A megújuló energiafogyasztás, a nemzetközi turizmus, a kereskedelem nyitottsága, az innováció és a szén-dioxid kibocsátás kapcsolata: nemzetközi bizonyítékok

Duyen Thi, Van Q. Tran & Dat T. Nguyen: The relationship between renewable energy consumption, international tourism, trade openness, innovation and carbon dioxide emissions: international evidence, Eredetileg megjelent: International Journal of Sustainable Energy, 2023, 42: 1, 397-416,

Phileas Fogg utazása a Föld körül 80 nap alatt, forrás: wikipedia.org

A cikk szerzői Duyen Thi, Van Q. Tran és Dat T. Nguyen a Ho Si Minh-városban működő Közgazdasági és Jogi Egyetem és a Vietnámi Nemzeti Egyetem kutatói. Kutatásukban vizsgálták a megújuló energiafogyasztás, a nemzetközi turizmus, a kereskedelem nyitottsága, az innováció és a szén-dioxid kibocsátás kapcsolatát nemzetközi keretekben.

Olvass tovább

A mérnöki szemlélet legfőbb jellegzetessége, hogy megoldásokat keres.

Interjú dr. Csáki Csaba egyetemi docenssel, a Budapesti Corvinus Egyetem Adatelemzési és Informatikai Intézetének munkatársával

2023. szeptember 5-7 között rendezték az IFIP (International Federation for Information Processing) eGov-CeDEM-ePart éves nemzetközi konferenciáját, ami az információs technológiák közpolitikai használatáról és szabályozásáról szólt. A konferencia házigazdája dr. Csáki Csaba egyetemi docens volt, akit a konferencia mellett az info-kommunikációs technológiák jelenlegi állásáról is kérdeztünk.

Olvass tovább

“sharing best practices is in the interest of both the national economy and the region”

Conference on compliance

On 22 November 2023, the Youth Business Stimulus Association, with the support of the BCCI, the Center for International Private Enterprises (CIPE), the Hungarian Economic Society, the Polish-Hungarian Chamber of Commerce and the Hungarian Business Leader Forum, organised a conference entitled “Opportunities to Raise Compliance Awareness in the V4 Countries”.

Olvass tovább

„a legjobb gyakorlatok megosztása nemzetgazdasági és régiós érdek egyaránt”

Konferencia a helyénvalóságról

2023. november 22-én az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület a BKIK, a Center for International Private Enterprises (CIPE), a Magyar Közgazdasági Társaság, a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara és a Hungarian Business Leader Forum támogatásával konferenciát szervezett „Opportunities to Raise Compliance Awareness in the V4 Countries” címmel.

Olvass tovább

Konferenciát rendezett az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület a BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) és a CIPE (Center for International Private Enterprises) támogatásával „Opportunities to Raise Compliance Awareness in the V4 Countries” címmel

2023. november 22-én a BKIK és a Center for International Private Enterprises a Magyar Közgazdasági Társaság, a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara és a Hungarian Business Leader Forum támogatásával konferenciát szervezett „Opportunities to Raise Compliance Awareness in the V4 Countries” címmel. A konferencián hazai és nemzetközi előadók egyaránt részt vettek. A konferencia fontos üzenete volt, hogy a kis- és középvállalati szektor fejlődéséhez elengedhetetlen a részvétel a törvények, szabályok és az erkölcsi normák megalkotásában. Olyan civil szervezetekre, kamarákra és üzleti szövetségekre van szükség, amelyek ebben a folyamatban segítséget tudnak adni a tájékozódáshoz a hosszú távú fejlődési folyamatról, és hozzá tudnak járulni a vállalatok fennmaradásához és prosperitásához. 

Olvass tovább

„Elköteleződés a kiválóság iránt”

Interjú dr. Fülöp Tamás rektorral, dr. Tózsa István intézetigazgatóval és dr. Forman Balázs egyetemi docenssel

2024. április 8. és 11. között rendezik meg a Regional Science Association International (RSAI) 14. Világkonferenciáját Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen. A konferencia magyar szakmai partnere a Magyar Regionális Tudományi Társaság, a konferencia címe: “Sustainable regional economic growth: Global challenges and new regional development trajectories”. A konferenciára előadással jelentkezni kívánók számára a jelentkezési határidő (absztrakttal): 2023. november 25. Ebből az alkalomból kértünk interjút dr. Fülöp Tamással, az NJE rektorától, dr. Tózsa Istvántól az NJE MNB Tudásközpont Gazdaságföldrajz és Településmarketing Központjának vezetőjétől és dr. Forman Balázs egyetemi docenstől, a konferencia hazai szakmai szervezőjétől.

