Normatív elvárások a kormányzattal, mint szakpolitikai szereplővel szemben

Az Egyesült Királyságban működő acélipar dekarbonizációjának esete

Ambrosio-Albalaa, Paul J. Uphamc és William F. Galeb: Normative expectations of government as a policy actor: the case of UK steel industry decarbonisation, International Journal of Sustainable Energy, 2023, 42:1, 594-611

Donbasz bányái és acélműve, részlet Dziga Vertov: Lelkesedés című munkájából

A cikk szerzői Ambrosio-Albalaa, Paul J. Uphamc a Leedsi Egyetem (Egyesült Királyság) kutatói és William F. Galeb, az Energetikai, Környezeti és Társadalmi Integrált Kutatási Intézet (Gröningeni Egyetem, Hollandia) szakembere. Jelen cikkben a szerzők az Egyesült Királyság acéliparának a dekarbonizációjának az esetét vizsgálják főként a Brexit utáni időszakban.

Olvass tovább

A shareholder szemlélettől a stakeholder szemléletig

Műhelybeszélgetés a kkv-k compliance tudatossága témakörében

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az amerikai Center for International Private Enterprise (CIPE) támogatásával indított egy programot a magyar kis – és középvállalkozások compliance tudatosságának felmérése céljából. Ezen program keretein belül megrendezésre kerülő regionális továbbképzéseket megelőző műhelybeszélgetésre a Budapesti Corvinus Egyetemen került sor, 2023. szeptember 1-jén.

Olvass tovább

„Az első lépés a lelki akadálymentesítés”

Interjú dr. Bősz Anett főpolgármesterhelyettessel

A Szakosztály sorozatot indított a pedagógia legújabb eredményeiről, a felzárkóztatás és fejlesztés lehetőségeiről és gyakorlatáról, hiszen meggyőződésünk, hogy ezek a szempontok a gazdasági gyakorlatban is érvényesíthetők és érvényesítendők. A sorozat részeként kértünk interjút dr. Bősz Anett humán területekért felelős főpolgármesterhelyettestől.

Olvass tovább

The ecosystem behind entrepreneurship also needs to help and disseminate global knowledge as fast and as efficiently as possible.

Interview with Professor Mladen J. Cudanov

The Review of Economic Theory and Policy requested an interview from Professor Mladen J. Cudanov about the entrepreneurial activity in Serbia and the development path of the Serbian economy regarding the role of entrepreneurs. Mladen J. Cudanov is full professor at the Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade. The interview is part of our series with three professors from University of Belgrade.

Olvass tovább

Oktatásra alkalmas, de nem foglalkoztatható –

Megéred a pénzed, kis barátom?

Tanár két gyerekkel, terrakotta szobor két gyerekkel, forrás: wikipedia.org

Összefoglaló Inger Assarson: Bildbar – men inte anställningsbar tanulmányáról (Bildning för alla! En pedagogisk utmaning (red:Thomas Barow & Daniel Östlund) Högskolan Kristianstad, 2012ISBN 978-91-979422-3-2

A Fejlődésgazdaságtan Szakosztály keretében sorozatot indítunk, amiben a pedagógia legújabb eredményeit szeretnénk bemutatni. Nem csak azért tartjuk fontosnak ezeknek az eredményeknek az összegzését, mert szeretnénk hozzájárulni az oktatás fejlesztéséhez, hanem azért is, mert a gazdasági szervezetekben, a mindennapi gazdasági tevékenységben is egyre nagyobb szerepe van a tudásátadásnak, aminek szerves összetevője a pedagógia. Sok felmérés igazolta, hogy a felnőttképzés sem zárkózhat el a nevelési problémák megoldásától, és a vezetők munkájának is része a közösséggé formálás, amiben támaszkodhatnak a pedagógia tudományára. Ennek jegyében közöljük első összefoglalónkat.

