„Előtérben az élelmezésbiztonság” – A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar az EU-csatlakozás óta eltelt időszakban

Interjú Dr. Jámbor Attila intézetvezető egyetemi tanárral (Fenntartható Fejlődés Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem) és dr. Potori Norbert igazgatóval (Agrárközgazdasági Intézet)

Magyarország 20 éve csatlakozott az Európai Unióhoz.
Mit jelentett ez a magyar mezőgazdaságra nézve? Az elmúlt húsz év agrárfejlődési pályája
mennyiben köthető az EU-csatlakozáshoz és mennyiben más körülményekhez, például a
világpiaci környezet átalakulásához vagy a belső fejlődéshez? Többek között ezeket kérdeztük szakértő vendégeinktől.

https://drive.google.com/file/d/1hfF7BZrUBL73XhvEUZ12ceEoGb_J5dvG/view

Jámbor Attila, az MTA Doktora, tanszékvezető egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszékén. Kutatásai során nemzetközi agrárkereskedelemmel, agrárpolitikával, illetve élelmezésbiztonsággal foglalkozik. Összesen több mint 160 tudományos közlemény szerzője, melyekre több mint 340 hivatkozást kapott. A fenti publikációk kapcsán számos elismerésben is részesült, melyek közül kiemelendő a 2017-ben elnyert Új Nemzeti Kiválóság Program posztdoktori kutatói ösztöndíja, a négy alkalommal elnyert Kutatási Kiválósági Díj a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint a 2013ban három évre elnyert Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. 2016-ban négy éves OTKA projektet, 2011-ben hároméves OTKA posztdoktori projektet nyert vezető kutatóként. Fiatal szakemberként lehetősége volt több nemzetközi szervezetnek is dolgozni agrárpolitika témakörben (FAO, Európa Parlament, Világbank). Szakmai-közéleti tevékenysége is aktívnak mondható. Állandó résztvevője az agrárközgazdasági szakma legrangosabb szervezetei által megrendezett nemzetközi konferenciáknak. Tagja a nemzetközi, az európai, az angol, az ausztrál és az amerikai agrárközgazdasági társaságoknak. 2016 óta a Magyar Agrárközgazdasági Egyesület elnöke. 2014 óta tagja a Magyar Tudományos Akadémia Agrár-közgazdasági Bizottságának. 2018 óta az angol nyelvű, hazai kiadású Studies in Agricultural Economics tudományos folyóirat főszerkesztője. Házas, két gyermek, András (2011) és Lili (2014) édesapja.

Potori Norbert az AKI Agrárgazdasági Igazgatóságának vezetője. Fő szakterületei a Közös Agrárpolitika alkalmazása, az agrárpolitikai hatásvizsgálatok, a mezőgazdasági termelés, termelési szerkezet, feldolgozás és kereskedelem elemzése, valamint a határidős és opciós árupiacok. A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori fokozatot. Az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának választott tagja 2011-től.

Overview of New Energy Vehicles in China

1. China Continues to Lead Global Auto Production and Sales:

In 2023, China’s automotive production and sales exceeded 30 million vehicles for the first time, marking the 15th consecutive year as the global leader. The rapid development of new energy vehicles has been a significant driving force behind this achievement, with both production and sales surpassing 9 million units. China’s new energy vehicles have maintained the top global position for nine consecutive years, significantly influencing the transformation of the global automotive industry.

Olvass tovább

Informális gazdaság és vállalkozói tevékenység Latin-Amerikában és a Karib-térségben

A „latin-amerikai vállalkozók megerősítése” című podcastban Hernando De Soto a CIPE ügyvezető igazgatójával, Andrew Wilsonnal beszélgetett az informális gazdaság fontosságáról, a tulajdonjogok központi szerepéről és az ILD-CIPE partnerség első sikereiről. Ezen az alkalmon az informális gazdaságról és a latin-amerikai és karibi térség vállalkozói tevékenységéről folyt a diskurzus.

