Tegyük a helyére a globális kormányzást

Dani Rodrik (2020): Putting Global Governance in Its Place

The World Bank Research Observer, Volume 35, Issue 1, February 2020, Pages 1–18.

GLOBAL GOVERNANCE: Can We Talk About It? Must We? | Green Horizon Magazine
forrás: greenhorizon.org

szerző: Zsámár Klaudia

Dani Rodrik a The World Bank Research Observer 2020. februári számában megjelent tanulmányában egy olyan lehetséges globális kormányzási modellt vázol fel, melynek alapja a demokratikus államok működésének elősegítése. A szerző amellett érvel, hogy a világgazdaságban lévő politikai kudarcok nem a nemzetközi együttműködés hiánya miatt következnek be, sokkal inkább a nemzeti kormányzás hibáiból fakadnak.

Olvass tovább

A Jevons-paradoxon

Occupations: 19th century coal miners | The British Newspaper Archive Blog
XIX. századi brit szénbányászok

szerző: Mihele Mihály András

Az Our World in Data [2021] adatai szerint a világon felhasznált energia mennyisége dinamikusan növekszik évről évre. Guo, Khanna és Zheng [2016] kutatása is ehhez a kérdéshez kapcsolódik. A szerzők Kínában vizsgálták a lakosság elektromosság iránti igényét, ami elsősorban a gépesítés elterjedésére és az energia árának csökkenésére visszavezethető okok miatt 11,9 százalékkal bővült évente. Mindez felülírta a gépek energiahatékonyságnak fejlődését, ami ugyanilyen időközönként csak 2 százalékot tudott javulni, így nem tudta ellensúlyozni az áram iránti keresletnövekedés hatásait.

Olvass tovább

Közoktatás Szingapúrban

1 hét Szingapúr prémium légitársasággal, 4 csillagos szállodával 299.000  Ft-ért! | Utazómajom
Szingapúr

Csáki György, PhD, habilitált egyetemi tanár

Az 1965-ben függetlenné vált Szingapúrban azonnal bevezették a 6 osztályos kötelező elemi iskolai oktatást – angol nyelven, ami akkor elsősorban az egységes szingapúri identitás megteremtésének eszköze volt. Az angol fokozatosan a teljes oktatási rendszer nyelvévé vált, s a közoktatás folyamatos bővítése mellett a fő hangsúlyt a matematika és a természettudományok oktatására helyezték. Szingapúr városállam, ahol a függetlenség elnyerése óta folyamatosan politikai egypárt-rendszer működik. Ebből adódóan az oktatási rendszer – a tanárképzéstől és -továbbképzéstől a tantervekig és az egyes tananyagokig – erősen centralizált. Mivel az oktatás tervezése a kezdetektől a makrogazdasági tervezés szerves része, a szingapúri oktatási rendszer rugalmasan illeszkedik a gazdasági stratégia változásaihoz. A szingapúri oktatási rendszer alapvetően angolszász típusú, s az ország gazdaságpolitikájának megfelelően folyamatosan igazodik a globális gazdasági és oktatási trendekhez. A szingapúri közoktatás nemzetközi összehasonlításban is különösen sikeres – ezt a továbbtanulási arányok és a PISA-felmérésekben elért kiemelkedő eredményei is tükrözik.

Olvass tovább

„a mi felelősségünk is, hogy a gazdálkodó erkölcsösen viselkedjen”

Beszélgetés fiatal közgazdászokkal

Law and Gospel (Cranach) - Wikipedia
Lucas Cranach, az idősebb: Törvény és kegyelem, 1529

A Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya online beszélgetést szervezett az MKT Ifjúsági Bizottságával, aminek az összefoglalóját közöljük. A beszélgetésre meghívtuk az MKT összes egyetemi szervezetét, végül a Debreceni Egyetem, Kunkli Gréta személyében és az MKT Corvinus (Halász Győző Mihály, Lits Levente, Kunsági Zsóka), fogadta el meghívásunkat, illetve vendégünk volt Bencsik Ildikó, az Ifjúsági Bizottság elnöke is. A beszélgetést Trautmann László vezette. 

Olvass tovább

„hogyha csak 1% részesedésünk is van benne…”

ME HÖK

A vállalkozások, a Miskolci Egyetem és diákjainak jövője több ponton is összeér, keresztezi egymást. Ez volt az alapgondolata a Kandó Klub által szervezett interjúsorozat újabb felvonásának, amely során a következő kérdésekre adtak választ a résztvevő beszélgetők.

