A magyar innovációs teljesítmény nemzetközi összehasonlításban

Szent-Györgyi Albert kollégái körében, forrás: https://felelosszulokiskolaja.hu/hirek/mibol-lesz-a-cserebogar-tehetseggondozas-szent-gyorgyitol-mostanaig

Háromrészes cikksorozatunkban az innovációs teljesítményeket először nemzetközi összehasonlításban vizsgáltuk. A második részben az ágazati szerkezet,  a harmadik a regionális különbségeket mutatjuk be. A cikkek Szabó Bálint mesterszakos hallgató volt segítségemre.

Olvass tovább

A probléma „madártávlatból” való megközelítése

Cserháti Ilona, egyetemi docens előadása a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács közös konferenciáján

2022. október 11-én, kedden 9 órától a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács megtartotta a hagyományos őszi közös konferenciáját a költségvetés elemzéséről készített tanulmányok bemutatására.

Olvass tovább

A jövő körforgásos és platform gazdasága

A Magyar Nemzeti Bank podcast sorozatában „A jövő körforgásos és platfrom gazdasága” című beszélgetés (https://soundcloud.com/magyar_nemzeti_bank/a-jovo-korforgasos-es-platform-gazdasaga-vendegunk-danoczy-balint-es-sajtos-peter?si=e00620a5218047a58a1f0c222751e2e8&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing ) témáját a jegybank által májusban meghirdetett Új fenntartható közgazdaságtan című vitairat adta. A vendégek Danóczy Bálint és Sajtos Péter voltak, akik a vitairat „Termelés és szolgáltatás új formáiról” című fejezetet készítették. A podcast házigazdái Bodnár Előd és Nánási-Kézdy Tamás voltak. A felvétel 4 hónappal a leirat elkészülése előtt történt.

Olvass tovább

Reziliencia, klímakockázat üzleti vonatkozásai

Interjú Cserényi Dórával, Czakó Karolinával, Reizinger Zsófiával és Veisz Ákossal, a BDO Magyarország szakértőivel

A klímaváltozás gazdasági, üzleti kérdés is, számos kockázati tényezőt rejt magában. A Köz-gazdaság 2022/4-es számában megjelent Cserényi Dóra, Czakó Karolina, Reizinger Zsófia és Veisz Ákos, mindannyian a BDO Magyarország szakértői ezzel foglalkozó tanulmánya, ami alapján interjút kértünk a szerzőktől. A tanulmányt itt olvashatják: http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1474/1386

Olvass tovább

Új növekedési modellre van szükség!

Beszámoló a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács közös konferenciájáról

A Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács közös konferenciájára került sor 2022. október 11-én. A konferencián több előadás elhangzott, a nyitó előadást Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke tartotta. Ezt követően került sor Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgatója, az MKT Versenyképességi Szakosztályának elnöke, az országos elnökség tagja, Pulay Gyula Zoltán, az Állami Számvevőszék vezető közgazdásza, Cserháti Ilona, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző- és Kutatóközpontjának egyetemi docense, Isépy Tamás, a Magyar Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője és Takács Olga, a cég makrogazdasági elemzője, Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke, Halmai Péter akadémikus, egyetemi tanár, Belyó Pál, az ECO-VISTA Kft. ügyvezető igazgatója, Udvardi Attila, a GKI Gazdaságkutató Zrt. ügyvezető igazgatója és Csath Magdolna egyetemi tanár, kutatóprofesszor, az MKT Versenyképességi és Informatikai Szakosztályainak elnökségi tagja, a Nemzeti Versenyképességi Tanács korábbi tagja előadására. A következőkben Csath Magdolna előadását ismertetjük.

Olvass tovább

„Ha valakit megtanítunk írógéppel írni, az nem azt jelenti, hogy elkezd majd szövegeket írni”

Kerekasztal-beszélgetés a Kandó Klub keretében Alföldi Györggyel, a BME Építészmérnöki Karának dékánjával és Szabó Eszter Ágnes képzőművésszel, egyetemi tanárral

December 1-én az Ifjúsági és Vállalkozásélénkítő Egyesület szervezésében a Kandó Klub látta vendégül Szabó Eszter Ágnes képzőművészt, egyetemi tanárt, és Alföldi Györgyöt, a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karának dékánját. A beszélgetést, ami körülbelül egy órás volt Mátyás-Péter Tamás, a BCE hallgatója vezette. A kiváló hangulatú beszélgetés fókuszában a budapesti kreatív ipar helyzete volt, ezt tarkították a vendégek rengeteg érdekes példával, történettel külföldi és hazai tapasztalataikról.

