Érvek a technológiai versenyképességi tanács mellett

Hephaisztosz elkészíti Akhillész fegyvereit, forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hephaistos_Presents_Achilles_Armor_to_Thetis.png

A Foreign Affairs nemrégiben közölte Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója Innovációs erő című cikkét. (Innovation Power, Why Technology Will Define the Future of Geopolitics, Foreign Affairs, March/April 2023) Ebben a szerző a technológia és az innováció növekvő jelentőségét tárgyalja a világpolitika és a nemzetközi kapcsolatok alakításában. E tendencia példájaként emeli ki Ukrajna azon képességét, hogy a technológiai fejlesztések révén le tudta küzdeni katonai hátrányát.

Olvass tovább

A kínai vezetés kihívásai napjainkban

Ian Buruma (2023): China’s Autocracy in Crisis. Project Syndicate. 2023.január 9., Yi Fuxian (2023): China is Dying Out. Project Syndicate. 2023. február 14.

Részlet a Mulan című rajzfilmből

Kína történelme során számos válsággal birkózott meg, hogy napjaink talán legérdekesebb nagyhatalmává nője ki magát, melynek megítélése erősen ellentmondásos főként berendezkedése és az azt körülvevő homály miatt. A Kínai Népköztársaság jelenleg is több kihívással néz szembe: a Hszi Csin-ping vezette országot a Covid-járvány és a népességcsökkenés hatásai egyaránt sújtják. A következő értekezésben az említett problémákról szeretnék nyújtani egy összefoglalót, melyhez Ian Buruma ,,China’s Autocracy in Crisis” és Yi Fuxian ,,China is Dying Out” című cikkeket veszem alapul, melyek a Project Syndicaten jelentek meg.

Olvass tovább

A humán erőforrások és a vezető hatalmak a 21. század közepén

Az írásban megvizsgáljuk a világ vezető hatalmainak fejlődését az iskolázottság, a demográfiai, gazdasági jellemzők és a humán erőforrások következő évtizedekben várható alakulása nyomán. A tanulmány áttekinti a világ legnépesebb államaiban (USA, Kína, India, EU, Indonézia, Nigéria, Oroszország) a népesség, iskolázottság, ezen belül a felsőoktatási hallgatólétszám és doktorandusz létszám, valamint a diplomások számának jövőbeli alakulását. Elemzi ezen országok komplex humán mutatóinak (HDI, HCI), valamint egy számított humántőke értékének tendenciáit. Az elemzések nyomán felvázolja a jövő nagyhatalmainak humánerőforrás arányait. Megállapítja, hogy a 21. század közepén várhatóan az USA és az EU együttesen Kínát meghaladó potenciállal fog bírni. Ez olyan politikát implikál, amely az USA és az EU szoros kapcsolatának irányába hat. Sajnos a jelenlegi magyar külpolitika egyértelműen ellene megy ennek a politikának.

https://drive.google.com/file/d/1HVfai4pZb5SxrJM_cbeNx_M5YNr07u_Y/view

“A globalizációs folyamat jövője szorosan kapcsolódik a multilaterális rendszer fennmaradásához.”

Interjú Simai Mihály akadémikussal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusával.

A Köz-gazdaság interjút kért Simai Mihálytól a globalizáció és a nemzetközi viszonyok jelenlegi helyzetéről. Úgy láttuk, hogy a jelenlegi viharos geopolitikai és világgazdasági helyzet egyre sürgetőbbé teszi a stratégiai gondolkodás megerősítését, a helyes kérdések és az arra adott helyes válaszok megtalálását. Ez alól a feladat alól Magyarország sem vonhatja ki magát, és a tudományos párbeszédbe történő bekapcsolódáshoz minden lehetőség adott. Ennek érdekében kérdeztük Simai Mihályt, aki az ENSZ Egyetem Helsinkiben működő Világgazdaság-fejlesztési Intézetének volt főigazgatója és tagja volt az ENSZ több szakértői bizottságának, többek között a nemzetközi pénzügyi kérdésekkel, az államszervezetek reformjával és a fejlesztéstervezéssel foglalkozó bizottságoknak. Az ENSZ Egyetem Igazgatótanácsának elnökeként, illetve az UNICEF Kormányzótanácsának alelnökeként dolgozott több éven át. A beszélgetést Csontos Tamás és Trautmann László készítette.