  • Miért is keresik a vállalkozások már az egyetemi éveik alatt a fiatalokat?
  • Mennyire keresik ugyanakkor a jövőbelibiztonságot a végzős hallgatók?
  • Miben segítheti a Miskolci Egyetem a borsodi vállalkozásokat? 
  • Beszélgetőpartnereink voltak: István Zsolt igazgató úr a Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Igazgatóságáról (TTI) és Sedlák Gábor, a Fiatal Vállalkozások Kollégiumának alelnöke, a CreativEnergy Kft. ügyvezetője. Az interjút Baranyi Dániel és Trautmann László készítette.  

Olvass tovább

Közepes fejlettség, gazdasági szerkezet, termelékenység és az MKKV szektor

Szerző: Csath Magdolna, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Csath Magdolna – Wikipédia
forrás: wikipedia.hu

A cikk elemzi a közepes fejlettségi csapda és a közepes jövedelmi csapda közötti különbségeket. Rávilágít a fejlettség humán és társadalmi mutatói és a növekedési mutatók közötti elméleti és gyakorlati eltérésekre. Foglalkozik továbbá a termelékenység mérésének ellentmondásaival, különös tekintettel a gazdasági szerkezet termelékenységet befolyásoló szerepére. Érvel végül az MKKV szektor és a családi vállalkozások, mint a teljes értéklánc kiépítésére képes olyan gazdasági szereplők fontossága mellett, amelyek kulcsszerepet játszhatnak a közepes fejlettségi csapda elkerülésében és egy fenntartható versenyképes fejlődési modell megvalósításában.

Olvass tovább

FÓKUSZBAN A (FELSŐ)OKTATÁS JÖVŐJE

A Jövőt Építők Generációja (https://jovotepitok.hu/) és a Magyar Telekom Zrt. Findrik Mária (egyetemi magántanár, Budapesti Corvinus Egyetem) és Trautmann László közreműködésével egy közös estet rendezett a felsőoktatás jövőjéről. Az est keretében a JÉG 15 hallgatója osztotta meg elképzeléseit arról, hogy hogyan fog átalakulni a felsőoktatás és a vállalatok milyen módon tudnak részt venni hatékonyan az egyetemisták oktatásában és nevelésében, illetve hogyan segíthetik a karrierutuk megtalálását. Az eseményről a Magyar Telekom az alábbi közleményt tette közzé.

👩🏫 FÓKUSZBAN A (FELSŐ)OKTATÁS JÖVŐJE

A Telekom elkötelezett, hogy a jövő generációja az elméleti tudás mellett gyakorlati tapasztalatokkal vághasson neki karrierje beindításának. Ehhez eszközlünk párbeszédet a fiatalokkal, megértve igényeiket az oktatással, munkával kapcsolatban. A Jövőt Építők Generációja egyesülettel tartott #Actionlearning alkalmunkon is ebben a témában beszélgettünk a diákokkal, olyan jövőbeni megoldásokat keresve, amivel magabiztosabban vághatnak neki a munka világának. #telekom

Telekom HU on LinkedIn: #Actionlearning #telekom

A makroökonómiai dinamikák sokkal gyorsabban változhatnak, mint korábban gondoltuk

Stock, James H.: The Rate Debate – Rethinking Economics in the Age of Cheap Money. Foreign Affairs, C. évf., 2021. 2. sz. pp. 174-184.

American Gothic | painting by Wood | Britannica
Grant Wood: American Gothic

szerző: Kiss Dávid

James H. Stock a Foreign Affairs 2020. március-áprilisi számában megjelent cikkében amellett érvel, hogy az elmúlt években az Egyesült Államokban zajló gazdasági változások szükségessé tették a közgazdaságtani modellek néhány központi elemének felülvizsgálatát. A szerző ezen megállapítását négy egymáshoz kapcsolódó fejleményből vezeti le: a természetes reálkamatláb csökkenéséből, a megújuló energiák árának eséséből, a tartósan 2% alatti inflációból, illetve a Covid-19 okozta gyors gazdasági összeomlásból és részleges felépülésből.

Olvass tovább

Helyzetjelentés a vállalkozások digitális átalakulásáról kelet-közép-európai környezetben

Hellbrunn Palace - Water powered Mechanical Theater - YouTube
A hellbrunni kastély mechanikus színháza

szerző: Nagy Balázs

A pandémia időszakában felgyorsuló digitális átalakulás jelenkorunk egyik meghatározó jelensége. A tanulmány több indikátor segítségével mutatja be a hazai digitalizációs folyamat állapotát nemzetközi környezetben. A digitális eszközökkel való ellátottság területén Magyarország kedvező helyzetben van, azonban a digitális tudás területén, valamint a vállalkozások üzleti agilitása vonatkozásában lemaradás tapasztalható. Összességében ezeken a területeken történő előrelépés szükséges lenne a nemzeti versenyképességünk fokozása érdekében

Olvass tovább