A szerkesztőség

Olvass tovább

„az a vállalat lesz sikeresebb, aki üzleti stratégiai kérdésként tekint a fenntarthatósági kihívásokra”

Interjú Veisz Ákossal, a BDO Magyarország ESG üzletág ügyvezetőjével

A BDO a világ egyik legnagyobb nemzetközi lefedettségűkönyvvizsgáló, és professzionális tanácsadói hálózata, Magyarországon 32 éve van jelen. A Világpolitika és közgazdaságtan a BDO Magyarország ESG üzletágának ügyvezetőjével, Veisz Ákossal készített interjút az ESG és a compliance közötti összefüggésekről. 

Olvass tovább

Jegyzet két interjúhoz

Archaikus Apolló-torzó, forrás: https://mmp.mml.ox.ac.uk/rilke-archa%C3%AFscher-torso-apollos

A következőkben azon jegyzeteimet bocsátanám az Olvasók rendelkezésére, melyek a Világpolitika és Közgazdaságtan folyóirat által készített Balog Ádám („Iránymutatás kell az önálló szabályalkotó gondolkodáshoz”) és Jeffrey Lightfoot („Az etikus üzleti gyakorlat és a tisztességes, egyenlő versenyfeltételek egyetemes értékek”) interjúk kapcsán keletkeztek. Két interjú jelent meg ugyanis az elmúlt időszakban azzal a céllal, hogy bemutassa a frissen alakult kutatócsoport mögött meghúzódó megrendelői álláspontokat, melyek kapcsán meg kell fogalmaznunk saját aspektusaink viszonyait, hogy a közös gondolkozás ne, mint a kifejtés szolgai munkája, hanem mint az egységbeforrás kritikai attitűdje jelenjen meg. A kritika és egyéb szempontok megjelenítése végett mégiscsak úgy szükséges gondolnunk azon aktivizmusra, mely álláspontjaik, gondolataik tételes áttekintését vonzza magával, mint a kutatás szükségszerűen magára vonatkozó aspektusára.

Olvass tovább

Notes on two interviews

Archaic Torso of Apollo, source: https://mmp.mml.ox.ac.uk/rilke-archa%C3%AFscher-torso-apollos

In the following, I would like to share with you my notes on the interviews carried out by the journal World Politics and Economics with Ádám Balog (“We need guidelines for independent policymaking” – „Iránymutatás kell az önálló szabályalkotó gondolkodáshoz”) and Jeffrey Lightfoot (“Ethical business practices and a fair level playing field are universal values” – „Az etikus üzleti gyakorlat és a tisztességes, egyenlő versenyfeltételek egyetemes értékek”). Two interviews have been published recently with the aim of presenting the customer positions behind the newly formed research group, in connection with which we need to formulate the relations of our own aspects, so that the common reflection does not appear as a servile work of interpretation, but as a sovereign critical attitude. In order to represent critique and other aspects, it is nevertheless important to think of the activity that entails a detailed review of their positions and ideas as an aspect of research that is necessarily relevant to itself.

Olvass tovább

Pénzügyi ösztönzők a felnőttképzésben – a német példa

Törőcsik Mari a Két emelet boldogság című filmből

Életünk minden területére igaz, így a munka világára is, hogy gyorsan és folyamatosan változik. Az OECD különböző tanulmányokban mutatja be, hogy az egyes tagországok gazdasága és továbbképzési, illetve felnőttképzési rendszereik milyen összefüggéseket mutatnak. (https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f552468-en/index.html?itemId=/content/publication/1f552468-en))

Olvass tovább

„Az állami beavatkozás a szabályalkotáson keresztül utat mutathat a kkv szektornak a compliant működés irányába.”

Interjú Bácsfalvi Andrással, az Ernst and Young partnerével a hazai compliance tudatosságról

A Világpolitika és közgazdaságtan interjút kért Bácsfalvi Andrástól, az Ernst and Young partnerétől a hazai kis- és középvállalatok szabálykövetési gyakorlatáról, a szabályalkotás nehézségeiről és kultúrájáról és arról, hogy az állam vagy az egyetemek hogyan tudják segíteni a vállalatokat ezen a területen.

Olvass tovább