Food Security and Climate Shock in Colombia

Illustration to the poems “Frightened” by Arthur Rimbaud, source: https://www.youtube.com/watch?v=aCKoCbYs_Y0

Amando Benedetti, senator in Colombia announced, that the UN’s World Food Programme (WFP) released its annual report on food security on Tuesday 27 February, and Colombia has managed to reduce this indicator from 30% to 25% by 2023, which is not a total success for the multilateral organisation, as inequality persists in the country’s households and more than half of the country does not have access to adequate food.

Olvass tovább

Varsó2030

Kép a varsói Kopernikus Tudományos Centrumból, forrás: https://www.kopernik.org.pl/en

A #Warszawa2030 Stratégia egy átfogó városfejlesztési program, amelyet egy hároméves stratégia-fejlesztési időszak után 2018-ban fogadott el a Fővárosi Tanács. A program négy alapvető stratégiai célt tűz ki: 1) felelős közösség megteremtése; 2) kényelmes körzeti elrendezés; 3) funkcionális terek kialakítása; valamint 4) egy kreatív környezet létrehozása. Ezen stratégiai célokhoz tartozóan a program megfogalmaz különböző működési célokat is, melyekhez külön kivitelezési programokat készítettek el. Ezek a programok és akciótervek szorosan összefonódnak, együttesen alapozzák meg egy aktív lakosokkal teli, barátságosabb és nyitottabb Varsó kialakításának potenciálját.

Olvass tovább

Ember, gép, 200 év

Umberto Boccioni, 1913, Dynamism of a Cyclist (Dinamismo di un ciclista), oil on canvas, 70 x 95 cm, Gianni Mattioli Collection, on long-term loan to the Peggy Guggenheim Collection, Venice, forrás: wikipedia.org

Az első ipari forradalommal a termelési folyamatokban megjelenő gépek térhódítása gyökeresen megváltoztatta a munka társadalmi megítélését, a munkavállalók helyzetét. Egyrészt a gyártás gépesítése elleni lázadások ellenére a termelésbővítés megtörtént, másrészt pedig a korábban jellemzően vízből származó energiával működő korai gépeket leváltó gőzgép hajtotta társaik teljesítménye nem függött a környezeti tényezőktől, és a telepítési tényezők közül is kikerült a kívánatos vízparti elhelyezkedése. A korábbi időszakhoz viszonyított extraprofitból a munkavállalóknak is jutott: a szintén környezeti tényezőknek kiszolgáltatott mezőgazdaság felől a foglalkoztatottsági struktúra a városi, ipari munkahelyek arányának növekedését eredményezte. Az ezzel járó relatív autonómia csökkenést az életszínvonal növekedése kompenzálta.

Olvass tovább

A nyilvános beszélgetés hiánya

Az athéni agóra és az Akropolisz, forrás: wikipedia.org

Argentína demokratikus berendezkedése jelentős terhekkel néz szembe, mivel a neoliberális politika, a külföldi beavatkozás (különösen az USA részéről), a kormányzati hiányosságok és a széles körben elterjedt korrupció összetett körülményei között kell eligazodnia. Ezek a kihívások akadályozták a gazdasági fejlődést, és sok állampolgárt a kiszolgáltatottság és a gazdasági nehézségek állapotában hagytak. Gerardo Munck és Juan Pablo Luna egyetértettek a “Democracy in Balance: Navigating Latin Americas political landscape” című műsorukban, hogy az argentinok útja a teljesen demokratizált társadalom felé még mindig nem teljes.

Olvass tovább

The absence of public conversation

Agora and Acropolis, source: wikipedia.org

Argentina’s democratic fabric faces significant strain as it navigates the complex aftermath of neoliberal policies, foreign interference (especially from the USA), governance shortcomings, and widespread corruption. These challenges have hindered economic progress, leaving many citizens in a state of vulnerability and economic hardship. Gerardo Munck and Juan Pablo Luna agreed on their podcast “ Democracy in the Balance: Navigating Latin Americas political landscape” that the Argentinians’ journey towards fully democratized society remains incomplete. 

Olvass tovább

IoT jövője a háztartásokban

Snub Pollard (részlet az It’s a Gift című filmből)

2024 februárjában részt vettem az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Szakkollégiuma által szervezett kerekasztal beszélgetésén a BKIK Akadémia keretében . Témája az IoT eszközök jelene, de főleg jövője volt. Az IoT (angolból “Internet of Things”) eszközök azok az internetre csatlakoztatott eszközök, amelyek alapmodelljét feltalálásukkor még nem arra terveztek, hogy kapcsolatba lépjenek egymással az internet segítségével. Egy funkció bővítéssel azonban okoseszköznek számítanak már. A szakmai vita során a részt vevő egyetemista hallgatók ezen eszközök elterjedéséről, hulladékká válásáról, újra-hasznosításáról értekeztek, valamint kiemelték biztonsági kockázatukat és szervizelési lehetőségeiket. Minden korosztály érintetté vált már a mai korban, hiszen ezek az eszközök otthonunkba új termékek megvásárlásával vagy akár ajándékként is érkezhetnek.

Olvass tovább

Hollandia kihívásai a külföldi diákok integrációjában

id. Pieter Brueghel: Bábel tornya, 1563, forrás: wikipedia.org

A „nemzetköziesedés” folyamata az egyetemeken hozzájárul az ösztönző tanulmányi légkörhöz, a nemzetközi tudományos fejlődéshez való szoros kapcsolódáshoz és a tehetséges új szakemberek munkaerőpiacra való megfelelő áramlásához. Ugyanakkor Hollandia az utóbbi években kezdett rájönni, hogy a nemzetközivé váláshoz több kell, mint angol nyelvű diplomák kínálása. A holland hallgatók nem mindig olyan magabiztosak az angoltudásukban, mint ahogyan azt az intézmények vezetői gondolták, míg sok külföldi hallgató nem számít arra, hogy a magukat nemzetközinek feltüntető intézményekben hollandul is meg kellene tanulniuk. Az amszterdami tapasztalataim és ismerőseim beszámolói alapján igazolni tudom, hogy bár a hollandok általában nyitottak, kifejezetten kevésbé hajlandóak keveredni a külföldiekkel.

Olvass tovább