Van-e terápia a gazdaság diagnózisára?

Magyar Közgazdasági Társaság 60. Közgazdász-Vándorgyűlés Szeged, 2022.09.22-23.

“A 2022-es év gazdasági és költségvetési kihívásai” címmel tartotta meg szekcióülését az Államháztartási Szakosztály. A bevezető előadást, Prof. Dr. Kovács Árpád Költségvetési Tanács elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke tartotta. Az ezt követő kerekasztal-beszélgetést Plósz Dániel János (gazdasági és koordinációs igazgató, Közért+ Zrt.), a Nemzeti Közszolgálati egyetem vendégoktatója és vendégkutatója, az MKT Államháztartási Szakosztályának titkára moderálta. A résztvevők Kovács Árpád, Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár, Pénzügyminisztérium, az MKT Államháztartási Szakosztályának elnöke, Baksay Gergely közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank, az MKT Versenyképességi Szakosztályának elnöke, az Államháztartási Szakosztály alelnöke és Virovácz Péter vezető közgazdász, ING Bank voltak.

Olvass tovább

Lifelong learning és innováció

A 60. Közgazdász-vándorgyűlés keretein belül innovációpolitika és foglalkoztatáspolitika összehangolása témájú kerekasztal beszélgetésen osztotta meg a témával kapcsolatban gondolatait Deutsch Nikolett, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozás és Innovációs Intézetét vezető egyetemi docense, Nagy Ádám az OFA Nonprofit Kft. ügyvezetője és Szabó István az NKFIH elnökhelyettese. A beszélgetést Trautmann László, az MKT Fejlődésgazdaságtani Szakosztályának elnöke moderálta.

Olvass tovább

Az állam válasza a gazdaságpolitika mai kihívásaira

Interjú dr. Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével és a Költségvetési Tanács tagjával

A Fejlődésgazdaságtani Szakosztály interjút készített dr. Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével az ÁSZ feladatairól és szerepéről a következő gazdaságpolitikai szakaszban. Ebből fakadóan kérdeztük Elnök Urat a következő időszak fő gazdaságpolitikai kihívásairól, és ebből fakadóan az állami szerep átalakulásáról. Az interjút Trautmann László és Vertetics Ádám készítette.

Olvass tovább

Innováció: A kalapácsember és a Spray problémája

A 60. Közgazdász-vándorgyűlés került megrendezésre Szegeden 2022. szeptember 22-23-án, aminek keretében hangzott el MKT Versenyképességi és Informatikai Szakosztályainak kerekasztalbeszélgetése Innovációs sikerfeltételek a kis- és közepes vállalkozások körében címmel.

Olvass tovább

Mióta és miért számítunk fogyasztóiár-indexet?

Interjú Sugár Andrással, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével

A Fejlődésgazdaságtan Szakosztály interjút készített Sugár Andrással, a BCE Statisztika Tanszékének korábbi vezetőjével a fogyasztóiár-index számításának történetéről és gazdaságpolitikai összefüggéseiről. A fogyasztóiár-index számítás jelenlegi módszertanáról az alábbi podcastban ajánljuk olvasóink figyelmébe: https://anchor.fm/ksh-podcast/episodes/KSH-Podcast-8–rsz-A-fogyasztir-index-szmtsrl-eot9ob Az interjú elkészítésében Mihele Mihály András vett részt.

Olvass tovább

‘Veszélyes vizeken’

Varga Mihály előadása a Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlésén, 2022 Szeged

A vándorgyűlés pénteki napját Varga Mihály, Magyarország pénzügyminisztere nyitotta meg. A magyar gazdaság kilátásait összegző előadás alapvetően az ukrán-orosz konfliktus direkt, illetve hazánkat átívelő módon befolyásoló gazdasági hatásairól, illetve a kormányzat mitigációs stratégiájáról szólt. Megelőzve a tárgyalást azonban nosztalgikus módon emlékezett meg alapszakos tanulmányairól a Maxk Károly Egyetemen, ahol azon a Kondratyev-cklusokat húzta, és ennek az az üzenete a mára nézve, hogy a 2020-as évek az egy évszázaddal korábbi évtizedet idézik. Ezáltal, ahogyan bizonyos időszakokhoz általánosan összképek köthetők a történelemben az elkövetkezendő évek recesszió és egy esetleges gazdasági világválság kilátásait nyújtják. Eszünkbe juthat a népszerű dalsor, a 80-as évek sapkát viselnek. Ráadásul a Kondratyev-ciklusok alapján is hasonló gazdasági folyamatoknak kell lejátszódniuk napjainkban.

Olvass tovább

A kreatív ipar Budapesten: egy fejlett gazdaság hangsúlyosnak szánt ágazatának hazai kihívásai és jelenlegi állapota

szerzők: Lits Levente, Mátyás-Péter Tamás, Tósoki Samu Kaplony

Absztrakt:

A kreatív ipar korunkban jelentős átalakulás és ideológiai harc színtere. Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy a tágan értelmezett kreatív ipart és annak egy szeletét, a divatipart elhelyezzük Magyarország és azon belül Budapest társadalom-gazdasági keretein belül, megtalálva helyét és jelenlegi állapotát. Álláspontunk szerint az esztétikai hatalmi és társadalomfejlesztő szerepe miatt a Magyarországon kevéssé elterjedt ipar a felzárkóztatásban, illetve a régióban betölteni kívánt vezető szerephez egyaránt elengedhetetlen. Ennek ellenére kutatásunk során felmerülő fő probléma, a hálozatosodás hiánya, nem teszi lehetővé a növekedést, ami az általunk vizsgált egy évtizedben sem mutatott javulást. Egy szelete a Divatipar, melynek budapesti székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalatait vizsgáltuk. Empirikus következtetéseink szerint két elkülöníthető piaccal rendelkezik, amit az általunk készített félig-strukturált mélyinterjúkból annyival egészül ki, hogy mind a hálózatosodás, mind a jövőkép hiánya visszafogja a terület növekedési ütemét. Kutatásunk jelen stádiumában még nem tartunk a fejlesztési lehetőségek ismertetésénel, ehhez az ágazat fejlettségi diagnózisát kell széles bázisra állítani, tanulmányunk során erre törekedtünk.

Olvass tovább

A vállalkozói kultúra szerepéről

Interjú dr. Deutsch Nikolett, egyetemi docenssel, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozás és Innováció Intézet igazgatójával

A Köz-Gazdaság interjút készített dr Deutsch Nikolettel, a BCE Vállalkozás és Innovációs intézetének igazgatójával a vállalkozói kultúra, a vállalkozói tudás fejlődéséről. Az interjú a Köz-Gazdaság napokban megjelenő angol nyelvű különszámába készült. A különszám vendégszerkesztője Huszák Loretta, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem.  

Olvass tovább