Összefogás Kína ellen?

Mary E. Lovely “The Trouble With Trans-Pacific Trade”, Foreign Affairs, 2023 január

Magellán szobra a lisszaboni Felfedezők emlékművén, forrás: https://en.wikipedia.org

Mary E. Lovely a Foreign Affairs 2023. januári számában megjelent cikkében átfogó elemzést közöl az Indai és Csendes-óceáni Gazdasági Keretről (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF) és annak a térség gazdasági helyzetére gyakorolt hatásairól. Az amerikai kormányzat által indítványozott kereskedelmi megállapodás célja, hogy betöltse azt az űrt, amelyet az Egyesült Államok 2017-es kilépése a Csendes-óceáni Partnerségből (Trans-Pacific Partnership, TPP) hagyott maga után. A szerző megvizsgálja az IPEF potenciális előnyeit és kihívásait, és elmélyül az USA indo-csendes-óceáni térségre vonatkozó kereskedelempolitikájának tágabb összefüggéseiben.

Olvass tovább

Az indo-csendes-óceáni térség világpolitikai jelentősége

Interjú Goreczky Péterrel, a Külügyi Intézet vezető elemzőjével

A Világpolitika és közgazdaságtan interjút kért Goreczky Pétertől az indo-csendes-óceáni térség világpolitikai és világgazdasági szerepéről. Az interjú során érintettük a térségben jelen lévő nagyhatalmak működését, a térség országainak fejlődési elképzeléseit és a térség hozzájárulását a világpolitikai stabilitáshoz.

Olvass tovább

Az AUKUS: megállapodás a Csendes óceáni térség átalakítására

Házfaragás, amelyen a maori felfedező, Kupe látható (lapáttal a kezében) két tengeri lénnyel a lábánál, forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Kupe

Charles Edel: The AUKUS Wager More Than a Security Pact, the Deal Aims to Transform the Indo-Pacific Order Foreign Affairs, 2023 augusztus 4.

Charles Edel a Foreign Affairs 2023. augusztusi számában megjelent cikke az Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti AUKUS védelmi együttműködés jelentőségét, kihívásait és lehetséges hatásait tárgyalja. A cikk hangsúlyozza az AUKUS által képviselt stratégiai váltást, annak az indo-csendes-óceáni térségre gyakorolt szélesebb körű hatásait, valamint a hatékony végrehajtás szükségességét a kívánt célok elérése érdekében.

Olvass tovább

„az a vállalat lesz sikeresebb, aki üzleti stratégiai kérdésként tekint a fenntarthatósági kihívásokra”

Interjú Veisz Ákossal, a BDO Magyarország ESG üzletág ügyvezetőjével

A BDO a világ egyik legnagyobb nemzetközi lefedettségűkönyvvizsgáló, és professzionális tanácsadói hálózata, Magyarországon 32 éve van jelen. A Világpolitika és közgazdaságtan a BDO Magyarország ESG üzletágának ügyvezetőjével, Veisz Ákossal készített interjút az ESG és a compliance közötti összefüggésekről. 

Olvass tovább

Jegyzet két interjúhoz

Archaikus Apolló-torzó, forrás: https://mmp.mml.ox.ac.uk/rilke-archa%C3%AFscher-torso-apollos

A következőkben azon jegyzeteimet bocsátanám az Olvasók rendelkezésére, melyek a Világpolitika és Közgazdaságtan folyóirat által készített Balog Ádám („Iránymutatás kell az önálló szabályalkotó gondolkodáshoz”) és Jeffrey Lightfoot („Az etikus üzleti gyakorlat és a tisztességes, egyenlő versenyfeltételek egyetemes értékek”) interjúk kapcsán keletkeztek. Két interjú jelent meg ugyanis az elmúlt időszakban azzal a céllal, hogy bemutassa a frissen alakult kutatócsoport mögött meghúzódó megrendelői álláspontokat, melyek kapcsán meg kell fogalmaznunk saját aspektusaink viszonyait, hogy a közös gondolkozás ne, mint a kifejtés szolgai munkája, hanem mint az egységbeforrás kritikai attitűdje jelenjen meg. A kritika és egyéb szempontok megjelenítése végett mégiscsak úgy szükséges gondolnunk azon aktivizmusra, mely álláspontjaik, gondolataik tételes áttekintését vonzza magával, mint a kutatás szükségszerűen magára vonatkozó aspektusára.

