Szerepektől az igazságosságig

Munkák, pandémia, globalizáció és egy nő, aki végtére élne is

Lits Levente elemzése Fajgerné Dudás Andrea: No FOMO című kiállításáról (Godot Galéria)

forrás: kultura.hu

Egy meghatározó kortárs alkotó, Fajgerné Dudás Andrea különös kiállítását[1] szeretném áttekinteni írásomban. A kiállítás – mindamellett, hogy a tőle elvárt pontossággal veszi számba a nőket körülvevő érzékelhető megannyi viszonyát – nem mindennapi módon mutatja be korunk társadalmi viszontagságait, és egy nőt, aki a pandémia mellett vállára kell, hogy vegye a világot, és művészetével tiltakozzon a közönnyel és az egyenlőtlenségekkel szemben. Megdöbbentő és határozott képeit rendezte sorba az október 21-től november 13-ig látható kiállításon a Godot Galériában.

Olvass tovább

A munkaerőpiac részvételre történő ösztönzés néhány adattábla tükrében

szerző: Mihele Mihály András

A következő elemzés az OECD (2021) szociális és jóléti, nemzetközileg összehasonlítható statisztikáit alapul véve készült[1]. A felmérés nagyon széles skálán méri a társadalmi és gazdasági mutatókat, többek között vannak adatok az öregségi és az állami szociális kiadásokról programszintre bontva, de találhatók mutatók a munkaerőpiaci programokkal, a szegénységgel és a jövedelmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatban is. A továbbiakban 3 mutatót emelek ki, melyek a munkanélküliséghez kötődő adatsorokat szemléltetnek.

Olvass tovább

Nincs még a küszöbön a nemzetközi kibervédelmi megállapodás

(eredeti cikk: Scott Neuman – Greg Myre: Hacks Are Prompting Calls For A Cyber Agreement, But Reaching One Would Be Tough)

szerző: Hordós Alex

Paul Cezanne: Kártyajátékosok

2021 nyarán két zsarolóvírusos támadás érte az Amerikai Egyesült Államokat: májusban a Colonial nevű kőolajvezetéket, míg júliusban a JBS húsipari vállalat gyárát támadták meg ismeretlen hátterű hackerek. Az esetek a biztonságpolitikai megfontolásokkal összhangban egy nagyon is aktuális kérdést vetettek fel: miként lehetne szabályozni a nemzetközi kibertechnológia felhasználását?

Olvass tovább

Útmutató tájékozódáshoz a megújult HR környezetben

Navigating the shifting landscapes of HRM, Brian Harney és David G.Collings, Human Resource Management Review Volume 31, Issue 4, December 2021, 100824

szerző: Süle Ákos, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

A szerzők célja, hogy bemutassák a HR-rel foglalkozó akadémiai közeg hogyan tud reagálni a HR-t is érintő globális trendekre, milyen új megközelítések szükségesek ehhez. Véleményük szerint felmerül az aggodalom, hogy a jelenlegi elméleti keret nem képes befogadni a modern kori változásokat, trendeket.

Kazimir Malevics: Egy parasztlány feje, 1913

Olvass tovább

A jövő háborúi

– mesterséges intelligencia, drónok és kiberfegyverek

szerző: Rozmán Tímea Krisztina, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Az elmúlt pár év történései alapján egyre sürgetőbbé válik az a kérdés, hogy merre tart a modern hadviselés. Ha az egyik legelterjedtebb példát hozzuk fel és megnézzük Izrael Hamász elleni „Guardian of the Walls” hadműveletét, az irány elég egyértelműnek tűnik.

1. ábra Harop akcióban
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds1Z75jy5TGM&psig=AOvVaw0CKxN_HsaF7H7PqEv3aEJ2&ust=1632483654393000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCODmtN6FlfMCFQAAAAAdAAAAABAD

Olvass tovább

Top 8 HR trend 2021-ben

T. Bathia cikke alapján

szerző: Boros Brenda

A cikkben egy HR szoftverrel foglalkozó cég vezérigazgatója számos HR trendet azonosít, amelyek valószínűleg a munkaerőpiacra nagy hatással lesznek az elkövetkezendő években a pandémiás helyzet után is. 2019-ben ugyan sok előrejelzés volt a 2020-as évre vonatkozóan, viszont a vírushelyzet miatt ezek közül egyik sem teljesült be, hiszen egy éles váltás következett a munkavégzés menetét illetően. Sokan úgy vélik a pandémiás helyzet örökre megváltoztatta a munka világát és hogy a következő években a HR szakemberek fő prioritásai között lesz az, hogy a munkavállalók egészségesek, elkötelezettek és produktívak maradjanak.