Olvass tovább

Harold James: A globalizáció védelmében

In Defense of Globalization in the March issue of Finance and Development: IMF.org/fandd

https://imfpodcast.libsyn.com/harold-james-in-defense-of-globalization

Az IMF podcastjának vendége volt Harold James, a Princeton Egyetem professzora és számos nagysikerű politikai gazdaságtannal foglalkozó könyv szerzője. Az epizódban Bruce Edwards-szal, a műsor házigazdájával, a globalizáció folyamatát ért kritikákat elemezték és igyekeztek megcáfolni őket. Meglátásuk szerint a globalizáció ellenzői a jelenlegi gazdasági kihívásokat – az ellátási láncok megszakadását, a magas inflációt és a migráció negatív aspektusait mind a globalizált világ termékeinek látják, holott álláspontjuk szerint történelmi tanulságok bizonyítják, hogy ez nem igaz. Sőt, meglátásuk miszerint egy globalizáltabb világ oldhatja fel ezeket a problémákat.

Olvass tovább

„a szereplők nem gondolkodhatnak úgy, mint a volt gyarmatosítók.” – beszélgetés Afrika gazdasági fejlődéséről

Interjú dr. Tarrósy István, a PTE Afrika kutató intézetének igazgatójával, egyetemi tanárral

A Világpolitika és közgazdaságtan című folyóirat interjút kért dr. Tarrósy Istvántól, a PTE egyetemi tanárától, a PTE-n működő Afrika kutatóközpont igazgatójától. Tarrósy István az MTA Afrika Albizottságának titkára, a Pécs African Studies kétévenként megrendezésre kerülő nemzetközi szakkonferencia elindítója, szervezője. Számos hazai és külföldi szakfolyóirat szerkesztője. A beszélgetést Horváth Anna és Trautmann László készítette.

Olvass tovább

A liberális külpolitika bírálata – recenzió John J. Mearsheimer A nagy téveszme című könyvéről

Mearsheimer, J.J. (2022). A nagy téveszme. Liberális államok és nemzetközi realitások. Századvég, Budapest.

A liberális hegemónia és az unipoláris világrend, amelyben az USA volt a nemzetközi rendszer egyetlen nagyhatalmi pólusa, véget ért. John J. Mearsheimer, amerikai nemzetközi kapcsolatok elemző, az offenzív realizmus atyja ezt a tézist igyekszik bizonyítani a 2022-ben, a Századvég Kiadó gondozásában megjelent A nagy téveszme. Liberális államok és nemzetközi realitások című könyvében. Mearsheimer célja bizonyítani, hogy a liberális külpolitika, mely a hidegháború vége óta egyértelműen dominálja az USA külpolitikai irányvonalát, veszélyes a világ államai és saját, hazai liberalizmusa számára is. A könyv szembeszáll a Fukuyama által hirdetett „történelem vége” felfogással és a liberalizmus győzelmét megcáfolva mutatja be a realizmus és a nacionalizmus erejét.

Olvass tovább

Közös nyilatkozat

A 23. Francia–Német Minisztertanács ülése (részlet)

Párizs 2023. január 22.

Szövetségeseinkkel és partnereinkkel a világ minden táján egyesülve Franciaország és Németország eltökélt szándéka az európai értékek és érdekek védelme, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának elvein alapuló nemzetközi rend fenntartása.

Olvass tovább

Divided We Fall

Interview with Jody Jensen, head of the FTI-iASK Polanyi Center

“World Politics and Economics” asked Jody Jensen for an interview about the American political situation and what to expect in 2023. Jody Jensen is the director of the Polányi Center at the Institute of Higher Studies in Kőszeg, senior researcher at the Institute of Political Science of the Center for Social Sciences, and research director of the ISES Foundation, which operates as the Jean Monnet Center of Excellence. Head of the International Studies Master’s program at Pannon University’s Kőszeg Campus. She was awarded the Jean Monnet Chair for European Solidarity and Social Cohesion (ESSCO) for three years starting in the fall of 2016. She was the national and regional director of the Ashoka Foundation (a supporter of entrepreneurs in the service of social innovation). She regularly teaches abroad, and also takes part in the European Commission’s research application evaluation work.

Olvass tovább