OEI konferencia a munka jövőjéről Argentínában

Gauchók matét isznak és gitáron játszanak az argentin pampákon a XIX. század végén, forrás: wikipedia.org

Az Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI – Ibero-Amerikai Államok Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) részt vett a 2024-es „Tudás Fórumon” (Knowledge Forum), amelynek fő témája “A munka jelene és jövője Argentínában” volt. Ez a fórum, amelyet a Számítástechnikai Szakmai Szövetség (AGC) szervezett, és amelyet az Unión Obrera de la Construcción (UOCRA – Építőipari Dolgozók Szakszervezete) székházában tartottak, a FoCo (Foro del Conocimiento – Tudásfórum) első rendezvénye volt.

Olvass tovább

The OEI discusses the future of work in Argentina 

Gauchos drinking mate and playing the guitar in the Argentine Pampas, source: wikipedia

The Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) took part in the Knowledge Forum 2024, having the main focus on the “Present and Future of Work in Argentina.” This forum, organized by the Computing Trade Association (AGC) and held at the cultural space of the Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), marked the inaugural edition of the FoCo (Foro del Conocimiento).

Olvass tovább

A kölcsönös tanulás politikája

Interjú dr. Horváth Leventével, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának igazgatójával

Horváth Levente 2005 óta foglalkozik Kínával, először gimnazistaként töltött el egy évet Kínában, a Nanjing Jinling High School-ban, amelyről megjelent „A magyar sárkány” című könyve, majd 2007-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait a sanghaji Fudan Egyetemen, ahol turizmus menedzsment szakon rektori kitüntetéssel végzett. 2021-ben „summa cum laude” minősítéssel Ph.D fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskoláján. 2022-ben megjelent „A kínai geopolitikai gondolkodás” című könyve a Pallas Athéné Books gondozásában. 2015 és 2017 között Magyarország sanghaji főkonzuljaként támogatta a magyar-kínai kapcsolatokat, ezután 2017-től a Magyar Nemzeti Bankban mint oktatási főosztályvezető, 2019-től elnöki főtanácsadóként dolgozott. 2021-ben Sanghaj város önkormányzata a külföldieknek járó egyik legmagasabb díjjal, a Magnólia-díjjal tüntette ki. 2015-től a Fudan Egyetem Alumni alelnöke, 2019-2020 között a Budapesti Corvinus Egyetemen az MNB-Corvinus International Executive Program vezetőjeként segítette a Fudan-Corvinus Double Degree MBA Program létrejöttét és működését. Fő kutatási témája Kína geopolitikai gondolkodásmódja, a magyar-kínai kapcsolatok, Kína „Egy övezet, egy út” kezdeményezése és a Kína-KKE 17+1 Együttműködés.

Olvass tovább

Informális gazdaság és vállalkozói tevékenység Latin-Amerikában és a Karib-térségben

A „latin-amerikai vállalkozók megerősítése” című podcastban Hernando De Soto a CIPE ügyvezető igazgatójával, Andrew Wilsonnal beszélgetett az informális gazdaság fontosságáról, a tulajdonjogok központi szerepéről és az ILD-CIPE partnerség első sikereiről. Ezen az alkalmon az informális gazdaságról és a latin-amerikai és karibi térség vállalkozói tevékenységéről folyt a diskurzus.

Olvass tovább

Informal Economy and Entrepreneurship in Latin America and the Caribbean

Hernando do Soto, source: wikipedia.org

In the podcast “Empowering Latin America entrepreneurs”, Hernando De Soto joins CIPE Executive Director Andrew Wilson to discuss the importance of the informal economy, the central role of property rights, and the early successes of the ILD-CIPE partnership. In this opportunity, they discusses about the informal economy and entrepreneurship in Latin America and the Caribbean.

Olvass tovább

Váltás a társadalmi irányításról a társadalmi kormányzás felé

A digitális Kína felé

Cseng Ho admirális szobra Malajziában, forrás_ wikipedia.hu

Kína vitathatatlanul Kelet-Ázsia reorganizálódásának kulcstényezője. Nagyhatalmi politikáját, illetve az átalakuló világrendben betöltött szerepét támaszul megelőzi egy nagyon erőteljes regionális külpolitikai elem: meghatározó tényező a térség átsruktúrálódásában, az utóbbi két évtizedben döntő jelentőséggel bírt a kooperációs struktúrák globális mozaikjának alakításában. Az inter- és a transzregionalista külpolitika Kína számára sosem látott hálozatosodást hozott el a régióban gazdasági és politikai tekintetben (illetve természetesen az egész világon, gondolhatunk itt Kína afrikai vagy akár kelet-közép-európai befolyásának erőteljes növekedésére).

Olvass tovább

A CONICET harcban áll

Az argentin választások előtt Milei kifejezte szándékát, hogy privatizálni kívánja az Országos Tudományos és Műszaki Kutatási Tanácsot (CONICET), ami széles körű kritikát váltott ki. A tudomány, mint a tudás különböző területeken történő bővítését célzó törekvés, a társadalmi kihívások kezelésének és a kutatás új útjainak megteremtésének sarokköveként szolgál. Ez kollektív törekvés, amely elengedhetetlen a nemzeti szuverenitás és az egyéni fejlődés előmozdításához. A kormány év eleji döntése a 2023-as költségvetés meghosszabbításáról és befagyasztásáról azonban egybeesett az infláció ugrásszerű növekedésével, ami a pénzügyi lehetőségeket csökkentette és növelte a fizetésképtelenség esélyét.

Olvass tovább

CONICET in fight 

Before the Argentinian elections, Milei expressed his intention to privatize the National Scientific and Technical Research Council (CONICET), a move that sparked widespread criticism. Science, as a pursuit aimed at expanding knowledge across various fields, serves as a cornerstone for addressing societal challenges and generating new avenues of inquiry. It is a collective endeavor, essential for fostering both national sovereignty and individual empowerment. However, the government’s decision at the outset of the year to extend and freeze the 2023 budget coincided with a surge in inflation, resulting in a diminished financial capacity and increased insolvency. 

Olvass tovább