Levelesládámból:

Az erkölcs nélküli valóság

A Menedék, mint korunk realizmusa, ahol mindenki végleg magára marad

Jennifer Haley: A Menedék – TÁP Színház / Trafó

Részlet az előadásból, fotó: Déri Miklós

szerző: Lits Levente

Jó közgazdaságtan nehéz időkre – írja Abhijit V. Banerjee és Esther Duflo 2019-ben megjelent könyvük címében. Nem is meglepő, hogy korunk meghatározó közgazdászai is a jelent nehéz, válságos időként jellemzik, de mit is jelent valóságában ez a nehézség? Minden bizonnyal nehézsége abban áll, hogy a globalizáció erőinek nap mint nap szembe kell néznie a nemzetközi intézmények és a közerkölcs sorozatos kudarcaival, a fejlődés bizonytalanságával, végső soron a közösségük és az igazság mindent felforgató erejének végességével. De hogyan kapcsolódik mindez Haley mérnöki pontossággal megírt és eljátszott darabjához? A következőkben kísérletet teszek az előadás rövid áttekintése után arra, hogy bemutassam, miként leplezi le egy nem várt (?) esemény a kései kapitalista neoliberalizmus valóságát, és miként amoralizálja főhősünk saját vágyait, használ ki és dob el embereket.

Olvass tovább

Levelesládámból

Francois Villon: Közmondások

szerző: Vida Cecília

Szerettem a magyar irodalom órákat a gimnáziumban, valahogy éreztem, hogy a mesében én is benne vagyok, leszek egyszer. Persze az irodalom tanárunknak is nagy szerepe volt ebben, aki maga is műkedvelő író volt és a versek szépségéről egy órán keresztül képes volt lelkesen beszélni. Próbálta a 80-as években nyitogatni egy alföldi kisváros gimnazistáinak fülét, elméjét.

Olvass tovább

Levelesládámból

Az építészetszociológia szerepe a gazdaságfejlesztésben

Tamáska Máté: Gondolatok az építészetszociológia és a szociológia viszonyáról című tanulmányának recenziója

Szõnyi István (1894 - 1960): Erzsébet-híd
Szőnyi István: Erzsébet híd,

szerző: Lits Levente, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tamáska Máté építészmérnök és szociológus 2020-ban írt tanulmánya hivatott bevezetni a magyar tudományos párbeszédbe az építészetszociológia fogalmát, amely nemcsak szociológusok és építészek számára nyit perspektívát és emlékeztet a tudományterületek közös gondolkozásának szükségességére, hanem a leendő közgazdászoknak és a mindenkori szakmai döntéshozóknak is fontos támpont lehet a gazdaság- és településfejlesztés irányainak kijelölésekor. A következőkben a Szociológiai Szemle által megjelentetett Gondolatok az építészetszociológia és a szociológia viszonyáról című munka rövid bemutatása után szeretnék kitérni az interdiszciplina döntéshozói és gazdaságetikai jelentőségére.

Olvass tovább

Levelesládámból

Zeneajánló vezetőknek I.

Konzervativizmus és csüggedtség

Orpheus and Eurydice | History Today
Pieter Paul Rubens: Orfeusz és Euridiké, 1636

szerző: Halász Győző Mihály

Az esszésorozat célja a kreatív és inspiráló művészeti tartalmak bemutatása a vezetők és döntéshozók számára látókörbővítés céljából. A mai vezetőknek és döntéshozóknak szükségük van a társadalmi-gazdasági narratívákra és az ezekben rejlő információk megismerésére a művészeteken keresztül. A döntéshozók sohasem kizárólag a táblázatokból, kimutatásokból és elemzésekből tájékozódnak egy-egy döntés meghozatala előtt, hiszen a döntéshozatal egy része a narratívák és a közhangulat megfigyeléséből eredeztethető. Hogyan gondolkodnak a gazdasági szereplők? Mi az a sztori, amelyet követni próbálnak? Ezáltal tehát a vezetés nem csupán tudomány, hanem egyben művészet is. Mivel tehát művészet, így szükséges a művészetekből is inspirációt meríteniük. A művészetek szenvedélye így kiegészül a szakmai tudatossággal, megteremtve az erkölcsi egyensúlyt. Ezáltal láthatóvá válik számukra a hosszabb távú narratíva, felzárkózási pálya, egy szóval: jövőkép.

Olvass tovább

Gondolatok Marosán György „A „nagy átalakulás” – egy újabb szakasz jelei” című cikkéről

Szerzők: Baranyi Dániel Martin, doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem -Csontos Tamás, mesterszakos hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Müron - Diszkoszvető
Mürón: Diszkoszvető

Július 9-én jelent meg a Fejlődésgazdaságtan.hu hasábjain Marosán György „A „nagy átalakulás”-egy újabb szakasz jelei” című esszéje. A cikk egy nagyívű gondolatmeneten vezet végig, mely során bemutatja, hogyan is zajlik a Polányi Károly által felismert első után a második „nagy átalakulás”. Az esszé rendkívül inspiráló és vitára ingerlő alkotás, melyet ajánlunk elolvasásra mindenkinek. A következőkben cikk kapcsán bennünk megfogalmazódott gondolatokat fogjuk kifejteni.

Olvass tovább

Gondolatok Balogh Attila és Baranyi Dániel „Szabadság és munka” című esszéjéről

File:Rembrandt Harmensz. van Rijn 033.jpg - Wikimedia Commons
Rembrandt, Harmensz van Rijn: Az irgalmas szamaritánus

szerző: Csontos Tamás

Június 24-én jelent meg a Fejlődésgazdaságtan.hu hasábjain Balogh Attila és Baranyi Dániel esszéje „Szabadság és munka” címmel (https://fejlodesgazdasagtan.hu/2021/06/24/szabadsag-es-munka/). A mű rendkívül gondolatgazdag és logikus felépítésű alkotás, amely elkerülhetetlenül további elmélkedésre inspirálja az Olvasót. Így volt ez az én esetemben is. A következőkben a cikk olvasása során felmerült gondolataimat fejtem ki röviden.

Olvass tovább

A levelesládából

Egy közgazdász újévi fogadalma

Képtalálatok a következőre: sistine chapel michelangelo
Michelangelo: Sixtusi kápolna (részlet)

szerző: Szabó Dorottya

2020 szilveszter éjjele több szempontból is más volt számunkra, mint a huszonpár azt megelőző. A boldog békeidők iránti nosztalgikus vágy hozott össze minket a közgazdászhallgató barátaimmal, gondolván, ha aznap este úgy teszünk, mintha minden rendben volna, akkor másnap, az új esztendőben rendben is lesz. Na jó, talán a helyzet korántsem olyan tragikus, hogy indokolt volna csupán emlékként gondolni a békeidőkre, mindenesetre 2020 különleges, meghatározó év volt, és ellentmondást nem tűrően világított rá arra, hogy nincs minden rendben.

Olvass tovább