Tanulás a gyakorlatban

Az akciótanulás tapasztalatai

Wilhelm Meister's Apprenticeship (Part 1) | A Course Of Steady Reading
Wilhelm Meister tanulóévei

Csontos Tamás Tibor

A 2020/21-es tanév első szemeszterében, a Budapesti Corvinus Egyetem „Üzleti közgazdaságtan” kurzusának keretében sor került egy nagyszabású akciótanulás programra. Az egyetem 65 mesterszakos hallgatója a Portfólió Csoport, a Magyar Posta Zrt. és a Mediaworks Hungary Zrt. vezetői által meghatározott négy projekt egyikében közreműködtek. A program mind a diákok, mind a vállalatok számára hasznos volt. A hallgatók számára lehetővé tette ismereteik gyakorlati alkalmazását, a cégek pedig kreatív és szakmailag felkészült fiatalok tanácsait és javaslatait tudták megismerni.

Olvass tovább

Közösségformálás a digitalizáció korában

Cserni Zsuzsa – Horváth Anna

Megnyitó: Levitáció - feLugossy, Bukta, Szirtes - YouTube

Bukta Imre: Levitáció

A Budapesti Corvinus Egyetem A jövő vállalkozásai Budapesten című intenzív heti tárgya keretében a hallgatók azt vizsgálták meg, hogy egy OpenLab típusú vállalkozást hogyan lehet fenntarthatóvá tenni üzletileg, és milyen társadalmi-gazdasági szükségleteknek kell megfelelnie. Alapvetően két kerületben vizsgálódtak a hallgatók: a XI. kerületben, ahol ennek az új közösségi térnek a kialakítása már el is kezdődött és az V. kerületben, ahol annak átültethetőségét vizsgálták. Ennek érdekében a diákok felmérték, hogy a különböző korosztályok, generációk Budapesten milyen műszaki-termelési kultúrával rendelkeznek, illetve mire lenne szükségük ahhoz, hogy befogadják az új technológiát. A hét során vendégelőadók segítették a diákok munkáját, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóival is párbeszéd alakult ki, akik műszaki vonatkozásban már ismerték a XI. kerületben induló Art & Tech Centert.

Olvass tovább

A FINN OKTATÁSI RENDSZER TANULSÁGAI

Baranyi Dániel[1] – Nagy Katalin[2]


Baranyi Dániel Martin
Vedovatti Anildo
Nagy Katalin

A finn oktatási rendszer az elmúlt évtizedekben nemzetközi szinten vált ismertté és sokak szemében modellértékűvé. Az iránta való érdeklődés beilleszkedik abba a trendbe, ami az északi modell vagy skandináv jóléti államok kifejezésekkel körülírt észak-európai államok felé irányuló figyelem fokozódásával jár. Az amerikai elnökválasztás, a brit választások és a kelet-közép-európai gazdaságpolitikai útkeresés megkerülhetetlen fogalma napjainkban az északi modell és az annak tartalmáról, adaptálhatóságáról szóló viták. Finnország ezen az országcsoporton belül is speciális szereplő – több szempontból is. Nagyon rövid idő alatt sikerült felzárkóznia a világ legfejlettebb/leggazdagabb államai közé. Leginkább a magas hozzáadott értéket képviselő high-tech ipar gyors fejlődését tartják a fantasztikus eredmények kulcsának. Ebben a cikkben az a célunk, hogy megvizsgáljuk és hazai nézőpontból kiindulva nézzünk a finn modellre, amelyben a különbségek ellenére felfedezhetők párhuzamosságok is hazánkkal, és amelynek egyik legfontosabb pillére a high-tech iparhoz szükséges tudást létrehozó és innovatív polgárokat nevelő oktatási rendszer.

Olvass tovább

A felzárkóztatás útjai

Szerző: Horváth Anna

A következőkben az integráció és a felzárkóztatás kapcsolatát tárgyaló két vélemény kerül összehasonlításra: K. Nagy Emese, a heterogén iskolai osztályok tudásgyarapító hatását vizsgáló tanulmánya (A társas interakció, mint tudásgyarapító tényező a heterogén osztályokban címmel) és Rubovszky Ritával készült interjú a felzárkóztatás mindennapi gyakorlatáról a magyar iskolákban.