Olvass tovább

Notes on two interviews

Archaic Torso of Apollo, source: https://mmp.mml.ox.ac.uk/rilke-archa%C3%AFscher-torso-apollos

In the following, I would like to share with you my notes on the interviews carried out by the journal World Politics and Economics with Ádám Balog (“We need guidelines for independent policymaking” – „Iránymutatás kell az önálló szabályalkotó gondolkodáshoz”) and Jeffrey Lightfoot (“Ethical business practices and a fair level playing field are universal values” – „Az etikus üzleti gyakorlat és a tisztességes, egyenlő versenyfeltételek egyetemes értékek”). Two interviews have been published recently with the aim of presenting the customer positions behind the newly formed research group, in connection with which we need to formulate the relations of our own aspects, so that the common reflection does not appear as a servile work of interpretation, but as a sovereign critical attitude. In order to represent critique and other aspects, it is nevertheless important to think of the activity that entails a detailed review of their positions and ideas as an aspect of research that is necessarily relevant to itself.

Olvass tovább

Két rövid cikk az első világháború hatásáról az amerikai munkavállalókra

Amerikai plakát az I. világháború idejéből, forrás: https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/the-great-war-master-of-american-propaganda/

1919. januárjában John R. Commons két cikket közölt a Wisconsin-i Egyetem közlönyében az első világháború hatásáról az Amerikai Egyesült Államok gazdaságára. Ezek a cikkek történelmi kontextusuk mellett olyan időtálló elvekre világítanak rá, amelyek a manapság tapasztalt kihívások szempontjából is relevánsak.

https://drive.google.com/file/d/1y2rJ2K_PpMzPlzKWohZ4W1M2AYqc8oS5/view

Hadiipar – Iparpolitika

Thetis megkapja Akhillész fegyvereit Hephaisztosztól, Anthony van Dyck, 1630-1632, forrás: wikipedia.org

Az elmúlt évek eseményei, tendenciái – a koronavírusjárvány, a klímaváltozás hatásainak felerősödése, a polarizáló politikai szélsőségek térnyerése, az orosz-ukrán háború és az annak nyomán kialakuló energiaválság, etc. – rámutattak arra, hogy az előttünk álló évtizedekben a biztonság, mint közérdek újra elsődleges, de legalábbis erősebben artikulálódó szerepet fog kapni azon értékek összhangjában, melyek biztosítják a társadalmi-gazdasági rendszerek demokratikus működését.

https://drive.google.com/file/d/1jNi6vC6AImIFrFN2qKWkxaM93s9FDNsk/view

„Az erőforrások kiaknázásának fontos és megkerülhetetlen feltétele a compliance tudatosság, ahogy például az idegen nyelvek ismerete is”

Interjú dr. Sztranyák Józseffel a BKIK gazdasági szolgáltatások tagozatának elnökével

forrás: https://www.csrhungarydij.eu/bizottsag1/

A Világpolitika és közgazdaságtan interjút készített dr. Sztranyák Józseffel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozatának elnökével a hazai kis- és középvállalatok szabálykövető magatartásáról, és ennek fontosságáról a növekedés és a stratégiaalkotás szempontjából. Az interjúban elhangzik, hogy az infokommunikációs eszközök miatt sokkal könnyebb kilépni a nemzetközi piacokra, ugyanakkor emiatt fel is értékelődött a vállalkozás hitelességének folyamatos igazolása, bemutatása. A kamarai rendszer ehhez is segítséget adhat.

Olvass tovább

Fiskális vs. monetáris politika – ki is ül a kormánynál?

2023 július 26-án az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 5,25%-ról 5,5%-ra emelte meg az Egyesült Államokban érvényes alapkamatot, amely 22 éve nem látott csúcsot jelent. Az intézkedés célja elsősorban a mérséklődőben lévő, a cikk megírásakor 3% körül álló infláció letörése a monetáris politika eszköztárával. A beavatkozás jól illeszkedik az elmúlt évek kamatemelési tendenciájába, illetve abba a régebb óta fennálló konszenzusba, hogy az infláció elleni küzdelem elsősorban a monetáris politika csataterén zajlik. Alan Blinder, a Princeton közgazdász professzora, aki korábban többek között a Fed igazgatóságának alelnöke és Bill Clinton gazdasági tanácsadó testületének tagja is volt, az „A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021” című könyvében arra hívja fel azonban a figyelmet, hogy ezt a jelenséget nem feltétlenül kell természetesnek vennünk. Ugyanis az elmúlt 60 év amerikai gazdaságtörténete arra mutat rá, hogy jelentős változás ment végbe a gazdaság működését szabályzó szereplők jelentősége, pozíciója és a feléjük tanúsított hozzáállás tekintetében.

Olvass tovább