Olvass tovább

Az offshoring eredményességéről

ROBOTS, OFFSHORING AND WELFARE, Alessandra Bonfiglioli, Rosario Crinò, Gino Gancia, Ioannis Papadakis CEPR Discussion Paper No. 16363 | July 2021

szerző: Pókász Zoltán

Az úgynevezett „offshoringnak”, mely a gyárak kitelepítését takarja, és az automatizációnak is szignifikáns hatása volt a fejlett gazdaságokra. Tudvalevő, hogy mindkét fogalom nagyobb termelékenységhez és hosszútávon alacsonyabb költségekhez vezetett. A kérdés azonban az, hogy a visszatelepítési hullám, ami az elmúlt néhány évben elindult, milyen hatást okoz majd, alacsonyabb termelékenységet eredményez-e, vagy folytatódni fog a hatékonyság javulása. Ezt vizsgálta 2021-ben megjelent írásukban Alessandra Bonfiglioli, Rosario Crinò, Gino Gancia és Ioannis Papadakis. Érdemes-e forszírozniuk a nemzetgazdaságoknak a robotizáció mihamarabbi bevezetését?

Uitz Béla: Ludd tábornok, 1923

Olvass tovább

A munka, mint esztétikai uralom

szerzők: Lits Levente – Lits Benedek

Müron - Diszkoszvető
Mürón: Diszkoszvető

Az esztétika szó etimológiája, a görög αἰσθητικός (aisztétikosz) észlelő, érzékelő melléknévre vezethető vissza. Ez azért is érdekes, mert amikor az esztétika és a közgazdaságtan viszonyáról beszélünk valahogyan hajlamosak vagyunk alulértékelni, hogy lényegét tekintve egyazon világban előforduló jelenségek, élmények, viszonyok tárházát tárgyalja mindkét tudomány. A problémát jobban megvizsgálva kijelenthető, hogy a két terület interdiszciplináris viszonyt alkot, mely szemléleten keresztül különleges relációkat és következtetéseket ismerhetünk meg a munka viszonyrendszeréről. Rövid írásunkban kísérletet teszünk összefoglalni a munka közgazdaságtanának és esztétikájának értelmezési tartományait Mark Fisher és Bagi Zsolt nyomán.

Olvass tovább

Goethe: Nyugat-keleti díván (részlet)

Pandora - 270 éve született JOHANN WOLFGANG GOETHE - Kalendá

„Warum ist Wahrheit fern und weit?
Birgt sich hinab in tiefste Gründe?“

Niemand verstehet zur rechten Zeit! —
Wenn man zur rechten Zeit verstünde;
So wäre Wahrheit nah und breit,
Und wäre lieblich und gelinde.

Az igazság távoleső:

miért? Oksága legmélye rejtse?

Az értés mindig késve jő!

Mert jókorán ha megjelenne,

az igazság jelenlévő

és tágas, szelíd, kedves lenne

(fordította: Márton László)

gyűjtötte: Szabó Dorottya

A munkaerőállomány kilátásai a Visegrádi Együttműködés országaiban

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | Land Portal

szerző: Mihele Mihály András

Az itt szereplő megállapítások alapját az OECD 2019-2022-es időszakra vonatkozó adattáblái és előrejelzései szolgáltatták[1][2]. A felmért adatok köre kiterjed a foglalkoztatási rátáktól egészen a ledolgozott órák számáig, azonban a jelen írás fókuszában a 2022-es évre kirajzolódó munkaerőbővülés és a munkaerőállomány helyzetét meghatározó tényezők állnak a V4-ek országaiban. Az OECD hivatalos definíciója szerint ezekben a statisztikában a foglalkoztatottak vagy aktívan munkát kereső munkanélküliek szerepelnek. A közzétett előrejelzések az egyes országok és a világgazdaság gazdasági környezetének értékelésén alapulnak, modellalapú elemzések és szakértői megítélések kombinációinak a felhasználásával.

Olvass tovább