UNICEF iskolák - Nok Lapja Cafe
forrás: nlcafe.hu

Olvass tovább

“A kollégák itt vannak, a hagyományok élnek, az iskolák működnek”

Interjú Dr. Jakab Lászlóval, a Műegyetem professzorával.

Podcast sorozatunknak ebben az adásában Dr. Jakab Lászlóval, a Műegyetem tanárával beszélgettünk a hazai elektrotechnikai ipar fejlődési lehetőségeiről, a fiatal mérnökök felkészültségéről és a multinacionális vállalatok hatásáról a magyar műszaki fejlődésre. Az interjút – rendhagyó módon – írásban adjuk közre technikai okok miatt.

Műegyetemi kutatók pályájuk fontos mérföldkövénél | Budapesti ...

Az interjút készítette: Baranyi Dániel Martin, Bonyhády Elek, Kiss György, Trautmann László

Trautmann László: A COVID-19 járvány okozta gazdasági válságból az Európai Bizottság egy nagyszabású technológiai megújulási programmal szeretne kilábalni, aminek sarkalatos eleme a digitalizáció, az okos eszközök kifejlesztése és elterjesztése. Hogy látod, melyik az a terület, ahol Európa jelentősebb szerepet kaphat az amerikai és a kínai technológia között?

Jakab László: Először is nagyon köszönöm a lehetőséget és üdvözlök mindenkit, aki ezt a beszélgetést olvassa. Azt világosan látni kell, hogy az elmúlt 5-10 évben, amikor technológiai fejlődésről vagy megújulásról beszéltünk, akkor mindig a digitalizáció volt középpontban. Ha azt nézzük, akkor az elmúlt években ebben a digitalizációs versenyben Amerika és Ázsia szinte mindent vitt. Például a mesterséges intelligencia kutatásokban, befektetések mértékét tekintve az Egyesült Államokban 20-25 milliárd dollárt fektettek be évente, hasonló mértékben történt ez Ázsiában is, miközben az Európai Unióban ez az összeg körülbelül 5 milliárd dollár. Európa ebben a tekintetben elég jelentős lemaradásban van.

Olvass tovább

A távmunka társadalmi-gazdasági hatása: lehetőségek, eszközök és képességek – egy szociális vállalkozás szemszögéből

Jessie Rucker előadása A Budapesti Corvinus Egyetemen a “Digitális nomádok” című konferencia keretében

Jessie Anna Rucker on Supporting Local Communities: The Only ...

Takács Tibor összefoglalója

A Grow Remote egy szociális vállalkozás (social enterprise) formájában működő, írországi központú nemzetközi hálózat a távmunka (remote work) elősegítésére és terjesztésére[1]. Ez a vállalkozási forma Magyarországon egyelőre nem létezik. A szociális vállalkozások általában valamilyen társadalmi vagy környezetvédelmi célt támogatnak, hátrányos helyzetű csoportok életkörülményein igyekeznek javítani. A Grow Remote-hoz tartozó helyi csoportok  magánadományokból, pályázati úton nyert vagy egyéb szerződések alapján realizált bevételekből fedezik a költségeket, az ezen felüli részt is társadalmi célok megvalósítása érdekében használják fel. Ilyen értelemben a tevékenység nem profitorientált, a hálózatban dolgozókat önkénteseknek nevezik. A Grow Remote hálózat fejlesztését pénzzel támogató magánadományozók követhetik is adományaik felhasználását, illetve meghatározhatják, hogy mely régióban hány helyi csoport létrehozását támogatják adományukkal.


[1] https://www.changex.org/ie/growremote

Olvass tovább

Cserháti Ilona: A digitális nomádoktól a “távvállalatokig”

2019 őszén unikális workshop-nak adott otthont a Budapesti Corvinus Egyetem, amelynek célja az volt, hogy több oldalról is áttekintsük a helyfüggetlen élet- és munkaforma helyzetét a világban, valamint annak lehetőségeit Magyarországon. Ekkor még nem is sejtettük, hogy a COVID-19 járvány miatt a távmunka, az otthonról történő munkavégzés, a digitális kommunikációs eszközök igénybevétele sokkal hamarabb válik tömegesen az életünk részéve, mint azt gondoltuk volna.

