Hiányosságok a digitális hirdetési piacon

Gordon, B. R., Jerath, K., Katona, Z., Narayanan, S., Shin, J., & Wilbur, K. C.: Inefficiencies in Digital Advertising Markets, Journal of Marketing, 2021, 85(1): 7–25

szerző: Szarka Lilla

Nem telik el úgy egy nap, hogy munkánk, tanulmányaink, életvitelünk során ne találnánk szemben magunkat a valamiféle digitális hirdetéssel. Legyen az közösségi felületen, kereső, vagy videomegosztó oldalakon, akár még az e-maileink között is, ezek a hirdetések mindenhol jelen vannak. Ehhez a felhasználók nagy többsége hozzászokott és már észre sem veszi e hirdetéseket, vagy éppen nagy erőkkel küzd ezek ellen, védi minden adatát, és próbálja online tevékenységét a legkisebb nyomon követhetőséggel tenni. Az biztos, hogy az online tér telítettsége hirdetési szempontból nem fog csökkenni, mivel a marketing ezen területe évek óta fejlődő tendenciát mutat, a marketing torta, egyre nagyobb szeletét követeli ki magának. Ez a piaci növekedés magában hordoz nehézségeket és problémákat is, melyek hatással vannak a digitális térre. A tanulmány négy fő hiányosságot és elégtelenséget emel ki és dolgoz fel az online hirdetői piaccal kapcsolatban. Ezt elméleti és gyakorlati szempontok szerint teszi meg, majd ajánlást tesz további kérdésekre és irányokra a piac jövőjével kapcsolatban.

Henri de Toulouse-Lautrec:
Aristide Bruant , plakát, 1892

Olvass tovább

A milliomos menyasszony (részlet)

Alexandre Dumas ötlete alapján írta Adolf Mützelburg

id. Alexandre Dumas a Google címlapján

„Ide, a civilizált észak-amerikai világtól oly messze eső magányba vonult don Lotario, akinek vagyona megengedte volna, hogy túlszárnyalja a legfényűzőbb lordot a St. James-i udvarban, vagy a leggazdagabb bankárt a Broadway-n, New Yorkban. Engedelmeskedve atyai barátja, Dantes óhajának, átvette előbb annak birtokait Kaliforniában, a Vágyak hegyén. De amikor a felfedezett aranymezők ezer meg ezer európait és amerikait csaltak oda, és könnyen ki lehetett találni, hogy ez az ország már nemsokára maga-magától fog művelődni, Dantes megjelent a fiatal, tevékeny don Lotariónál, és megkérte őt, vonuljon tovább.

– Itt már nincs nehéz feladat – mondta. – Ez a föld az Unióhoz került, és az amerikaiak meg fogják tenni kötelességüket. Ez a vidék már az emberi művelődés birtokába ment át. Menjen Észak-Mexikóba. Ennek az országnak szüksége van jó polgárokra, ott a civilizáció minden csírája valóságos istenáldás. Ott senki nem fog letelepedni nyerészkedési vágyból, az az ország nem ígér kincseket. Hacsak nem akarjuk, hogy örökké pusztaság maradjon, akkor ott olyan férfiúnak kell példával elöljárnia, akinek nem kell tekintettel lenni az anyagi előnyökre. Lásson hozzá, mit lehet erővel, pénzzel és türelemmel kihozni ebből az országból. Ha kialakul ott egy mag, akkor odamennek majd mások is, és felhasználják azt kiindulópontnak a további munkához. A legszebb, legszabadabb élet az egész földkerekségen a nagy földbirtokos élete, akinek rendelkezésre állnak az eszközök, hogy mérföldet mérföld után vonjon be a megművelésbe. Senki sem akadályozza, az egész utókor áldja. Valószínű ugyan, hogy az Egyesült Államok hamarosan megszerzi ezt a területet is, de legkorábban ötven év múlva fordul majd arra a telepesek tekintete. És akkor ön előre dolgozott a jövőnek. Az idegenek akkor hajlékot, otthont találnak ott. A feladat nehéz, dicstelen, egyhangú. Ezért bízom önre! Fiatal feleségével, felserdülő gyermekeivel boldogabban fog ott élni, mint akármelyik fejedelem a trónján.”

(gyűjtötte Szabó Dorottya)

Távolodás a pártosodástól: A politikai polarizáció mögött rejlő motívumok diverzifikálása

Tianru Guan, Tianyang Liu és Yilu Yang: Moving Away From Partisanship: Diversifying the Motives Behind Political Polarisation Eredetileg megjelent: Political Studies Review 2021, 19(4): 656-667.

szerző: Magyar Dóra Anna, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Edward Munch: A sikoly, 1893

Pártosodás, társadalmi széttagolódás, polarizáció. Ismert fogalmak, amelyek jelentősen áthatották a 20. század történelmét, azonban napjaink fejlett társadalmaiban is erőteljesen jelen vannak a közéleti témákban. Guan és Liu a Wuhani Egyetem, Yang pedig a Melbourne-i Egyetem kutató munkatársa, akik politikai, szociális és kommunikációs területeken végzik a fő tevékenységüket, ami lehetővé tette a globális polarizációs folyamatok interdiszciplináris vizsgálatát a legújabb tanulmányukban.