Olvass tovább

Informal Economy and Entrepreneurship in Latin America and the Caribbean

Hernando do Soto, source: wikipedia.org

In the podcast “Empowering Latin America entrepreneurs”, Hernando De Soto joins CIPE Executive Director Andrew Wilson to discuss the importance of the informal economy, the central role of property rights, and the early successes of the ILD-CIPE partnership. In this opportunity, they discusses about the informal economy and entrepreneurship in Latin America and the Caribbean.

Olvass tovább

Az oktatástechnológiai ágazat (EdTech) növekedése és fejlődési trendjei

Az oktatás tartalmi, és egyre inkább megoldásorientált, szintetizáló jellegű megközelítése mellett, a technológiai fejlődés nyújtotta új oktatástechnológiák (education technology, EdTech) szintén komoly hatást gyakorolnak a (felső)oktatás átalakulására. Mindeközben a gazdasági ágazatokon belül is egy feltörekvő piacot képviselnek.

A következő pontok azokat a módszertani és oktatástechnológiai trendeket foglalják össze, melyek kiterjesztik az oktatáshoz való hozzáférést és gyors visszacsatolások által hatékonyabb tanulást és tanítást tesznek lehetővé az oktatási szereplők számára.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható.

9. Kohéziós jelentés – Összefoglaló

A kohéziós jelentés alapvetően rávilágít arra, hogy az uniós támogatások tükrében miként változnak az uniós régiók közötti különbségek. A Bizottság háromévente közzéteszi a dokumentumot, amelyben értékeli az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának aktuális helyzetét, ismerteti az elért eredményeket és a levont tanulságokat, valamint bemutatja az EU-nak a regionális fejlődés motorjaként betöltött szerepét. A jelentés számos mutató – jólét, foglalkoztatás, oktatási szintek és a kormányzás – alapján elemzi a kohézió irányát. Jelen összefoglaló a kilencedik kohéziós jelentés eredményeit mutatja be.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható.

Megjelent a Világpolitika 2024/3-as száma

A szám itt érhető el teljes terjedelmében.

A tartalomból:

Homloktér

„Az európai és a nemzeti identitás egymást erősíti”

– Interjú Inotai András professzor emeritusszal

Huzina Hunor András – Horváth Anna – 9. Kohéziós jelentés – Összefoglaló

„Előtérben az élelmezésbiztonság” – A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar

az EU-csatlakozás óta eltelt időszakban – Interjú Dr. Jámbor Attila intézetvezető egyetemi

tanárral (Fenntartható Fejlődés Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem)

és dr. Potori Norbert igazgatóval (Agrárközgazdasági Intézet)

„A szabály célja összhangot teremteni a politikai döntéshozatal szabadsága és a gazdasági

felelősségvállalás között” – Interjú Dr. László Csabával, a Budapesti Corvinus Egyetem

adjunktusával, korábbi pénzügyminiszterrel

Tanulmányok

Szabó Dorottya: Varsó2030

Tóth Hajnalka: Az oktatástechnológiai ágazat (EdTech) növekedése és fejlődési trendjei

Recenzió

Charles Kindleberger: Mániák, pánikok és összeomlások (Somogyi-Farkas Sára)

Tallózó

Mire tanít a Rubik kocka (Nagy Konrád Ákos)

A globális kereskedelem dinamikája: Mexikó hatása az USA gazdaságára

(Clara Fernandez Saralegui)

A menedzsment és a nemzetek gazdagsága (Szabó Dorottya)

Hollandia kihívásai a külföldi diákok integrációjában (Kenéz Dávid)

IoT jövője a háztartásokban (Falus Áron)

Ember, gép, 200 év (Mátyás-Péter Tamás – Tósoki Samu)

Informális foglalkoztatás és rabszolgamunka (Clara Fernandez Saralegui)

Hova tovább gazdasági növekedés? – A bővülés határán a digitalizáció a kulcs,

avagy miért éppen az észtek és Kína termel okosabban?

(Mátyás-Péter Tamás – Tósoki Samu)

Az építőipar küzdelme Chilében (Clara Fernandez Saralegui)