Generation Advisory
Councilban is dolgozott, mint Magyarország képviselője illetve a
szervezet regionális rendezvényekért felelős tagja.

Olvass tovább

A gazdaságpolitika oktatásának elsorvadásáról

Mit tehetünk?

A gazdaságpolitika oktatásának térvesztése szembetűnő. Kötelező stúdiumként alig néhány képzési helyen maradt meg a gazdasági és kereskedelmi felsőoktatásban. A tárgy ismeretkörének komplex volta, pontosabban a vonatkozó tananyag ismerete nagymértékben segíthetné a közgazdász hallgatók értelmiséggé válását. A magyar gazdasági tárgyú belpolitikai viták többsége az egyes gazdaságpolitikai iskolák, modellek meg nem értéséből fakad. Politikai preferenciájuktól függetlenül a gazdaságpolitikailag képzett hallgatók sokkal jobban el tudnak igazodni a világpolitika mindennapjaiban, mint a többiek. A gazdaságpolitika oktatási súlyának növekedését több tényező akadályozza.

https://drive.google.com/file/d/1WMkUoK_5xWUNWzsjBYXuTnIRXuNpGEkI/view

Új munkatársam: a COBOT!

forrás: wikipedia

2022-ben a cobotok piaci mérete kitette az 760 millió dollárt, az előrejelzések szerint 2032-ig éves 40,5%-os növekedési ütemmel fog bővülni. A növekedés volumenében nagy szerepet játszik a már említett KKV szektor, ahol az automatizáció során nagymértékben támaszkodnak az együttműködő robotok használatára. Az éves 1,4%-os piaci növekedés – azon kívűl, hogy exponenciális – kevesebb mint három évenként jelent megduplázódást. Vagyis úgy tűnik, hogy a cobotok kapcsán nem csak a termék technológiája produkálja Moore törvényét (ami az 5G terjedésével biztosra vehető), hanem jelen esetben a társadalom, illetve a gazdaság alkalmazkodóképessége, cobot-felvevő képessége is tudja hozni a kívánt bővülést.

Olvass tovább