Olvass tovább

Hadiipar és fenntarthatóság

Diomédész (balra) kicseréli a fegyverét Glaukosszal, a líciai hadsereg egyik kapitányával. Attikai vörös figurás váza, Kr. e. 420 körül. Gela, Nocera gyűjteményéből. A gelai Museo Regionale Archaeologico régészeti múzeumban őrzik. forrás: https://de.wikipedia.org/

A8-W7iV9fEhMprXXA/view

A 21. század önmagukban is komplex problémái sok esetben egymásba fonódva állítanak kihívásokat elénk. Egyre tisztábban látszik, hogy a klímaváltozás valós egzisztenciális fenyegetést jelent a társadalmaink és általában a civilizációnk számára. A klímaváltozás hatására többek között szűkülnek az erőforrásaink, ami az erősebben sújtott területekről a biztonságosabb régiókba való migrációhoz vezet, a különböző betegségek és járványok kitörésének valószínűsége nő, miközben az egyre gyakrabban jelentkező extrém időjárási események további fenyegetést jelentenek az emberi életre nézve. Mindezek komoly biztonsági kockázatokként lebegnek társadalmaink felett, így az állampolgárok védelmének biztosítása egyre hangsúlyosabb és égetőbb kihívás mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten egyaránt. Habár mindannyiunk érdeke, hogy alapvetően proaktív megoldásokat keresve csökkentsük a fenti fenyegetések valószínűségét, valamint hatását – ezt a célt szolgálja általában a zöld átállás agendája, az erőforrás-gazdálkodás racionalizálása, az egészségügy fejlesztése, vagy az infrastruktúra ellenállóképességének növelése –, számítanunk kell különböző válsághelyzetek megvalósulására, melyek során a fegyveres erők szerepe felértékelődik.

https://drive.google.com/file/d/12AqrU7Ubnbrflt12LDJaU3MWOhdXo9PK/view

Utazás Oblomovszkában (Compliance, iparpolitika, fejlődésgazdaságtan)

Nyikita Mihalkov: Néhány nap Oblomov életéből című filmjének plakátja

A posztcovid időszak gazdasági, geopolitikai, környezeti és úgy a világ egészét értve a válságok koraként jellemezhető. Új iparpolitikai fordulat vette kezdetét, mely meghatározza a compliance 2008 után megindult, majd napjainkra újonnan megalakult tendenciáját. Ezzel párhuzamosan esztétikai fejtegetések kíséretében kitérünk arra is, hogy a napjainkat uraló ember-környezet-társadalom-technológia-kultúra sokelemű kapcsolatai hogyan alakítják ki a Lukácsból is következő, de ma már leginkább érvényét vesztett késői neoliberális esztétikai, politikai gazdaságtani gondolkodásmódot, melyet részben tanulmányunkban meghaladni kívánunk.

https://drive.google.com/file/d/1iB2c6xihc0dAV-GZfSuauy3hBrXL-lQZ/view

A hadiipar illeszkedése a gazdaság egészébe – egy régi elemzés újragondolva

Ballada a fegyverkovács fiáról

Tél fut az éjen át, nyílik a jégvirág,

Új bölcsőben sírdogál egy élet

Apja emeli föl, ebből a gyerekből

Fegyverkovács lesz, ha addig élek

Így is lett, bizony, de szólt egy szép napon

Ne csináljunk soha többé fegyvert

Nem lesz háború, könnyes, szomorú

Boldognak látok majd minden embert

Kis harangot önt, vándorruhát ölt

A haranggal a világot bejárja

Halkan zeng a dal, mit senki meg nem hall

S nevet rajta mindenki, ha látja

Egy nap visszatér, megáll, alig él

Már nem az, ki elment lehunyt szemmel

Apja jót nevet, nyisd ki két szemed

Ilyen a világ, s kell a fegyver

Tudom, tudom, tudom, tudom, fáj a szíved

Ohhh Mégis, mégis, mégis, mégis meg kell értsed

OhhhTudom, tudom, tudom, tudom, fáj a szíved

Ohhh Mégis, mégis, mégis, mégis meg kell értsed

Adamis Anna

A Scientific American 1961. áprilisi számában Wassily W. Leontief és Marvin Hoffenberg “The Economic Effects of Disarmament”[1] címmel igen érdekes cikket jelentett meg. A cikk a katonai források más gazdasági ágazatokba történő átcsoportosításának lehetséges gazdasági következményeit vizsgálja. A szerzők egy akkor elterjedt gazdasági elemzési technikát, az input-output modellt használják fel az ilyen átcsoportosítás hatásainak felmérésére. Céljuk, hogy a politikai döntéshozók számára világosabb betekintést nyújtsanak a katonai kiadások átcsoportosításának előnyeiről és hátrányairól, és segítséget nyújtsanak az értékesítésre és a foglalkoztatásra gyakorolt lehetséges hatások előrejelzésében. Ez az értekezés elemzi e nagy hatású munka legfontosabb meglátásait és hozzájárulásait, hangsúlyozva az input-output elemzés jelentőségét a bonyolult gazdasági kérdések megválaszolásában.

Olvass tovább