Overview of New Energy Vehicles in China

1. China Continues to Lead Global Auto Production and Sales:

In 2023, China’s automotive production and sales exceeded 30 million vehicles for the first time, marking the 15th consecutive year as the global leader. The rapid development of new energy vehicles has been a significant driving force behind this achievement, with both production and sales surpassing 9 million units. China’s new energy vehicles have maintained the top global position for nine consecutive years, significantly influencing the transformation of the global automotive industry.

Olvass tovább

Informális gazdaság és vállalkozói tevékenység Latin-Amerikában és a Karib-térségben

A „latin-amerikai vállalkozók megerősítése” című podcastban Hernando De Soto a CIPE ügyvezető igazgatójával, Andrew Wilsonnal beszélgetett az informális gazdaság fontosságáról, a tulajdonjogok központi szerepéről és az ILD-CIPE partnerség első sikereiről. Ezen az alkalmon az informális gazdaságról és a latin-amerikai és karibi térség vállalkozói tevékenységéről folyt a diskurzus.

Olvass tovább

Informal Economy and Entrepreneurship in Latin America and the Caribbean

Hernando do Soto, source: wikipedia.org

In the podcast “Empowering Latin America entrepreneurs”, Hernando De Soto joins CIPE Executive Director Andrew Wilson to discuss the importance of the informal economy, the central role of property rights, and the early successes of the ILD-CIPE partnership. In this opportunity, they discusses about the informal economy and entrepreneurship in Latin America and the Caribbean.

Olvass tovább

Az oktatástechnológiai ágazat (EdTech) növekedése és fejlődési trendjei

Az oktatás tartalmi, és egyre inkább megoldásorientált, szintetizáló jellegű megközelítése mellett, a technológiai fejlődés nyújtotta új oktatástechnológiák (education technology, EdTech) szintén komoly hatást gyakorolnak a (felső)oktatás átalakulására. Mindeközben a gazdasági ágazatokon belül is egy feltörekvő piacot képviselnek.

A következő pontok azokat a módszertani és oktatástechnológiai trendeket foglalják össze, melyek kiterjesztik az oktatáshoz való hozzáférést és gyors visszacsatolások által hatékonyabb tanulást és tanítást tesznek lehetővé az oktatási szereplők számára.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható.

9. Kohéziós jelentés – Összefoglaló

A kohéziós jelentés alapvetően rávilágít arra, hogy az uniós támogatások tükrében miként változnak az uniós régiók közötti különbségek. A Bizottság háromévente közzéteszi a dokumentumot, amelyben értékeli az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának aktuális helyzetét, ismerteti az elért eredményeket és a levont tanulságokat, valamint bemutatja az EU-nak a regionális fejlődés motorjaként betöltött szerepét. A jelentés számos mutató – jólét, foglalkoztatás, oktatási szintek és a kormányzás – alapján elemzi a kohézió irányát. Jelen összefoglaló a kilencedik kohéziós jelentés eredményeit mutatja be.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható.

Megjelent a Világpolitika 2024/3-as száma

A szám itt érhető el teljes terjedelmében.

A tartalomból:

Homloktér

„Az európai és a nemzeti identitás egymást erősíti”

– Interjú Inotai András professzor emeritusszal

Huzina Hunor András – Horváth Anna – 9. Kohéziós jelentés – Összefoglaló

„Előtérben az élelmezésbiztonság” – A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar

az EU-csatlakozás óta eltelt időszakban – Interjú Dr. Jámbor Attila intézetvezető egyetemi

tanárral (Fenntartható Fejlődés Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem)

és dr. Potori Norbert igazgatóval (Agrárközgazdasági Intézet)

„A szabály célja összhangot teremteni a politikai döntéshozatal szabadsága és a gazdasági

felelősségvállalás között” – Interjú Dr. László Csabával, a Budapesti Corvinus Egyetem

adjunktusával, korábbi pénzügyminiszterrel

Tanulmányok

Szabó Dorottya: Varsó2030

Tóth Hajnalka: Az oktatástechnológiai ágazat (EdTech) növekedése és fejlődési trendjei

Recenzió

Charles Kindleberger: Mániák, pánikok és összeomlások (Somogyi-Farkas Sára)

Tallózó

Mire tanít a Rubik kocka (Nagy Konrád Ákos)

A globális kereskedelem dinamikája: Mexikó hatása az USA gazdaságára

(Clara Fernandez Saralegui)

A menedzsment és a nemzetek gazdagsága (Szabó Dorottya)

Hollandia kihívásai a külföldi diákok integrációjában (Kenéz Dávid)

IoT jövője a háztartásokban (Falus Áron)

Ember, gép, 200 év (Mátyás-Péter Tamás – Tósoki Samu)

Informális foglalkoztatás és rabszolgamunka (Clara Fernandez Saralegui)

Hova tovább gazdasági növekedés? – A bővülés határán a digitalizáció a kulcs,

avagy miért éppen az észtek és Kína termel okosabban?

(Mátyás-Péter Tamás – Tósoki Samu)

Az építőipar küzdelme Chilében (Clara Fernandez Saralegui)

A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961–2021 – Alan S. Blinder’s reviewed by James L. Caton

Introduction

In the realm of economics, fostering debates and embracing diverse opinions is paramount for driving innovation and achieving optimal outcomes. Alan S. Blinder’s seminal work, “A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021,” published in October 2022, exemplifies this ethos. Blinder, a renowned economist and Professor at Princeton University, draws from his extensive experience, including roles as Vice Chairman of the Federal Reserve Board and a member of President Clinton’s Council of Economic Advisers, to offer a unique perspective rooted in Keynesian economics. Through his book, Blinder not only enhances our comprehension of various economic concepts but also underscores the significance of critical thinking and vigorous debate in shaping public research.

Olvass tovább