Olvass tovább

Élelmiszeripar a krízisek időszakában  

Más termékekhez és élelmiszerekhez hasonlóan a tészta, liszt és tojás ára is feljebb kúszott már az idei év kezdeti időszakában, de az igazi áremelkedés a megugró energiaköltségek miatt az őszi-téli hónapokban érheti a vásárlót. A már korábban árstopos liszt mellé pár nappal ezelőtt a tojás is felkerült, amely különösen a karácsonyi szezon közeledtével áruhiány kialakulásához is vezethet. Olyan nagyvállalatok is soha nem látott gazdasági és menedzsment kihívások előtt állnak, mint a Gyermelyi Zrt. Kérdés, hogy mekkora mozgásterük van, és számíthatnak-e bármiféle támogatásra, vagy minden problémát önerőből kell megoldaniuk? 

Olvass tovább

A területi munkanélküliség különböző mutatók tükrében

A nyomorultak, forrás: https://banksyexplained.com/les-miserables-2016/

Az alábbiakban a KSH Tájékoztatási Adatbázisából gyűjtött, járási szintű munkanélküliségi adatok kerülnek bemutatásra a 2019 és 2020-as évekre vonatkozóan. Mindegyik ábra esetében az 1000 lakosra jutó nyilvántartott álláskeresők száma van feltüntetve a vízszintes tengelyen. Az adatpontok színei a jelmagyarázatban szereplő módon az egyes magyarországi régiókat jelzik, míg az adatpontok méretei a járások területének megfelelően kisebbek/nagyobbak.

Olvass tovább

Foglalkoztatáspolitikai kihívások a magyar mezőgazdaságban és élelmiszeriparban

SZAKPOLITIKAI TANULSÁGOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

Az olvasó ritka tanulmány birtokában képet alkothat a magyar agrárium és az élelmiszeripar helyzetéről. A 8 fejezet az OPTEN adatbázisa alapján mutatja be a jelen állapotot. A következtetések meghatározóak a közvetlen és a jövőbeli feladatokhoz. A teljes tanulmány hamarosan elérhető lesz Olvasóink számára is.  

A rövid változatot a szerzők ismerik és jóváhagyták. 

Olvass tovább

Munkaerőpiac és intézményi transzparencia

Gügész gyúrúje Platón Állam című munkájából, forrás: https://groups.sluconnection.com/event/1040219

Az Eurofound november elején publikált egy összefoglaló jelentést[1] az EU- tagországok intézményeinek két és fél évtizedes fejlődéséről és jelenlegi állapotáról. Ehhez a szerzők a Világbank által létrehozott WGI-mutatórendszert (Worldwide Governance Indicators) használták fel, mely hat önálló mutatót foglal magában: 1) szólásszabadság és átláthatóság (a választás szabadsága, szólásszabadság, stb.); 2) politikai stabilitás és erőszakmentesség (mennyire stabil az államhatalom, van-e lehetőség alkotmányellenes, erőszakos beavatkozásra, stb.); 3) a kormányzat hatékonysága (a közszolgáltatások minősége, hitelesség, politikai függetlenség, stb.); 4) a szabályozás minősége (a kormányzat képessége világos politikai akaratok megfogalmazására és végrehajtására, olyan szabályozás, amely megengedi és ösztönzi a magánszektor fejlődését, stb.); 5) a törvény hatalma (a törvények és a szabályok ereje, a szerződések betartatásának minősége, az erőszakszervezetek működése, stb.); 6) a korrupció ellenőrzése (mennyire használható fel a közhatalom egyéni érdekek érvényesítésére, beleértve mindenfajta korrupciót, valamint azt, hogy mennyire uralja az államot az elit és az egyéni érdekcsoportok, stb.)[2]. A fent bemutatott hat mutató mind arra hivatott, hogy megfogja a felelős kormányzás valamely dimenzióját.

Olvass tovább