Olvass tovább

Ha Vilfredo Pareto ma Californiában járna…

szerző: Szabó Dorottya

„Il caso classico é quello dell’affamato che ruba un pane. Si capisce che lo si mandi assolto, ma si capisce meno bene perché il debito che ha la societá di non lasciare morire di fame questo disgraziato debba essere pagato da un fornaio scelto a caso, e non dall’intera societá. La soluzione logica parebbe dovere essere cha l’affamato sia assolto e che la societá paghi il pane rubato al fornaio.”

(Vilfredo Pareto, 1916)[1]

Auguste Rodin: Isten keze, 1907

Olvass tovább

Az észak-amerikai energiarendszer válasza a földgázár-sokkokra

Maxwell Brown, Sauleh Siddiqui, Charalampos Avraam, John Bistline, Joseph Decarolis, Hadi Eshraghi, Sara Giarola, Matthew Hansen, Peter Johnston, Saroj Khanal & Anahi Molar-Cruz: North American energy system responses to natural gas price shocks, Energy Policy 2021, 149: 112046.

szerző: Pál András, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Hallom Amerika dalát, hallom sokféle szent énekét (Szabó Lőrinc fordítása)

A cikk szerzői ezt a munkát a National Renewable Energy Laboratory és az Alliance for Sustainable Energy Kft. segítségével készítették el az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DOE) számára. Észak-Amerika megnövekedett földgázfüggősége és a földgázpiac potenciális megzavarásának következtében azonban a cikk számos további energiabiztonsági implikációt is rejt magában. Ezenkívül az energiaágazatban rejlő gazdasági rugalmasság iránt érdeklődő politikai döntéshozók és ipari szereplők is hasznosnak találhatják a tanulmány eredményeit az energiaszektor hosszú távú tervezési és beruházási döntései tekintetében.

Olvass tovább

Agribusiness Konferencia 2021

szerző: Urbányi Dávid

A 2014-ben alapított Corvinus Agribusiness, illetve most már Agribusiness Club ma már több, mint 100 taggal, hazánk legnagyobb agráriummal és agrárgazdasággal foglalkozó egyetemközi diákszervezete, melynek célkitűzése az agrárterületen tanuló, valamint az agrárszektor iránt érdeklődő egyetemi hallgatók oktatása, a tanultak bemutatása a gyakorlatban, valamint a tagok megismertetése a legújabb üzletági trendekkel és technológiai újításokkal. Diákszervezetünk célja, hogy tagjaink az egyetem elvégzése után elméletben és a mindennapi gyakorlatban is jártas, naprakész tudással rendelkező agrárszakemberekként kerüljenek a munka világába. Ezáltal pedig képesek legyenek aktívan tenni a magyar vidék és hazánk mezőgazdaságának jövőjéért. Célkitűzésünk továbbá egy olyan szakmai és egyben baráti közösség létrehozása, ahol különböző agráregyetemeken tanuló diákok megosztják egymással látásmódjukat, tapasztalataikat és ahol így hosszú távú, értékes szakmai kapcsolatok születnek. 

Olvass tovább

Jövedelmi egyenlőtlenség és az olaj: Panel analízis az Egyesült Államokból

Edmond Berisha, Carolyn Chisadza, Matthew Clance, Rangan Gupta: (Income and oil resources: Panel evidence from the United States)

Eredetileg megjelent: Energy Policy 2021, 159: kiadás alatt

szerző: Csernus Attila, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Edmond Berisha egyetemi adjunktus a Montclair Állami Egyetem Feliciano School of Business intézetében. Carolyn Chisadza és Matthew Clance szintén egyetemi adjunktusok a dél-afrikai Pretoria Egyetem, Gazdasági intézetében, míg Rangan Gupta ugyanezen az egyetemen professzorként kutat és oktat.

Olvass tovább

CÉLKERESZTBEN AZ MI

BESZÁMOLÓ „A Mesterséges Intelligencia elterjedése hatásainak átfogó vizsgálata” I. KUTATÁSI MEGBESZÉLÉSÉRŐL

szerző: Balogh Attila

Dr. Kovács Zoltán alezredes 2021.11.26-án délelőtt 10.00-kor hívta össze a Budapesti Corvinus Egyetemen „A Mesterséges Intelligencia elterjedése hatásainak átfogó vizsgálata” kutatás résztvevőit egy közös megbeszélésre. A megbeszélésen több közreműködő beszámolt arról, hogy milyen témában fog az elkövetkező időszakban vizsgálatokat folytatni a projekt keretein belül.

Az automata Talosz, aki Kréta szigetét őrizte a legenda szerint,
vörösalakos vázakép

Olvass tovább

Jövedelmi tizedek, avagy a hazai családpolitika hatásai a háztartások létszámának alakulására

Vida Cecília

A háztartás, a család a társadalom olyan elemi közössége, amelynek szerepe egyre jelentősebb a fenntartható társadalom megteremtésében. A környezetbarát, energiatakarékosan üzemeltethető, modern infrastrukturális hálózatokba bekapcsolt háztartás, otthon képes a tagjainak biztonságos életteret, munkahelyet, fejlődési teret biztosítani. Krízishelyzetben a háztartások minőségének, korszerűségének jelentőségét megmutatta a koronavírus-járvány, amikor az otthoni tanulás, munka minőségét alapvetően meghatározta az adott háztartás korszerűsége, hálózati kapcsolatai. Ezt felismerve világszerte a kormányzati programok egyik eleme lett a családok szociális megerősítése, a háztartások korszerűsítése, energiafelhasználásuk javítása, fenntarthatóbbá tételük, digitalizálásuk támogatása.

M. S. mester: Mária és Erzsébet találkozása (részlet)

Olvass tovább