Olvass tovább

Digitális nomádok, azaz munka inspiráló helyszínekről

Összefoglaló Gonçalo Hall előadásáról a Digitális nomádok című konferencián. (Cserháti Ilona – Máténé Bella Klaudia)

Gonçalo Hall (@Gonzohall) | Twitter

2019 őszén unikális workshop-nak adott otthont a Budapesti Corvinus Egyetem, amelynek célja az volt, hogy több oldalról is áttekintsük a helyfüggetlen élet- és munkaforma helyzetét a világban, valamint annak lehetőségeit Magyarországon. Ekkor még nem is sejtettük, hogy a COVID-19 járvány miatt a távmunka, az otthonról történő munkavégzés, a digitális kommunikációs eszközök igénybevétele sokkal hamarabb válik tömegesen az életünk részéve, mint azt gondoltuk volna. Gonçalo Hall, az előadó sokat utazik, a világ számos szép és érdekes helyszínét már bejárta, miközben távmunkásként dolgozott. Ő egy igazi digitális nomád. De ki tekinthető egyáltalán digitális nomádnak?

Olvass tovább

Távmunka most és a jövőben … felkészültél? Roberta Sawatzky előadása

Készítette: Cserháti Ilona és Madari Zoltán

Roberta Sawatzky - Nomad City
kép forrása: nomadcity.org

2019 őszén unikális workshop-nak adott otthont a Budapesti Corvinus Egyetem, amelynek célja az volt, hogy több oldalról is áttekintsük a helyfüggetlen élet- és munkaforma helyzetét a világban, valamint annak lehetőségeit Magyarországon. Ekkor még nem is sejtettük, hogy a COVID-19 járvány miatt a távmunka, az otthonról történő munkavégzés, a digitális kommunikációs eszközök igénybevétele sokkal hamarabb válik tömegesen az életünk részéve, mint azt gondoltuk volna. Az esemény résztvevői és meghívott előadói rendkívül sokszínű szakmai háttérrel rendelkeztek: voltak köztük klasszikus értelemben vett digitális nomádok, akik utazgatnak, és a világ sok szép és érdekes helyéről végzik a munkájukat, mások az akadémia világából érkezve kutatják a jövő munkahelyének lehetséges formáit, de meghívást kaptak olyan vállalkozók is, akik a világ minden részéből távmunkában foglalkoztatott munkatársakkal építenek jelentős méretű vállalkozásokat. Roberta Sawatzky a kanadai Okanagan School of Business oktatója. Számos kurzust tart emberi erőforrás management, szervezeti magatartás területen. Emellett a SAM Consulting vállalat munkatársa, mint tanácsadó. Fő kutatási és érdeklődési területe a távmunka, illetve virtuális foglalkoztatási formák, valamint az alkalmazottak alkalmazkodása és sikere ezeken a területeken.

Olvass tovább

Hogyan segíthetik a távdolgozók a cégek növekedését?

Jon Paolo Fortich CEO/Digital Swiss Army Knife előadása a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Az összefoglalót írta Cserháti Ilona (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem) – Megyeri Gábor (doktorandusz, Budapesti Corvinus Egyetem)

Jon Paolo Fortich | Digital Swiss Army Knife, Project Manager,... | PH
forrás: Hubstaff Talent

2019 őszén unikális workshop-nak adott otthont a Budapesti Corvinus Egyetem, amelynek célja az volt, hogy több oldalról is áttekintsük a helyfüggetlen élet- és munkaforma helyzetét a világban, valamint annak lehetőségeit Magyarországon. Ekkor még nem is sejtettük, hogy a COVID-19 járvány miatt a távmunka, az otthonról történő munkavégzés, a digitális kommunikációs eszközök igénybevétele sokkal hamarabb válik tömegesen az életünk részéve, mint azt gondoltuk volna.

Az esemény résztvevői és meghívott előadói rendkívül sokszínű szakmai háttérrel rendelkeztek: voltak köztük klasszikus értelemben vett digitális nomádok, akik utazgatnak, és a világ sok szép és érdekes helyéről végzik a munkájukat, mások az akadémia világából érkezve kutatják a jövő munkahelyének lehetséges formáit, de meghívást kaptak olyan vállalkozók is, akik a világ minden részéből távmunkában foglalkoztatott munkatársakkal építenek jelentős méretű vállalkozásokat. Emellett meghívtunk olyan szakértőket is, akikkel az ilyen az új típusú munka- és vállalkozási formák hazai elterjedésének lehetőségeit és eddigi eredményeit tudtuk megvitatni. A továbbiakban Jon Paolo Fortich előadását ismertetjük.

Olvass tovább