A jó döntések és az intuíció

Buridan's Ass - YouTube
Buridán szamara,
forrás: https://www.youtube.com/watch?v=bOp1_LIYvmk

szerző: Szabó Dorottya

„..a világban a véletlen uralkodik és éppen ezért van benne rend és törvény, ami a véletlenek tömegéből a valószínűségeknek megfelelően bontakozik ki.”(Rényi Alfréd)[1]

A közgazdászhallgatók egy részének bizonyosan az idősorok elemzésének elsajátítása jelenti nebulóéveinek egyik legizgalmasabb kihívását. Van abban valami misztikus, hogy valószínűségszámítási és statisztikai módszerekkel, több-kevesebb sikerrel előre tudjuk jelezni a gazdasági mutatók jövőbeli értékeit. Az ilyen jellegű számítások során a hallgatók bizonyos értelemben a hatalom ízét érezhetik a szájukban, hiszen mi jelenthetne nagyobb előjogot a jövő ismereténél? A gazdasági-társadalmi rendszer apostolainak érezhetik magukat, akiknek megvan a képességük arra, hogy a jövőbeli folyamat ismeretében a jelenben beavatkozhassanak a rendszer működésébe. Arról pedig, hogy mindezt kinek az érdekében teszik, az értékrendjük alapján hozhatnak döntést.

Olvass tovább

A magyar fiatalok képzettségének alakulása

részlet a Pál utcai fiúk című filmből

Szerző: Tóth Hajnalka – Trautmann László

Az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszakának egyik stratégiai célkitűzése volt a jövő generáció, a fiatalok képzettségének növelése, mivel a fejlődést, a gazdaság jövőbeli versenyképességét, lehetőségeit alapvetően meghatározza a fiatalok képzettsége, tudása, ismereteik, kreatívitásuk, kompetenciáik. Az Európai Unió 2020-as stratégiai célkitűzése volt a fiatal generáció képzettségének növelése az oktatás- és a képzés minőségének, hatékonyságának javítása. A fiatalok képzettségének növelését, az Unió iránymutatásokkal és ajánlásokkal támogatta, de az oktatási rendszerek fejlesztésért a tagállamok felelősek.

Olvass tovább

„Aktív résztvevői kívánunk lenni az innovációs ökoszisztémának.”

Interjú dr. Csáfor Hajnalkával az Eszterházy Károly Egyetem rektorhelyettesével, Bíró Andrea Barbarával, az egyetem Innovációs Osztályának vezetőjével, és Varga Bálinttal, az MKIK Fiatal Vállalkozó Kollégiumának tagjával, a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. Logisztikai menedzserével.

dr. Csáfor Hajnalka
Bíró Andrea
Varga Bálint

Szerző: Baranyi Dániel Martin

Hogy segíthetik az egyetemek a vállalkozásokat? Hogyan hozható be a gyakorló szakemberek felhalmozott tapasztalata a felsőoktatás falai közé? A Kandó Klub interjúsorozatot indított az egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködési lehetőségek és a megvalósult jó gyakorlatok feltárására. Sorozatunk második részében a pedagógusképzés nagymúltú bástyája, az Eszterházy Károly Egyetem és a heves megyei vállalkozások kapcsolatait mértük fel. Beszélgetőpartnereink az egyetem képviseletében dr. Csáfor Hajnalka rektorhelyettes asszony, valamint Bíró Andrea Barbara, az Egyetemi Innovációs Osztály vezetője voltak. A vállalkozások részéről Varga Bálint FVK tag, a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. logisztikai menedzsere osztotta meg a tapasztalatait. Az interjút Baranyi Dániel és dr. Trautmann László készítette.

Olvass tovább

A nappali tagozatos hallgatók a munkaerőpiacon

Time Overcome by Youth and Beauty Painting by Simon Vouet
Simon Vouet: A fiatalság és a szépség legyőzi az időt

Szerzők: Szabó Dorottya – Trautmann László

Az emberek többsége bizonyára emlékszik az első, nyögvenyelősen elkészített szakmai önéletrajzára, amiben minden potenciálisan releváns információt megpróbált feltüntetni, hogy ne legyen kínosan üres az az egy oldal, amit elvárásként maga elé képzelt. Egyetemi hallgatóként könnyen előfordulhat, hogy az első CV-t nem is a munkaerőpiacra szánja az ember, csupán valamilyen pályázat keretében követelik meg tőle. Egyikünk emlékszik, hogy pár hallgatótársával eltökélt szándékuk volt egyetemi demonstrátornak jelentkezni az első tanév végén, amikor szembesültek az első CV-k zavarba ejtő problémájával. Végtelenül frusztrált minket, hogy a hallgatói státuszunkon túl aligha van bármink, amit felmutathatnánk, pedig még nem is a munkaerőpiacra készültünk kilépni.

Olvass tovább

A vállalkozások összefogását segíthetik az egyetemek

Beszélgetés Lakatos Istvánnal, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárával, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar általános dékánhelyettesével és Kovács Zoltánnal, az Innovateam Kft. tulajdonosával, a Fiatal Vállalkozók Kollégiuma tagjával.

Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium - Egyetemi logó

2021. február 17-én beszélgettünk a Lakatos Istvánnal és Kovács Zoltánnal a vállalatok és az egyetemek közötti együttműködés lehetőségeiről, az ebből fakadó pozitív szinergiákról. A rendezvény a Kandó Klub keretében zajlott. A beszélgetést Zsabka Zsolt, a Kandó Klub elnöke nyitotta meg, és Trautmann László vezette, és Baranyi Dániel működött közre benne.     

Olvass tovább

„Biztonság, minőség, automatizálás”

Interjú Dr. Gönczy Sándorral[1], az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatójával

Az Electrolux az elmúlt években jelentős beruházást hajtott végre Nyíregyházán. A technológiai fejlesztést egy konzekvens humánerőforrás stratégiába illesztették. Erről kérdezte a Köz-Gazdaság dr. Gönczy Sándort, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatóját.

Olvass tovább

Korai iskolaelhagyók arányának alakulása Magyarországon

Bill Traylor: Blue Man on Red Object

Szerző: Tóth Hajnalka

Magyarország számára versenyképességi kihívást jelent az oktatási-, szakképzési rendszer modernizálása, hatékonyságának javítása, a fiatalok képzettségi szintjének növelése. A magasabb iskolázottság mind egyéni, mind nemzetgazdasági szinten kiemelt jelentőségű. Ha a lakosság nagyobb része jól képzett, versenyképes tudással rendelkezik, az kedvezőbb gazdasági teljesítményt eredményez, nagyobb társadalmi szociális jólétet biztosíthat az országnak.

Olvass tovább

„A termelékenységet a jövőben a tudás fogja húzni”

Interjú Dr. Jámbor Attilával, a Budapesti Corvinus Egyetem Agrobiznisz Tanszékének vezetőjével

Jámbor Attila , az MTA Doktora, tanszékvezető egyetemi tanár a Budapesti  Corvinus Egyetem Agrárközgazdasági és Vidékfej

„4 millió euró összköltségvetésű H2020 projekt konzorciumvezetője lesz a Corvinus. 2020. december 15-e jelentős pillanat a Corvinus nemzetközi kutatásainak történetében: sikerült elnyerni az Egyetem első olyan Horizon 2020 projektjét, amelyben konzorciumvezetőként veszünk részt. A Corvinus által vezetett 14 tagú nemzetközi konzorcium 11 országból innovatív megközelítésben vizsgálja a nemzetközi kereskedelem és a fenntarthatóság közötti kapcsolatokat a 4 millió euró összköltségvetésű, 48 hónapos TRADE4SD projektben. A pályázat az értékelés során kiemelkedően magas pontszámot, a lehetséges 15 pontból 14,5 pontot kapott.

A projekt alapvető újdonsága, hogy a kereskedelem és a fenntarthatóság közötti kapcsolatokat integrált szemléletben, újszerű kvantitatív és kvalitatív kutatási technikák segítségével, szakpolitikai ajánlásokat megfogalmazva kutatja a széles értelemben vett társadalom aktív bevonásával. A konzorcium vezetésén túl a Corvinus csapata az elméleti megalapozottságért, a kereskedelem és a fenntartható fejlesztési célok közötti kapcsolatok feltárásáért és számszerűsítéséért, valamint a társadalmi kérdések kereskedelem-alapú modellezéséért felel. (Hírek, Budapesti Corvinus Egyetem)

 A projekt szakmai koordinátora az Agrobiznisz Tanszék vezetője, Dr. Jámbor Attila, akivel ebből az alkalomból interjút készítettünk. Az interjú során nemcsak a pályázatot, hanem a mezőgazdaság technológiai fejlődését, és ebben az európai mezőgazdasági fejlődés előtt álló kihívásokat is érintettük.

Olvass tovább

A fiatal munkavállalók SZJA-mentessége

Edward Munch: Szorongás

Szerzők: Szabó Dorottya – Trautmann László

2021. január 15-én jelentették be, hogy 2022 január 1-től a 25. életévüket be nem töltött munkavállalók mentesülnek a személyi jövedelemadó befizetésének kötelezettsége alól. Ez nem egyedi intézkedés, Lengyelországban 2019 augusztusa óta a 26 éven aluli munkavállalók részesülnek ilyen típusú adókedvezményben.

Olvass tovább

A fogvatartottak képzettség szerinti megoszlása

: Rabság vagy hajléktalanság, Ismeretlen szerző, börtönben készült festmény

Szerző: Tóth Hajnalka

Az igazságszolgáltatás fejlődése, a büntetések végrehajtása szükségessé tette a szakszerűen kialakított intézményrendszert, a vétkesek, elítéltek őrzését. A büntetések társadalmi szerepének változásával a megtorlás mellett, a „közösség védekezését a bűntettel szemben”. Napjainkra újra előtérbe került a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának ösztönzése, a munkába, közösségbe való sikeres visszatérés előmozdítása.

Olvass tovább